ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Wed, 04 Aug 2021 11:32:53 +0200 Wed, 04 Aug 2021 11:32:53 +0200 TYPO3 news-7584 Fri, 30 Jul 2021 15:25:15 +0200 Start gezamenlijk grootschalig long-COVID-onderzoek waarin diverse methodes en gegevensbronnen worden gecombineerd https://www.nivel.nl/nl/nieuws/start-gezamenlijk-grootschalig-long-covid-onderzoek-waarin-diverse-methodes-en Vanaf oktober 2021 gaat het Nivel samen met 3 vakgroepen Huisartsgeneeskunde (van UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC) en Dutch Hospital Data onderzoek doen naar aanhoudende klachten na COVID-19-besmetting, ook wel long-COVID genoemd. Extra aandacht gaat uit naar diverse kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met meerdere chronische aandoeningen, mensen met een migratieachtergrond en zwangeren. news-7583 Thu, 29 Jul 2021 17:47:12 +0200 Mensen met verstandelijke beperking kwetsbaar voor gevolgen Covid-19 https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/mensen-met-verstandelijke-beperking-kwetsbaar-voor-gevolgen-covid-19 Uit een Brits onderzoek is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking, die besmet raken met COVID-19, een hogere kans hebben op ziekenhuisopname. De kans dat zij in het ziekenhuis worden opgenomen is 5% groter dan bij de algemene bevolking en een 8 keer grotere kans op overlijden. news-7538 Wed, 21 Jul 2021 12:51:31 +0200 ZonMw biedt jonge onderzoekers kans op grensverleggend onderzoek in de ggz https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-biedt-jonge-onderzoekers-kans-op-grensverleggend-onderzoek-in-de-ggz/ Veelbelovende onderzoekers en praktijkprofessionals voeren de komende jaren innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek uit. Van angstbehandeling bij LVB tot inzet van Virtual Reality bij stemmen horen, maar ook onderzoek waarin specifiek aandacht is voor sekse- en genderverschillen in de ggz. De projectleiders vertellen wat ze gaan onderzoeken en waarom. Sekse- en genderverschillen bij terugval in alcoholverslaving

Dr. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderverschillen in stress-gerelateerde terugval in het gebruik van alcohol. Hoewel dertig procent van de mensen met een alcoholverslaving vrouw is, heeft onderzoek naar de behandeling van verslaving zich voornamelijk op mannen gericht. Daardoor weten we niet of stress bij vrouwen of transpersonen een even grote rol speelt in de behandeling van verslaving als bij mannen. Kaag: 'Dit onderzoek richt zich er daarom op om sekse- en genderspecifieke voorspellers voor terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten.' Ook wordt in dit project een voorlichtingsspel ontwikkeld, met als doel de kennis en het bewustzijn over sekse- en genderverschillen in de ontwikkeling en behandeling van verslaving te vergroten bij behandelaren. 'De verwachting is dat resultaten uit dit project uiteindelijk zullen bijdragen aan een meer gendersensitieve behandeling van verslaving', aldus Kaag.

Ervaringsdeskundige helpt jongeren bij angstbehandeling

Dr. Anika Bexkens ontwikkelt en onderzoekt een nieuwe innovatieve angstbehandeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en angstproblemen. Deze jongeren hebben sneller dan andere jongeren last van angstproblemen, maar een goed werkende behandeling is er nog niet. Bexkens: 'In de nieuwe therapie gaan ze hun angsten aan (exposure) en krijgen daarbij hulp en advies van een ervaringsdeskundige leeftijdsgenoot die de behandeling al heeft afgerond. Aangezien jongeren met een licht verstandelijke beperking zeer gevoelig voor zijn voor invloed van hun leeftijdsgenoten, zou dit een heel belangrijk aangrijpingspunt kunnen zijn voor behandelingen. De verwachting is dan ook dat dit goed voor hen gaat werken.'

VR en mindfulness als oplossing

Jongeren met internaliserende problemen, zoals angst, piekeren en somberheid, hebben een verhoogde kans om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Dr. Guusje Collin onderzoekt of vroege interventie door middel van mindfulness-training kan helpen voorkomen dat milde klachten bij jongeren uitmonden in ernstigere psychische problemen. Ook wordt onderzocht of het beloop van deze problemen samenhangt met de ontwikkeling van betrokken hersennetwerken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande MRI-data uit eerder onderzoek. 'We weten al dat mindfulness-training effectief is in de behandeling van allerlei psychische en lichamelijke aandoeningen. Wat we niet weten is of het ook effectief is in het voorkomen van psychiatrische ziektes. Als dat het geval is en het welbevinden van de jongeren bevordert, kan het een belangrijk hulpmiddel zijn om de weerbaarheid van psychisch kwetsbare jongeren te vergroten', aldus Collin.

