Projectomschrijving

Achtergrond

Na ziekenhuisontslag volgen COVID-19 patiënten verschillende nazorgpaden, bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum, verpleeghuis, of fysiotherapiepraktijk. We weten nog weinig over het uiteindelijke herstel na COVID-19 en het effect van deze nazorgpaden.

Doel

Het in kaart brengen van de langetermijngevolgen van COVID-19 en het doorontwikkelen van de nazorgpaden.

Werkwijze

Gedurende 2 jaar worden COVID-19 patiënten gevolgd, die in een ziekenhuis opgenomen zijn geweest in Rotterdam-Rijnmond. Er worden veel gegevens verzameld, zoals patiëntstromen, zorggebruik en (voorspellers van) lichamelijk, cognitief, en psychologisch herstel.

Wat levert het op?

Er wordt verwacht dat patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt na ziekenhuisontslag nog lang klachten kunnen ondervinden op verschillende gebieden. Door het onderzoek krijgen wordt inzicht verkregen in langetermijngevolgen van COVID-19 en wordt de nazorg beter op de patiënt afgestemd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website