ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Mon, 21 Oct 2019 12:14:02 +0200 Mon, 21 Oct 2019 12:14:02 +0200 TYPO3 news-4725 Wed, 16 Oct 2019 13:07:54 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/mantelzorg-en-arbeid/ ‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen. news-4726 Tue, 15 Oct 2019 13:10:00 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #4 Gendersensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/gendersensitiviteit-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ Marrie Bekker pleit al jaren voor meer gendersensitiviteit binnen de psychologie en de gezondheidszorg. We praten over autonomie, oorzaken voor verschillen tussen mannen en vrouwen en het 'Handboek psychopathologie bij mannen en vrouwen'. news-4662 Mon, 07 Oct 2019 14:02:01 +0200 Nieuw boek over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/blog-details/2019/09/26/Over-het-hoofd-gezien?originNode=163 Medisch socioloog dr. Eric Hermans luidt de noodklok over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In zijn nieuwe boek 'Over het hoofd gezien' stelt hij dat er in Nederland minstens 100.000 kinderen zijn met onbehandelde onzichtbare beperkingen als gevolg van NAH. news-4648 Thu, 03 Oct 2019 10:44:07 +0200 Seksuele weerbaarheid voor LVB-jongens met programma Make a Move+ https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/seksuele-weerbaarheid-jongens-lvb?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitskpngs10september2019&utm_content=seksuele+weerbaarheid+voor+jongens+met+een+lvb Make a Move is een preventieproject over seksualiteit en relaties voor jongens van 12 t/m 17 in de residentiële jeugdzorg. Het programma is ontwikkeld door Kenniscentrum seksualiteit Rutgers en onderzocht door de Universiteit Maastricht. Make a Move+ van Rutgers, een groepsprogramma voor jongens tussen 14-21 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB), is onlangs erkend als een goed door kennis onderbouwde interventie. Make a Move+ bevordert gezond seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid bij jongens met een LVB. In groepsbijeenkomsten verkennen de jongens stapsgewijs thema’s als mannelijkheid, meiden, daten en seksualiteit. news-4605 Tue, 01 Oct 2019 11:00:00 +0200 Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-presenteer-jouw-praktijkvoorbeeld-tijdens-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis? En wil je jouw ervaringen graag met anderen delen? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’, dat plaatsvindt op 10 en 24 maart 2020! Aanmelden van praktijkvoorbeelden kan tot en met 3 november 2019. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan, richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aan bod, denk aan:

 • Eenzaamheid
 • Verbinding tussen welzijn in het sociaal domein en zorg
 • Schulden- en armoedeproblematiek
 • Gezonde wijken
 • Burgerparticipatie
 • Participatie van mensen met een beperking
 • Jeugdwerk
 • Samenlevingsopbouw
 • Maatschappelijke zorg
 • Sociale veiligheid
 • Ouderen

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Waar moet mijn voorbeeld aan voldoen?

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

 • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
 • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
 • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
 • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
 • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)

Praktijkvoorbeelden aandragen kan via dit formulier. Aanmelden kan tot 3 november 2019. Eind november maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoor je of je jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres kunt presenteren! Organisaties die een praktijkvoorbeeld mogen presenteren, worden zowel qua communicatie als qua organisatie begeleid.

Over het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’

 Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Meer informatie en aanmelden

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven. Vanaf 1 december is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

]]>
news-4632 Mon, 30 Sep 2019 14:59:24 +0200 Neurowetenschapper Aleksandra Badura over het belang van open science https://mediator.zonmw.nl/mediator-37/wij-willen-dat-onze-review-goed-gelezen-wordt/ Hoe werkt het cerebellum precies en welke rol spelen deze ‘kleine hersenen’ bij het ontstaan van autisme of andere ontwikkelingsstoornissen? Dr. Aleksandra Badura publiceerde een systematische review hierover en de resultaten van haar vervolgonderzoek open access. Lees het interview met de neurowetenschapper in Mediator 37. news-4607 Tue, 24 Sep 2019 16:02:03 +0200 Sporten met beperking dankzij slimme vondsten https://mediator.zonmw.nl/mediator-37/sporten-met-beperking-dankzij-slimme-vondsten/?utm_medium=email ‘Be active’ en ‘sporten doet iets met je’. De slogans van de Nationale Sportweek en de European Sport Week, die deze maand worden gehouden, zijn duidelijk: sporten is goed voor je. Maar als je een fysieke beperking hebt, is ‘gewoon’ sporten niet altijd mogelijk. Jan Verberkt zoekt daarvoor slimme oplossingen. Hij is projectleider van het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten in Eindhoven. news-4587 Fri, 20 Sep 2019 10:35:38 +0200 Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren met een ‘tussenjaar’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gemeenten-aan-de-slag-met-maatschappelijke-diensttijd-mdt-voor-jongeren-met-een-tussenjaar/ Vandaag hebben 11 gemeenten bericht gekregen dat zij mogen starten met hun MDT-project. De gemeenten gaan in deze projecten experimenteren met een MDT-vorm die is geïnspireerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. 20-28 uur per week

De kern van deze aanpak is dat verschillende groepen jongeren elkaar ontmoeten, dat zij zowel individueel als in groepsverband begeleid worden en dat zij gestimuleerd worden om te werken aan hun competenties. Het verschil met de lopende proeftuinen is dat deze vorm van MDT intensiever is. De deelnemende jongeren gaan zich 20 tot 28 uur per week inzetten voor hun MDT. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jongeren die kiezen voor een tussenjaar of jongeren die uitvallen op school. 

