Projecten

Academische Werkplaats ‘s Heeren Loo - VU

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

De Academische Werkplaats 's Heeren Loo - VU vormt sinds 2012 een broedplaats voor het ontwikkelen van projecten en het uitvoeren daarvan, met en voor mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Professionals, ervaringsdeskundigen, opleiders en onderzoekers ontmoeten elkaar, stellen vragen, bespreken resultaten, bedenken ideeën, werken samen aan de realisatie van die ideeën en delen...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

De academische werkplaats ‘Sterker Op eigen benen’ neemt de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking (VB) serieus! In ons onderzoek staan de persoon en de omgeving centraal, en niet het syndroom of de ziekte. We werken daarom veel samen met mensen met een verstandelijke beperking, verwanten, begeleiders, gezondheidsprofessionals en andere betrokkenen. Onze speerpunten zijn: Het...

Bekijk dit project

Consortium Gezond OUDer worden (GOUD): specifieke gezondheidsaspecten vragen een specifieke aanpak

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

Hoe word je gezond ouder met een verstandelijke beperking? Dat is de kernvraag van de academische werkplaats GOUD (Gezond OUDer worden). GOUD is een samenwerking tussen de zorginstanties Ipse de Bruggen, Abrona en Amarant en het Erasmus MC. Binnen het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen werken we aan de volgende doelen: Versterken van specialistische expertise van...

Bekijk dit project

Sociale Relaties en Gehechtheid

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking: structuur, werkwijze en plan van aanpak ten behoeve van het versterken van de kennisinfrastructuur langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

Onder leiding van prof. Petri Embregts verbindt de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) sinds 2009 wetenschap en praktijk. Binnen de AWVB wordt samengewerkt tussen 14 zorgorganisaties (Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal, Lunet, Prisma, Radar, SDW, Severinus, Sherpa, S&L Zorg, Tragel en Zuidwester), de landelijke cliëntenorganisatie LFB en Tilburg...

Bekijk dit project

Versterking van de kennisinfrastructuur van de Academische werkplaats EMB

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

De Academische Werkplaats Ernstige Meervoudige Beperking (AW EMB) wil een bijdrage leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking en hun gezinnen.  De AW EMB is een samenwerkingsverband van vier organisaties (Rijksuniversiteit Groningen, ’s Heeren Loo, de Hanzehogeschool Groningen en Koninklijke...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website