Het onderzoek van dr. Chris Geraets gaat over stemmenhoren. Ongeveer negen procent van de Nederlanders hoort weleens stemmen. Een deel van de mensen heeft hier geen last van, maar voor sommige mensen is het horen van stemmen beangstigend en geeft het problemen in het dagelijks leven. Geraets: 'Wij gaan hiervoor een Virtual Reality behandeling (VR-VOICES) onderzoeken. Tijdens de behandeling wordt de persoon gecoacht om tegen een virtuele avatar, die klinkt als de stem, in te gaan en voor zichzelf op te komen. Hierdoor zal hij/zij zich minder angstig of overstuur voelen bij het horen van de stem in het dagelijks leven. Ik hoop en verwacht dat mensen na de VR-behandeling minder vaak stemmen horen of in ieder geval hier minder last van zullen hebben.'

Psychosociale screening bij gezinnen waarin een ouder kanker heeft

Het onderzoek van dr. Marthe Egberts richt zich op gezinnen waarin een ouder kanker heeft. Een aanzienlijk deel van deze ouders en hun kinderen ontwikkelt namelijk psychische klachten, zoals depressieve- of traumatische stressklachten. Egberts: 'In dit onderzoek ontwikkelen en evalueren we een screeningsinstrument waarbij kort na de kankerdiagnose de psychosociale risico’s bij gezinnen in kaart kunnen worden gebracht. Zo kan uiteindelijk zorg geboden worden die past bij de behoefte van het gezin. Dit beperkt het risico op psychische klachten in de toekomst.' Ouders met kanker en hun partners hebben vaak veel vragen over wat ze hun kinderen moeten vertellen en hoe ze hen kunnen begeleiden. Daarom krijgen de deelnemende gezinnen ook informatie over de impact van kanker op het gezin; over gebruikelijke reacties bij kinderen, hoe ze samen over de ziekte kunnen praten, en over het omgaan met ingrijpende veranderingen.

Psychologische nazorg bij transgenderpersonen

Transgenderpersonen geven al langere tijd aan in (vervolg)onderzoek dat er een grote behoefte is aan psychologische nazorg in aanvulling op medische transitie. Hoewel het idee bestaat dat na hormonen of operaties de meeste psychische klachten verdwijnen, blijkt dat bij velen na de medische transitie het “echte” proces pas begint. Dr. Tim van de Grift wil in zijn onderzoek inzicht krijgen in het proces na medische transitie en hoe zorgverleners deze groep kunnen ondersteunen om terugval in psychische klachten te voorkomen. Van de Grift: 'Die medische interventies zijn erg effectief, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit alle psychische klachten oplost of kwaliteit van leven optimaal maakt. Vanuit dit project hoop ik de begeleiding na medische transitie en eventuele psychotherapie internationaal meer op de kaart te zetten in onderzoek en zorg. Door een toegankelijke interventie te ontwikkelen vanuit ervaringen van transgenderpersonen hoop ik dat deze zorg breder beschikbaar wordt dan de gespecialiseerde centra.'

Erkennen en waarderen

Door deze fellowships krijgen (jonge) onderzoekers en professionals de kans om hun talenten te ontwikkelen. Dit past goed bij de nieuwe balans in erkennen en waarderen waar ZonMw naar streeft. Tot voor kort werden onderzoekers vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties zoals het aantal publicaties, de tijdschriften waarin zij publiceren en hoe vaak hun artikelen worden geciteerd. In de beoordeling van subsidieaanvragen die in deze subsidieronde zijn ingediend, zijn niet alleen de onderzoeksprestaties, maar ook andere prestaties meegewogen. Bijvoorbeeld de bijdrage die aanvragers hebben geleverd in onderwijs, patiëntenzorg of aan het realiseren van impact. Op deze manier streeft ZonMw naar een evenwichtiger systeem van beoordelen en selecteren waarin we recht doen aan de diversiteit van talenten.


Lees meer over ieder project

Meer informatie

De projecten hebben een looptijd van 5 jaar, de eerste resultaten hiervan worden in 2026 verwacht. In 2022 zal de laatste subsidieronde voor fellowships worden opengesteld.