Helpen en erkenning krijgen

Jongeren noemen als belangrijkste motivatie om mee te doen aan MDT dat ze anderen willen helpen en daarvoor erkenning willen krijgen. Ze willen vaardigheden ontwikkelen en zinvol werk doen, hun leven weer op de rit krijgen, grip krijgen op baan of studiekeuze of de kans op succes daarin vergroten. De gemeenten gaan samen met buurgemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de slag om de jongeren een waardevolle MDT te bieden.

Over de projecten

Een overzicht van deze 11 nieuwe projecten is hier te vinden. Meer informatie over deze projecten wordt begin oktober op onze website gepubliceerd. 

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.

Meer weten? 

]]>
news-4569 Wed, 18 Sep 2019 14:17:47 +0200 Mediawijsheidmanifest voor jongeren met een LVB https://www.mediawijzer.net/netwerk/manifest/ Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn online extra kwetsbaar. Deze groep loopt een verhoogd risico om slachtoffer òf dader te worden van bijvoorbeeld cyberpesten, sexting en grooming. Met het Mediawijsheidmanifest ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ wil het Netwerk Mediawijsheid hierin samen met organisaties, zorgprofessionals en experts verandering brengen. news-4555 Tue, 17 Sep 2019 13:21:50 +0200 Subsidieoproep Gewoon Bijzonder over onderzoek met bestaande data https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-gewoon-bijzonder-over-onderzoek-met-bestaande-data/ Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep stimuleert ZonMw het gebruik van bestaande data binnen de gehandicaptenzorg.  

Deze subsidieoproep is bedoeld om het gebruik van bestaande data binnen de Gehandicaptenzorg te stimuleren en daarmee praktijkvragen op het gebied van gedrag, gezondheid en participatie te beantwoorden.

Impuls aan je carrière

Hiernaast biedt de oproep kansen voor zorgprofessionals (eventueel in opleiding) die interesse hebben om naast hun werk als professional wetenschappelijk onderzoek te doen. Ook voor praktijkonderzoekers die zowel werkzaam zijn in onderzoek als praktijk kan deze oproep een impuls aan de carrière geven. De oproep draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en het bieden van een verdieping van de werkzaamheden.

De aanvraag gaat om onderzoek met reeds bestaande data over (één van) de thema’s van Gewoon Bijzonder: gezondheid, gedrag of participatie. De subsidie is persoonsgebonden en is bedoeld voor zorgprofessionals (eventueel in opleiding) en voor (praktijk-)onderzoekers. De subsidie wordt aangevraagd vanuit een zorginstelling of onderzoeksinstelling.

Per project kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Het project duurt maximaal 9 maanden.

 

]]>
news-4526 Tue, 10 Sep 2019 07:40:42 +0200 Leidraad LVB in het vizier: bundeling van kennisproducten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leidraad-lvb-in-het-vizier-bundeling-van-kennisproducten/ Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op verslavingsproblemen. De leidraad LVB in het vizier geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en drugsgebruik. Een ander doel van deze leidraad is om de samenwerking tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg te verbeteren.

De leidraad is bedoeld voor directe begeleiders, ouders, stafmedewerkers, behandelverantwoordelijken, ondersteuners in de langdurige gehandicaptenzorg en alle anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met licht verstandelijke beperkingen. De leidraad is ontwikkeld binnen het programma Gewoon Bijzonder.

Jongeren met LVB en verslaving

Veel jongeren met eenl licht verstandelijke beperking experimenteren met het gebruik van tabak,  alcohol en drugs. Ook gamen en internetten komt vaak voor onder jongeren. Het lijkt er op dat mensen met een LVB vaker in de problemen komen met middelengebruik. Dat komt mogelijk door hun kwetsbaarheid, maar ook omdat er niet altijd voldoende passende hulp is. Daarnaast heeft ook de omgeving van de cliënt (zoals familie en begeleiders) vaak hulp en ondersteuning nodig.

Mensen met een LVB maken zo veel mogelijk zelf keuzes. In hun leven hebben ze bij deze keuzes vaak professionele ondersteuning nodig. Het omgaan met verslavingsproblemen bij mensen met een LVB vraagt veel kennis en vaardigheden op het gebied van zowel LVB-zorg, als de verslavingszorg.

Drie fasen van begeleiding

Het stoplichtmodel beschrijft fasen van middelengebruik. Van geen middelengebruik tot een ernstige verslaving. Elke fase van middelengebruik betekent ook iets voor de begeleiding: van voorkomen dat er problemen ontstaan (preventie) in de groene fase tot behandelen van de verslaving in de rode fase. De afgelopen jaren zijn verschillende kennisproducten ontwikkeld: het gaat hierbij om interventies voor alle fasen van het stoplichtmodel, maar ook om boeken en artikelen en trainingen. Deze zijn samengevoegd in de leidraad.

