ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Wed, 27 Jan 2021 15:10:50 +0100 Wed, 27 Jan 2021 15:10:50 +0100 TYPO3 news-6834 Tue, 26 Jan 2021 10:49:01 +0100 Handreiking duurzame jongerenparticipatie voor gemeenten https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Handreiking-duurzame-jongerenparticipatie Hoe ga je op weg naar een structurele dialoog tussen besluitvormers en jongeren? In deze nieuwe handreiking van het Nederlands Jeugdinstituut krijgen gemeenten tips en handvatten om aan de slag te gaan met jongereninspraak. Het helpt schijnparticipatie te voorkomen en een open houding aan te nemen. news-6793 Wed, 20 Jan 2021 14:44:00 +0100 Een interventie succesvol implementeren doe je zo! https://publicaties.zonmw.nl/een-interventie-succesvol-implementeren-doe-je-zo/ Hoe zorg je ervoor dat je leefstijlinterventie succesvol is in de praktijk? Implementatiespecialist en commissielid Femke van Nassau gaf een reeks masterclasses over het onderwerp aan projectteams binnen de programmalijn Kennisbenutting & Implementatie (Preventieprogramma). Wat zijn de valkuilen en succesfactoren? In dit interview lees je de do's en don'ts van effectieve implementatie. news-6826 Wed, 20 Jan 2021 10:00:00 +0100 Tweet Vilans 11 oplossingen arbeidsmarkttekorten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vilans-11-oplossingen-arbeidsmarkttekorten/ news-6789 Wed, 13 Jan 2021 07:47:53 +0100 Subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-perspectief-voor-de-jeugd-met-mdt-opengesteld/ Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om hen in deze tijd te ondersteunen heeft het kabinet geld vrijgemaakt. Vanuit het zogenoemde Jeugdpakket is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om op een snelle manier maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, door samen te werken met MDT-organisaties. Hiervoor is de laagdrempelige subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT opengesteld. Activiteiten voor jongeren

De leefwereld van jongeren is drastisch veranderd. De impact hiervan op jongeren uit zich onder andere in eenzaamheid, stress, werkloosheid, onderwijsachterstand en schulden. Er ligt een grote opdracht bij gemeenten om jongeren in coronatijd activiteiten aan te bieden die aansluiten op hun motivatie. Jongeren willen ook graag helpen, zo blijkt ook uit de hulpinitiatieven die zijn georganiseerd in de voorgaande subsidieronde Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT.

In de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT kunnen gemeenten, samen met één of meerdere MDT-organisaties een subsidieaanvraag indienen. Om snel en effectief MDT-activiteiten voor jongeren op te zetten die inspelen op maatschappelijke noden ontstaan door het coronavirus.  Er is per subsidieaanvraag maximaal € 50.000 beschikbaar voor projecten met een looptijd van maximaal 12 weken. De projecten kunnen met een aanvullende subsidie van maximaal € 25.000 verlengd worden met maximaal 8 weken. Indienen kan vanaf 1 februari 2021 tot 12 maart 2021, 12.00 uur.

Meer informatie over de subsidieoproep

Het programma Maatschappelijke diensttijd (MDT) organiseert op donderdag 14 januari van 14.30 tot 16.00 uur de online netwerkbijeenkomst ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over MDT en de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT. Aanmelden kan via dit formulier.

Aanvullend hierop organiseert ZonMw online bijeenkomsten waarin specifieke vragen over de subsidieoproep gesteld kunnen worden. De bijeenkomsten vinden in kleine groepen plaats, zodat er voldoende ruimte is voor het beantwoorden van alle vragen. Kijk daarom voor de beschikbare data op het inschrijfformulier. Inschrijven voor de Zoom-bijeenkomst kan via dit formulier.

Over de maatschappelijke diensttijd

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang. Namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Doordat jongeren iets doen voor een ander en/of voor de samenleving, komen ze zelf ook een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun netwerk. MDT heeft ook tot doel mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Meer weten?

]]>
news-6760 Thu, 07 Jan 2021 13:13:54 +0100 Nieuwe projecten over verbeteren professionele norm huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-over-verbeteren-professionele-norm-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Eind december zijn 4 nieuwe onderzoeksprojecten van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van start gegaan. De projecten richten zich op het verbeteren van de professionele norm en leveren kennis op om professionals in hun werk te ondersteunen. De projecten zijn divers in thema’s en problematieken die worden aangepakt. Zo richt een van de projecten zich op conflicten tussen ouders bij echtscheiding en het effect dat dat heeft op het welzijn van het kind. 2 andere projecten richten zich op het herkennen of bespreekbaar maken van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Het laatste project richt zich op ervaringsdeskundigheid van professionals op het gebied van huiselijk geweld. Hoe kan een eigen traumatische ervaring benut worden om een ander te helpen? En wat zijn de mogelijke effecten?

