Essaybundel

Tien jonge wetenschappers laten elk een eigen licht schijnen op het fenomeen disability. Deze verhalen zijn exemplarisch voor de variëteit aan perspectieven binnen disability studies, een vakgebied dat relatief kort in Nederland bestaat.

De tien essays bestrijken even zovele onderwerpen. Ze gaan onder meer over werken met een beperking, over de inzet van techniek in de zorg of over de betekenis van ervaringskennis voor een inclusieve samenleving. En over veranderingen in beleid of beeldvorming over een groep mensen waartoe ongeveer twaalf procent van de bevolking behoort.

In deze uitgave kijk je mee, via de beschouwingen van de essayisten. Wat zien ze? Wat denken ze? Wat wegen ze tegen elkaar af? Welke andere vragen komen door hun zoektocht naar boven?

Hoe kwam deze bundel tot stand?

In het voorjaar van 2012 vroegen ZonMw en Disability Studies in Nederland om ideeën voor een essay rondom disability onderzoek. De oproep was gericht aan juniorwetenschappers - masterstudenten, postdocs, promovendi – met een speciale interesse in disability studies. Uit de inzendingen werden tien veelbelovende ideeën gekozen, waarna de tien jonge wetenschappers ze uitwerkten tot een essay.

Door hun achtergrond in uiteenlopende disciplines dragen deze tien essayisten bij aan een gemeenschappelijk theoretisch kader. Ook leggen zij verbindingen met wetenschappelijke debatten in de disciplines waarin zij zich bewegen. Het denkwerk van deze wetenschappers houdt niet op bij deze essays. In de nabije toekomst gaat u zeker meer van hen horen.

Bekijk de bundel Kijk anders, zie meer

De essayisten 

  • Jenny Boumans (1984) is gezondheidswetenschapper en werkzaam als onderzoeker bij het Trimbos-instituut. Ze heeft naast onderzoek naar succesvolle zorgmijders, onder andere onderzoek gedaan naar het concept ‘empowerment’, naar stigmatisering en naar zelfbeheer/cliëntsturing.Momenteel is ze betrokken bij een project over de conceptualisering van ervaringskennis in relatie tot professionele kennis.
  • Lineke van Hal (1981) studeerde culturele antropologie (Radboud Universiteit Nijmegen, cum laude) en medische antropologie & sociologie (Universiteit van Amsterdam, cum laude). Momenteel rondt zij haar proefschrift af over praktijken van arbeidsreïntegratie in de Nederlandse activerende welvaartsstaat (Universiteit Maastricht). Ze is werkzaam als projectleider participatieondersteuning bij Zorgbelang Gelderland.
  • Lieke van Heumen (1985) is een promovendus in het disability studies programma aan de University of Illinois te Chicago. Ze behaalde haar masterdiploma psychologie in de afstudeerrichting psychogerontologie aan de Radboud Universiteit, cum laude. Haar academische werk richt  zich voornamelijk op het snijvlak van veroudering en beperkingen. Ze ontving verschillende prijzen en studiebeurzen, onder andere van het VSBfonds,het Prins Bernard Cultuurfonds/Carolus Magnus Fonds, het  Vreedefonds, de Netherland America Foundation en het Chicago  Consular Corps.
  • Silke Hoppe (1985) heeft culturele antropologie gestudeerd en haar master in 2009 afgerond. Daarna werkte ze aan het project  ‘Ziektebeleving en reciprociteit: onderzoek over de rol van geven en nemen in de ziektebeleving van mensen met Multiple Sclerose’, dat door ZonMw werd gefinancierd. Tegenwoordig is zij juniordocent aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Alistair Niemeijer (1980) werkt als promovendus aan de afdeling  huisarts- en ouderengeneeskunde van het VUmc. Hier verricht hij empirisch ethisch onderzoek naar de rol van toezichthoudende   woonzorgtechnologie (domotica) in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Recent heeft hij een handreiking   gepubliceerd over het verantwoord en zorgvuldig gebruik van   toezichthoudende domotica in zorginstellingen.
  • Frank Renders (1974) is promovendus aan de Katholieke Universiteit Leuven (antropologie). Hij heeft een BSc in de geschiedenis (Vrije   Universiteit Brussel), en MSc in de vergelijkende cultuurwetenschap   (Universiteit Gent) en antropologie (Katholieke Universiteit Leuven). In zijn onderzoek bekritiseert hij de wijze waarop de menswetenschappen – en disability studiesin het bijzonder – de verschillen tussen culturen afbeelden
  • Saskia van Veen (1981) is geïnteresseerd in de inclusie van disability in ontwikkelingssamenwerking vanuit haar achtergrond in de fysiotherapie en internationale volksgezondheid. Momenteel werkt zij aan haar PhD thesis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en reflecteert hierin op het Thematisch Leerprogramma over disability mainstreaming dat wordt gecoördineerd door Light for the World Nederland.
  • Elien van der Wijst (1980) is ergotherapeut in het Jeroen Bosch   Ziekenhuis. Na afronding van haar opleiding ergotherapie in 2002 werkte zij in verschillende werkvelden zoals verpleeghuizen,   revalidatiecentra en de eerste lijn. In 2012 rondde zij haar Master of   Science in Occupational Therapy (ergotherapie) af.
  • Gili Yaron (1981) is afgestudeerd filosoof (scriptie 2009, cum laude). Na haar studie gaf ze les aan de Faculteit Wijsbegeerte van de   Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze begon met een promotie aan de Universiteit Maastricht. Haar onderzoek, ‘Facing One’s Loss of Face’,   maakt deel uit van het NWO-VIDI project ‘Bodily Identity in Blemished Bodies’.
  • Stefanie van Zal (1986) is tijdens haar master sociaal beleid aan de Faculteit Sociologie van de Universiteit van Amsterdam als junioronderzoeker gaan werken bij het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Daar onderzoekt zij in   opdracht van de Gemeente Amsterdam de sociale toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website