Projecten

Deelproject 1: Ophalen, bundelen en prioriteren van kennis voor ouderen; 'Ouderen in het vizier'

Afgerond (april 2016 - augustus 2017)

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen, waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij ‘gewone’ ouderen (Evenhuis, 2014). Dit leidt in het werkveld tot nieuwe kennisbehoeften en vragen van professionals in de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. Met dit project wordt op het...

Bekijk dit project

Betere kwaliteit van zorg door eigen regie bij de cliënt te kennen, erkennen en kunnen toepassen door de beroepspraktijk en het onderwijs.

Afgerond (november 2020 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sensonate in de praktijk

Afgerond (juni 2021 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Leren om je leven te delen

Lopend (april 2021 - april 2022)

Zorgorganisatie Baalderborg Groep en ROC Alfa-college werken samen in Noordoost Nederland. Cliënten, hun naasten, studenten en medewerkers worden gestimuleerd zo zelfstandig als mogelijk bezig te zijn met dat waar hun hart ligt. Beide organisaties vinden kruisbestuiving tussen de gehandicaptensector en het MBO belangrijk en zien dit project als een opstap naar verdere samenwerking. Naast...

Bekijk dit project

NAH-Trainingshuis: Participatie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven na niet-aangeboren hersenletsel. Op weg naar zelfstandig wonen en weer meedoen in de samenleving.

Lopend (maart 2021 - september 2024)

Als thuis wonen na het revalidatiecentrum nog niet gaat. Waar kan ik dan terecht? Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die na een revalidatietraject nog niet in staat zijn zelfstandig thuis te wonen ontbreekt in het huidige zorgstelsel een goed aanbod. Dit was voor zorgorganisatie Siza de aanleiding om enkele jaren geleden te starten met een uniek zorgaanbod na...

Bekijk dit project

MBO Amersfoort en Abrona sluiten bij elkaar aan

Afgerond (februari 2021 - oktober 2022)

MBO Amersfoort en Abrona sluiten bij elkaar aan Voor MBO studenten is het niet altijd vanzelfsprekend om voor een stage te kiezen binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg; laat staan om binnen deze sector te gaan werken. Er is een beperkte beeldvorming over de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking terwijl er veel mogelijkheden en uitdagingen liggen voor studenten. MBO Amersfoort en...

Bekijk dit project

Leren in verbinding

Afgerond (januari 2021 - juni 2022)

Het project 'Leren in verbinding' van zorginstelling Pameijer en ROC Zadkine in Rotterdam betreft het geven van gastlessen. Pameijer en ROC Zadkine ontwikkelen gastlessen die structureel onderdeel worden van het opleidingscurriculum. Professionals en ervaringsdeskundigen bekwamen zich in lesgeven en zullen de lessen uitvoeren. Studenten en docenten krijgen meer inzicht in de praktijk. Focus van de...

Bekijk dit project

Communicatie en participatie bij chronische afasie (COPACA): Het samen met mensen met afasie, naasten en afasieprofessionals werken aan communicatieve competentie bij afasie

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Mensen met afasie hebben moeite met communicatie. Dat maakt dat deelnemen aan de samenleving moeilijker gaat. Toch kunnen sommige mensen met afasie beter communiceren dan anderen. Zelfs als hun taalproblemen vergelijkbaar zijn. Er is weinig bekend over hoe dat komt. In dit project werken ervaringsdeskundigen, afasietherapeuten en wetenschappers samen om communicatievaardigheden van mensen met...

Bekijk dit project

De gevolgen van veroudering voor participatie en cognitief functioneren bij mensen met NAH

Lopend (februari 2021 - februari 2024)

Er zijn 645.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Nederland. NAH kan acuut en op jonge leeftijd optreden, bijvoorbeeld door traumatisch hersenletsel of een hersenbloeding. Gebruik reservecapaciteit Veel mensen hervatten hun activiteiten ondanks aanwezige klachten en beperkingen. Ze gebruiken hun reservecapaciteit om te blijven functioneren. Bij veroudering neemt de cognitieve en...