Meer informatie

Voor meer informatie over de leidraad, de achterliggende visie en tips, ga naar het Kennisplein Gehandicaptensector

 

 

]]>
news-4512 Mon, 09 Sep 2019 09:55:00 +0200 Nieuw: Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-kickstarter-patientenparticipatie-bij-onderzoek/ Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je patiënten of cliënten zinvol bij je onderzoek? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? En hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? Onderzoekers kunnen nu voor de antwoorden terecht op de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek op www.participatiekompas.nl/kickstarter. De Kickstarter biedt informatie en advies over patiëntenparticipatie, toegespitst op wetenschappelijk onderzoek. Hij maakt onderzoekers wegwijs en geeft ze handvatten om participatie in hun onderzoek vorm te geven. Met dossiers over belangrijke en relevante thema’s die onderzoekers zelf hebben aangedragen.

Cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers

De website is ontwikkeld door PGOsupport samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorm en inhoud zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld in cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers.
Het project is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw, Alzheimer Nederland, Harteraad, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Alle soorten onderzoek en in iedere fase

Patiëntenparticipatie is zinvol in alle soorten onderzoek en in alle fases. Van fundamenteel onderzoek tot klinisch of toegepast. En van het bepalen van een onderzoeksagenda en het schrijven van een voorstel, tot het uitvoeren en afronden van een onderzoek. De Kickstarter bestrijkt dan ook alle soorten van en fases in wetenschappelijk onderzoek.

Informatie op maat

De Kickstarter biedt informatie op maat voor alle vragen en situaties van onderzoekers. Of het nu gaat om de basis: vormgeven aan patiëntenparticipatie, of om het verdiepen van de inbreng van patiënten. Of hoe je ervaringsdeskundigen vindt en hoe om te gaan met voorwaarden van subsidiegevers.

Bewezen meerwaarde

Uiteraard bevat de Kickstarter een pagina met informatie over de bewezen meerwaarde  van patiëntenparticipatie. Naast relevanter onderzoek is dat onder meer inzicht in wat patiënten acceptabel vinden en meer en betere communicatie over de resultaten van onderzoek.

Jolanda Huizer, programmamanager bij ZonMw onder andere voor het beleidsspeerpunt Participatie: ‘Voor ons is het vanzelfsprekend dat je in projecten samenwerkt met ervaringsdeskundigen. Maar we begrijpen dat onderzoekers nog wel vraagtekens hebben hóé zij dat kunnen doen. Deze Kickstarter, ontwikkeld samen met onderzoekers, is hiervoor heel praktisch en gebruiksvriendelijk. Zo maken we het onderzoekers gemakkelijker om ervaringsdeskundigen betekenisvol te betrekken.’

Wegwijzer van en voor betrokken partijen

De Kickstarter is speciaal voor onderzoekers gemaakt. Met specifieke informatie en antwoord op vragen die bij onderzoekers leven. De Kickstarter is een onderdeel van een bredere website over patiëntenparticipatie: participatiekompas.nl. Participatiekompas biedt methoden en tools, praktijkvoorbeelden en publicaties over patiëntenparticipatie voor alle betrokken partijen: beleidsmakers, zorgprofessionals en organisaties van patiënten en cliënten.

Naar de Kickstarter

Je  vindt de Kickstarter op www.participatiekompas.nl/kickstarter

Meer informatie

Meer weten over samenwerken met cliënten of patiënten in alle fasen en alle vormen van onderzoek?

]]>
news-4508 Wed, 04 Sep 2019 13:37:34 +0200 Twee subsidieoproepen open voor lokale netwerken rondom thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-subsidieoproepen-open-voor-lokale-netwerken-rondom-thuiswonende-ouderen/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft twee subsidieoproepen opengesteld. Als u deel uitmaakt van een lokaal netwerk van professionals dat een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen biedt en uw netwerk verder wilt ontwikkelen, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Afhankelijk van de fase waarin uw netwerk zich bevindt, kunt u een Ontwikkelsubsidie (fase I) of een Uitwerkingssubsidie (fase II) aanvragen. Ontwikkelsubsidie – fase I

Met de ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – fase I’ kunt u met hulp van een externe adviseur uw netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Door meer inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en de omgeving van uw netwerk, kunt u het aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg nog beter laten aansluiten bij uw situatie en  de behoeften en wensen van ouderen in het werkgebied. Zo kunnen zij, met de juiste hulp, langer thuis blijven wonen.

Voor wie

Het is een voorwaarde dat uw lokale netwerk al enige tijd samenwerkt en huisartsen- en wijkverpleegkundige zorg biedt (of dit wil gaan doen). Het netwerk wil de samenwerking professionaliseren en eventueel uitbreiden. Kijk voor de mogelijkheden en andere voorwaarden in de subsidieoproep.

Een aanvraag voor een Ontwikkelsubsidie bedraagt maximaal € 17.500,- en heeft een looptijd van maximaal 4 maanden. U kunt uw aanvraag tot 31 december 2019 doorlopend indienen op het moment dat uw netwerk daar klaar voor is. Ingediende aanvragen zullen zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, waarna u een bericht ontvangt over het besluit.

