Organisatiestructuur

De hoofdfinancier en opdrachtgever voor dit onderzoeksprogramma is de Stichting InZicht, waarvan het bestuur gevormd wordt vanuit 2 instellingen voor revalidatie, zorg, arbeid en onderwijs van mensen met een visuele of meervoudige beperking (Bartiméus en Koninklijke Visio). InZicht kent daarnaast een stuurgroep en een cliëntenpanel. De financiële en secretariële ondersteuning van het programma vindt plaats vanuit Koninklijke Visio en ZonMw. 

Bestuur

Het bestuur van InZicht wordt gevormd door de bestuurders van twee participerende zorginstellingen voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen, Bartiméus en Koninklijke Visio, en een onafhankelijke voorzitter. Het streven is hier een vertegenwoordiger vanuit de belangenbehartiging aan toe te voegen. Het secretariaat voor het bestuur wordt verzorgd door Koninklijke Visio. 

Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het goed lopen van het onderzoeksprogramma op korte en langere termijn, waaronder de verdeling van het budget, het vaststellen van inhoudelijke kaders, het toekennen van projectfinanciering, het behalen van de doelstellingen en het realiseren van een vaste financieringsbron voor vervolg van het onderzoeksprogramma. 

 • dhr. prof. dr. J.W.M. (Jos) van der Meer (voorzitter) Radboudumc
 • Secretaris: vacature; mw. drs. H.P. (Heleen) Griffioen neemt waar als secretaris
 • mw. drs. H.P. (Heleen) Griffioen (penningmeester), Koninklijke Visio
 • mw. drs. J.E.A.M. (Jopie) Nooren, Bartiméus

Stuurgroep

Het bestuur heeft in maart 1999 een stuurgroep geïnstalleerd. Deze bestaat uit praktijkvertegenwoordigers van de deelnemende instellingen, belangenbehartigers en/of mensen met een visuele beperking zelf en uit onderzoekers uit wetenschappelijke instellingen. Het secretariaat van de stuurgroep wordt verzorgd door ZonMw. 

De stuurgroep is verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van het onderzoeksprogramma. Hieronder wordt verstaan het opstellen van een programmavoorstel, het uitzetten van financieringsrondes, het selecteren en prioriteren van onderzoeksprojecten, het bewaken van de voortgang en de evaluatie van de resultaten van de projecten en het stimuleren van een infrastructuur voor onderzoek, verspreiding en toepassing van de projectresultaten.

De voorzitter van de stuurgroep neemt deel aan de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze rol overgenomen door de vice-voorzitter, zodat er tijdens elke bestuursvergadering een vertegenwoordiger vanuit de stuurgroep gehoord wordt. 

Vanuit belangenbehartiging

 • dhr. drs. G. (Geert) Joosten,
 • dhr. prof. dr. P.S. (Peter) Zwart

Vanuit onderzoeksinstellingen

 • mw. dr. R.M.A. (Ruth) van Nispen, VUmc, Afd. Oogheelkunde (waarnemend voorzitter)
 • dhr. dr. T.T.J.M. (Tos) Berendschot, Universiteit Maastricht, Faculty Health, Medicine and Life Sciences, capaciteitsgroep oogheelkunde
 • dhr. dr. R.J. (Rob) van Lier, Radboud Universiteit Nijmegen, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
 • dhr. prof. dr. B. (Bert) Steenbergen, Radboud Universiteit Nijmegen, Behavioural Science Institute

Vanuit zorginstellingen

 • mw. dr. M.M. (Mies) van Genderen, Bartiméus
 • mw. dr. P.S. (Paula) Sterkenburg, Bartiméus
 • mw. dr. I. (Inesz) van Benten, Bartiméus
 • mw. drs. J. (Janneke) Openneer, Koninklijke Visio
 • mw. drs. E. (Ellen) Koudijs-Siebel, Koninklijke Visio
 • mw. M. (Marissa) Smis, MSc, Koninklijke Visio
 • mw. drs. M. (Marit) van Buijsen, Robert Coppes Stichting
 • dhr. drs. P.F.J. (Peter) Verstraten, Robert Coppes Stichting

Cliëntenpanel

Een cliëntenpanel, bestaande uit mensen met een visuele beperking, adviseert de stuurgroep over de relevantiebeoordeling van onderzoeksideeën en de uitgewerkte aanvragen. De advisering over de uitgewerkte aanvragen vindt plaats na een mondelinge toelichting door de aanvragers voor het panel. Daarnaast worden de panelleden uitgenodigd voor site visites bij lopende projecten. De voorzitter van het cliëntenpanel maakt deel uit van de stuurgroep.

 • dhr. drs. G. (Geert) Joosten (voorzitter)
 • dhr. drs. R. (Rob) van Vliet
 • mw. drs. M.J. (Marga) Allin
 • dhr. drs. P. (Patrick) Schuttel

Cliëntenparticipatie

Naast de voorzitter van het cliëntenpanel heeft nog een tweede vertegenwoordiger van de doelgroep zitting in de stuurgroep. In onderzoeksprojecten wordt de inbreng en betrokkenheid van mensen met een visuele beperking verplicht gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van cliëntenpanels of klankbordgroepen. In veel projecten zijn cliënten betrokken als proefpersoon in het onderzoek. 

Programmasecretariaat 

De behandeling van alle organisatorische en administratieve zaken rond activiteiten van de stuurgroep ligt in handen van ZonMw. De programmasecretaris van ZonMw draagt, in samenspraak met de stuurgroep, zorg voor de rapportage over deze activiteiten aan het bestuur van InZicht, zijnde de opdrachtgever en financier van het programma. 

De programmasecretaris van ZonMw is eveneens bij de bestuursvergaderingen aanwezig.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website