Bekijk dit project

Het meten van de invloed van cognitie in het dagelijks leven

Lopend (maart 2021 - maart 2024)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt in veel gevallen tot cognitieve stoornissen die ook in de chronische fase aanwezig blijven. Deze cognitieve stoornissen veroorzaken beperkingen die een grote impact hebben op het dagelijks leven. Het is belangrijk dat deze beperkingen op een gestructureerde manier worden vastgesteld. Helaas gebeurt dat niet altijd. Als beperkingen door cognitieve...

Bekijk dit project

kennisdeling rondom mensgerichte technologie

Afgerond (februari 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Nieuw Woelwijck Gilde

Lopend (september 2020 - september 2021)

Het Nieuw Woelwijck Gilde is een vorm van praktijkleren die naadloos aansluit bij het veranderende zorglandschap waarin vakmanschap, kwaliteit,  bewoner- en studenttevredenheid nog meer centraal staan. Dit project is afgelopen september van start gegaan met twintig gemotiveerde studenten. Binnen dit gilde komen theorie en praktijk samen, waardoor de studenten gedurende de opleiding het vak van...

Bekijk dit project

Praktijkgestuurd leren Groningen; deelproject werkvelddocent en expertlessen

Afgerond (september 2020 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Individuele plaatsing en steun: een geschikt middel om mensen met niet-aangeboren hersenletsel zonder werk te laten participeren in werk?

Lopend (maart 2021 - maart 2024)

Werken is voor veel mensen belangrijk. Met de juiste begeleiding kunnen ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) geholpen worden richting werk. In dit project onderzoeken we of het haalbaar is de ‘Individuele Plaatsing en Steun (IPS)’ methode te gebruiken om mensen met NAH naar werk te begeleiden. Bij IPS wordt voor personen die geen werk hebben gezocht naar werk dat zij graag willen...

Bekijk dit project

Kennissynthese kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking (2019-heden)

Lopend (januari 2022 - juni 2022)

De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de kwaliteit van leven van naasten en voor het hele gezin van mensen met een beperking die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Kennis van de behoeften van naasten en hun gezinnen is van belang om hen op basis hiervan beter te kunnen ondersteunen. In 2018-2019 deden het Nivel, de Academische Werkplaats EMB, gericht op mensen met...

Bekijk dit project

Kruisbestuiving roc en vg zorginstelling Cordaan in Amsterdam

Lopend (mei 2022 - mei 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbinding maken en leren van elkaar: visueel verstandelijk beperkten nemen samen met studenten en docenten deel aan activiteiten op school.

Lopend (januari 2023 - januari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Leerafdeling Gewoon Bijzonder

Lopend (november 2022 - november 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Goed voor elkaar

Lopend (februari 2023 - februari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De kracht van vrije keuze

Lopend (januari 2023 - juli 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Praktijk gestuurd leren Groningen; deelproject werkvelddocent en expertlessen

Lopend (februari 2023 - februari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samenwerken in een leerwerkgemeenschap

Lopend (juni 2023 - april 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Elke Mogelijkheid Benutten (EMB) om te leren!

Lopend (februari 2023 - februari 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Aangenaam kennismaken met mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (september 2022 - juli 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Eigen regie van de cliënt toegepast in beroepspraktijk en onderwijs.

Lopend (juli 2022 - mei 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Sterker

Lopend (oktober 2022 - oktober 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meer bewegen en contact voor iedereen bij S&L Zorg door Moofie?

Lopend (september 2022 - september 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De Bijzonder Gewone Podcast

Lopend (februari 2023 - augustus 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Fysieke Leefomgeving, een scoping review – Gewoon Bijzonder

Afgerond (januari 2020 - april 2021)

Wanneer de wintertijd ingaat, het eerder donker wordt, lichten en kaarsjes aangaan, dan verandert onze stemming. We richten ons naar binnen op de familie, warmte en gezelligheid. Een omschakeling die niet voor iedereen vanzelfsprekend is en die meer vraagt van mensen met een verstandelijke beperking. Dit voorbeeld geeft aan wat het aspect licht, in dit geval kaarslicht, met mensen doet....