]]>
news-7527 Tue, 20 Jul 2021 08:50:41 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching boekt successen: laatste ronde opent op 1 september https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-boekt-successen-laatste-ronde-opent-op-1-september/ Zorg voor innoveren organiseert sinds het voorjaar van 2020 de voucherregeling voor Implementatie- en opschalingscoaches. Het blijkt een populaire regeling: in vier subsidierondes werden er ruim 380 aanvragen/projecten gehonoreerd. Bovendien blijken de bijdragen van de coaches goed te bevallen en ondernemers concreet op weg te helpen bij de implementatie of opschaling van hun innovatie. Op woensdag 1 september opent de vijfde en laatste subsidieronde. Via de regeling kan subsidie worden aangevraagd voor een coachingstraject van maximaal vier maanden, tot een bedrag van 5.000 euro. Daarbij ondersteunt een coach een innovator bij een vraagstuk op het gebied van implementatie of opschaling van hun bestaande innovatie. Bij die aanvraag is altijd een zorgorganisatie betrokken. De meeste aanvragen betroffen tot nu toe innovaties in de ziekenhuis- en ouderenzorg. Het merendeel van de innovaties heeft betrekking op e-health en procesinnovaties. Dit sluit mooi aan bij het doel van Zorg voor innoveren om low-cost, high-impact innovaties te stimuleren.
Een extra dienst die Zorg voor innoveren rond deze regeling verzorgt, is een aantal digitale spreekuren. Daar konden (potentiële) aanvragers hun prangende vragen kwijt, horen of ze in aanmerking kwamen voor de subsidie of hulp krijgen bij hun aanvraag. Ook voor de komende ronde staan zulke spreekuren gepland.

Ervaringsverhaal: Samenwerking Kempengemeenten

Sylvia Sanders is sinds 2015 afdelingsmanager Jeugdhulp en later Maatschappelijke Dienstverlening bij Samenwerking Kempengemeenten. In juni 2020 kreeg ze de opdracht om te onderzoeken hoe er meer grip op de jeugdhulp kan komen. “We willen innovaties zoals e-health beter en slimmer inzetten voor deze doelgroep. Op basis van de ideeën die uit een denktank met collega’s voortvloeiden, stelden we een plan op. Toen zagen we mogelijkheden voor een implementatie- en opschalingscoach. Die kwam ik gelukkig tegen bij Zorg voor innoveren.”

E-health voor jeugdhulp

Samenwerking Kempengemeenten maakte al gebruik van de e-health toepassingen van Minddistrict. “Bij het sociaal domein kunnen we hun modules inzetten voor onder andere opvoedvaardigheden, eenzaamheid tijdens coronacrisis en zelfbeeld.” In gesprekken met jeugd- en gezinswerkers merkte Sylvia dat de zorg efficiënter kon worden ingezet, zeker nu in coronatijd. En dat is precies waarbij de implementatie- en opschalingscoach kon helpen.
“De coach ondersteunde ons bij het maken van een behapbaar plan met de bevindingen uit de denktank. Hieraan hebben we samen een stappenplan toegevoegd, een enorme winst voor ons. Die stappen zetten we nu samen met de coach.”
Binnen de gemeenten is er wel weerstand die overwonnen moet worden. “Implementeren in coronatijd is niet simpel. Jeugd- en gezinswerkers hebben het druk met een andere manier van werken, hoofdzakelijk beeldbellen. Tegelijkertijd wordt de problematiek van jongeren niet minder. We wilden ons plan echter niet uitstellen. We kunnen nu gebruikmaken van deze mooie regeling. Alle neuzen moeten dezelfde richting op gaan wijzen. Daar helpt de coach ons bij.”

Ervaringen met implementatie- en opschalingscoach

“We zijn heel blij met het plan dat we met behulp van de coach hebben opgesteld. Van doelen tot acties: het overzicht is veel beter geworden. Daarnaast is onze coach ook gedreven in verandertechnieken, het overwinnen van weerstand en gedragsverandering. De coach zet creatieve sessies in om de efficiëntie binnen het team te verhogen. Ik vertrouw erop dat de coach ervoor gaat zorgen dat de gewenste doorontwikkeling in gezamenlijkheid tot stand komt.”

