ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Mon, 26 Aug 2019 00:31:52 +0200 Mon, 26 Aug 2019 00:31:52 +0200 TYPO3 news-4459 Fri, 23 Aug 2019 13:52:00 +0200 Tweet Hester Vermeulen over promotie Rixt Zuidema https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-hester-vermeulen-over-promotie-rixt-zuidema/ news-4427 Mon, 12 Aug 2019 07:32:54 +0200 Johanna Haanstra en Linda Gerth over de viziertrajecten van Gewoon Bijzonder https://www.vilans.nl/artikelen/meedoen-aan-leernetwerk-zorgt-dat-kennis-echt-landt De viziertrajecten van Gewoon Bijzonder richten zich op specifieke doelgroepen. Kennis rondom zo'n doelgroep wordt gebundeld. En er wordt een leidraad ontwikkeld. news-4424 Thu, 08 Aug 2019 14:30:53 +0200 2de open oproep Voor elkaar! van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2de-open-oproep-voor-elkaar-van-start/ De 2de open oproep van het programma Voor elkaar! is geopend. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte ,beperking of psychische problemen kunnen een aanvraag indienen. Net als tijdens de 1ste open oproep dienen aanvragers eerst een projectidee in. De deadline hiervoor is op 13 september 2019 om 14:00 uur. Bekijk de tekst van de 2de open oproep

De insteek van de 2de open oproep is hetzelfde als die van de 1ste, vertellen Jolanda Huizer en Robert Jabroer van het team Voor elkaar! ‘Het is een “open” subsidieoproep. Net als bij de eerste open oproep zijn aanvragers vrij om zelf te bepalen wat het thema van hun projectidee is’, aldus Robert. ‘Er gelden natuurlijk wel voorwaarden voor het projectidee’, vult Jolanda aan. ‘Zo moet het project er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat mensen met een (chronische) ziekte of beperking én hun naasten beter in staat zijn om hun leven zo goed mogelijk zelf vorm te geven, ondanks die ziekte of beperking.’

Lees de volledige tekst van de subsidieoproep door

Jolanda en Robert benadrukken dat het belangrijk is om de volledige tekst van de subsidieoproep goed door te lezen voordat je aan een aanvraag begint. Robert: ‘In vorige rondes merkten we dat sommige aanvragers te laat begonnen waren met hun aanvraag, of alleen de samenvatting van de aanvraag hadden gelezen. Daarom zou ik willen adviseren: lees de volledige oproeptekst. En mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen.’ Ook op tijd beginnen met het schrijven van een projectidee is aan te raden. Jolanda: ‘Een projectidee schrijven kost namelijk meer tijd dan je denkt.’

Om aanvragers te ondersteunen bij hun projectaanvraag, heeft het team van Voor elkaar! een serie filmpjes met tips gemaakt. ‘Als je die filmpjes bekijkt, dan kom je beter beslagen ten ijs’, aldus Jolanda. ‘Daarnaast geeft PGOsupport individueel advies aan organisaties die een aanvraag willen indienen.’

Gebruik het aanvraagformulier als leidraad

Mensen die een aanvraag willen indienen voor de 2de open subsidieoproep, moeten een formulier meesturen waarin ze vragen over hun projectidee beantwoorden. Jolanda raadt iedereen aan om de vragen uit het formulier te gebruiken als leidraad voor het schrijven van een projectidee. ‘Als je dat doet, weet je zeker dat je alle belangrijke punten uit de subsidieoproep meegenomen hebt. Voor de programmacommissie die alle aanvragen gaat beoordelen is het ook makkelijker; dan hoeven ze niet tussen de regels te zoeken naar de informatie die zij belangrijk vinden.’ Bekijk hier het aanvraagformulier voor de 2de open subsidieoproep.  

Praktische informatie

De 2de open subsidieoproep van Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte of beperking. Het gaat om organisaties door en voor deze  doelgroep, en niet om organisaties alleen vóór de doelgroep. De aanvraag moet dus vanuit de mensen met ziekte, beperking of psychische problemen zélf komen. De oproep is verdeeld in twee fases: in de eerste fase wordt er een projectidee ingediend. Na een advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend. De deadline voor het indienen van een projectidee is op 13 september 2019 om 14:00.

Relevante links

]]>
news-4420 Thu, 08 Aug 2019 10:17:26 +0200 Meedoen aan Innovatie-impuls? https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/innovatie-impuls/waarom-meedoen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws8augustus2019&utm_content=technologie+voor+verbetering+van+de+gehandicaptenzorg Wil je graag zorgtechnologie inzetten om de zorg aan en ondersteuning van mensen met een beperking te verbeteren? Zoals bijvoorbeeld apps, robots of sensoren? Maar heb je daar nog weinig kennis en ervaring mee? Dan is de Innovatie-impuls iets voor jullie organisatie. news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:45 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf 1 september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit hebt aangepakt? Mail je contactgegevens naar Brigitte Linnenbank: b.linnenbank@movisie.nl. Eind augustus ontvang je een formulier waarmee je je praktijkvoorbeeld kunt indienen en krijg meer informatie over de selectieprocedure.