Webinar Ontwikkelsubsidie

Voor geïnteresseerden in de Ontwikkelsubsidie hebben wij op 24 september een webinar georganiseerd. Tijdens deze online informatiebijeenkomst bespraken we de subsidieoproep en gaven wij u praktische tips voor het indienen van een aanvraag. Alle informatie uit deze bijeenkomst én de mogelijkheid om de presentatie terug te kijken, vindt u hier.

Uitwerkingssubsidie – fase II

Met de ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – fase II’ kan uw netwerk zich verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren. Uw netwerk wil zich verder ontwikkelen op procesniveau en op inhoudelijk niveau en – samen met een actieonderzoeker - het zorg- en ondersteuningsaanbod verder verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken.

Voor wie

Het is een voorwaarde dat uw netwerk al enige tijd samenwerkt en huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt. De coördinatie van het netwerk is belegd en mocht het nodig zijn dan is uitbreiding van uw netwerk een belangrijk streven gedurende dit project. Kijk voor de mogelijkheden en andere voorwaarden in de subsidieoproep.

Een aanvraag voor een Uitwerkingssubsidie bedraagt maximaal € 49.500,- en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 15 oktober 2019.

Meer informatie

Meer over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning, de subsidieoproepen en andere informatie vindt u op www.zonmw.nl/netwerken-lzo. Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief Ouderen.

 

]]>
news-4498 Mon, 02 Sep 2019 16:32:01 +0200 Zomerfestivals voor mensen met een beperking steeds populairder https://www.zorgwelzijn.nl/festivals-voor-mensen-met-een-beperking-hot-deze-zomer/ Festivals voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waren deze zomer erg in trek. Naast festivals speciaal voor mensen met een beperking, streven HandicapNL en stichting No Restrictions Party Unlimited (NRPU) ernaar ook reguliere festivals toegankelijker te maken. news-4477 Tue, 27 Aug 2019 16:11:01 +0200 ZonMw start met het programma Beschermd Thuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-start-met-het-programma-beschermd-thuis/ In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start ZonMw met het programma Beschermd Thuis. Het programma stimuleert en faciliteert projecten en initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het programma start in de zomer van 2019 en heeft een looptijd van 3 jaar. Voor wie is dit programma opgezet?

De Meerjarenagenda is gericht op mensen die moeite hebben om een zelfstandig bestaan op te bouwen en te behouden. Vaak is dit het gevolg van verschillende aandoeningen en/of beperkingen, eventueel in combinatie met levensproblemen. 

Mensen met dergelijke ‘stapelingsproblematiek’ hebben de juiste zorg en ondersteuning nodig om weer een stabiel bestaan op te bouwen. Woonruimte is hierbij een basisvoorwaarde. Het is belangrijk dat mensen uit de schulden blijven en een dak boven hun hoofd hebben. Wanneer daarin is voorzien, is  herstelondersteunende zorg een belangrijke volgende stap. Herstel wordt daarom centraal gesteld, evenals begeleiding en ondersteuning in ‘gewone’ woningen en wijken. Om dat te realiseren is de gekozen aanpak domeinoverstijgend en levensbreed. Het perspectief van cliënten/bewoners en naasten is daarbij verbindend en richtinggevend. 

Wat houdt het programma in?

Het programma Beschermd Thuis stimuleert en faciliteert projecten en initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Dat gebeurt door de ondersteuning van regio’s en door middel van landelijke projecten gericht op een of meerdere thema’s uit de Meerjarenagenda:

 • Ondersteuning regio’s. Het Rijk, de VNG en de gemeenten hebben de afspraak gemaakt dat alle gemeenten eind 2019 een regionaal plan hebben met concrete uitvoeringsplannen voor de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het programma biedt ondersteuning aan de 46 regio’s bij de uitvoering van deze plannen. 
 • Landelijke projecten. Binnen het programma worden behalve regionale projecten ook landelijke projecten gefinancierd. Landelijke projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling van generieke handvatten of het doen van (actie)onderzoek gericht op één of meerdere thema’s uit de Meerjarenagenda.

Naar verwachting wordt na de zomerperiode de eerste subsidieoproep opengesteld, gericht op de ondersteuning van de regio’s.

Samenwerking Actieprogramma verward gedrag

Vanwege de nauwe relatie met de lokale ondersteuning, begeleiding en zorg voor kwetsbare mensen, vindt de uitvoering van het programma plaats in samenwerking met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag

Wilt u op de hoogte gehouden worden over relevant nieuws, de subsidieoproepen en bijeenkomsten op dit thema? Abonneer u dan op de ZonMw nieuwsbrief Geestelijke Gezondheid.

Meer informatie?