De onderzoeken zullen medio 2022 hun resultaten opleveren.

Meer informatie over de projecten

Via de volgende links leest u meer over de projecten die van start zijn gegaan:

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen.

Meer informatie

 

]]>
news-6740 Tue, 22 Dec 2020 06:00:00 +0100 Subsidieoproep voor actieonderzoek naar innovatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-innovatieve-zorg/ Zorgorganisaties waarin innovatieve zorgprocessen in samenwerking met andere (zorg)organisaties reeds gaande zijn, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg (sociale innovatie). De focus van het onderzoek ligt op het benodigde leer- en veranderproces om in het complexe en dynamische zorglandschap zorg voor patiënten te blijven verbeteren. news-6722 Mon, 21 Dec 2020 14:19:34 +0100 Nieuwe website van ‘Deelkracht’ gelanceerd https://www.deelkracht.nl/ De Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten bestaat uit twee sectoren: visueel en auditief/communicatief. Vanuit de sector auditief/communicatief werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen onder de naam ‘Deelkracht’. Met één einddoel: een samenleving die voor zintuiglijk gehandicapten net zo toegankelijk is als voor ieder ander. De website van Deelkracht is onlangs gelanceerd. news-6721 Mon, 21 Dec 2020 14:11:24 +0100 Het aanzien van 2020: terugblikken met 5 artikelen https://publicaties.zonmw.nl/gehandicapten-en-chronisch-zieken/het-aanzien-van-2020-terugblikken-met-5-artikelen/ Het afgelopen jaar verliep anders dan verwacht. De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt, maar misschien nog wel het meest de mensen met een beperking of chronische ziekte. Het is dan ook niet vreemd dat onze best gelezen artikelen van het afgelopen jaar gaan over leven met een beperking in coronatijd. Hoe houd je afstand als je blind of slechtziend bent? En hoe kun je liplezen als iedereen een mondkapje draagt? In deze nieuwsbrief blikken we met vijf markante artikelen terug op dit veelbewogen jaar. news-6719 Mon, 21 Dec 2020 11:13:57 +0100 Nieuw thema Ervaringsdeskundigheid op Kennisplein Gehandicaptensector https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ervaringsdeskundigheid Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft een nieuw thema gelanceerd over ervaringsdeskundgheid. Doel is om begeleiders in de gehandicaptensector op weg te helpen om ervaringsdeskundigheid in te zetten binnen hun zorgorganisatie. news-6672 Sun, 20 Dec 2020 22:08:00 +0100 Onderzoeksagenda ME/CVS gereed, eind december naar ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksagenda-mecvs-gereed-eind-december-naar-ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/ Na een proces van een ruim jaar is in december de laatste hand gelegd aan de onderzoeksagenda ME/CVS. In de agenda worden voorstellen gedaan voor onderzoekslijnen in een toekomstig onderzoeksprogramma over de ziekte myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). Na goedkeuring door het ZonMw-bestuur wordt de agenda eind december verstuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De agenda is opgesteld door een stuurgroep, bestaande uit wetenschappers, behandelaren en vertegenwoordigers van 4 patiëntenorganisaties. ZonMw ondersteunde het proces. In een jaar tijd heeft de stuurgroep samen met ZonMw input voor de agenda opgehaald bij belanghebbenden in binnen- en buitenland. Al die verschillende gezichtspunten zijn nu samengebracht in één onderzoeksagenda, die op een breed draagvlak in het veld kan rekenen.

]]>
news-6699 Thu, 17 Dec 2020 15:36:00 +0100 Met maandelijkse online talkshows aandacht voor inclusie in samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-maandelijkse-online-talkshows-aandacht-voor-inclusie-in-samenleving/ Onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid besteden ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats van januari tot en met juni aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Dat doen ze door middel van een maandelijkse online talkshow, podcasts en publicaties. Beweging in kwetsbaarheid

Onze samenleving heeft moeite met het omgaan met mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Door een combinatie van (psychische) aandoeningen, levensproblemen en een te beperkt steunsysteem kunnen zij de grip op hun leven verliezen. Dan is goede ondersteuning en sociale inclusie nodig om de kracht van deze mensen te herstellen. ‘Er is al veel werk verricht om dat te organiseren’, legt Ico Kloppenburg, beleidsadviseur bij VNG, uit. ‘Maar er zijn nog steeds veel uitdagingen in de maatschappelijke beweging naar meer sociale inclusie.’