]]>
news-4412 Mon, 05 Aug 2019 10:34:00 +0200 Maak kennis met het Kennisplein Gehandicaptensector! https://youtu.be/9TDhzvG4EuA Op het Kennisplein Gehandicaptensector ontmoet je elkaar en wissel je kennis en ervaring uit. Het Kennisplein is er voor begeleiders, onderzoekers, opleiders, studenten en cliënten. Doel? Bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. Bekijk deze nieuwe video en leer het Kennisplein kennen! news-4399 Wed, 31 Jul 2019 11:30:37 +0200 ProDemos en Ieder(in) starten pilot cursus Politiek Actief voor mensen met een beperking https://iederin.nl/nieuws/18541/cursus-politiek-actief--pilot-voor-mensen-met-een-beperking/ Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. Zij organiseren deze versie van Politiek Actief in Utrecht, Den Bosch en Katwijk. Hierbij wordt getest welke aanpassingen verder nodig zijn om de cursus voor nog meer mensen toegankelijk te maken. news-4396 Tue, 30 Jul 2019 21:48:58 +0200 2de open subsidieoproep Voor elkaar! 8 augustus 2019 van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2de-open-subsidieoproep-voor-elkaar-8-augustus-2019-van-start/ Op 8 augustus 2019 gaat de 2de open subsidieoproep van het programma Voor elkaar! open. U kunt tot en met 12 september een projectidee indienen bij ZonMw. Net als in de 1ste open oproep eerder dit jaar, mogen aanvragers zelf het thema van hun aanvraag bepalen. Voorwaarde is wel dat het onderwerp voortkomt uit de doelgroep en aansluit bij behoefte  van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten.

Twee stappen: projectidee en uitgebreide aanvraag

Net als in de 1ste open oproep wordt aanvragers gevraagd om eerst een projectidee indienen. Na een advies van de programmacommissie over het projectidee kan er een uitgewerkte aanvraag ingediend worden. Wilt u een projectidee indienen, leest eerst de subsidieoproep grondig door. En voor het indienen van het projectidee, maak gebruik van het aanvraagformulier, te vinden via de link onderaan de subsidieoproep.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een aanvraag, bekijk dan de filmpjes met tips.

PGOsupport

PGOsupport kan u hulp bieden om uw projectidee scherp te krijgen. Kijk daarvoor op www.pgosupport.nl

Het programma Voor elkaar!

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-4394 Tue, 30 Jul 2019 13:26:44 +0200 Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidiemogelijkheden-voor-onderzoek-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Er staan 2 subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. De ene oproep betreft onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De andere oproep richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt voor 9 september uw intentie tot indienen bekend maken. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis biedt handvatten aan de praktijk om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. De Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma.

Samenwerking, afstemming en regie

De subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op onderzoekslijn 2 van de onderzoeksagenda. In deze onderzoekslijn gaat het om actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Er zijn 4 thema’s in deze onderzoekslijn: samenwerking en regie, integraliteit casuïstiek, efficiënte en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

Herstel veiligheid en systeemgerichte aanpak trauma

De subsidieoproep Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op onderzoekslijn 3 van de onderzoeksagenda. Traumaklachten komen vaak voor bij slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld. En ook plegers kunnen kampen met achterliggend trauma. Tot nu toe is weinig bekend over effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen. Ook is het duurzaam veiligstellen van de slachtoffers een belangrijke uitkomstmaat bij deze onderzoekslijn. Een systeemgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor plegers, is hierbij van belang.

Planning en meer informatie

Meer informatie over de subsidieoproepen en de voorwaarden om in te dienen vindt u op de programmapagina. Wilt u indienen? Maak dat dan uiterlijk 9 september 2019 kenbaar via ghnt@zonmw.nl. De deadline voor het indienen van de aanvragen is 25 september 10.00 uur.

 

]]>
news-4387 Mon, 29 Jul 2019 11:08:39 +0200 Blog: 'Toegankelijke technologie: "Geen woorden, maar daden!"​' https://www.linkedin.com/pulse/toegankelijke-technologie-geen-woorden-maar-daden-michiel-dijkman/ Michiel Dijkman schreef op LinkedIn een blog over toegankelijkheid. 'Er zijn inderdaad obstakels voor slechtzienden, slechthorenden, mensen met een (lichamelijke) beperking en ook voor kinderen en senioren. Echter, de oplossingen worden vaak niet benoemd. Het mooie is dat juist technologie en innovatie die obstakels ook weer weg kunnen nemen. Alleen moet men wel weten wat er mogelijk is voor welk obstakel.' news-4375 Thu, 25 Jul 2019 12:24:54 +0200 Aankondiging nieuwe subsidieronde Gewoon Bijzonder: onderzoek doen met bestaande (onderzoeks)gegevens https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-nieuwe-subsidieronde-gewoon-bijzonder-onderzoek-doen-met-bestaande-onderzoeksgegeven/ Sinds het begin van Gewoon Bijzonder wordt de minimale dataset (MDS) ingezet in wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het programma wordt uitgevoerd. Daarmee hopen we onder andere het gebruik van bestaande onderzoeksgegevens te stimuleren. Een van de voordelen van hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn, is dat onderzoekers voor het verzamelen van gegevens minder een beroep hoeven te doen op cliënten of hun naasten. Naast data uit onderzoek, kunnen gegevens verzameld door zorginstellingen ook (opnieuw) gebruikt worden. Momenteel vindt een aantal studies plaats naar de mogelijkheden die zorginstellingen zien als het gaat om het gebruik van de minimale dataset en de aansluiting hiervan bij hun eigen datasystemen.

In september stellen wij over het onderwerp ‘gebruik van bestaande data’ een subsidieoproep open.

