Projectomschrijving

Aanleiding

Sinds de coronacrisis zien zorgorganisaties dat er nieuwe behoeftes ontstaan bij hun (thuis)zorgcliënten in de 1,5 metersamenleving. Veel zorgontvangers komen momenteel in sociale isolatie te zitten terwijl er juist behoefte is aan steun van familie en vrienden en laagdrempelig contact met zorgverleners.

Aanpak onderzoek

eHealth innovaties kunnen kansen bieden voor het leveren van zorg tijdens en na de COVID-19-crisis. Het Louis Bolk Instituut gaat samen met Sanne Kok van HVEZ bij de zorginstellingen Pennemes en het Mennistenerf kijken waar de kansen en uitdagingen liggen voor eHealth implementatie op het gebied van:
1.    Beeldschermzorg: Het uitrollen van zorg op afstand door middel van direct laagdrempelig en persoonlijk
contact met een bekend gezicht.
2.    Communicatieplatforms: De sterke buurtplatforms in de wijk ook online aanbieden om zo isolatie tegen te gaan bij onze thuiszorgontvangers en de bewoners van de woonzorgcentra.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website