Projecten

De betekenis van het PGB bij zelfregie en empowerment

Afgerond (december 2010 - februari 2013)

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) en budgethoudersvereniging Per Saldo bestaan vijftien jaar. In het vele onderzoek dat naar het PGB is gedaan, wordt nauwelijks aandacht besteed aan de doelstellingen van zelfregie en van empowerment, het versterken van de zelfredzaamheid. Ook wordt zelden gekeken naar het effect van het PGB op nieuwe zorg- en participatievormen en veranderende relaties tussen...

Bekijk dit project

De rol van hulpmiddelen voor mensen met een functiebeperking in mechanismen van in- en uitsluiting

Afgerond (december 2010 - december 2015)

Sommige hulpmiddelen, zoals een rollator, plaatsen mensen in de categorie ‘disabled’ terwijl de gebruiker met het hulpmiddel juist veel meer kan. Hulpmiddelen lossen dus niet alleen op neutrale wijze barrières op voor participatie maar spelen een complexere rol in mechanismen van in- en uitsluiting. In het nadenken over mogelijkheden om mechanismen van uitsluiting te tegen te gaan, wordt snel...

Bekijk dit project

Ervaringskennis van succesvolle zorgmijders

Afgerond (december 2010 - september 2013)

Professionele kennis over psychoses vertrekt veelal vanuit klachten, symptomen of ziektebeelden. Het vertrekpunt van disability studies is de vraag wat kan bijdragen aan volwaardig burgerschap en wat mensen zelf daaraan kunnen doen. Dit project beoogt een zoektocht naar (en gebruik van) kennis die handvatten geeft om op zinvolle wijze met psychotische verschijnselen te leven en deel uit te maken...

Bekijk dit project

Meedoen en meetellen: praktische aanbevelingen en theoretische beschouwingen op basis van ervaringen van mensen met een verstandelijke handicap en hun directe omgeving.

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2012)

Veel mensen met een verstandelijke handicap wonen tegenwoordig in een woonwijk en zijn daar erg tevreden over. In de praktijk blijkt dat ze weinig contact hebben met buurtgenoten. Zij brengen vooral hun tijd door met lotgenoten. De overheid wil dat mensen met een verstandelijke handicap meer deelnemen aan de samenleving. Dit project wil zorgen voor praktische aanbevelingen. Aan vier mensen met een...

Bekijk dit project

Thuis in de gemeente: aanbevelingen voor participatie voor en door mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (december 2010 - februari 2013)

Participatie staat voor meedoen in de samenleving en is belangrijk voor de individuele kwaliteit van bestaan. Participatie is ook het cement van de samenleving. De woon- en leefomgeving beïnvloedt de mogelijkheden van mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking (VB) om mee te doen. Dit project onderzoekt de verschillen in participatie tussen gemeenten. En bekijkt hoe participatie in...

Bekijk dit project

Voorbij autonomie en taal - naar een Disability Studies' perspectief op dementie

Afgerond (september 2010 - december 2012)

Dit project ontwikkelt een Disablity Studies' perspectief op dementie. Het levert een theoretische bijdrage aan het denken over participatie van mensen met dementie als volwaardige burger (ofwel subject). Doorgaans wordt in het denken over wat een subject is nadruk gelegd op zelfbewustzijn, keuzevrijheid en autonomie van de persoon. De dementerende, die steeds afhankelijker wordt van zijn/haar...

Bekijk dit project

Ziektebeleving en reciprociteit: onderzoek over de rol van geven en nemen in de ziektebelevenis van mensen met Multiple Sclerose

Afgerond (september 2010 - september 2012)

Door fysieke beperkingen en sociale barrières is het voor mensen met een chronische ziekte moeilijker evenwichtige sociale relaties aan te gaan en in stand te houden. Daarbij geeft de maatschappij hen vaak het gevoel minder waard te zijn. Dit beïnvloedt het gevoel van eigenwaarde, wat weer doorwerkt in de ziektebeleving. Dit project onderzoekt hoe deelname aan relaties waarin het ‘geven’ en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website