Subsidieoproep september 2019

Om het gebruik van bestaande data verder te stimuleren en de meerwaarde van continue dataverzameling te benadrukken, wordt er vanuit Gewoon Bijzonder na de zomer (september 2019) een subsidieoproep opengesteld. Zorgprofessionals en/of scientist-practitioners worden uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande, reeds beschikbare data.

Het gaat in deze oproep om retrospectief (longitudinaal) onderzoek. De al data die gebruikt worden, moeten minimaal een periode van 5 jaar bestrijken. Men kan zelf bepalen welke vraag beantwoord moet worden, op basis van het beschikbare bestand.

Er zijn twee vereisten:
1)    uitkomsten moeten gaan over gezondheid, gedrag of participatie bij de doelgroep van mensen met een (verstandelijke) beperking en een langdurige en intensieve zorgvraag;
2)    aanvragers moeten de meerwaarde voor de praktijk van de beantwoording van de onderzoeksvraag onderbouwen.

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen of psychofarmaca in de afgelopen jaren in combinatie met indicatiestellingen/diagnoses
 • het voorkomen van bepaalde symptomen of indicaties in combinatie met behandeling;
 • zelfredzaamheid van cliënten
 • het verloop in zelfbepaling en welbevinden van cliënten in relatie tot verschillende behandelingen of verblijfsettingen
 • inzicht in visueel en auditief functioneren van bepaalde cliëntgroepen;
 • veranderingen in de tijd van de zelfredzaamheid of de mobiliteit van een bepaalde groep cliënten (veroudering) met of juist zonder een bepaalde interventie
 • afname of toename van medicatiegebruik na een interventie (verhuizing, project afbouw psychofarmaca, effecten van beleidsverandering).

Er kan gebruik gemaakt worden van data die de afgelopen 5 jaar door zorginstellingen zelf zijn verzameld, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van andere dataverzamelingen (zoals het Panel Samen Leven of data van Vektis) of data die verzameld zijn in eerdere onderzoeken.

Ervaring met wetenschappelijk onderzoek opdoen of vergroten

Deze subsidieoproep biedt kansen voor zorgprofessionals die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook voor scientist-practitioners, die zowel werkzaam zijn in onderzoek als in de zorgpraktijk, kan deze oproep een mooie impuls aan de carrière geven.
De oproep draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en een verdieping van de werkzaamheden.

Geïnteresseerd? Laat het ons vast weten

Met dit bericht willen we u vast op de hoogte stellen van deze aankomende subsidieoproep.

Als u interesse heeft in deze oproep en van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen, vernemen wij dat graag. Laat ons dat alvast weten via gewoonbijzonder@zonmw.nl
Vermeld in uw e-mail in elk geval de naam/namen van de aanvrager(s) en de instelling van waaruit u de aanvraag wilt doen.

 

]]>
news-4353 Thu, 18 Jul 2019 13:22:08 +0200 Informatiebijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomsten-over-subsidiemogelijkheden-voor-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/ In september organiseren wij informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden in een subsidie voor lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen bieden. Als u interesse heeft in een van de bijeenkomsten, noteer 12 of 24 september dan alvast in uw agenda. Na de zomer weer subsidiemogelijkheden

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt met verschillende subsidiemogelijkheden lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg en ondersteuning bieden. Wilt u ook uw lokale netwerk (verder) ontwikkelen met een Ontwikkelsubsidie (Fase I) of een Uitwerkingssubsidie (Fase II)? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden nog een keer. Op dit moment evalueren we de subsidieoproepen die dit voorjaar open zijn gegaan. De nieuwe oproepen kunnen nét iets anders zijn.

Informatiebijeenkomst voor bestaande netwerken

Op donderdagmiddag 12 september organiseren wij in Utrecht een informatiebijeenkomst over de Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II. Met deze subsidie kan uw netwerk samen met een actieonderzoeker  werken aan het realiseren van verbeteringen die zich richten op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de uitwerkingssubsidie en het doen van actieonderzoek. Er zijn ook actieonderzoekers, zodat netwerken en actieonderzoekers met elkaar kennis  kunnen maken.  Op 12 september heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van ZonMw.

Webinar voor startende netwerken

Op dinsdag 24 september kunt u deelnemen aan een webinar over de Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (Fase I). Deze online informatiebijeenkomst biedt informatie voor iedereen die een Ontwikkelsubsidie wil aanvragen. Tijdens het webinar bespreken we de subsidieoproep en geven wij u praktische tips voor het indienen van de aanvraag. Noteer 24 september dus alvast in uw agenda wanneer u interesse heeft in deze subsidieoproep.

Al aan de slag

Eerder dit jaar gingen er al 27 netwerken aan de slag met een ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase I). Met een ‘Uitwerkingssubsidie’ zijn acht lokale netwerken in juli gestart met het verder ontwikkelen en verbeteren van het netwerk en de samenwerking. Dit doen zij door samen met een actieonderzoeker specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s aan te pakken. We vertellen u graag meer over deze projecten.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via een online aanmeldformulier dat u eind juli op onze website kunt invullen. Wij communiceren hier ook over in de nieuwsbrief Ouderen. Voor de bijeenkomst op 12 september is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om zoveel mogelijk netwerken de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de bijeenkomst, verzoeken we u om maximaal 1 persoon per netwerk aan te melden voor de bijeenkomst. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u dat alvast kenbaar maken via netwerken-lzo@zonmw.nl.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hier maken wij ook bekend wanneer de beide subsidieoproepen weer opengesteld worden. En via de website en de nieuwsbrief Ouderen laten wij u de precieze locatie en het programma van de informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden weten.

