Over dit programma

Tot 2009 werd innovatie in de revalidatiesector gefinancierd vanuit de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen. Daarna was het nog niet mogelijk innovatie in de sector te bekostigen via de Revalidatie DBC. Naar aanleiding van de gesprekken tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Revalidatie Nederland en ZonMw is besloten tot een tijdelijk Innovatieprogramma Revalidatie. Vanaf 2012 moet er zoveel mogelijk sprake zijn van een structurele innovatiebekostiging via de Revalidatie DBC. In totaal heeft het ministerie van VWS € 6 miljoen toegekend voor de looptijd van 3 jaar.

Doelstelling

Het doel van het Innovatieprogramma Revalidatie is het vergroten van het innovatievermogen van revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen.

Wat levert het op?

Wetenschappelijk onderzoek heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgeleverd. Voor het dagelijks handelen van professionals in revalidatiecentra en ziekenhuizen is kennis alleen echter niet genoeg. Met name de toepassingsmogelijkheden van kennis dienen zichtbaar gemaakt en in handzame instrumenten of methodieken dicht bij de zorg aangeboden te worden.

Werkwijze

Het programma biedt de mogelijkheid om samen met branche-, beroeps-, kennis- en patiëntenorganisaties te bouwen aan een implementatie infrastructuur welke na afloop van het programma wordt gecontinueerd. In het programma wordt nauw samengewerkt met de brancheorganisatie Revalidatie Nederland. Revalidatie Nederland is trekker van het eerste en derde programmaonderdeel.

Website Revalidatie Nederland

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website