Experts aan het woord

Van wat we weten tot hoe we slim kunnen organiseren dat de leefwereld centraal staat; tijdens een maandelijkse talkshow nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen. Hoe gaat het nu en wat kan er beter? Kijkers kunnen de talkshow van achter hun laptop bijwonen en vragen stellen aan de gasten. Daarnaast kunnen ze van zich laten horen via sociale media met  #BewegingInKwetsbaarheid.

Geleerde lessen delen

‘De afgelopen 4 jaar hebben we in alle Nederlandse gemeenten praktijkprojecten gefinancierd gericht op de realisatie van  een meer persoonsgerichte manier van werken,’ vertelt Maroun Nader, programmamanager van het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw. ‘Tijdens Beweging in kwetsbaarheid wordt via zes thema’s gesproken over hoe we beter kunnen omgaan met deze ingewikkelde en diep menselijke problematiek.’

Aftrap op 28 januari 2021

Op 28 januari 2021 0m 16.00 uur vindt de eerste talkshow plaats met als thema Kennis en inzicht – Dit weten we. De daaropvolgende talkshows zijn 2 maart, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni. Iedere talkshow wordt gevolgd door een verdiepende podcast. Daarnaast verschijnen publicaties over de onderwerpen die in de talkshows aan bod komen van organisaties uit het werkveld. Die worden gepubliceerd op de website beweginginkwetsbaarheid.nl.

Meer informatie

]]>
news-6717 Thu, 17 Dec 2020 12:00:00 +0100 Zorginstituut: kwaliteitsstandaard chronische vermoeidheidssyndroom op Meerjarenagenda https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/12/17/zorginstituut-kwaliteitsstandaard-chronische-vermoeidheidssyndroom-op-meerjarenagenda Zorginstituut Nederland plaatst de (door)ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ME/CVS op de Meerjarenagenda, omdat die tot verbetering kan leiden van de zorg voor patiënten met myalgische encefalomyelitis (ME) en het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Daarnaast is de verwachting van het Zorginstituut dat een kwaliteitsstandaard de sociaal-maatschappelijke en economische deelname van patiënten zal helpen verbeteren. news-6679 Tue, 15 Dec 2020 21:54:24 +0100 Vijf projecten rondom niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vijf-projecten-rondom-niet-aangeboren-hersenletsel-nah-van-start/ In het voorjaar van 2021 gaan vijf nieuwe projecten rondom niet-aangeboren hersenletsel (NAH) van start. De vijf projecten hebben als doel om de participatie van mensen met NAH te bevorderen, bijvoorbeeld door hen naar werk te begeleiden of door mensen met afasie te leren beter te communiceren. De subsidieoproep kwam in gezamenlijkheid met de Hersenstichting tot stand.  

ZonMw stelde begin 2020 een subsidieronde open vanuit het programma Gewoon Bijzonder. De ronde was gericht op mensen met niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag in de chronische fase. Bij een intensieve zorgvraag is er vaak sprake van ondersteuning vanuit meerdere disciplines en is veelal meer afstemming nodig tussen verschillende zorgdisciplines. Daarom was een harde voorwaarde van de oproep dat er een samenwerkingsverband werd gevormd tussen verschillende partijen, zoals onderzoeksinstellingen, zorginstellingen en cliënten en/of naasten.

Gezamenlijk met de Hersenstichting

De subsidieoproep is in gezamenlijkheid met de Hersenstichting tot stand gekomen. Door de krachten te bundelen hopen we meer en relevanter onderzoek te kunnen financieren dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase.

Chronische fase

De chronische fase wordt begint vanaf het moment dat de focus van cliënt en zijn omgeving verplaatst van medisch herstel en revalidatie naar re-integratie en het ‘gewone’ dagelijkse leven. In deze fase wordt zoveel mogelijk gestreefd naar optimale participatie.