Bekijk dit project

Kennis over Smith Magenis: Naar wetenschappelijke onderbouwing van complexe zorg

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

Smith Magenis syndroom (SMs) is een zeldzame genetische aandoening die voorkomt bij 1 op de 15.000 – 20.000 mensen en gepaard gaat met een verstandelijke beperking en ernstige slaap- en gedragsproblemen.   Er zijn twee oorzaken voor SMs: •    bij de eerste vorm ontbreekt een stuk van chromosoom 17 (17p11.2), een zogenoemde 17p11.2 deletie •    bij de tweede vorm is een stuk (gen) van dit...

Bekijk dit project

Onbeperkt Omgeven: een scoping review naar de impact van de fysieke omgeving op gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking in de langdurige zorg

Afgerond (januari 2020 - april 2021)

De fysieke omgeving is van invloed op hoe mensen zich voelen, bewegen en gedragen. Het gaat hierbij om de vormgeving van een gebouw, de binnen- en buitenruimten, de inrichting van een gebouw en het gebruik van kunst. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: materiaal, licht, kleur, indeling en geluid. Dit geldt juist voor mensen met een beperking in de langdurige zorg, omdat...

Bekijk dit project

Onderzoek naar gedragsverandering tijdens zorg in jeugd met een LVB

Afgerond (januari 2020 - december 2021)

Bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) komen psychische- en gedragsproblemen veel voor. Bij een groot gedeelte van hen is ondersteuning door gespecialiseerde zorginstellingen nodig. Er is echter weinig bekend over de behandeluitkomsten van deze zorg. Daar willen we met dit onderzoek verandering in brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van vragenlijsten die de...

Bekijk dit project

Ruimte voor mij!

Afgerond (februari 2020 - oktober 2021)

Iedereen wil zich fijn voelen in zijn of haar thuis. Ook mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit gedrag betekent dat ze weleens agressief zijn naar zichzelf, anderen en spullen. Soms voelen de gebouwen waar zij in wonen niet als thuis. Bijvoorbeeld omdat alle dingen die kapot kunnen, weggehaald zijn of omdat de indeling angst of schrik veroorzaakt. Hierdoor...

Bekijk dit project

Verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekte (Juveniele Neuronale Ceroid Lipofuscinose) door het beter begrijpen van het gedrag: een retrospectief dossieronderzoek

Afgerond (februari 2020 - augustus 2022)

In Nederland zijn er enkele tientallen kinderen met JNCL (Juveniele Neuronale Ceroid Lipofuscinose). Dit is een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij kinderen achteruit gaan in functioneren. Ze worden gemiddeld niet ouder dan 23 jaar. Tijdens de ziekte wordt het gedrag van kinderen vaak moeilijker te begrijpen. Ze hebben emotionele- en gedragsproblemen zoals agressie, frustratie, depressie en...

Bekijk dit project

Weer zelf je kind opvoeden: Kenmerken van gezinnen met LVB die een succesvol OnderToezichtStellings-traject lopen

Afgerond (februari 2020 - februari 2021)

Kinderen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of kinderen van ouders met LVB hebben door multi-problematiek een verhoogd risico op een bedreigde ontwikkeling, waardoor er een grotere kans is dat zij onder toezicht gesteld (OTS) worden. De landelijke organisatie William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering is een gecertificeerde instelling die toeziet op de veiligheid...

Bekijk dit project

Meer kennis over de client met hersenletsel dankzij bestaande data

Afgerond (april 2020 - november 2021)

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maken ongeveer tien procent uit van alle mensen die zorg krijgen in de gehandicaptensector. Zij hebben andere wensen en behoeften dan mensen met een aangeboren beperking. Zorgverleners in de gehandicaptenzorg, zoals woonbegeleiders en artsen, zijn zich steeds meer bewust van de bepalende rol van de oorzaak van een beperking. Als deze oorzaak en...

