Projecten

Zondagsociëteit

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Seniorenvereniging Theresia LB, Stadstuin Theresia, Zorginstelling Thebe, Zorgatelier Buitentuin en De Zonnebloem werken aan een vernieuwend en duurzaam concept. Vanuit de buurtzorg wordt er (zorg voor en door elkaar) een aantrekkelijk aanbod opgezet voor eenzame ouderen om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen, vooral op momenten dat er geen professionele verzorger aanwezig is. Uit gesprekken...

Bekijk dit project

Oud voor mekaar

Lopend (februari 2020 - november 2020)

In de gemeente Hoogeveen is sprake van een hoge eenzaamheidsscore onder 75-plussers. Door de inzet van de lokale partner ‘Stichting Sport en Beweeg’ met 23 sport- en beweeggroepen voor senioren, kunnen we inzetten op het verminderen van de sociale eenzaamheid binnen deze doelgroep. De senioren sporten en bewegen in een groep die precies past bij hun wensen en sportieve mogelijkheden. Qua leeftijd...

Bekijk dit project

lokaal eenzaamheids-signaleringsnetwerk met bedrijven

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Het project is een samenwerking tussen MeerWaarde (sociaal werk), Axxicom (thuishulp) en Rabobank Schiphol (bedrijfsleven), en vormen een sterke kerntriade. We zetten in op eenzame inwoners in Haarlemmermeer. Dagelijks zien de vele bedrijven en organisaties in Haarlemmermeer inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Lokale bedrijven, zoals de groenteboer, zijn essentieel om de aanpak tegen...

Bekijk dit project

KlusPlus

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inzet VR-brillen tegen eenzaamheid

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Samen met vrijwilligers gaan we in gemeente Meierijstad in gesprek met verenigingen over dementie en de gevolgen daarvan, middels inzet van VR-brillen. VR-brillen laten je ervaren wat het is om dementie te hebben. Door de brillen op deze manier in te zetten, verwachten we dat er meer begrip ontstaat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We willen namelijk voorkomen dat mensen met dementie...

Bekijk dit project

in beweging door kletsbenkskes

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Bewegen combineren met ontmoeten en een goed gesprek op een 'kletsbenkske'; dat is de kern van dit project. In de gemeente Landerd staan diverse bankjes waarop mensen kunnen rusten tijdens een wandeling. We leggen deze plekken vast in een wandelroute en creëren waar nodig nieuwe rustplekken met bankjes. We stimuleren mensen om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen en met elkaar in gesprek...

Bekijk dit project

De Taalvereniging

Lopend (februari 2020 - oktober 2020)

De Taalvereniging organiseert bijeenkomsten met taalactiviteiten voor ouderen, waarbij ouderen samen aan de slag gaan met taal en in gesprek over taal. Van mei tot en met juli 2020 vinden er wekelijkse bijeenkomsten plaats. Het initiatief is gericht op ouderen met gevoelens van eenzaamheid in Amsterdam-Oost. Met de Taalvereniging willen de initiatiefnemers ouderen dichterbij elkaar brengen door...

Bekijk dit project

De Kruiskamp gaat "effebuurten"

Lopend (februari 2020 - november 2020)

In de wijk De Kruiskamp in ’s-Hertogenbosch start het project ‘effebuurten’. Gezelschapsspel ‘effebuurten’ maakt de tongen los. Tijdens het spel delen de spelers het wel en wee van alle dag met elkaar. Op een laagdrempelige en leuke manier leren mensen elkaar (nog beter) kennen. Ze verbreden en versterken zo hun netwerk en beperken zo de vorm van sociale eenzaamheid. De doelgroep zijn de senioren...

Bekijk dit project

Bewegen als Chinezen

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Bewegen als Chinezen is een beweegactiviteit om sociale eenzaamheid onder senioren van 75 jaar en ouder in de gemeente Heumen terug te dringen. Denk hierbij aan Tai-Chi en Chi-gong of wandelyoga. Het betreft een buiten beweegactiviteit, dicht bij locaties waar veel senioren wonen en waar men een kopje koffie kan drinken. De lessen worden zowel staand, zittend of steunend op de rollator gegeven. ...