Vijf projecten gehonoreerd

Inmiddels zijn er in deze subsidieronde vijf projecten gehonoreerd. Die gaan allemaal rond maart 2021 van start. De vijf gehonoreerde projecten zijn de volgende:

 

 

]]>
news-6678 Tue, 15 Dec 2020 17:00:00 +0100 Subsidieoproep: face-to-face vervangende Zorg op Afstand https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-richtlijnen/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, kunnen subsidie aanvragen voor het in bestaande richtlijnen opnemen van tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand. De deadline voor het het indienen van je projectidee is 16 februari 2021 (14.00 uur). news-6674 Tue, 15 Dec 2020 08:30:42 +0100 Wat als ik straks dood ben? Over Kees en vele anderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wat-als-ik-straks-dood-ben-over-kees-en-vele-anderen/ Kinderen met een beperking gaan in de toekomst steeds vaker hun ouders overleven, schrijft Johanna Haanstra in haar blog. En daar hebben ouders vaak veel zorgen over. Denk bijvoorbeeld aan de ouders van die bekende welbespraakte, veertiger met autisme: Kees.

 

Nu het wat kouder wordt en regenachtig, zit ik weer wat vaker achter mijn computer in plaats van op mijn hurken in de tuin. Genieten van het uitzicht op al dat gekleurde moois is ook niet verkeerd. Ondertussen komt de nieuwsbrief van HandicapNL mijn inbox binnen. Ik wil ‘m al naar het mapje ‘nog lezen’ slepen, want tsja, nieuwsbrieven vliegen je als herfstbladeren om de oren, om in de sfeer te blijven. Maar mijn aandacht wordt getrokken door een naam: Kees.

Het beste voor Kees

De documentaire ‘Het beste voor Kees’ kwam in de zomer van 2014 op televisie. Ik ken weinig mensen die deze film níet gezien hebben. Kees, een welbespraakte veertiger met autisme, werd wereldberoemd in Nederland. De scène in de auto is bijna een half miljoen keer bekeken op Youtube. Kees scheldt een inhalende Duitser in grove bewoordingen uit en verzucht tegelijkertijd: ‘Altijd maar weer die agressie!’ Intussen praat zijn moeder achter het stuur rustig op hem in.

Wie zorgt er voor mijn kind als ik er niet meer ben?

Op het eerste gezicht misschien een komische scene, maar de situatie van Kees en zijn ouders is natuurlijk zorgwekkend. De centrale vraag in de film, is: wat gebeurt er met Kees als zijn ouders niet meer voor hem kunnen zorgen?

Ernstig zieke en gehandicapte kinderen worden steeds ouder

Door de uitstekende zorg in Nederland worden we allemaal ouder dan pak ‘m beet vijftig jaar geleden. Ook mensen met een ernstige ziekte of meervoudige beperking blijven langer leven dan vroeger het geval was. Dat is winst, toch? Of is het niet zo simpel?

Kunnen ouders hun zesde zintuig overdragen?

In 2018 startte een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek van het Amsterdam UMC naar de veroudering bij mensen met een zeer ernstige meervoudige en verstandelijke beperking (ZEMVB). Eén van de centrale aspecten is dat deze kinderen hun ouders steeds vaker gaan overleven. Ouders zijn daar ongerust over. Dat heeft onder andere te maken met het overdragen van taken die moeilijk zijn om een ander toe te vertrouwen. De ouders kennen hun kind het beste, ze hebben een zesde zintuig voor de behoeften van hun kind, kunnen het gedrag van hun kind als het ware ‘lezen’. Kunnen verzorgenden in een instelling, hoe bekwaam en ervaren ook, datzelfde?

Hoe zorg je voor minder zorgen?

De onderzoekers vragen zich af hoe de zorg zo ingericht kan worden, dat ouders zich hier minder ongerust over hoeven te maken. Ik denk in het bijzonder aan die ouders die hun kind hun hele leven zelf thuis onder hun hoede hebben gehad. Om hierin inzicht te krijgen, interviewen de onderzoekers ook naasten van mensen met ZEMVB die hun ouders al daadwerkelijk hebben overleefd. Ze kijken hoe dat van invloed is geweest op de zorg en ondersteuning en de kwaliteit van leven. Daarover kunnen nu nog geen uitspraken gedaan worden, maar dat is het afwachten zeker waard.

Professionele toewijding

Wel benadrukken de onderzoekers op basis van een literatuurstudie dat het van belang is dat de ouders, om hun diepgaande ervaringskennis over te dragen, een periode meelopen met de zorgprofessionals, vooruitlopend op de verhuizing van het kind naar een instelling. Ze doen voor hoe zij met hun kind omgaan, ze laten zien hoe het gedrag van het kind geïnterpreteerd moet worden, wat voor soort aandacht en aanrakingen het beste bij hem passen. Ook kunnen de ouders via verhalen en bijvoorbeeld filmpjes de ‘handleiding’ van hun kind overdragen. Professionals voelen zich meer verbonden en beter in staat om met toewijding voor iemand te zorgen, als ze de verhalen en persoonlijke achtergrond van de persoon kennen.