Bekijk dit project

Data onderzoek AVG praktijk Nijmegen

Afgerond (februari 2020 - januari 2022)

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking (VB) in Nederland wordt geschat tussen de 112.000 en 231.000. De helft van deze mensen wonen in de maatschappij en ontvangen daar medische zorg via de huisarts. De huisarts kan patiënten met een VB verwijzen naar de AVG (arts verstandelijk gehandicapten). In dit onderzoek wordt gekeken naar de verwijsreden van de huisarts, met betrekking tot de...

Bekijk dit project

Verduurzaming van de Cabriotraining Coaching, training en intervisie voor inclusieve onderzoeksteams

Afgerond (januari 2020 - april 2021)

Fase 1 Dankzij de implementatiesubsidie van ZonMW is er in het team gewerkt aan de doorontwikkeling van de Cabriotraining. Het team bestaat uit onderzoekers, ervaringsdeskundigen, designers, website-bouwer. Dit betekent dat er nu zes modules op tafel liggen met een handleiding voor de training. Eind augustus 2020 is dit resultaat op een website beschikbaar gesteld. Op deze website is algemene en...

Bekijk dit project

NAH Kennisnetwerk - implementatie

Afgerond (mei 2020 - september 2022)

In de implementatiefase van het NAH Kennisnetwerk gaan we in het kader van 'Gelijk Begrepen' aan de slag met de implementatie van drie producten die uit de onderzoeken voortkomen. Maastricht University ontwikkelt met behulp van de Minimale Dataset voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel een hersenletselpaspoort. Vilans, VUMC en Hersenletsel.nl ontwikkelen een challenge voor...

Bekijk dit project

NAH in het vizier (fase 2); adequaat ondersteunen van cliënten in de chronische fase.

Lopend (februari 2020 - juli 2023)

In Nederland wonen 650.000 mensen die beperkingen ervaren als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het adequaat ondersteunen van mensen met NAH in de chronische fase vereist kennis en competenties bij professioneel begeleiders. In dit vervolgproject ontwikkelen we een leidraad ‘adequaat ondersteunen van mensen met NAH’. Een leidraad is een bundeling van gevalideerde kennisproducten. ...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatie impuls De Krachten Gebundeld!

Afgerond (mei 2020 - januari 2022)

Met de VIMP-subsidie worden de producten van De Krachten Gebundeld uitgebreid en wordt implementatie-ondersteuning geboden. De cursus voor begeleiders en omgevingsscan ter ondersteuning van een gezonde leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking worden uitgebreid met: Webapplicatie waar gebruikers van een locatie de omgevingsscan invullen en een automatische samenvatting ontvangen. ...

Bekijk dit project

Samen Leren

Afgerond (september 2020 - november 2021)

Prezzent, zorgaanbieder voor mensen met een (veelal verstandelijke) beperking, wil samen met ROC Rivor (MBO Zorg en Welzijn) in schooljaar 2020-2021 een start maken met het project ‘Samen Leren’. Binnen dit project willen we ten minste twee cliënten zorgvuldig scholen in het geven van gastlessen. Cliënten verzorgen gastlessen, waarbij zij uit eigen ervaring vertellen wat zij verwachten van een...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking

Afgerond (mei 2019 - februari 2020)

In de gezondheidszorg gaat het meestal om de mensen die ziek zijn of een beperking hebben. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor hun naasten. Wij onderzoeken hoe naasten hun leven ervaren en waarom zij hun leven als goed of minder goed ervaren. Naasten zijn meestal familieleden. Soms wonen zij thuis met de persoon met een beperking en soms woont de persoon met een beperking in een...

Bekijk dit project

Borging SGL-opbrengst op Flexibel kennisplatform

Afgerond (oktober 2019 - januari 2022)

Dit project gaat over het borgen van de opbrengsten van een ander project dat gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Dat project heet ‘De Sensatie van een Goed Leven’ (SGL) Basis gelegd voor website In het SGL-project is met mensen met autisme, ouders, begeleiders, leerkrachten en andere experts en wetenschappers de...

