Projecten in de praktijk

JZOJP in de praktijk

Een regionale samenwerking voor ouderen in de Zaanstreek

Hoe komt een regionale samenwerking ouderenzorg tot stand? De Zaanstreek is hiermee aan de slag gegaan met behulp van een Startimpuls uit het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Projectleider Sacha Gramberg: ‘De intrinsieke motivatie is enorm.’

Lees het interview met Sacha Gramberg

Precies! ‘verbindt en versterkt’: ‘Ook over 10 jaar willen we niemand in de kou laten staan’

We hebben er allemaal mee te maken: verstopping in de (spoed)zorg voor thuiswonende ouderen en de schrijnende situaties die dit met zich meebrengt. Daarom hebben bijna 30 organisaties, gemeenten en verzekeraars in Zuidoost-Brabant de krachten gebundeld in het Programma Precies! Doel? De juiste zorg op de juiste plek, vanuit het perspectief van degenen om wie het gaat: de ouderen.

Lees het interview

Regiobeeld Ouderenzorg Noordoost-Friesland toont urgentie aan: ‘We moeten het echt samen doen.’

Realisatie van de juiste zorg op de juiste plek vraagt om een goed beeld van het zorgveld in de regio. Reden voor partijen uit Noordoost-Friesland om met een voucher van ZonMw een domeinoverstijgend regiobeeld te maken. Ronald Wierstra van zorgverzekeraar De Friesland: ‘Dit is een mooi startpunt voor concrete actie.’

Lees het interview

In de media

Artikel DOQ.nl: PhiZi zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek

Martijn Meijs

De juiste zorg op de juiste plek. Dat is wat huisartsen en medisch specialisten die via stichting PhiZi samenwerken, willen bereiken. De methode van PhiZi houdt in dat medisch specialisten kleine chirurgische ingrepen doen in de betrokken huisartsenpraktijk in plaats van in het ziekenhuis. Patiënten krijgen dezelfde zorg, maar dan sneller; en op een vertrouwde plek in de eigen woonplaats.

Lees het artikel op DOQ.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website