Over dit programma

Voor de start van het Ie programma Revalidatieonderzoek (1998 – 2005) was het kenmerkend voor het revalidatieonderzoeksterrein dat veel ontwikkelingen tegelijkertijd en versnipperd plaats vonden. Daarnaast bestond de behoefte aan meer clinici werkzaam in de revalidatiezorg die geschoold zijn in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.

Doel

Het Ie programma revalidatieonderzoek had tot doel het revalidatieonderzoek in Nederland te stimuleren en verankeren en het opzetten van een kennisinfrastructuur. In vervolg op het Ie programma is het IIe programma Revalidatieonderzoek van start gegaan. De investeringen vanuit de programma’s dragen bij aan evidence based revalidatiezorg. De twee hoofddoelstellingen van het IIe programma revalidatieonderzoek zijn:

  • een aanvullende versterking van het multidisciplinaire revalidatieonderzoek in Nederland;
  • een continuering van de revalidatie onderzoeksinfrastructuur.

Het IIe programma behelst onderzoek naar het effect van interventies in de revalidatie en de werkingsmechanismen ten aanzien van revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen, kinderrevalidatie en wetenschappelijke onderbouwing van revalidatiebehandeling.

Wat levert het op?

Waar tot 1998 het revalidatieonderzoek versnipperd en op zeer beperkte schaal werd uitgevoerd is acht jaar later een kennisinfrastructuur ontstaan en is sprake van een stevige verankering van het revalidatieonderzoek binnen Nederlandse universiteiten en revalidatiecentra. Zo zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen revalidatiecentra en universiteiten, zijn vele in de praktijk werkzame revalidatiebehandelaars opgeleid tot onderzoeker en is het aantal hoogleraren revalidatiegeneeskunde aanzienlijk gestegen. Naast de gevormde infrastructuur zijn binnen acht inhoudelijke thema’s ongeveer 75 projecten uitgevoerd waarbinnen steeds aandacht is geweest voor het patiëntenperspectief en diversiteitskenmerken (leeftijd, geslacht en etniciteit).

Werkwijze

In het IIe programma hebben de inzettende partijen te weten, Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF), het Johanna Kinderfonds (JKF), Het Kinder Fonds Adriaanstichting (KFA), het Prinses Beatrix Fonds (PBF), VSBfonds, Fonds NutsOhra en ZonMw, gezamenlijk € 7.410.000 beschikbaar gesteld voor het IIe programma Revalidatieonderzoek (2006 t/m 2012).

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website