Kees vliegt uit

Met de ouders van Kees gaat het ondertussen gelukkig nog goed, al zijn ze de tachtig al gepasseerd. Er is een vervolgdocumentaire in de maak: ‘Kees vliegt uit’.

 

Meer informatie

Johanna Haanstra is voorzitter van de programmacommissie van Gewoon Bijzonder.
Deze blog verscheen al eerder op de website van de VGN.

]]>
news-6673 Tue, 15 Dec 2020 07:05:43 +0100 Onderzoek naar impact ‘tweede golf’ bij mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-impact-tweede-golf-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Het coronavirus heeft grote impact op de gehele samenleving. Wat betekent een ‘tweede golf’ voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals? En hoe kunnen we hen in deze periode zo goed mogelijk ondersteunen? De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking onderzoekt dit.  

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking doet sinds het begin van de coronaperiode onderzoek naar wat het virus betekent voor het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor zijn de afgelopen maanden meerdere malen interviews gehouden met mensen met een verstandelijke beperking, moeders van een kind met een verstandelijke beperking en zorgbegeleiders. Uit deze gesprekken blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgbegeleiders angst hebben om besmet te raken, (fysieke) sociale contacten erg missen en moeite hebben met het wennen aan een nieuw ritme/ het ontbreken van een dagindeling. U leest de resultaten van deze studies en andere corona-gerelateerde onderzoeken vanuit de academische werkplaats hier in meer detail.

Onderzoek loopt door in 2021

Het komende jaar, waarin het coronavirus ons leven waarschijnlijk voor een groot deel blijft beheersen, blijft de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking een groep mensen met een verstandelijke beperking, naasten en zorgprofessionals bevragen om hun ervaringen te delen. Naast deze onderzoeken, zet de werplaats ook een grootschalige vragenlijst uit die in kaart brengt hoe de algemene bevolking aankijkt tegen mensen met een verstandelijke beperking en ouderen ten tijde van COVID-19. De werkplaats nodigt iedereen ouder dan 18 jaar uit om de vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt slechts 15 minuten

ZonMw-programma AWVB

De academische werkplaats is aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het versterken van de kennisinfrastructuur door samen met de zorgpraktijk en onderwijs wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Meer informatie

Voor meer informatie of om op de hoogte gehouden te worden van het vervolgonderzoek kunt u contact opnemen met Luciënne Heerkens, kennismanager van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking.

 

 

]]>
news-6639 Tue, 08 Dec 2020 16:14:47 +0100 Nieuw jeugdonderzoek in subsidieronde Nationale Wetenschapsagenda https://nwa-jeugd.nl/nieuws/jeugdonderzoek-gehonoreerd-in-nwa-orc-call-2019/ Binnen de Nationale Wetenschapsagenda kunnen 2 onderzoeken van start die zich focussen op de jeugd. Ze zijn samen met ongeveer 20 andere onderzoeksaanvragen gehonoreerd als Onderzoek op Routes door Consortia (NWA ORC-call 2019). De projecten richten zich op eHealth-tools voor chronisch zieke kinderen en de ondersteuning van meertalige kinderen in onderwijs. news-6638 Tue, 08 Dec 2020 15:49:46 +0100 Visio-leerstoel bij Rijksuniversiteit Groningen voor Joost Heutink https://www.visio.org/home/actueel/nieuws/2020/november/joost-heutink-benoemd-als-bijzonder-hoogleraar/ De Raad van Bestuur van Koninklijke Visio heeft dr. Joost Heutink benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) met als leeropdracht “Visuele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel”. Deze Visio-leerstoel is sinds 1 november gevestigd bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. news-6593 Tue, 01 Dec 2020 15:24:24 +0100 Trends in het sociaal domein https://www.magazine-on-the-spot.nl/doenwatwerkt2020/home-after-zine/ Wat zijn nu de 3 trends in het sociaal domein? En hoe helpt de Forsa! Aanpak LVB-jongeren na detentie met re-integreren? Dat en nog veel meer praktijkvoorbeelden bekijk en lees je terug in het e-magazine! news-6548 Mon, 23 Nov 2020 09:14:13 +0100 Invloed leefomgeving op mensen met beperking; gratis kennissessie 7 december https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/agenda/online-kennissessie-fysieke-omgeving?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitsknpgs19november2020&utm_content=httpswwwkennispleingehandicaptensectornlagendaonlinekennissessiefysiekeomgeving De woonomgeving van cliënten heeft veel invloed. Daarom is er onderzoek gedaan naar de vraag: 'Hoe kan de omgeving bijdragen aan het welzijn van mensen met een beperking?'. Op 7 december vertellen onderzoekers van onder andere de Universiteit Leiden en Ipse de Bruggen over hun onderzoek. Dat de fysieke leefomgeving van invloed is op mensen, is bekend. Maar hoe is dat voor mensen met een verstandelijke beperking en met name cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag? Daarover weten we vanuit de wetenschap nog niet heel veel. In de praktijk houden zorgorganisaties hier bij de bouw en inrichting van woningen en leefruimtes wel rekening mee. En betrekken ze cliënten en hun netwerk hierin. Omdat het zo’n relevant onderwerp is, is er een literatuuronderzoek gedaan met de centrale vraag: 'Hoe kan de fysieke omgeving bijdragen aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking?'.

