Projecten

Nah+kennisnetwerk

Lopend (april 2020 - januari 2021)

NAH+ Kennisnetwerk Het landelijk NAH+ Kennisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen kennisinstituten, zorgorganisaties en cliënten(vertegenwoordigers) op het gebied van NAH+. Doel van het netwerk is het ontwikkelen en verspreiden van kennis die bijdraagt aan goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Wat is NAH+? Naar schatting 500 mensen in Nederland hebben NAH+. Er is sprake van een...

Bekijk dit project

Kennisnetwerk Korsakov

Lopend (april 2020 - januari 2021)

Korsakov Kenniscentrum Het Korsakov Kenniscentrum is een samenwerking tussen 39 zorginstellingen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met Korsakov. Het netwerk richt zich op de ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van kennis over de zorg voor deze doelgroep. Wat is het syndroom van Korsakov? Het syndroom van Korsakov ontstaat door een tekort aan vitamine B1, dat vaak ontstaat door...

Bekijk dit project

Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg

Lopend (april 2020 - april 2021)

Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg Vanuit zorginstelling Nieuw Unicum wordt een netwerk gevormd gericht op kennis op het gebied van de zorg en behandeling voor mensen met Multiple Sclerose (MS) in een ver gevorderd stadium van de ziekte, ofwel progressieve multiple sclerose (MS). In het netwerk wordt kennis samen gebracht en toegankelijker gemaakt. Wat is MS? MS is een chronische...

Bekijk dit project

Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg

Lopend (april 2020 - januari 2021)

Kennisnetwerk voor Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG) Kennisnetwerk voor Sterk Gedragsgestoord en Licht Verstandelijk Gehandicapt bestaat uit een samenwerking van vier instellingen die zorg leveren aan eenzelfde doelgroep, namelijk cliënten met een verstandelijke beperking die gediagnosticeerd zijn met een psychiatrische stoornis en probleemgedrag vertonen. De...

Bekijk dit project

Kennisnetwerk voor de ziekte van Huntington 10370511910001

Lopend (april 2020 - april 2021)

Huntington Kennisnet Nederland Huntington Kennisnet Nederland is een landelijke samenwerking van zorgorganisaties, kennisinstituten en de patiëntenvereniging voor mensen met Huntington. Het netwerk wil via kennisontwikkeling en kennisdeling zorg dragen voor het toegankelijk maken van kwalitatief goede zorg voor mensen met Huntington. Wat is de ziekte van Huntington? De ziekte van Huntington is...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website