]]>
news-4474 Tue, 27 Aug 2019 11:37:51 +0200 ‘Nederland is divers, nu de medische wereld nog’ https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederland-is-divers-nu-de-medische-wereld-nog~bdf00623/ Er moet meer structurele aandacht komen voor ziektes waar vooral mensen van kleur onder lijden, vindt Chantelle Rodgers (40). ‘De medische wereld in de breedte moet meegroeien met het Nederland zoals het er nu uitziet.’ news-4459 Fri, 23 Aug 2019 13:52:00 +0200 Tweet Hester Vermeulen over promotie Rixt Zuidema https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-hester-vermeulen-over-promotie-rixt-zuidema/ news-4427 Mon, 12 Aug 2019 07:32:54 +0200 Johanna Haanstra en Linda Gerth over de viziertrajecten van Gewoon Bijzonder https://www.vilans.nl/artikelen/meedoen-aan-leernetwerk-zorgt-dat-kennis-echt-landt De viziertrajecten van Gewoon Bijzonder richten zich op specifieke doelgroepen. Kennis rondom zo'n doelgroep wordt gebundeld. En er wordt een leidraad ontwikkeld. news-4424 Thu, 08 Aug 2019 14:30:53 +0200 2de open oproep Voor elkaar! van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2de-open-oproep-voor-elkaar-van-start/ De 2de open oproep van het programma Voor elkaar! is geopend. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte ,beperking of psychische problemen kunnen een aanvraag indienen. Net als tijdens de 1ste open oproep dienen aanvragers eerst een projectidee in. De deadline hiervoor is op 13 september 2019 om 14:00 uur. Bekijk de tekst van de 2de open oproep

De insteek van de 2de open oproep is hetzelfde als die van de 1ste, vertellen Jolanda Huizer en Robert Jabroer van het team Voor elkaar! ‘Het is een “open” subsidieoproep. Net als bij de eerste open oproep zijn aanvragers vrij om zelf te bepalen wat het thema van hun projectidee is’, aldus Robert. ‘Er gelden natuurlijk wel voorwaarden voor het projectidee’, vult Jolanda aan. ‘Zo moet het project er bijvoorbeeld wel voor zorgen dat mensen met een (chronische) ziekte of beperking én hun naasten beter in staat zijn om hun leven zo goed mogelijk zelf vorm te geven, ondanks die ziekte of beperking.’

Lees de volledige tekst van de subsidieoproep door

Jolanda en Robert benadrukken dat het belangrijk is om de volledige tekst van de subsidieoproep goed door te lezen voordat je aan een aanvraag begint. Robert: ‘In vorige rondes merkten we dat sommige aanvragers te laat begonnen waren met hun aanvraag, of alleen de samenvatting van de aanvraag hadden gelezen. Daarom zou ik willen adviseren: lees de volledige oproeptekst. En mocht je vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen.’ Ook op tijd beginnen met het schrijven van een projectidee is aan te raden. Jolanda: ‘Een projectidee schrijven kost namelijk meer tijd dan je denkt.’

Om aanvragers te ondersteunen bij hun projectaanvraag, heeft het team van Voor elkaar! een serie filmpjes met tips gemaakt. ‘Als je die filmpjes bekijkt, dan kom je beter beslagen ten ijs’, aldus Jolanda. ‘Daarnaast geeft PGOsupport individueel advies aan organisaties die een aanvraag willen indienen.’

Gebruik het aanvraagformulier als leidraad

Mensen die een aanvraag willen indienen voor de 2de open subsidieoproep, moeten een formulier meesturen waarin ze vragen over hun projectidee beantwoorden. Jolanda raadt iedereen aan om de vragen uit het formulier te gebruiken als leidraad voor het schrijven van een projectidee. ‘Als je dat doet, weet je zeker dat je alle belangrijke punten uit de subsidieoproep meegenomen hebt. Voor de programmacommissie die alle aanvragen gaat beoordelen is het ook makkelijker; dan hoeven ze niet tussen de regels te zoeken naar de informatie die zij belangrijk vinden.’ Bekijk hier het aanvraagformulier voor de 2de open subsidieoproep.  

Praktische informatie

De 2de open subsidieoproep van Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte of beperking. Het gaat om organisaties door en voor deze  doelgroep, en niet om organisaties alleen vóór de doelgroep. De aanvraag moet dus vanuit de mensen met ziekte, beperking of psychische problemen zélf komen. De oproep is verdeeld in twee fases: in de eerste fase wordt er een projectidee ingediend. Na een advies van de programmacommissie kan een uitgewerkte aanvraag worden ingediend. De deadline voor het indienen van een projectidee is op 13 september 2019 om 14:00.

Relevante links

]]>
news-4420 Thu, 08 Aug 2019 10:17:26 +0200 Meedoen aan Innovatie-impuls? https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/volwaardig-leven/innovatie-impuls/waarom-meedoen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws8augustus2019&utm_content=technologie+voor+verbetering+van+de+gehandicaptenzorg Wil je graag zorgtechnologie inzetten om de zorg aan en ondersteuning van mensen met een beperking te verbeteren? Zoals bijvoorbeeld apps, robots of sensoren? Maar heb je daar nog weinig kennis en ervaring mee? Dan is de Innovatie-impuls iets voor jullie organisatie. news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:00 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf eind september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit in samenwerking hebt aangepakt? Meld je dan aan via dit formulier. Aanmelden kan tot 15 oktober 2019. Eind oktober maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoor je of je jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres kunt presenteren!