Bekijk dit project

Bakkie op de bakfiets

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Het doel van het project is het in beeld krijgen en ondersteunen van eenzame ouderen in Zoetermeer die zelf niet in staat zijn de weg naar sociale contacten en zinvolle dagbesteding te vinden. De sociaal makelaar gaat op een bakfiets met een mobiel terras de wijken in. De sociaal makelaar spreekt ouderen aan, nodigt hen uit om met elkaar in gesprek te gaan en informeert over de mogelijkheden voor...

Bekijk dit project

Samen verbinden

Lopend (februari 2020 - augustus 2020)

Door het aanbieden van laagdrempelige gespreksgroepjes in de eigen wijk helpen we ouderen die eenzaamheid ervaren om de eerste stap te zetten richting verbinding. De cursus is bedoeld voor minder vitale ouderen die zelfstandig wonen en die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Zij zijn cliënt bij een zorgorganisatie voor huishoudelijke ondersteuning of wijkverpleging. De medewerkers kennen hun...

Bekijk dit project

Samen-redzaam

Lopend (februari 2020 - augustus 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Who is there?

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam en een op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Voor het structureel verminderen van eenzaamheid onder ouderen is het belangrijk dat sociale netwerken opnieuw worden opgebouwd en sociale vaardigheden worden gerevitaliseerd. Who is there? biedt een directe opname in een actief bestaand sociaal netwerk (ik hoor erbij), met...

Bekijk dit project

Walking Football

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60 plussers in gemeente Maasgouw. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Tijdens een partijtje mag er niet worden gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt en de bal mag niet boven heuphoogte komen....

Bekijk dit project

Van eenzaamheid naar verbondenheid in de gemeente Borger-Odoorn

Lopend (februari 2020 - oktober 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Van Begraafplaats naar Ontmoetingspark Bovenbroek

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in de gemeente Kampen merkten we dat met name oudere bezoekers van de begraafplaats verlegen zijn om een praatje te maken, ondersteuning nodig hebben in het rouwproces of zich (erg) eenzaam voelen. Met ons initiatief willen wij deze ouderen vroegtijdig signaleren en hen de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. We doen dit door de inzet van...

Bekijk dit project

Thuis in Duivendrecht

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Thuis in Duivendrecht is een samenwerking tussen eerstelijnsprofessionals, welzijn en gemeente. Zij richt zich op het bouwen van een duurzaam netwerk rond eenzame, sociaal geïsoleerde ouderen. Tijdens het project worden 10 ouderen (cliënten) begeleidt. Thuis in Duivendrecht benaderd eenzaamheid van twee kanten: Omgeving: Het sociale netwerk wordt bekeken en versterkt waar nodig door middel van...

Bekijk dit project

Theaterclub ‘Samen uit!’

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The making of the landmark

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

straatmadeliefjes

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Senioren in gesprek in eigen buurt

Lopend (februari 2020 - november 2020)

In ‘Senioren in gesprek in eigen buurt!’ leren deelnemers wat ze zelf kunnen doen om de persoonlijke eenzaamheid te verminderen. Twee groepen senioren ontvangen drie maal per week een gepersonaliseerde e-mail. Deze e-mails bevatten informatie, bewustwordingsoefeningen en opdrachten over eenzaamheid. Het leerproces wordt ondersteund door tweewekelijkse groepsbijeenkomsten. Na verloop van tijd gaat...

Bekijk dit project

Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s)-based Initiatives and Arts-based Program

Lopend (december 2019 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met een dementie

Lopend (oktober 2017 - oktober 2021)

Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. Het UNICITY-project, fase II In fase I van dit project is een vertaling gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma in drie pilotregio’s. Dit had als doel een...

Bekijk dit project

Tsezame

Lopend (februari 2020 - november 2020)

In het project “Tsezame” ("samen") wordt een bemiddelingsfunctie ontwikkeld om eenzame ouderen van 75+ op basis van hun interesses aan elkaar te koppelen. Het doel is 8 mensen te bemiddelen naar 4 koppels om samen activiteiten te ondernemen. De bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die tussen ouderen bemiddelen. De start wordt gemaakt door het organiseren van een laagdrempelige...

