Over dit programma

Het programma Onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking had als doel om het onderzoek in deze sector te versterken en een infrastructuur in Nederland op het gebied van medisch en gedragswetenschappelijk onderzoek op te zetten en te verankeren. Dit onderzoeksprogramma werd opgericht naar aanleiding van het RGO Advies Beperkingen en Mogelijkheden (uitgebracht in 2005) en is gefinancierd door het ministerie van VWS en ZonMw. In het programma werd nauw samengewerkt met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vilans.

Vijf consortia

In 2007 en 2008 heeft ZonMw in het kader van dit programma vijf voorstellen voor consortia gehonoreerd. Hoewel het programma zelf in 2012 officieel is geëindigd, zijn de cijf opgerichte consortia nog altijd zeer actief. De consortia bestaan uit een samenwerking tussen één of meerdere universiteiten en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2008 bouwen de consortia aan een infrastructuur voor toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek in de sector. Op deze manier wordt de zorg- en dienstverlening aan deze doelgroep verbeterd en wetenschappelijk onderbouwd. De consortia richten zich onder andere op preventie van vallen, voorkomen van lichamelijke achteruitgang, verbeteren van de communicatie, het gezond ouder worden, ouders met een verstandelijke beperking, vragen rondom het levenseinde en behandeling van gedragsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking.

Resultaten

De consortia hebben grote stappen gezet en zijn alle vijf nog steeds actief. Zorginstellingen en universiteiten (onderzoekers) zijn de afgelopen jaren steeds meer en beter met elkaar gaan samenwerken. In de betrokken zorginstellingen wordt ook steeds meer onderzoek gedaan.

Alle vijf consortia hebben hun eigen website, met daarop meer informatie over het onderzoek dat ze uitvoeren en de resultaten die dat oplevert:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website