]]>
news-4349 Wed, 17 Jul 2019 10:31:18 +0200 ZonMw honoreert 15 projecten uit 1ste open oproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-honoreert-15-projecten-uit-1ste-open-oproep-voor-elkaar/ De 1ste open oproep van het programma Voor elkaar! is inmiddels afgerond. Er zijn 15 projecten gehonoreerd, die in de loop van de zomer van start gaan. De 15 gehonoreerde aanvragen scoorden het hoogst op de beoordelingscriteria uit de subsidieoproep. De projecten starten in de loop van de zomer. Vanaf september kunt u een overzicht en een beknopte omschrijving van de startende projecten terugvinden op de website van ZonMw. 

Veel aanvragen

Er was voor deze oproep in totaal 1 miljoen euro aan budget beschikbaar. Dit terwijl er voor ongeveer 7 miljoen euro aan budget was aangevraagd. Dat betekent dat er scherp geselecteerd moest worden op basis van de criteria uit de oproep. Alleen de allerbeste aanvragen zijn gehonoreerd; minder dan 20% van de aanvragen heeft subsidie gekregen in deze ronde.

2de open oproep in augustus

Rond 1 augustus 2019 opent de 2de open subsidieoproep. Dan kunt u weer een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. Meer informatie over de nieuwe oproep volgt begin augustus.

Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanscherpen van uw idee, of heeft u tips nodig voor het schrijven van een projectaanvraag? PGOsupport organiseert op 24 juli en 21 augustus speciale workshops om u voor te bereiden op het aanvragen van een subsidie. ZonMw organiseert op die dagen ook  informatiebijeenkomsten, waarop u vragen kunt stellen over het indienen van een aanvraag. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Evaluatie

ZonMw evalueert na afloop van elke subsidieoproep hoe alles is verlopen en wat er beter kan. Ook voor deze 1ste open oproep gebeurt dat. PGOsupport stelt binnenkort een enquête open voor alle mensen die een projectidee of aanvraag hebben ingediend, zodat zij feedback kunnen geven. Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u deze in die enquête kwijt.

Vragen over de uitslag van uw projectaanvraag?

Als u nog vragen heeft over het besluit over uw aanvraag, kunt u een e-mail sturen naar participatie@zonmw.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de programmapagina van Voor elkaar! Na de zomer komt er meer informatie over de projecten op de website te staan.

]]>
news-4318 Thu, 11 Jul 2019 17:00:18 +0200 Zwarte Cross opent ‘hotel’ voor mindervaliden https://www.zwartecross.nl/algemeen/zwarte-cross-opent-hotel-mindervaliden-welkom-miva-las-vegas/ Het wordt dit jaar voor 20 tot 25 mindervaliden mogelijk om te blijven slapen op de Zwarte Cross! news-4310 Wed, 10 Jul 2019 09:29:47 +0200 Kwaliteit van leven: wat is dat en hoe meet je dat? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteit-van-leven-wat-is-dat-en-hoe-meet-je-dat/ Het begrip ‘kwaliteit van leven’ krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Maar hoe definieer je kwaliteit van leven, en hoe meet je het eigenlijk? Zes projecten deden onderzoek naar die vraagstukken en presenteerden de resultaten tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid. Het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid richtte zich op de vraag wat kwaliteit van leven is, en op de analyse van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten daarvoor. Hierbij werd rekening gehouden met verschillen tussen mensen, zoals tussen psychiatrische patiënten, mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen of thuiswonende ouderen. Specifieke aandacht was er voor de verschillende niveaus van besluitvorming waar inzicht in kwaliteit van leven een rol kan spelen – van beslissingen op individueel patiëntniveau tot aan politieke besluitvorming.

Toepasbare onderzoeksresultaten voor de praktijk

Onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de gezondheidswetenschappen werkten nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden de onderzoeksprojecten zichzelf en de resultaten aan de hand van onderzoeksposters, korte filmpjes en een ‘meet and greet’ om het publiek inzicht te geven in de opbrengsten van het onderzoek. De filmpjes en posters zijn te bekijken via de link naar het verslag van de bijeenkomst onderaan dit bericht.

Policy brief

Prof. Martin van Hees (VU) presenteerde een policy brief, die hij samen met prof. Carmen Dirksen en dr. Merel Kimman (Universiteit Maastricht) ontwikkelde. Het document biedt een overzicht van de belangrijkste vraagstukken over kwaliteit van leven en gezondheid, onderzoeksresultaten en suggesties voor beleid en vervolgonderzoek. De policy brief werd in ontvangst genomen door Prof. Dr. Jet Bussemaker. Zij onderstreepte het nut van het stuk voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland: ‘De aandacht voor kwaliteit van leven maakt dat er meer gesproken kan worden over mensen dan over patiënten, meer over gezondheid dan over zorg’. Download hier de policy brief over kwaliteit van leven.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar wat er nog meer ter sprake kwam tijdens de slotbijeenkomst van het programma Kwaliteit van Leven en Gezondheid en wilt u de filmpjes en posters van de projecten bekijken? Ga dan naar het verslag van de bijeenkomst. Wilt u meer weten over het onderzoeksprogramma? Ga dan naar de programmapagina op de website van NWO.