Op 7 december presenteert Vilans tijdens een online kennissessie twee onderzoeken:

  • De onderzoekers van Ipse de Bruggen, Universiteit Leiden en Kopvol architecture & psychology hebben een van de onderzoeken uitgevoerd.
  • s’ Heeren Loo en Hogeschool Utrecht hebben het andere uitgevoerd.

Na de presentaties is er alle ruimte om verder te praten over dit onderwerp en kennis, ervaring en vragen uit te wisselen.

Praktische informatie

Datum: 7 december 2020
Tijd: 10.00 uur tot 11.30 uur
Organisator: Vilans
Locatie: online
Voor wie: Professionals in de gehandicaptenzorg (op het gebied van vastgoed en facilitair), behandelaren, zorg- of innovatiemanagers, bestuurders en zorgverzekeraar
Aanmelden: via dit formulier
Kosten: gratis

]]>
news-6490 Wed, 11 Nov 2020 16:17:18 +0100 Ook extra plekken voor jongeren met beperking in nieuwe maatschappelijke diensttijd-projecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maatschappelijke-diensttijd-mdt-steeds-toegankelijker-voor-jongeren-meer-locaties-meer-plekken/ In de maatschappelijke diensttijd-projecten is ruimte voor alle jongeren om iets goed te doen voor een ander en zichzelf te ontwikkelen. Dus ook jongeren met een beperking of chronische ziekte: in zo’n 22 projecten kunnen zij aan de slag! Zo kunnen jongeren met een lichamelijke beperking hun dromen verspreiden en werken studenten met een beperking aan stijging van arbeidsparticipatie. news-6469 Mon, 09 Nov 2020 11:17:45 +0100 Deadline subsidieoproep Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten van 1 naar 14 december https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deadline-subsidieoproep-expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-van-1-naar-14-december/ De termijn voor het indienen van voorstellen in de open en gesloten subsidierondes voor de deelsector auditief/communicatief wordt verlengd. We verschuiven de deadline van 1 december naar 14 december 2020.

Meer informatie over de subsidieoproepen vindt u op de pagina van de Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten.

]]>
news-6468 Fri, 06 Nov 2020 13:57:17 +0100 Mensen met VB en depressieklachten mogelijk baat bij lichttherapie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mensen-met-vb-en-depressieklachten-mogelijk-baat-bij-lichttherapie/ Lichttherapie kan een veelbelovende behandeling zijn bij mensen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Pauline Hamers, werkzaam bij de academische werkplaats GOUD van het Erasmus MC. Eerste studie wereldwijd

Hamers verrichtte voor het eerst een studie met controlegroep naar de inzet van lichttherapie bij mensen met een verstandelijke beperking. Ze toont aan dat lichttherapie een veelbelovende behandeling kan zijn voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten. Hamers promoveerde op 4 november met behulp van een livestream. De promovenda pleitte daarbij niet alleen voor meer onderzoek naar de inzet van lichttherapie bij mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor meer alertheid en scholing in het tijdig herkennen van depressieve klachten in de praktijk.

Ouderen met een VB en depressie

Bij ouderen met een verstandelijke beperking komt depressie vijf keer zoveel voor als in de algemene ouderenpopulatie. Daarnaast zijn depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking vaak (nog) lastig te herkennen. Lichttherapie wordt in de algemene bevolking al meer dan 30 jaar onderzocht en is inmiddels een bewezen effectieve manier om depressieve klachten te verminderen. De vraag van het onderzoek was of deze therapie ook werkt bij mensen met een verstandelijke beperking. Omdat de hersenen van volwassenen met een verstandelijke beperking minder ontwikkeld, beschadigd of afwijkend kunnen zijn, kunnen de positieve resultaten van lichttherapie in het algemeen niet zomaar woden vertaald naar de doelgroep.