Bekijk dit project

Handmassage tegen eenzaamheid, wijk Woudhuis/Osseveld in Apeldoorn

Lopend (februari 2020 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De kracht van zorglandbouw (oude titel: Op weg naar Zorglandbouw 2.0)

Lopend (mei 2019 - mei 2022)

Zorgboerderijen bieden onderscheidende zorg De zorglandbouw biedt zorg, begeleiding of een woon- of logeerplek aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of met psychiatrische aandoeningen. Het is een bijzondere zorgvorm die zich onderscheidt door de manier waarop de zorgboeren de deelnemers (of cliënten) benaderen. Werken en meedoen aan allerlei activiteiten met dieren en gewassen – in...

Bekijk dit project

Fysieke en farmacologische vrijheidsbeperkende interventies in het ziekenhuis: Ontwikkeling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard

Lopend (juni 2018 - april 2019)

In Nederlandse ziekenhuizen worden op dagelijkse basis vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet. Vrijheidsbeperkende maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het toedienen van rustgevende medicatie of het vastbinden van een patiënt. Geen richtlijn Vrijheidbeperkende maatregelen zijn soms nodig om medische behandeling mogelijk te maken, maar hebben ook nadelen. Het risico op doorligwonden of een...

Bekijk dit project

De Haagse Learning Community Wijk 3.0. Integratie van de langdurige zorg thuis tussen zorg en het sociale domein in de regio Haaglanden

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

De Haagse bevolking zal de komende 25 jaar sterk verouderen. Veel van die ouderen zijn 'kwetsbaar' en hebben daardoor langdurige zorg nodig. Goede zorg verlenen aan al deze ouderen wordt steeds moelijker, onder andere door de tekorten van zorgmedewerkers, afname van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers en verandering zoals de afschaffing van bejaardenhuizen. Samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Leren van en met elkaar: Extended Twinning!

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Met het project 'Leren met en van elkaar: Extended Twinning!' wil Hogeschool Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen in Rotterdam en omstreken. Vervolg op leernetwerk Twinning: Extended Twinning! Het project is een vervolg op het al eerder opgebouwde leernetwerk Twinning, dat het mbo- en hbo-onderwijs en de...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Autisme

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA) werken experts vanuit diverse perspectieven (beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, ervaringsdeskundigheid) samen aan het ontwikkelen van kennisproducten die op termijn de inclusie in de samenleving van mensen met autisme en hun naasten bevorderen. Gelijkwaardige samenwerking en gedeelde besluitvorming De producten voorzien in behoeften in...

Bekijk dit project

Noordelijk leernetwerk integrale ouderenzorg thuis, wijkverpleging en sociaal domein gaan voor samen leren en ontwikkelen

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

De doelstelling van het project ‘Wijkverpleegkundigen en sociale professionals duurzaam verbonden als lerende professionals’ draagt bij aan: - interdisciplinair teamleren, - integrale persoonsgerichte ouderenzorg en - multidisciplinaire samenwerking in de wijk. Lerende netwerken Dit wordt gedaan door een thematische aanpak in een lerend netwerk van ouderen, (toekomstige) wijkverpleegkundigen en...

Bekijk dit project

Professionalisering in ZorgInnovatieNetwerken: Samen werken aan langer, veilig en zelfredzaam oud worden in de wijk.

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Hoe kunnen we innovaties in de beroepspraktijk ondersteunen die bijdragen aan het versterken van de (integrale) ouderenzorg in de wijk? En hoe zorgen we tegelijkertijd deze innovaties vertaald worden naar het (curriculum van) mbo- en hbo-onderwijs? Regio's met leernetwerken Deze vragen beantwoorden wij in een tweejarig project, waarin verschillende onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties in...

