Kennis en resultaten in de praktijk

InZicht zet actief in op het verspreiden en implementeren van resultaten in de praktijk. Hiervoor organiseert InZicht allerlei communicatie-activiteiten. Ook kunnen projectleiders financiering aanvragen voor een verspreidings- en implementatie impuls (VIMP). Kennis en ervaringen met implementatie worden breed gedeeld vanuit InZicht. 

Jaarlijkse ontmoetingsdagen en Vision 2017

Jaarlijks ontmoeten mensen met een visuele beperking, professionals en onderzoekers elkaar tijdens de Ontmoetingsdag van InZicht. Op de ontmoetingsdagen wisselen zij met elkaar van gedachten en worden onderzoeks- en implementatieplannen ter discussie gesteld. Daarmee wordt het landelijke netwerk tussen wetenschap en praktijk versterkt. Thematiek van de Ontmoetingsdagen wisselt elk jaar. In 2016 stond ‘implementatie van kennis in de praktijk’ centraal. Een weergave van de dag en tips en ervaringen leest u in deze digitale publicatie. In 2017 zal de ontmoetingsdag vervallen en organiseert InZicht een symposium en een ontmoetingsborrel tijdens het internationale Vision congres, van 25 tot 29 juni, Den Haag.

Kennis bundelen

Wat hebben de onderzoeksprojecten van InZicht tot nu toe opgeleverd? Daarover leest u meer op de pagina’s van alle 69 projecten en in de programma evaluatie. In 2017 worden bovendien twee review projecten uitgevoerd rond de doelgroepen ouderen en kinderen met een visuele beperking. 

Implementatie

Implementatie van kennis in de praktijk is een vak apart en vraagt voldoende tijd en middelen. Daarom besteedt InZicht uitgebreid aandacht aan dit onderwerp. Hierbij wordt de kennis en expertise op dit gebied bij ZonMw optimaal benut (implementatiepagina ZonMw). InZicht kan verspreidings- en implementatieprojecten koppelen aan elk – succesvol afgerond – onderzoeksproject van InZicht. Bovendien zet InZicht in op het versterken van implementatie-expertise in de praktijk door kennis en ervaringen met implementatie te bundelen en implementatieworkshops te organiseren. In 2017 organiseert InZicht tijdens het Vision congres een symposium waarbij ervaringen met implementatie internationaal wordt uitgewisseld. 

De volgende implementatieprojecten zijn afgerond of lopend:

Infographic kenniscyclus

Met deze activiteiten stimuleert InZicht een sluitende kenniscyclus in de zorg en ondersteuning voor mensen met een visuele beperking. Met andere woorden, vragen uit de praktijk worden vertaald in wetenschappelijk onderzoek. En kennis uit wetenschappelijk onderzoek vloeit terug naar de praktijk. Hierin sluit InZicht aan bij de bredere beweging in de gehandicaptensector naar een vloeiende samenwerking tussen praktijk, wetenschap, beleid en onderwijs. Wat deze kenniscyclus precies inhoudt en wie daarin welke rol kan vervullen is weergegeven in dezeinfographic

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website