]]>
news-4304 Tue, 09 Jul 2019 13:51:25 +0200 Vierde subsidieoproep actieprogramma maatschappelijke diensttijd: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vierde-subsidieoproep-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekk/ De vooraankondiging van de vierde subsidieoproep van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd is vandaag opengesteld. Voor deze oproep kunnen projectvoorstellen ingediend worden door samenwerkende partijen die, in de vorm van een partnerschap, werken aan het opschalen van de maatschappelijke diensttijd. Deze vierde subsidieronde heeft dus als doel MDT op te schalen, zodat wordt toegewerkt naar een landelijk dekkende en een inclusieve MDT. Door steeds meer jongeren, organisaties en andere betrokken partijen mee te laten doen aan MDT, groeit het MDT-netwerk en wordt de uitrol van MDT gestimuleerd. Dit moet gebeuren door in partnerschappen succesvolle aanpakken te versterken en, waar mogelijk, onderling te verbinden. 

3 mogelijkheden voor indienen

De vierde subsidieronde zal uit 3 fasen bestaan (subsidieronde 4a tot en met 4c). Deze subsidieronde is de eerste in de reeks. De projecten uit ronde 4a zullen in februari 2020 van start gaan. De planning voor de fasen 4b en 4c vindt u in de subsidieoproep. 

Vooraanmelding aanvraag verplicht

Indien u voornemens bent een subsidieaanvraag in te dienen voor subsidieronde 4a, dient de aanvraag uiterlijk dinsdag 10 september 2019 12.00 uur aangemeld te worden via dit formulier. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is dinsdag 12 november 2019 12.00 uur. Aanvragen die niet voor dinsdag 10 september 2019 zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen. 

Vooraankondiging subsidieoproep

Een belangrijk aandachtspunt van deze subsidieoproep, is dat het een vooraankondiging betreft. De Tweede Kamer gaat na het zomerreces de maatschappelijke diensttijd in twee Algemene Overleggen bespreken. Mogelijk worden er naar aanleiding van deze overleggen nog wijzigingen in de subsidieoproep aangebracht. Er geldt daarom een voorbehoud voor deze subsidieronde. 

De subsidieoproep wordt naar alle waarschijnlijkheid op 29 oktober definitief gemaakt. Eventuele aanpassingen in het projectplan van de indiener, die gemaakt moeten worden naar aanleiding van wijzigingen in de subsidieoproep, kunnen desnoods later (in het wederhoor) worden toegevoegd. 

Meer weten?

In de vooraankondiging leest u meer details en de randvoorwaarden. Op donderdag 29 augustus en woensdag 4 september zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer uitleg gegeven over de subsidieoproep en is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. U kunt zich hier aanmelden voor de informatiebijeenkomst. Daarnaast hebben wij een publicatie gemaakt waarin u tips vindt voor het schrijven van een subsidieaanvraag voor dit programma.   

Over de maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen. 

Meer weten?

]]>
news-4292 Mon, 08 Jul 2019 11:00:00 +0200 Véronique Timmerhuis nieuwe directeur ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/veronique-timmerhuis-nieuwe-directeur-zonmw/ Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis wordt per 1 januari 2020 de nieuwe directeur van ZonMw. ZonMw is zeer verheugd met haar nieuwe directeur vanwege haar bestuurlijke ervaring, haar brede inhoudelijke beleidskennis met raakvlakken naar zorg en gezondheid, haar kennis van wetenschaps- en innovatiebeleid en haar ervaring om in complexe netwerken te opereren. Véronique Timmerhuis: 'ZonMw is een prachtige en interessante organisatie die opereert op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk in alle dynamiek van een snel veranderend veld van zorg en gezondheid. Ik kijk er enorm naar uit om met alle partners en medewerkers de goede positie van ZonMw verder uit te bouwen, te verankeren en waar nodig bij te stellen. Het is een eer om als directeur ZonMw aan de slag te gaan, ik zal dit met enthousiasme gaan doen.' 

Verbindend leiderschap

Jeroen Geurts bestuursvoorzitter ZonMw: 'Het bestuur van ZonMw is onder de indruk van het verbindend leiderschap van Véronique Timmerhuis en haar track record op het gebied van kennis- en innovatiebeleid. Zij zal voor ZonMw een prettige en kundige gids in de verdere ontwikkeling van ZonMw zijn.'

Véronique Timmerhuis is opvolger van Henk Smid en start per 1 november met haar inwerkprogramma bij ZonMw. Henk Smid vervult na 1 januari 2020 een parttime adviseursrol bij ZonMw.

Over Veronique Timmerhuis

Véronique Timmerhuis is vanaf 2007 algemeen secretaris/directeur van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarvoor heeft zij gewerkt als secretaris/directeur bij de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en als senior-onderzoeker bij het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk beleidsonderzoek en advies van de Universiteit van Tilburg. Véronique Timmerhuis promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift ‘Wetenschapsorganisaties in verandering. Keuzen in organisatieontwikkeling en personeelsbeleid’. Véronique Timmerhuis heeft maatschappijgeschiedenis en sociologie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