Bekijk dit project

CHALLENGE! Moeilijk verstaanbaar gedrag verstaan in de context: een gezamenlijke verkenning van de ervaren moeilijkheden en mogelijkheden in vastlopende situaties rond mensen met een ernstige of matige verstandelijke beperking

Lopend (januari 2019 - juli 2022)

De bestaande kennis over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag is niet altijd genoeg om goed met deze mensen om te gaan. Het probleemgedrag gaat vaak niet weg, of er komt nieuw probleemgedrag. Wij denken dat er ook andere kennis nodig is: kennis die te maken heeft met ervaring en gevoel, en met wat je goed en fout vindt. Begeleiders kunnen die kennis nu niet altijd gebruiken....

Bekijk dit project

Sociaal-emotionele zelfmanagement ondersteuning door coaches aan cliënten en hun mantelzorgers

Lopend (januari 2019 - februari 2021)

De periode na het revalideren van een hersenletsel wordt door veel ex-cliënten als zwaar ervaren. Deze stap naar zelfstandigheid, zonder de hulp van professionals, blijkt vaak lastiger dan gedacht.  Ervaringsdeskundige vrijwilligers Begin 2019 is de Universiteit Maastricht samen met revalidatiecentrum Adelante en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) een tweejarig project gestart dat zich...

Bekijk dit project

Evaluatie van een behandeling voor personen met zwakbegaafdheid en verslaving

Lopend (januari 2019 - januari 2023)

Het Leger des Heils heeft voor mensen met zwakbegaafdheid, comorbide verslaving en andere psychiatrische stoornissen een nieuw behandelprogramma geschreven. Dit programma kent 4 fasen: stabilisatie, behandeling, herstel en resocialisatie. Het programma is gebaseerd op bestaande behandelinterventies waaronder Community Reinforcement Approach en Cognitieve Gedragstherapie plus. Doel van het...

Bekijk dit project

Improving ADL nursing care of long-term care clients.

Lopend (januari 2019 - januari 2022)

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer: hulp bij wassen en aankleden en ondersteuning bij eten en drinken en bij bewegen. Voortbouwen op Basic...

Bekijk dit project

Wijk-up call! Leernetwerk Amsterdam Zuidoost

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Doel van het onderzoeksproject WIJK-UP call!! is om thuiswonende ouderen in Amsterdam Zuidoost met complexe problematiek passende integrale zorg en ondersteuning te bieden.  Samen werken aan betere ouderenzorg en competentieontwikkeling Samenwerking tussen zorg- en welzijnsmedewerkers, de ouderen, studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ROC van Amsterdam in verschillende zorg-...

Bekijk dit project

Het Nijmeegs Interprofessioneel Leerlandschap

Lopend (januari 2019 - juli 2020)

De wijkverpleegkundige praktijk en het verpleegkunde onderwijs zijn 2 aparte werelden die door het Nijmeegs Leerlandschap een stuk dichter bij elkaar zijn gekomen. Ook zorg en welzijn zijn 2 aparte werelden die we dichter bij elkaar willen brengen. Samen leren en werken in duobanen De zorgprofessionals van het team wijkverpleging en de docenten verpleegkunde gaan samen leren en werken in...

Bekijk dit project

Proactieve Integrale Ouderenzorg thuis: kennis delen en verspreiden via leernetwerk wijkverpleging Utrecht

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Wijkverpleegkundigen en verzorgenden spelen een cruciale rol in de zorg aan ouderen thuis. De zorgvraag en context zijn de laatste jaren sterk veranderd. Dit vraagt om andere competenties van (toekomstige) professionals, zoals wijkgericht samenwerken, indiceren, en preventie. Wijkverpleegkundigen geven aan dat zij behoefte hebben aan kennis om goede zorg te leveren. Studenten ervaren dat wat zij...

Bekijk dit project

Het interprofessionele Leer- en InnovatieNetwerk; Een coproductie van zorg en welzijn

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Integrale zorg waarbij professionals van de zorg en het sociale domein gezamenlijk kwetsbare thuiswonende oudere begeleiden wordt nog onvoldoende in de praktijk gerealiseerd. Doel Het doel van dit project is om gezamenlijk met de professionals, mbo en hbo docenten, mbo en hbo studenten van het zorg en het sociaal domein verbinding en integrale samenwerking te zoeken om kwalitatief integrale zorg...