Bekijk dit project

NAH in het vizier (fase 1); leven met hersenletsel.

Afgerond (maart 2019 - juli 2020)

Kennis over niet-aangeboren hersenletsel verzamelen, wegen en bundelen Niet-aanngeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging aan de hersenen die iemand tijdens zijn leven oploopt, bijvoorbeeld door een ongeluk. Zorgverleners en begeleiders willen graag kennis hebben over hoe ze mensen met NAH het beste kunnen helpen en ondersteunen. Met dit project wordt alle kennis, rondom NAH in de chronische...

Bekijk dit project

Multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom

Lopend (mei 2018 - mei 2023)

De levensverwachting van mensen met Downsyndroom is de laatste jaren enorm toegenomen. Volwassen worden, ouder worden met Downsyndroom, verloopt echter niet zonder problemen. Naast de vele syndroom specifieke afwijkingen begint de veroudering bij mensen met Downsyndroom vroeger en verloopt zij sneller waarbij er een hoog risico bestaat op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Er bestaat...

Bekijk dit project

De wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken met behulp van ICT: het bevorderen van welzijn door ICT

Lopend (september 2018 - september 2022)

Met dit onderzoek willen we de wereld veilig, begrijpelijk en toegankelijk maken voor mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en hun netwerk. We willen:  1) ouders en verwanten met behulp van de ‘EMB Pijn App’ met de ‘slimme sok’ beter toerusten om signalen van pijn waar te nemen. Hierdoor kunnen ouders gedrag van hun kind met EMB beter begrijpen en adequater reageren.  2) ouders...

Bekijk dit project

EVB+ in beeld! Praktijkgericht onderzoek naar succesfactoren in de begeleiding van EVB+ cliënten en een scholingsvoorstel voor zorgprofessionals.

Lopend (december 2018 - oktober 2023)

Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+) kunnen hun wensen minder goed uiten. Soms worden hun wensen niet goed begrepen en weten cliënten met hun gedrag zelfs ervaren zorgverleners te verrassen. Daarom is onderzoek nodig om dit gedrag beter te leren lezen en incidenten te voorkomen. Want een goede relatie tussen cliënt en zorgprofessional bepaalt...

Bekijk dit project

Samen denken, samen doen; integratie van ervaringsdeskundigheid, medische, psychiatrische en gedragskundige zorg voor onderbouwd en passend psychofarmaca gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

Lopend (oktober 2018 - oktober 2023)

Dit project gaat over verantwoord medicatie gebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij gebruiken vaak langdurig psychofarmaca (medicatie voor psychiatrische ziekten) om onbegrepen psychische of gedragsproblemen te bestrijden. Het gunstig effect hiervan is niet bewezen, terwijl er wel schadelijke bijwerkingen zijn. Afbouw lukt vaak niet door...

Bekijk dit project

Sterker samen: vergroten van de kracht en welbevinden van gezinnen met een persoon met EMB.

Lopend (december 2018 - september 2023)

Veel gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking (EMB) worstelen met de vraag hoe zij hun kind een zo goed mogelijk leven kunnen geven en zich als gezin staande kunnen houden. Dit project wil inzicht in de kwaliteit van bestaan (KvB) van deze gezinnen vergroten door het welbevinden van de verschillende gezinsleden in kaart te brengen en na te gaan welke factoren de KvB...

Bekijk dit project

EMB in het vizier (fase 2)

Afgerond (maart 2018 - oktober 2020)

Er zijn in ons land minimaal 13.000 mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (Z)EVMB). In de dagelijkse, professionele zorg en ondersteuning aan mensen met (Z)EVMB en hun verwanten spelen vraagstukken rondom afhankelijkheid, integrale aanpak, partnership met ouders en veranderende wetgeving. In dit vervolgproject ‘EMB in het vizier 2’ ontwikkelen we een leidraad...

Bekijk dit project

Kwaliteit van leven en veroudering van mensen met EMB.

