Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ONDERZOEKSVRAAG

Om de impact van de pandemie inzichtelijk te maken voert het RIVM landelijk onderzoek uit om in beeld te brengen hoe de bevolking er (fysiek, psychisch en sociaal) voorstaat en hoe dit zich dit door de tijd ontwikkeld. Met dit onderzoek worden laaggeletterden en mensen met een LVB niet bereikt. Dit projectidee richt zich op het krijgen van zicht op de impact onder deze doelgroepen en het beantwoorden van de volgende vragen:

- in hoeverre worden de pandemie en de landelijke maatregelen begrepen en opgevolgd;

- wat is de impact op de mentale gezondheid;

- welke handelingsperspectieven voor ondersteuners en gemeenten kunnen we formuleren.

 

URGENTIE

Laaggeletterden en mensen met een LVB zijn kwetsbare doelgroepen waar de impact wel eens groot zou kunnen zijn. Kwantitatieve data daarover ontbreekt momenteel. De Community of Care Midden-Gelderland wil graag weten wat de impact is onder deze doelgroepen en hoe zij hun zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen laten aansluiten bij de huidige behoeften. Beide aspecten worden met de monitor in beeld gebracht.

 

HYPOTHESE

De verwachting is dat de impact van de pandemie op mensen met een LVB en laaggeletterden relatief groot is. Mensen met een slechtere gezondheid worden harder getroffen dan mensen met een goede gezondheid. Bekend is dat er een relatie is tussen een slechtere gezondheid en laaggeletterdheid. Voor mensen met een LVB zijn de (ontwikkelingen in de) crisis en de landelijke maatregelen wellicht lastiger om te begrijpen én daarmee op te volgen. Tevens bevinden deze mensen zich over het algemeen in een kwetsbaardere positie waardoor de impact, ook op hun mentale gezondheid, relatief groot zou kunnen zijn.

 

PLAN VAN AANPAK

Het doel is om een eenvoudige vragenlijst te ontwikkelen voor deze doelgroepen. De vragenlijst willen we afleiden van de landelijke vragenlijst en op drie momenten uitzetten. De resultaten willen we met verschillende disciplines interpreteren en vertalen naar concrete handelingsperspectieven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website