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

 • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
 • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
 • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
 • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
 • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)
]]>
news-4412 Mon, 05 Aug 2019 10:34:00 +0200 Maak kennis met het Kennisplein Gehandicaptensector! https://youtu.be/9TDhzvG4EuA Op het Kennisplein Gehandicaptensector ontmoet je elkaar en wissel je kennis en ervaring uit. Het Kennisplein is er voor begeleiders, onderzoekers, opleiders, studenten en cliënten. Doel? Bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. Bekijk deze nieuwe video en leer het Kennisplein kennen! news-4399 Wed, 31 Jul 2019 11:30:37 +0200 ProDemos en Ieder(in) starten pilot cursus Politiek Actief voor mensen met een beperking https://iederin.nl/nieuws/18541/cursus-politiek-actief--pilot-voor-mensen-met-een-beperking/ Dit najaar organiseren ProDemos en Ieder(in) een speciale pilot van de cursus Politiek Actief voor de gemeente. Deze pilot is bedoeld voor mensen met een auditieve, visuele en/of fysieke beperking. Zij organiseren deze versie van Politiek Actief in Utrecht, Den Bosch en Katwijk. Hierbij wordt getest welke aanpassingen verder nodig zijn om de cursus voor nog meer mensen toegankelijk te maken. news-4396 Tue, 30 Jul 2019 21:48:58 +0200 2de open subsidieoproep Voor elkaar! 8 augustus 2019 van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/2de-open-subsidieoproep-voor-elkaar-8-augustus-2019-van-start/ Op 8 augustus 2019 gaat de 2de open subsidieoproep van het programma Voor elkaar! open. U kunt tot en met 12 september een projectidee indienen bij ZonMw. Net als in de 1ste open oproep eerder dit jaar, mogen aanvragers zelf het thema van hun aanvraag bepalen. Voorwaarde is wel dat het onderwerp voortkomt uit de doelgroep en aansluit bij behoefte  van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten.

Twee stappen: projectidee en uitgebreide aanvraag

Net als in de 1ste open oproep wordt aanvragers gevraagd om eerst een projectidee indienen. Na een advies van de programmacommissie over het projectidee kan er een uitgewerkte aanvraag ingediend worden. Wilt u een projectidee indienen, leest eerst de subsidieoproep grondig door. En voor het indienen van het projectidee, maak gebruik van het aanvraagformulier, te vinden via de link onderaan de subsidieoproep.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van een aanvraag, bekijk dan de filmpjes met tips.

PGOsupport

PGOsupport kan u hulp bieden om uw projectidee scherp te krijgen. Kijk daarvoor op www.pgosupport.nl

Het programma Voor elkaar!

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

]]>
news-4394 Tue, 30 Jul 2019 13:26:44 +0200 Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidiemogelijkheden-voor-onderzoek-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Er staan 2 subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. De ene oproep betreft onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De andere oproep richt zich op effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt voor 9 september uw intentie tot indienen bekend maken. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis biedt handvatten aan de praktijk om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. De Onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vormt het inhoudelijk kader voor het onderzoeksprogramma.

Samenwerking, afstemming en regie

De subsidieoproep Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op onderzoekslijn 2 van de onderzoeksagenda. In deze onderzoekslijn gaat het om actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Er zijn 4 thema’s in deze onderzoekslijn: samenwerking en regie, integraliteit casuïstiek, efficiënte en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

Herstel veiligheid en systeemgerichte aanpak trauma

De subsidieoproep Effectonderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma bij huiselijk geweld en kindermishandeling richt zich op onderzoekslijn 3 van de onderzoeksagenda. Traumaklachten komen vaak voor bij slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld. En ook plegers kunnen kampen met achterliggend trauma. Tot nu toe is weinig bekend over effectieve behandeling voor gezinnen waarin traumaklachten voorkomen. Ook is het duurzaam veiligstellen van de slachtoffers een belangrijke uitkomstmaat bij deze onderzoekslijn. Een systeemgerichte aanpak, waarbij ook aandacht is voor plegers, is hierbij van belang.

Planning en meer informatie

Meer informatie over de subsidieoproepen en de voorwaarden om in te dienen vindt u op de programmapagina. Wilt u indienen? Maak dat dan uiterlijk 9 september 2019 kenbaar via ghnt@zonmw.nl. De deadline voor het indienen van de aanvragen is 25 september 10.00 uur.