]]>
news-4278 Thu, 20 Jun 2019 17:14:00 +0200 Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortgangsrapportage-innovatie-zorgvernieuwing/ news-4198 Tue, 18 Jun 2019 11:49:18 +0200 Rick Brink gekozen tot eerste Minister van Gehandicaptenzaken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rick-brink-gekozen-tot-eerste-minister-van-gehandicaptenzaken/ Rick Brink gekozen tot eerste Minister van Gehandicaptenzaken news-4187 Mon, 17 Jun 2019 13:05:15 +0200 Vrijwilligerswerk doen is beter voor mensen met dementie én hun mantelzorgers https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2289329-na-diagnose-dementie-blijf-actief-vrijwilligerswerk-heeft-positief-effect.html Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk doen. Bovendien heeft het een positief effect op de algehele stemming van mensen met dementie én voelen mantelzorgers zich minder emotioneel belast. Nieuwsuur maakte een item over de resultaten van dit ZonMw-project. news-4183 Mon, 17 Jun 2019 09:24:43 +0200 UvH start onderzoek naar sociale inclusie van mensen met een beperking in een beschutte woonomgeving https://www.uvh.nl/actueel/nieuws/uvh-start-onderzoek-naar-sociale-inclusie-van-mensen-met-een-beperking-in-een-beschutte-woonomgeving De Universiteit voor Humanistiek, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, KansPlus, Platform EMG en Sien gaan onderzoeken wat de betekenis van het VN-verdrag is voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die verblijven in een beschutte woonomgeving. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMw vanuit het programma Ethiek en Gezondheid, en voeren het uit in samenwerking met zes zorginstellingen. news-4165 Thu, 13 Jun 2019 07:58:37 +0200 Genomineerden Medische Inspirator prijs 2019 bekend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/genomineerden-medische-inspirator-prijs-2019-bekend/ Drie onderzoeksprojecten waarin patiënten, patiëntenorganisaties en onderzoekers samenwerken gaan strijden om de Medische Inspirator prijs.  

De genomineerde projecten zijn:

 • Augmented Rehab inspireert mensen met een dwarslaesie tot bewegen 
  Dr. J. Stolwijk-Swuste (Revalidatiecentrum De Hoogstraat), ing. K. Wit (ervaringsdeskundige), Drs. J. Janssen (Holomoves), Dr. K. Valkenet (Holomoves) en Dr. S. van Langeveld (Revalidatiecentrum De Hoogstraat). 

  ‘Augmented Rehab’ bestaat uit een set Mixed Reality beweeggames die patiënten met een dwarslaesie stimuleren en in staat stellen om tijdens de revalidatie vaker, intensiever, op zelf gekozen momenten en met beter op hun mogelijkheden en belangstelling afgestemde oefeningen te trainen.
 • Eigen vet voor een brandend probleem
  Drs. L. Vriend (Universitair Medisch Centrum Groningen), F. van Berkel (lid van Vereniging van Mensen met Brandwonden), T. Radstake (Vereniging van Mensen met Brandwonden), Dr. C. van Schie (Nederlandse Brandwonden Stichting). 
  ‘Eigen vet voor een brandend probleem’ wil een nieuwe anti-littekentherapie ontwikkelen via het toepassen van SVF: Stromal Vascular Fraction. Dit is een sterk geconcentreerde vorm van ‘vet’ die middels een injectie toegepast kan worden om wonden sneller te laten genezen en om littekens
  tegen te gaan of te verminderen.
 • KIJK: Dit ben ik!
  Dr. A. Lichtwarck-Aschoff (Radboud Universiteit Nijmegen), Dr. J. Stoffelen (Zorgbelang Inclusief), S. Wiersma (JongerenNetwerk), Dr. S. van den Berg (Radboud Universiteit Nijmegen) en Prof. Dr. R. Otten (Pluryn). 
  KIJK: Dit ben ik! richt zich op jongeren en heeft iamYu ontwikkeld: een innovatieve app speciaal voor de dagelijkse jeugdzorg praktijk die behandeling op maat ondersteunt middels gepersonaliseerd monitoren, visualiseren en analyseren.

Vraaggericht onderzoek stimuleren

De Medische Inspirator prijs is een prijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen patiënt, patiëntenorganisatie en onderzoeker. De prijs is bedoeld voor de financiering van een project waarin de onderzoeksbehoefte van patiënten centraal staat. Hierin is het essentieel dat er een grote mate van co-creatie is met patiënt en patiëntenorganisatie om zo een duurzame en evenwichtige samenwerking te bewerkstelligen. 

Over de Medische Inspirator prijs

Elk jaar selecteert een onafhankelijke jury van experts de genomineerde onderzoeksprojecten die overtuigend aansluiten bij een patiëntbehoefte en gericht zijn op het realiseren van een medisch product. Er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de samenwerking met patiënten in het onderzoek. Deze projectgroepen worden begeleid in het opnemen van een promotievideo die gebruikt wordt tijdens een vierweekse campagneperiode. De campagne voor de Medische Inspirator prijs 2019 start op 14 oktober 2019. Tijdens deze campagneperiode kan het algemeen publiek stemmen op de meest inspirerende samenwerking en innovatief voorstel. De winnaar van de Medische Inspirator prijs ontvangt een bedrag ter waarde van maximaal € 100.000, bedoeld voor het realiseren van het onderzoeksproject. 