Over GOUD

Het lichttherapieonderzoek is onderdeel van de academische werkplaats GOUD, een samenwerkingsverband van het Erasmus MC en de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Met wetenschappelijk onderzoek draagt GOUD bij aan de gezondheid van en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. GOUD is aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6461 Thu, 05 Nov 2020 11:44:39 +0100 Denk mee over het nieuwe beleidskader voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/denk-mee-over-het-nieuwe-beleidskader-voor-patienten-en-gehandicaptenorganisaties/ Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet een oproep om mee te denken over het nieuwe beleidskader 2023 voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties? Wilt u meedenken en heeft u ideeën? Deze kunt u indienen voor 31 december. Het ministerie van VWS verstrekt jaarlijks subsidie aan ongeveer 200 patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) en aan 3 landelijke koepels: de Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(I)n. Met hun hun activiteiten op het gebied van lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging dragen zij bij aan het versterken van de positie van patiënten en cliënten in het stelsel van zorg en ondersteuning.

Het huidige beleidskader, op basis waarvan pg-organisaties worden gefinancierd, is aan vernieuwing toe. Daarom heeft het ministerie van VWS een discussienota opgesteld met ideeën voor een nieuw beleidskader. Uw input op deze nota wordt zeer op prijs gesteld.

Naast ideeën van pg-organisaties worden ook de voorlopige uitkomsten van het ZonMw-programma Voor elkaar! gebruikt voor het nieuwe beleidskader. Op dit moment werkt Voor elkaar! in opdracht van het ministerie aan een notitie over factoren die bijdragen aan impact en bereik. Deze notitie wordt in het voorjaar van 2021 aangeboden.

Meedenken?

Heeft u ideeën over het nieuwe beleidskader? Stuur dan uw reactie van maximaal twee A4 naar het ministerie van VWS. Het ministerie nodigt naar aanleiding van deze reacties een aantal inzenders uit voor een (online) gesprek. Reageren kan tot 31 december 2020.

Discussienotitie nieuw beleidskader voor pg-organisaties

Naast de bijgevoegde discussienotitie is er ook een uitgebreidere achtergrondanalyse gemaakt van de ontwikkelingen die van invloed zijn op het functioneren van PG-organisaties.

Analyse nieuw beleidskader PGO

 

]]>
news-6407 Mon, 26 Oct 2020 15:01:42 +0100 ‘Sterker op eigen benen’ komt met makkelijk te lezen factsheet COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sterker-op-eigen-benen-komt-met-makkelijk-te-lezen-factsheet-covid-19/ De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ registreert sinds het uitbreken van de coronacrisis het aantal COVID-19 infecties bij mensen met verstandelijke beperking. Sterker op eigen benen publiceert hierover met enige regelmaat een factsheet. De werkplaats komt nu ook met een eenvoudige versie van het document. De gemakkelijk te lezen factsheet is met co-onderzoeker en ervaringsdeskundige Anneke van der Cruijsen ontwikkeld.  

Belangrijke informatiebron

Sinds maart publiceert Sterker op eigen benen regelmatig een factsheet met voorlopige bevindingen uit de online database met registraties van verdenkingen op en bewezen COVID-19 infecties bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). De database met registraties vormt een belangrijke informatiebron voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Outbreak Management Team over de ontwikkelingen in de sector.

Negende editie van de factsheet

Eerder deze maand kwam de werkplaats met een nieuwe update van de factsheet, inmiddels de negende versie van het document. Uit de cijfers blijkt dat de hernieuwde opmars van het coronavirus ook bij mensen met een verstandelijke beperking (VB) een toename in de hoeveelheid bewezen COVID-19 infecties tot gevolg heeft.

Eenvoudige versie

Samen met co-onderzoeker en ervaringsdeskundige Anneke van der Cruijsen ontwikkelde Sterker op eigen benen ook een gemakkelijk te lezen versie van de COVID-19 factsheet. Hiermee wil de academische werkplaats de voorlopige bevindingen van de dataverzameling ook in begrijpelijke taal beschikbaar maken voor mensen met verstandelijke beperking, begeleiders, naasten en andere geïnteresseerden.

