Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De betrokkenheid van naasten en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg wordt steeds belangrijker om persoonsgerichte zorg te leveren en de kwaliteit van leven te verhogen. Tijdens de COVID-19 uitbraak zijn restrictieve maatregelen in verpleeghuizen genomen die waarschijnlijk grote invloed hebben op het leven van bewoners, naasten en vrijwilligers. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid welke mentale en fysieke schade kan geven. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in ervaren eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers vanwege restrictieve maatregelen. Daarnaast inzicht in hun veerkracht en hoe mogelijke gevolgen geminimaliseerd kunnen worden. Op basis van deze resultaten formuleren we aanbevelingen voor beleid en zorg om gevolgen voor betrokkenen te minimaliseren. Dit onderzoek vindt plaats bij drie verschillende academische netwerken die nauw samenwerken met verpleeghuizen: 1) In het zuiden van Nederland waar uitbraak van COVID-19 ernstig is 2) In het noorden en oosten van Nederland waar uitbraak later en in mindere mate plaatsvond 3) In Vlaanderen waar andere restrictieve maatregelen gelden. Met kwalitatieve onderzoeksmethoden achterhalen we ervaren eenzaamheid en vervulling sociale behoeften van verpleeghuisbewoners, naasten en vrijwilligers. Dataverzameling vindt op soortgelijke manier plaats in de drie verschillende onderzoekssettings op twee opeenvolgende manieren. Eerst duo-interviews met bewoners van verpleeghuizen samen met naasten of vrijwilligers. Ten tweede socratische dialoogbijeenkomsten met naasten en vrijwilligers. Hierbij staat ook de morele dialoog centraal over in hoeverre de restrictieve maatregelen opwegen tegen de ervaren nadelen zoals een mogelijke toename in eenzaamheid. Uitkomsten uit de interviews worden gebruikt als input voor de dialoog. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van ouderen, naasten en vrijwilligers denkt actief mee in de verdere opzet en uitvoering van het onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website