Lopend (november 2018 - november 2022)

Vanwege de voortschrijdende medische kennis en kunde worden mensen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen ((Z)EVMB) steeds ouder. Dat zorgt voor nieuwe uitdagingen en zorgen, ook bij ouders. Zij hebben zorgen over de toekomst van hun kind en hoe zij voor hun kind kunnen blijven zorgen. Wij gaan onderzoek doen naar (veranderingen in) de kwaliteit van leven van oudere mensen met (Z)EVMB. ...

Bekijk dit project

Vrijheid en veiligheid: Uit- en opschalen van methodieken gericht op afbouw van vrijheidsbeperking van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag en matige of ernstige verstandelijke beperkingen

Lopend (november 2018 - november 2022)

Een deel van de mensen met matige of ernstige verstandelijke beperkingen krijgt 24-uurs zorg in residentiële instellingen. Vanwege moeilijk verstaanbaar gedrag krijgen mensen in instellingen regelmatig te maken met onvrijwillige zorg. In dit project staan drie innovaties centraal om de praktijk rondom onvrijwillige zorg te verbeteren. De eerste innovatie helpt medewerkers het ...

Bekijk dit project

LVB in het vizier; adequaat omgaan met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen (fase 2)

Afgerond (november 2018 - januari 2022)

Voor veel Nederlanders hoort middelengebruik erbij, vooral het drinken van alcohol.  Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een verstandelijke beperking alcohol en andere middelen gebruiken. Vooral degenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij komen relatief vaak in de problemen door hun alcohol- of drugsgebruik. Beschikbare kennis hierover vindt onvoldoende de weg naar de...

Bekijk dit project

Begeleidingsbehoeften van jongeren met LVB

Afgerond (augustus 2017 - februari 2018)

De 18de verjaardag kenmerkt voor veel jongeren een belangrijke moment: de overgang van jeugd naar volwassenheid. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), brengt dit verschillende uitdagingen met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met LVB en hun begeleiders niet tevreden zijn met de begeleiding rondom het 18de levensjaar. Doel 1. inzicht krijgen in de ervaringen en...

Bekijk dit project

Gewoon Bijzonder in Apeldoorn

Afgerond (juni 2017 - december 2017)

Professionals die met en voor jongeren werken blijken vaak onvoldoende toegerust om het functioneren van jongeren op het niveau van een LVB of zwakbegaafdheid te kunnen herkennen. Lastig is ook om in te schatten welke consequenties dit niveau heeft voor de omgang en communicatie met hen. Het is de wens van de gemeente Apeldoorn en haar partners binnen het Sociaal Domein om dit te verbeteren.  ...

Bekijk dit project

De beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB wat betreft hun leven in de wijk.

Afgerond (juni 2017 - december 2017)

Dit project gaat over de beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB voor wat betreft hun leven in de wijk. Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) wonen gewoon in een wijk. Deze jongeren ervaren hierbij verschillende moeilijkheden en communiceren over deze moeilijkheden en kwetsbaarheden kan lastig zijn voor jongeren met LVB. In dit project gaan we op zoek naar...

Bekijk dit project

Financiële zelfredzaam van mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van een budgettraining. Onderzoek naar de budgettraining Grip op je Knip.

Afgerond (juni 2017 - oktober 2017)

Hoe financieel zelfredzaam zijn mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van de budgettraining? Dit project richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en schulden. Speciaal voor mensen met een LVB zijn verschillende budgettrainingen ontwikkeld. Doel van de training is de deelnemers vaardigheden aan te leren die zij kunnen inzetten om hun eigen financiële...

Bekijk dit project

Taal voor Allemaal in Maastricht

Afgerond (september 2017 - maart 2018)

De gemeente Maastricht wil dat iedereen meedoet en helpt mensen hierbij. Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die moeite hebben met leren. De gemeente geeft hierover informatie. Bijvoorbeeld via een brief of in een gesprek. De gemeente praat en schrijft soms in moeilijke taal. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen, wil de gemeente Maastricht leren om beter met de...