Meer informatie

]]>
news-4158 Thu, 06 Jun 2019 14:40:07 +0200 Hoe gemeentevriendelijk is ZonMw? https://mediator.zonmw.nl/mediator-35/hoe-gemeentevriendelijk-is-zonmw/ De transitie in de zorg legde vier jaar geleden nieuwe verantwoordelijkheden neer bij gemeenten. Als wethouder van gemeente Leusden zag ik ze voorbij komen: Wmo, jeugdzorg, de integratie van mensen met een beperking en ouderenzorg. Momenteel liggen veel wethouders wakker van de kostenoverschrijdingen binnen de jeugdzorg. news-4156 Thu, 06 Jun 2019 13:56:28 +0200 Paula Sterkenburg benoemd tot hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ https://www.vgn.nl/artikel/27700 Paula Sterkenburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel verbindt twee zorggebieden: de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. De leerstoel van Paula Sterkenburg is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds en maakt deel uit van de Academische Werkplaats Bartiméus-VU. Haar opdracht is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking. Met de focus op sociale relaties en ICT-toepassingen als hulpmiddel. news-4153 Wed, 05 Jun 2019 10:37:22 +0200 Hersenfestival - aftermovie en sprekers https://hersenonderzoek.nl/hersenfestival/ Tijdens het Hersenfestival kregen deelnemers aan Hersenonderzoek.nl meer informatie over het doel van hersenonderzoek en werden zij bedankt voor hun deelname. Momenteel hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld bij Hersenonderzoek.nl Hersenfestival gemist? Bekijk de aftermovie en lees meer over de sprekers. news-4152 Wed, 05 Jun 2019 10:08:35 +0200 Subsidieoproepen ‘beleid en strategie’ en ‘netwerksubsidies’ geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-beleid-en-strategie-en-netwerksubsidies-geopend/ Het programma Voor elkaar! heeft twee subsidieoproepen geopend: de oproep ‘Beleid en Strategie’ en de oproep ‘Netwerksubsidies’. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking kunnen een aanvraag indienen. Bekijk hier de oproep Beleid en Strategie en de oproep Netwerksubsidies.

Thema

De oproepen die nu open staan hebben een andere insteek dan de open oproep van afgelopen voorjaar, vertelt Robert Jabroer van het team Voor elkaar! ‘In de open oproep mochten indieners zelf bepalen op welke onderwerp ze een aanvraag deden en met welke insteek dat was. De oproepen die nu open staan hebben duidelijkere thema’s: samenwerking en strategisch beleid.’

Tijdig beginnen

Robert roept indieners op om de volledige subsidieoproep goed door te lezen voordat ze een aanvraag indienen. En om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. ‘In vorige rondes merkten we dat sommige aanvragers te laat begonnen waren met hun aanvraag, of alleen de samenvatting van de oproep hadden gelezen. Daarom zou ik willen adviseren: begin op tijd en lees de volledige oproeptekst. Die vind je als PDF boven de grote, blauwe knop “subsidie indienen”’ op de subsidiepagina. En mocht je vragen hebben, dan staat het team Voor elkaar! voor je klaar.’

Oproep Netwerksubsidies

De oproep ‘netwerksubsidies’ is bedoeld als impuls om samenwerking op te zetten. Dat kan samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling zijn, maar ook samenwerking met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per aanvraag. Voor de oproep is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 18 juli 2019 om 14:00 uur. Voor meer informatie over de oproep en de volledige oproeptekst kunt u terecht op de subsidiepagina van de oproep Netwerksubsidies.

Oproep Beleid en Strategie

De oproep Beleid en Strategie is bedoeld voor een Nederlandse patiënten- of cliëntenorganisatie met minimaal 10 lidorganisaties. Met de subsidie kunnen zij projecten uitvoeren die aantoonbaar van belang zijn voor de brede groep van aangesloten leden. De projecten in deze oproep hebben dus een (aandoenings)overstijgend karakter.

Daarnaast heeft deze oproep als doel te leren over aspecten die bijdragen aan een succesvolle belangenbehartiging op strategisch en beleidsmatig niveau. Voorbeelden hiervan zijn: beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging op aandoeningsoverstijgende thema’s of het vergroten van bekendheid op aandoeningsoverstijgende thema’s bij beleid, politiek of wetgeving.

Het maximaal aan te vragen bedrag per project is 300.000 euro. Voor de subsidieoproep is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 16 juli 2019 om 14:00 uur. Voor meer informatie over de oproep en de volledige oproeptekst kunt u terecht op de subsidiepagina van de oproep Beleid en Strategie.

Meer informatie

Ga naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-4144 Tue, 04 Jun 2019 10:31:30 +0200 Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-beschikbaar/ Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg.

Voucherregeling

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. Vanaf vandaag kunnen vouchers aangevraagd worden tot 9 juli. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van hun regio.

Subsidie en looptijd

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Regiobeeld en regiovisie

Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Dit gedeelde regiobeeld vormt de basis waarop een regiovisie wordt bepaald: hoe laten we in de toekomst de zorg- en ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van mensen. Vandaar uit maakt elke partij - vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit resulteert in een gemeenschappelijke regionale opgave die maakt dat aanbieders en professionals de zorg zó organiseren dat de patiënt zich goed geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. En het geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Regiobeeld.nl

Met een JZOJP voucher kan een regionaal netwerk externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld, gericht op de dataverzameling en –analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers is daarbij een optie. Als ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft VWS door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website regiobeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Meer informatie

 

]]>
news-4084 Tue, 28 May 2019 17:06:00 +0200 Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisbundel-zelfmanagementondersteuning/ Wat houdt zelfmanagementondersteuning in bij mensen met diverse chronische gezondheidsproblemen? Welke kennis, houding en vaardigheden heb je daar als (aankomend) zorgverlener voor nodig? Antwoorden vind je in de Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning. Gebruik de bundel tijdens de pilotfase (tot 1 juli) en deel je ervaring! De Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning (pilotfase) bevat actuele kennis en leermiddelen. De nadruk ligt op hoe je het als zorgverlener in de praktijk brengt.

