Het programma Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten wil de samenwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid een verdere impuls geven. Daarom zijn middelen ter beschikking gesteld voor 11 kortdurende praktijkgerichte onderzoeken.

Deze kleinschalige projecten richten zich op jongeren met een licht verstandelijke beperking in het sociale domein. Ofwel de participatie en inclusie in de wijk. Gemeenten konden, in samenwerking met kennisinstellingen en zorgaanbieders, een subsidie aanvragen voor kortdurend onderzoek over participatie en inclusie van jongeren (tot 30 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB). 

Om welke onderzoeken gaat het?

 1. De beleving van jongeren en jongvolwassenen met LVB wat betreft hun leven in de wijk 
 2. Financiële zelfredzaam van mensen met een licht verstandelijke beperking na het volgen van een budgettraining. Onderzoek naar de budgettraining Grip op je Knip.
 3. Maatschappelijke participatie door jongvolwassenen met LVB – Het effect van Maatjesprojecten en Vriendenkringen
 4. Taal voor Allemaal in Maastricht
 5. WijKringen versterken
 6. Financiële zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB
 7. Toetsen e-learning herkenning LVB
 8. LVBer niet louter client. Een instrument voor een volwassen aanpak
 9. Leven vol kruispunten. Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van jongeren met een LVB en de resultaten van een methodiek om hen proactief te ondersteunen.
 10. Gewoon Bijzonder in Apeldoorn
 11. Begeleidingshoeften van jongeren met LVB

Meer informatie

 • Meer inzichten en subsidiemogelijkheden voor u als gemeente.
 • Lees in dit artikel hoe de gemeente Amsterdam samen met het AMC onderzoek doen naar de effectiviteit van maatjesprojecten en vriendenkringen (het 3e project in bovenstaande lijst). 
 • Begin 2018 presenteerden 3 projecten hun resultaten (project 5, 6 en 11 in bovenstaande lijst). Lees hier het artikel. 
 • De resultaten van alle kortdurende praktijkprojecten worden verzameld in deze artikelenreeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website