Projectomschrijving

Aanleiding

Ouderbijeenkomsten leveren een belangrijke bijdrage aan programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden. Als gevolg van de COVID-19-maatregelen heeft de ondersteuning van ouders die deelnemen aan dergelijke programma’s een andere vorm aangenomen: het contact was minder intensief en vaak op afstand (digitaal).

Doel

Het doel van dit onderzoek van Expertisecentrum Nederlands (Nijmegen) en Stichting PAS (Arnhem) is om VVE-ouderprogramma’s te optimaliseren door:
1.  het evalueren van de VVE-dienstverlening ten tijde van de COVID-19-maatregelen vanuit het perspectief van professionals en ouders via
•    een landelijke verkenning
•    en een lokale dieptestudie;
2. inzicht te verkrijgen in effectieve praktijken bij het bieden van VVE op afstand via een gestructureerde review van wetenschappelijke bronnen.

Deelnemen aan het onderzoek

Bent u als professional werkzaam in Voor- en Vroegschoolse Educatie? Dan nodigen we u uit om via deze vragenlijst uw ervaringen te delen over het ondersteunen van ouders in de periode vóór en tijdens de COVID-19-maatregelen en datgene wat u op dit moment doet in het ondersteunen van ouders. We zijn geïnteresseerd in de drempels die u heeft ervaren bij het vormgeven van het aanbod voor ouders, maar ook in de successen die u hebt geboekt bij oudergerichte activiteiten. De bevindingen worden gepubliceerd in een praktische handreiking voor VVE-professionals. We hopen dat u daar via het invullen van de vragenlijst een bijdrage aan wil leveren.

Ga naar de vragenlijst

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website