Bekijk dit project

Verbreden en verdiepen van WijkLink naar het sociaal domein en de langdurige ouderenzorg

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

WijkLink is hét (digitale) ‘leernetwerk’ wijkverpleging van Oost Nederland. WijkLink bestaat op 1 oktober 2018 uit ruim 1600 actieve deelnemers: intra- en extramuraal werkende, hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden en mbo- en hbo-docenten van 21 zorginstellingen en 4 scholen. Inspelen op de behoefte Binnen een leernetwerk worden ervaringen, kennis, vragen, dilemma’s en goede...

Bekijk dit project

Waardegedreven eHealth

Lopend (januari 2019 - maart 2020)

Er is een geleidelijke toename in de opschaling van eHealth in de intra- en extramurale langdurige zorg (eHealth Monitor, 2017), echter substantiële opschaling van EHealth oplossingen blijft vaak uit (eHealth Monitor, 2017). Het is de hoogste tijd om het niveau van pilots, proeftuinen en labs te overstijgen en te komen tot groei en aanpassing van de organisatie van zorg, zodat in de toekomst de...

Bekijk dit project

Wie zorgt in de wijk?

Lopend (januari 2019 - januari 2021)

Ouderenzorg in Almere krijgt steeds meer aandacht. Er komen steeds meer ouderen in een stad die aanvankelijk vooral ingesteld was op gezinnen. Dit zorgt voor specifieke uitdagingen. Het leernetwerk ‘wijkverpleegkundigen’ signaleert dat een goede samenwerking met de wijkteams hiervoor van groot belang is. Met dit project willen professionals, ouderen, studenten, docenten en bestuurders van en met...

Bekijk dit project

SIVIL - Seksualiteit & Intimiteit in Verpleeghuizen: Interventies en Lerende netwerken

Lopend (november 2017 - juli 2020)

Doel Rutgers en Vilans gaan met diverse praktijkpartners de zorg voor seksualiteit en intimiteit in verpleeghuizen verbeteren, zodat de kwaliteit van leven van ouderen bevorderd en behouden kan worden. Werkwijze Met Viattence, BrabantZorg en Archipel ontwikkelen we diverse elementen voor nascholing en drie instrumenten om zorgprofessionals in verpleeghuizen te versterken met kennis,...

Bekijk dit project

Exploring tailored strategies for diagnosing and treating post-traumatic stress disorder in adults with visual impairment: based on participatory action research

Lopend (januari 2018 - juni 2020)

Mensen met een visuele beperking zijn kwetsbaarder voor risico’s, zoals ongevallen of schendingen van de zelfstandigheid. Dit kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Op afdelingen binnen revalidatie-instellingen voor blinden en slechtzienden, die gespecialiseerd zijn in psychische/psychiatrische problematiek, komen vaak cliënten langs met trauma-gerelateerde angstklachten....

Bekijk dit project

Development of a Mentalization Based Treatment protocol for adults with psychological/psychiatric problems and a Visual Impairment (MBT-VI) and Mentalization Based Support for their relatives and caregivers (MBS-VI).

Lopend (december 2017 - september 2020)

Mensen met een visuele beperking hebben vaker te maken met psychische/psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking. Doel Het doel van dit project is om een protocol - een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) interventie – te ontwikkelen voor het behandelen van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen. Het protocol zorgt ervoor dat alle...

Bekijk dit project

Samen kom je verder: Dementie bij mensen met verstandelijke beperkingen beter in beeld

Lopend (september 2018 - september 2021)

Doel Ook mensen met verstandelijke beperkingen krijgen steeds vaker te maken met dementie, omdat ook zij steeds ouder worden. Goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking betekent dat de betrokkenen weten dat dementie voor kan komen bij deze mensen, in verschillende vormen, met verschillende kenmerken en met een verschillend beloop. Ook is het van belang dat de dementie tijdig...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website