Bekijk dit project

Toetsen e-learning herkenning lvb

Afgerond (juni 2017 - april 2018)

De gemeente Amsterdam bereikt op dit moment haar sociaal kwetsbare burgers onvoldoende. De gemeente biedt onvoldoende passende ondersteuning aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Ook omdat zij de weg naar ondersteuning vaak niet weten te vinden. De doelgroep 'mensen met een LVB' wordt slecht herkend door professionals, zoals medewerkers van de gemeente en medewerkers van...

Bekijk dit project

Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB

Afgerond (juni 2017 - mei 2018)

Wat gaan we onderzoeken? Financiële zelfredzaamheid betekent: goed om kunnen gaan met geld. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kan dat lastig zijn. Bijvoorbeeld door een laag inkomen, een gebrek aan overzicht van inkomsten en uitgaven of ingewikkelde taal in brieven en regelingen. We gaan uitzoeken hoe we hen kunnen helpen om zelf goed met geld om te gaan. Hoe gaan we...

Bekijk dit project

LVBer niet louter client. Een instrument voor een volwassen aanpak.

Afgerond (september 2017 - februari 2018)

15 Gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant zoeken naar manieren hoe ze de zorg voor LVB jongeren, als ze 18 worden, kunnen laten aansluiten op de zorg vanuit de Jeugdwet, zodat hun vragen in beeld blijven. Jongeren met LVB hebben passende zorg nodig, maar het is ook belangrijk dat anderen zien dat ze niet alleen cliënt zijn maar bijvoorbeeld ook kind of vriend van iemand anders. Werkwijze ...

Bekijk dit project

LVB in het vizier; adequaat omgaan met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen

Afgerond (september 2017 - april 2019)

Middelengebruik door mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) leidt vaak tot problemen, waaronder gedrags- en sociale problemen en verslaving. Om hier adequaat mee om te gaan moeten ondersteuners over de juiste kennis en aanpakken/methodieken beschikken. Nog steeds is er sprake van handelingsverlegenheid bij professionals en instellingen in het omgaan met middelengebruik door cliënten....

Bekijk dit project

WijKringen versterken

Afgerond (juni 2017 - januari 2018)

WijKringen is een aanpak waarbij onder andere mensen met een verstandelijke beperking ondersteund worden in zelfstandig wonen. Hierbij wordt ingezet op het vergroten van informele sociale netwerken. Een WijKring bestaat uit 8 mensen die op loopafstand van elkaar wonen en die zich inzetten voor de wijk én voor elkaar. Doel Het doel van dit project is om WijKringen te verbeteren en de bekendheid...

Bekijk dit project

Leven vol kruispunten. Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van jongeren met een LVB en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.

Afgerond (juni 2017 - december 2017)

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen in verschillende levensfasen tegen (soms ingewikkelde) levensvragen aan. Dit project van MEE Ijsseloevers, Windesheim Flevoland, jongeren met een LVB en de gemeenten Noordoostpolder en Almere, levert meer inzicht op in deze levensvragen. Er worden 20 interviews afgenomen met jongeren met een LVB en 2 focusgroepen met ouders en...

Bekijk dit project

Ouderen in het vizier - fase 2

Afgerond (maart 2017 - maart 2019)

De gehandicaptensector biedt zorg en ondersteuning aan een toenemend aantal ouderen met verstandelijke beperkingen waarvan de fysieke en mentale kwetsbaarheid zich eerder en meer manifesteert dan bij ‘gewone’ ouderen (Evenhuis, 2014). Dit leidt in het werkveld tot nieuwe kennisbehoeften en vragen van professionals in de gehandicaptenzorg en het sociaal domein. In een eerste project ‘Ouderen...

Bekijk dit project

Maatschappelijke participatie door jongvolwassenen met LVB – Het effect van Maatjesprojecten en Vriendenkringen

Afgerond (augustus 2017 - maart 2018)

Van jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) wordt verwacht dat zij zelfstandig door het leven gaan. Jongvolwassenen met LVB zijn echter vaak kwetsbaar, hebben moeite met zelfstandigheid en ontberen een sociaal netwerk om hen hierbij te ondersteunen. Om hen te helpen bij het zelfstandig participeren aan de samenleving zijn er verschillende interventies ontwikkeld. We weten...