 

]]>
news-4387 Mon, 29 Jul 2019 11:08:39 +0200 Blog: 'Toegankelijke technologie: "Geen woorden, maar daden!"​' https://www.linkedin.com/pulse/toegankelijke-technologie-geen-woorden-maar-daden-michiel-dijkman/ Michiel Dijkman schreef op LinkedIn een blog over toegankelijkheid. 'Er zijn inderdaad obstakels voor slechtzienden, slechthorenden, mensen met een (lichamelijke) beperking en ook voor kinderen en senioren. Echter, de oplossingen worden vaak niet benoemd. Het mooie is dat juist technologie en innovatie die obstakels ook weer weg kunnen nemen. Alleen moet men wel weten wat er mogelijk is voor welk obstakel.' news-4375 Thu, 25 Jul 2019 12:24:54 +0200 Aankondiging nieuwe subsidieronde Gewoon Bijzonder: onderzoek doen met bestaande (onderzoeks)gegevens https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aankondiging-nieuwe-subsidieronde-gewoon-bijzonder-onderzoek-doen-met-bestaande-onderzoeksgegeven/ Sinds het begin van Gewoon Bijzonder wordt de minimale dataset (MDS) ingezet in wetenschappelijk onderzoek dat vanuit het programma wordt uitgevoerd. Daarmee hopen we onder andere het gebruik van bestaande onderzoeksgegevens te stimuleren. Een van de voordelen van hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn, is dat onderzoekers voor het verzamelen van gegevens minder een beroep hoeven te doen op cliënten of hun naasten. Naast data uit onderzoek, kunnen gegevens verzameld door zorginstellingen ook (opnieuw) gebruikt worden. Momenteel vindt een aantal studies plaats naar de mogelijkheden die zorginstellingen zien als het gaat om het gebruik van de minimale dataset en de aansluiting hiervan bij hun eigen datasystemen.

In september stellen wij over het onderwerp ‘gebruik van bestaande data’ een subsidieoproep open.

Subsidieoproep september 2019

Om het gebruik van bestaande data verder te stimuleren en de meerwaarde van continue dataverzameling te benadrukken, wordt er vanuit Gewoon Bijzonder na de zomer (september 2019) een subsidieoproep opengesteld. Zorgprofessionals en/of scientist-practitioners worden uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel in te dienen waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande, reeds beschikbare data.

Het gaat in deze oproep om retrospectief (longitudinaal) onderzoek. De al data die gebruikt worden, moeten minimaal een periode van 5 jaar bestrijken. Men kan zelf bepalen welke vraag beantwoord moet worden, op basis van het beschikbare bestand.

Er zijn twee vereisten:
1)    uitkomsten moeten gaan over gezondheid, gedrag of participatie bij de doelgroep van mensen met een (verstandelijke) beperking en een langdurige en intensieve zorgvraag;
2)    aanvragers moeten de meerwaarde voor de praktijk van de beantwoording van de onderzoeksvraag onderbouwen.

Onderzoeksvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen of psychofarmaca in de afgelopen jaren in combinatie met indicatiestellingen/diagnoses
 • het voorkomen van bepaalde symptomen of indicaties in combinatie met behandeling;
 • zelfredzaamheid van cliënten
 • het verloop in zelfbepaling en welbevinden van cliënten in relatie tot verschillende behandelingen of verblijfsettingen
 • inzicht in visueel en auditief functioneren van bepaalde cliëntgroepen;
 • veranderingen in de tijd van de zelfredzaamheid of de mobiliteit van een bepaalde groep cliënten (veroudering) met of juist zonder een bepaalde interventie
 • afname of toename van medicatiegebruik na een interventie (verhuizing, project afbouw psychofarmaca, effecten van beleidsverandering).

Er kan gebruik gemaakt worden van data die de afgelopen 5 jaar door zorginstellingen zelf zijn verzameld, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van andere dataverzamelingen (zoals het Panel Samen Leven of data van Vektis) of data die verzameld zijn in eerdere onderzoeken.

Ervaring met wetenschappelijk onderzoek opdoen of vergroten

Deze subsidieoproep biedt kansen voor zorgprofessionals die naast hun werk als professional geïnteresseerd zijn in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Ook voor scientist-practitioners, die zowel werkzaam zijn in onderzoek als in de zorgpraktijk, kan deze oproep een mooie impuls aan de carrière geven.
De oproep draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en een verdieping van de werkzaamheden.

Geïnteresseerd? Laat het ons vast weten

Met dit bericht willen we u vast op de hoogte stellen van deze aankomende subsidieoproep.

Als u interesse heeft in deze oproep en van plan bent een subsidieaanvraag in te dienen, vernemen wij dat graag. Laat ons dat alvast weten via gewoonbijzonder@zonmw.nl
Vermeld in uw e-mail in elk geval de naam/namen van de aanvrager(s) en de instelling van waaruit u de aanvraag wilt doen.

 

]]>
news-4353 Thu, 18 Jul 2019 13:22:08 +0200 Informatiebijeenkomsten over subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken samenhangende ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomsten-over-subsidiemogelijkheden-voor-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/ In september organiseren wij informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerden in een subsidie voor lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen bieden. Als u interesse heeft in een van de bijeenkomsten, noteer 12 of 24 september dan alvast in uw agenda. Na de zomer weer subsidiemogelijkheden

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt met verschillende subsidiemogelijkheden lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg en ondersteuning bieden. Wilt u ook uw lokale netwerk (verder) ontwikkelen met een Ontwikkelsubsidie (Fase I) of een Uitwerkingssubsidie (Fase II)? Na de zomer opent ZonMw beide subsidiemogelijkheden nog een keer. Op dit moment evalueren we de subsidieoproepen die dit voorjaar open zijn gegaan. De nieuwe oproepen kunnen nét iets anders zijn.

