In 2020 werd ZonMw onderdeel van EURECO, een Europees samenwerkingsplatform van academische onderzoekers en dienstverleners. Het doel van EURECO is het realiseren van een inclusieve gemeenschap, waarin mensen ongeacht ziekte of beperking deel kunnen nemen aan de samenleving. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vormt hierbij het uitgangspunt

EURECO organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten voor onderzoekers, professionals uit de praktijk en beleid. Een van die bijeenkomsten is het jaarlijkse EURECO-Forum, dat in het voorjaar wordt georganiseerd. Deze bijeenkomsten worden gedeeld op de ZonMw-website en via onze nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken.

Visie

EURECO wil bijdragen de Europese onderzoeksagenda en gezamenlijk innovatieve onderzoeksmogelijkheden ontdekken op het gebied van inclusieve gemeenschapsplanning en -ontwikkeling en inclusieve, toegankelijke sociale en gezondheidsdiensten voor iedereen. Het platform wil onderzoekers, professionals, mensen met een beperking, professionals in de zorg en ondersteuning, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen.

EURECO wil de Europese samenwerking tussen theorie en praktijk in de gehandicaptensector bevorderen door een netwerk te ontwikkelen en te onderhouden van academische onderzoekers, onderzoeksgerichte dienstverleners en mensen met een handicap die specifiek geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van inclusieve gemeenschappen. EURECO-vergaderingen zullen dienen als instrument om de samenwerking te verbeteren gedurende de gehele projectcyclus van Europese onderzoeksactiviteiten, vanaf de vaststelling van onderzoeksbehoeften en onderzoeksprocessen tot en met de toepassing van de resultaten in de praktijk.

Partners

De European Association of Services Providers for Persons with Disabilities (EASPD), het Centre for Planning and Evaluation of Social Services (ZPE), de Universiteit van Siegen (Duitsland), de International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) en ZonMw maken op dit moment onderdeel uit van EURECO.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website