Bekijk dit project

(Z)EVMB in het vizier - fase 1

Afgerond (maart 2017 - november 2017)

Er zijn in ons land minimaal zo’n 13.000 mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, afgekort als mensen met (Z)EVMB. Hoe verschillend deze mensen verder ook zijn, bij hen allen is sprake van een combinatie van stoornissen en beperkingen die leiden tot beperkingen op alle levensdomeinen.In de dagelijkse, professionele zorg en ondersteuning aan mensen met (Z)EVMB en hun...

Bekijk dit project

Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen.

Afgerond (november 2016 - december 2022)

Het project 'Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad' richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die leven in de stad en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving.Het eerste project omvat langdurig, kwalitatief, participatief onderzoek. Gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen met een...

Bekijk dit project

NAH-Kennisnetwerk: Gewoon Bijzonder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Afgerond (januari 2017 - augustus 2022)

Er zijn in Nederland ongeveer 650.000 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het NAH-Kennisnetwerk is een netwerk van ervaringsdeskundigen, onderzoekers van verschillende instituten, zorgprofessionals en beleidsmakers. Zij brengen kennis over NAH bij elkaar en werken samen aan nieuwe kennis. Dit om ervoor te zorgen dat mensen met NAH met meer zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen...

Bekijk dit project

Offerte minimale dataset onderzoek mensen met beperkingen: ontwikkeling en proefimplementatie

Afgerond (juni 2015 - november 2017)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de krachten gebundeld!

Afgerond (januari 2017 - oktober 2021)

In dit project wordt, samen met mensen met een verstandelijke beperking, gewerkt aan een gezondheidsbevorderende omgeving: een leertraject voor professionele begeleiders en een omgevingsscan. Zo kunnen mensen met een verstandelijke beperking profiteren van een gezonde leefstijl: winst voor gezondheid, gedrag en participatie. Dit ontwikkelproject richt zich op mensen met een matige, (zeer)...

Bekijk dit project

Samen kunnen kiezen: Netwerk voor zelfbepaling van mensen met een beperking en een zorgintensieve vraag

Lopend (december 2016 - januari 2023)

Zelf bepalen hoe je wilt leven. Hoe vanzelfsprekend dat ook klinkt, voor veel mensen met een verstandelijke beperking is zelfbepaling nog een moeilijk te bereiken ideaal. Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen wil daarom de ondersteuning van zelfbepaling verbeteren. Samenwerking Het Netwerk is een initiatief van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (met prof. dr. Petri...

Bekijk dit project

Samen werken, samen leren

Afgerond (september 2016 - december 2021)

Bij projecten van Gewoon Bijzonder is participatie van mensen met een beperking een belangrijke voorwaarde. Dat betekent dat mensen met een beperking en/of hun verwanten deelnemen als projectlid.In het project ‘Samen werken, samen leren’ krijgen projectleden training en coaching op maat over samenwerking met mensen met een beperking in hun project. Het gaat om een algemene basistraining en...

Bekijk dit project

Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn

Afgerond (december 2016 - juni 2022)

Technologie valt niet meer weg te denken uit de zorg en kan veel mogelijkheden bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Weinig technologie richt zich op het aanleren van begrippen zoals empathie en mentaliseren. Dit terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties de kern van het verbeteren van de zorg is en het de kwaliteit van bestaan van mensen vergroot. Het doel van het project...

Bekijk dit project

De sensatie van een goed leven; Samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking.

Afgerond (januari 2017 - november 2021)

Dit project gaat over prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een verstandelijke beperking (VB). Deze mensen reageren vaak anders op zintuiglijke prikkels dan je verwacht. Soms reageren ze heel heftig en soms lijkt de prikkel geheel langs hen heen te gaan. Als we beter begrijpen hoe deze mensen prikkels ervaren, kunnen we meer voor hen betekenen. De kennis hierover...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website