Informatiebijeenkomst voor bestaande netwerken

Op donderdagmiddag 12 september organiseren wij in Utrecht een informatiebijeenkomst over de Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II. Met deze subsidie kan uw netwerk samen met een actieonderzoeker  werken aan het realiseren van verbeteringen die zich richten op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. Tijdens de bijeenkomst krijgt u meer informatie over de uitwerkingssubsidie en het doen van actieonderzoek. Er zijn ook actieonderzoekers, zodat netwerken en actieonderzoekers met elkaar kennis  kunnen maken.  Op 12 september heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan medewerkers van ZonMw.

Webinar voor startende netwerken

Op dinsdag 24 september kunt u deelnemen aan een webinar over de Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg (Fase I). Deze online informatiebijeenkomst biedt informatie voor iedereen die een Ontwikkelsubsidie wil aanvragen. Tijdens het webinar bespreken we de subsidieoproep en geven wij u praktische tips voor het indienen van de aanvraag. Noteer 24 september dus alvast in uw agenda wanneer u interesse heeft in deze subsidieoproep.

Al aan de slag

Eerder dit jaar gingen er al 27 netwerken aan de slag met een ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ (Fase I). Met een ‘Uitwerkingssubsidie’ zijn acht lokale netwerken in juli gestart met het verder ontwikkelen en verbeteren van het netwerk en de samenwerking. Dit doen zij door samen met een actieonderzoeker specifieke zorg- en ondersteuningsthema’s aan te pakken. We vertellen u graag meer over deze projecten.

Aanmelden voor de bijeenkomst

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via een online aanmeldformulier dat u eind juli op onze website kunt invullen. Wij communiceren hier ook over in de nieuwsbrief Ouderen. Voor de bijeenkomst op 12 september is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Om zoveel mogelijk netwerken de gelegenheid te bieden deel te nemen aan de bijeenkomst, verzoeken we u om maximaal 1 persoon per netwerk aan te melden voor de bijeenkomst. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst, dan kunt u dat alvast kenbaar maken via netwerken-lzo@zonmw.nl.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hier maken wij ook bekend wanneer de beide subsidieoproepen weer opengesteld worden. En via de website en de nieuwsbrief Ouderen laten wij u de precieze locatie en het programma van de informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden weten.

]]>
news-4349 Wed, 17 Jul 2019 10:31:18 +0200 ZonMw honoreert 15 projecten uit 1ste open oproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-honoreert-15-projecten-uit-1ste-open-oproep-voor-elkaar/ De 1ste open oproep van het programma Voor elkaar! is inmiddels afgerond. Er zijn 15 projecten gehonoreerd, die in de loop van de zomer van start gaan. De 15 gehonoreerde aanvragen scoorden het hoogst op de beoordelingscriteria uit de subsidieoproep. De projecten starten in de loop van de zomer. Vanaf september kunt u een overzicht en een beknopte omschrijving van de startende projecten terugvinden op de website van ZonMw. 

Veel aanvragen

Er was voor deze oproep in totaal 1 miljoen euro aan budget beschikbaar. Dit terwijl er voor ongeveer 7 miljoen euro aan budget was aangevraagd. Dat betekent dat er scherp geselecteerd moest worden op basis van de criteria uit de oproep. Alleen de allerbeste aanvragen zijn gehonoreerd; minder dan 20% van de aanvragen heeft subsidie gekregen in deze ronde.

2de open oproep in augustus

Rond 1 augustus 2019 opent de 2de open subsidieoproep. Dan kunt u weer een aanvraag indienen voor een projectsubsidie. Meer informatie over de nieuwe oproep volgt begin augustus.

Ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het aanscherpen van uw idee, of heeft u tips nodig voor het schrijven van een projectaanvraag? PGOsupport organiseert op 24 juli en 21 augustus speciale workshops om u voor te bereiden op het aanvragen van een subsidie. ZonMw organiseert op die dagen ook  informatiebijeenkomsten, waarop u vragen kunt stellen over het indienen van een aanvraag. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Evaluatie

ZonMw evalueert na afloop van elke subsidieoproep hoe alles is verlopen en wat er beter kan. Ook voor deze 1ste open oproep gebeurt dat. PGOsupport stelt binnenkort een enquête open voor alle mensen die een projectidee of aanvraag hebben ingediend, zodat zij feedback kunnen geven. Mocht u tips of suggesties hebben, dan kunt u deze in die enquête kwijt.

Vragen over de uitslag van uw projectaanvraag?

Als u nog vragen heeft over het besluit over uw aanvraag, kunt u een e-mail sturen naar participatie@zonmw.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de programmapagina van Voor elkaar! Na de zomer komt er meer informatie over de projecten op de website te staan.

]]>
news-4318 Thu, 11 Jul 2019 17:00:18 +0200 Zwarte Cross opent ‘hotel’ voor mindervaliden https://www.zwartecross.nl/algemeen/zwarte-cross-opent-hotel-mindervaliden-welkom-miva-las-vegas/ Het wordt dit jaar voor 20 tot 25 mindervaliden mogelijk om te blijven slapen op de Zwarte Cross!