Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doel.

Het CONTROL project wil de effectiviteit van bron- en contactonderzoek (BCO) evalueren en optimaliseren om SARS-CoV-2 verspreiding te beperken.

 

Urgentie.

De versoepeling van overheidsmaatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 epidemie in Nederland is alleen mogelijk als er geen onbeheersbare verspreiding en capaciteitsproblemen in de zorg ontstaan. De effectiviteit van BCO uitgevoerd door de GGD’en is hierin essentieel.

 

Specifieke vragen.

1) Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de doorlooptijd van BCO en verschillen deze tussen GGD regio’s en over de tijd?

2) Welke casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren zijn bepalend voor de effectiviteit van BCO en verschillen deze tussen GGD regio’s, tussen regionale en landelijke uitvoer en over de tijd?

3) Welke casus-specifieke factoren zijn voorspellend voor voortgaande transmissie in een transmissieketen en kunnen dienen als criterium voor prioritering en triagering voor BCO?

 

Plan van aanpak.

Zeven GGD’en (Amsterdam, Zuid Limburg, Rotterdam-Rijnmond, Groningen, Flevoland, Hart voor Brabant en Regio Utrecht) en het RIVM-CIb werken samen. We gebruiken routinematig verzamelde data (o.a. uit HPZone en CoronIT) om BCO doorlooptijden en de effectiviteit van BCO te bepalen, casus- en contactspecifieke kenmerken en procesfactoren die hiermee geassocieerd zijn te identificeren, en deze te vergelijken tussen GGD’en en over de tijd.

 

In kwalitatieve analyse met BCO stakeholders worden barrières en succesbepalende factoren voor de doorlooptijd en de effectiviteit van BCO geïdentificeerd, en doelen ter verbetering opgesteld.

 

De proces- en effectevaluaties worden gestandaardiseerd uitgevoerd en ingebed in een plan-do-check-act cyclus.

 

Er wordt een Contactopsporing Triagerings Tool ontwikkeld en geïmplementeerd dat op basis van casus-specifieke kenmerken casussen in een transmissieketen met hoog verspreidingspotentieel kan prioriteren voor urgent en intensief BCO.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website