Voor docenten en zorgprofessionals

Vooral voor docenten mbo-hbo, zorgverleners en studenten van opleidingen in zorg en welzijn is deze kennisbundel interessant. Ook is het geschikt voor bij- en nascholing van zorgverleners in de praktijk. Denk aan:

 • Verzorgenden IG
 • Mbo-verpleegkundigen
 • Hbo-verpleegkundigen
 • Paramedici (fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, etc.)
 • Medewerkers maatschappelijke zorg, social work, SPH, toegepaste psychologie  
 • Persoonlijk begeleiders

Deel je ervaring

Wil jij de kennisbundel al gebruiken? Doe dan mee aan de pilotfase (tot 1 juli 2019). Laat weten wat je er van vindt en deel je ervaringen. In september komt de definitieve versie online te staan. Iedereen die meedoet aan de pilot maakt kans op een cadeaubon van 25 euro.

Leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement

De inhoud is een bewerking van het leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie onder redactie van AnneLoes van Staa, Lausanne Mies en Ada ter Maten-Speksnijder.

Samenwerking

De kennisbundel is ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Vilans en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw.

Tijdens de ontwikkeling is samengewerkt met experts op het gebied van zelfmanagement en zelfredzaamheid, docenten van verschillende mbo- en hbo-scholen, lectoren van het Platform Zelfmanagement, en vertegenwoordigers van Vilans, VKI, Vitale Delta en V&VN.

Meer lezen

]]>
news-4111 Mon, 27 May 2019 16:09:20 +0200 Live webinar: In gesprek over Goede vertegenwoordiging https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2019/05/21/live-webinar-in-gesprek-over-goede-vertegenwoordiging Bent u zorgverlener, patiënt, vertegenwoordiger van een familielid, vrijwillige of professionele mentor, curator, beleidsmaker, jurist of (zorg)bestuurder en bent u op zoek naar meer duidelijkheid of wilt u meer te weten komen over het behartigen van de belangen van patiënten die zelf geen beslissingen kunnen nemen over zorg en behandeling? Op 12 juni gaat de Gezondheidsraad tijdens een live webinar graag met u in gesprek. news-4093 Mon, 27 May 2019 16:00:00 +0200 Kennisagenda onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/ Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. Het veranderende klimaat in Nederland heeft al allerlei zichtbare gezondheidsgevolgen. Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan, bieden kansen voor het bevorderen van de gezondheid, maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. In opdracht van ZonMw hebben het RIVM, de Universiteit Maastricht en Wageningen University & Research een kennisagenda opgesteld. Hierin staat welk onderzoek uitgevoerd moet worden om de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering te beperken. Een samenhangende kennisagenda met brede focus is van belang om inzicht te krijgen in de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in Nederland, op korte en lange termijn. De kennisagenda klimaat en gezondheid pleit voor een integrale benadering van klimaatonderzoek, door samenwerking van verschillende beleidssectoren en de praktijk. Het toekomstige klimaatonderzoek moet ook helpen bij het prioriteren van maatregelen.

Prioriteiten kennisagenda

In de kennisagenda wordt voorgesteld om de volgende activiteiten te prioriteren in een toekomstig onderzoeksprogramma klimaat en gezondheid:

 • Analyseer de huidige en toekomstige gezondheidsrisico’s van klimaatverandering in samenhang met elkaar
 • Ontwikkel maatregelen om huidige en toekomstige gezondheidseffecten van klimaatverandering aan te pakken. Bepaal de meest effectieve mix van maatregelen om gezondheid te bevorderen en risico’s te minimaliseren en de maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden
 • Ontwikkel een systeem om gezondheidseffecten van klimaatverandering tijdig te herkennen en effecten van maatregelen te evalueren
 • Neem gezondheid standaard mee bij de evaluatie van klimaatmaatregelen (bijvoorbeeld in het kader van de Nationale Adaptatie Strategie en Klimaatwet), om ongewenste neveneffecten op de gezondheid te voorkomen en positieve neveneffecten te versterken

Klimaat en gezondheid

Klimaat en gezondheid zijn bekeken in samenhang met duurzaamheid, milieu en voeding. De gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact op de volksgezondheid, maatschappij en economie, zoals beschreven in de ‘Lancet Countdown on health and climate change’. Ook in Nederland treden een aantal verwachte ontwikkelingen nu al op, zoals een toename van allergieën en hittestress. Actie is nodig om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en de gevolgen voor de gezondheid en gezondheidssector te beperken.

Maatregelen

De gevolgen voor de gezondheid van klimaatverandering in Nederland en van klimaatmitigatie- en adaptatiemaatregelen zijn echter vaak niet goed te kwantificeren of krijgen weinig aandacht. Actuele kennis is nodig over klimaatrisico’s om nu en in de toekomst de juiste beslissingen te kunnen nemen over in te zetten maatregelen. De klimaatmitigatiemaatregelen die uitgewerkt worden in het Klimaatakkoord richten zich vooral op reductie van CO2-uitstoot en niet op de mogelijke nevengevolgen voor de volksgezondheid. Klimaatadaptatiemaatregelen (zoals meer groen en water in de stad, klimaatbestendige bouw) bieden grote kansen voor het bevorderen van de gezondheid maar brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee. Nederland kan zich hier op voorbereiden door samen met beleid en praktijk kennis te ontwikkelen. Alleen zo kunnen we de leefomgeving verbeteren en de volksgezondheid bevorderen.

Meer informatie

 

 

]]>