Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De maatschappelijke impact van COVID-19 op Nederlandse steden en het land als geheel is enorm. Grootschalig surveyonderzoek verricht tijdens het voorlopige hoogtepunt van de corona-uitbraak (april 2020) in Rotterdam, Den Haag en landelijk, laat zien dat traditioneel kwetsbare groepen (zoals lager opgeleiden, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid) hard geraakt worden en dat er daarnaast nieuwe kwetsbare groepen ontstaan (zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren). Voorgesteld onderzoek bouwt voort op de door het onderzoeksteam verrichte eerste meting onder het vaste panel van Kieskompas en biedt zo een unieke mogelijkheid om de maatschappelijke dynamiek te monitoren. Het onderzoek richt zich op de sociaaleconomische en sociaalpsychologische gevolgen, de gevolgen voor zorggebruik, solidariteit, buurtrelaties en algemeen en institutioneel vertrouwen. Deze gevolgen worden in onderlinge samenhang onderzocht en door de tijd gevolgd, door middel van een tweede en een derde meting. Onderzocht wordt in hoeverre kwetsbare individuen, buurten en steden veerkrachtig zijn in het omgaan met de maatschappelijke gevolgen en hoe de gevolgen ongelijk verdeeld zijn naar achtergrondkenmerken zoals gender en etniciteit. Na elke nieuwe meting worden focusgroepen georganiseerd, waarin de centrale bevindingen worden besproken met vertegenwoordigers van kwetsbare groepen, beleidsmakers en professionals. In co-creatie met de diverse stakeholders worden handelingsstrategieën ontwikkeld om kwetsbare groepen te ondersteunen en veerkracht verder te benutten. In de projectgroep zijn naast experts vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines ook gemeenten vertegenwoordigd, die samen met overige partners uit de praktijk bijdragen aan het delen van de bevindingen en het benutten en borgen van de ontwikkelde handelingsstrategieën. Het onderzoek resulteert in wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties, waaronder policy briefs, infographics en podcasts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website