Sterker op eigen benen

De academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en verschillende zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Sterker op eigen benen is aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs.

Meer informatie

 

]]>
news-6404 Mon, 26 Oct 2020 13:48:40 +0100 VWS houdt online congres Volwaardig leven op 24 en 25 november https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vws-houdt-online-congres-volwaardig-leven-op-24-en-25-november/ Het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) houdt op 24 en 25 november het online congres Volwaardig leven. Dagvoorzitter van de tweedaagse conferentie is presentator, oud-nieuwslezer en journalist Gijs Wanders. Tijdens het congres komen 2 dagen lang tal van verhalen, voorbeelden, resultaten en ideeën aan bod om meer passende en toekomstbestendige gehandicaptenzorg voor elkaar te krijgen. De bijeenkomst draait allemaal om het programma Volwaardig leven. Dat programma startte op 1 oktober 2018 met als doel dat alle mensen in Nederland met een beperking de zorg krijgen die bij hen past, nu en in de toekomst.

Terugkijken en vooruit kijken

Nu het programma 2 jaar loopt, kijkt het congres terug op de afgelopen periode. Wat is er de afgelopen 2 jaar gebeurd? Hoe gaan we verder? Tijdens het congres worden de eerste resultaten van het programma Volwaardig leven gedeeld en wordt uitgelegd hoe de 7 projecten van Volwaardig leven verder gaan: begeleiding à la carte, talentontwikkeling, innovatie-impuls, vakmanschap, complexe zorg, cliëntondersteuning en naasten.

Voor wie is het congres?

Het congres is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de gehandicaptenzorg: mensen met een beperking, hun familie en vrienden en de (toekomstige) zorgmedewerkers. Het congres wordt onderverdeeld in 4 dagdelen. Deelnemers kiezen zelf wat ze van het programma willen volgen. Er zijn verschillende keuzes voor sessies. Zo zijn er lezingen met een grote groep deelnemers en interactieve sessies met een kleine groep deelnemers.

Praktische informatie

•    Datum: 24 en 25 november 2020
•    Organisator: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
•    Locatie: online
•    Kosten: gratis
•    Meer informatie? Kijk dan op de congressite
•    Aanmelden? Meld je direct aan via deze link

]]>
news-6391 Thu, 22 Oct 2020 11:09:02 +0200 Ervaringsdeskundigen belangrijk in projecten verward gedrag https://mediator.zonmw.nl/mediator-43/ervaringsdeskundigen-belangrijk-in-projecten-verward-gedrag/ Veel lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag maken gebruik van ervaringsdeskundigheid. Onderzoekers van de Hogeschool Windesheim onderzochten bij 300 projecten hoe vaak en in welke vorm dat gebeurt. Ervaringsdeskundigen blijken een belangrijke bijdrage te leveren, onder meer in het contact met moeilijk bereikbare groepen. news-6390 Thu, 22 Oct 2020 11:07:23 +0200 ‘Zelfbeschikking is méér dan zelfredzaamheid’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-43/zelfbeschikking-is-meer-dan-zelfredzaamheid/ Gemeenten moeten ‘passende ondersteuning’ bieden aan inwoners met beperkingen, zodat die kunnen participeren in de samenleving. Daarbij leggen zij een sterke nadruk op de zelfredzaamheid van burgers, constateren Nivel-onderzoekers. Hun advies: weeg ook de waarden ‘keuzevrijheid’ en ‘niet-schaden’ mee. news-6389 Thu, 22 Oct 2020 11:06:18 +0200 Depressie bij jongeren beter behandelen https://mediator.zonmw.nl/mediator-43/depressie-bij-jongeren-beter-behandelen/ Hoe eerder jongeren met depressies goede zorg krijgen, hoe kleiner hun kans op chronische klachten. Daarom financierde ZonMw vijf projecten rond effectieve behandeling. Zo maakte TNO een tool om de overgang te verbeteren van jeugd- naar volwassenen-ggz. In een ander project werd onderzocht of depressieve jonge vrouwen baat hebben bij yoga. news-6388 Thu, 22 Oct 2020 11:04:25 +0200 Medicatie afbouwen bij CIDP-patiënten https://mediator.zonmw.nl/mediator-43/medicatie-afbouwen-bij-cidp-patienten/ Patiënten met de zenuwaandoening CIDP krijgen regelmatig intraveneuze immunoglobuline toegediend. Het blijkt echter mogelijk deze belastende en kostbare medicatie af te bouwen bij vier op de tien patiënten, mits de ziekte stabiel is.