Tip van Sylvia

“Als je binnen het sociaal domein deze regeling Implementatie- en opschalingscoaching aanvraagt, wees dan goed voorbereid. Weet wat je wil bereiken met de implementatie- en opschalingscoach. De frisse blik van buitenaf is heel handig. Het is fijn als een externe coach bekijkt wat we als team hebben bereikt maar ook gaat spiegelen. De coach kan de organisatie helemaal ontleden en doorziet perfect waar de knelpunten zitten. Wat ik vooral prettig vind, is dat de coach positief is ingesteld en denkt in kansen. Dat maakt de boel wat levendiger en energieker. Ik ben heel tevreden over wat de regeling implementatie- en opschalingcoach ons heeft gebracht.”

De vijfde en laatste ronde van de regeling opent op 1 september 2021. Houd de website www.zorgvoorinnoveren.nl in de gaten voor meer informatie.

Lees meer

]]>
news-7518 Fri, 16 Jul 2021 11:25:20 +0200 Webinar over COVID-19, mensen met een LVB en hun naasten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-over-covid-19-mensen-met-een-lvb-en-hun-naasten/ Het Radboudumc en Nivel houden op 26 augustus een gezamenlijk webinar over het onderzoek dat ze verrichtten naar COVID-19 en presenteren hun resultaten.  

Het Radboudumc en Nivel deden het afgelopen jaar met subsidie van ZonMw onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Zij houden een gezamenlijk webinar op 26 augustus van 16.00 tot 17.30 uur waarin ze de resultaten van beide onderzoeken presenteren.  
 
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

•    impact op mentale gezondheid
•    behoeften aan informatie
•    blik naar de toekomst

Het Radboudumc en het Nivel gaan ook graag met de deelnemers in gesprek om de resultaten te bespreken en zijn benieuwd naar de reacties. Daarnaast is er ruimte om initiatieven die hierop aansluiten met elkaar te delen en om van elkaar te leren. Aanmelden kan door te mailen naar anouk.menko@radboudumc.nl.

 
Meer informatie over de twee studies

Het Radboudumc heeft vragenlijstonderzoek gedaan onder mensen met een LVB. Hiermee is in kaart gebracht wat er het afgelopen jaar in hun leven is veranderd, welke weerslag dit heeft gehad op hun mentale gezondheid, en er is gekeken naar handelingsperspectieven. Zie voor meer informatie de webpagina over het onderzoek

Nivel deed meerdere malen vragenlijstonderzoek en interviews met naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Zij keken naar de gevolgen van COVID-19 op het leven van naasten. Wat is er veranderd in hun rol, wat betekende dit voor hun mentale gezondheid, waar liepen zij tegen aan, en in hoeverre hebben zij extra ondersteuning nodig? Zie voor meer informatie de pagina over het Nivel-onderzoek
 

]]>
news-7511 Wed, 14 Jul 2021 16:27:15 +0200 ZonMw presenteert onderzoeksagenda ME/CVS aan groot Europees publiek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-presenteert-onderzoeksagenda-mecvs-aan-groot-europees-publiek/ Op 9 juni 2021 heeft ZonMw de belangrijkste aanbevelingen en de lijnen van het nieuwe onderzoeksprogramma ME/CVS gepresenteerd aan een breed Europees publiek. Met deze presentatie wil ZonMw bijdragen aan het versterken van internationale samenwerking rond de ziekte. De presentatie vond plaats tijdens een ronde tafelbijeenkomst georganiseerd door EMEA (European ME-Alliance) en EFNA (European Federation of Neurological Associations). Tijdens de bijeenkomst kwamen onderzoekers, clinici, patiënten, beleidsmakers en andere belanghebbenden bij elkaar om het te hebben over de ziekte ME/CVS (myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom). Er werd gezocht naar oplossingen voor de vele onvervulde behoeften van ME/CVS-patiënten. De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen waren onderzoek naar de ziekte, klinische behandeling en onderwijs over ME/CVS in Europa.

Nederlandse onderzoeksagenda

Namens ZonMw vertelde programmamanager Sabine de Jong over de aanbevelingen uit de Nederlandse onderzoeksagenda ME/CVS en het proces waarin deze agenda tot stand is gekomen. Ook vertelde ze over het nieuw te starten onderzoeksprogramma over de ziekte, waar 28,5 miljoen euro voor beschikbaar is gesteld. Dit leverde positieve reacties op. Het viel de deelnemers op dat patiënten met ME/CVS een belangrijke rol hebben gespeeld in het proces. Het Nederlandse traject werd neergezet als goed voorbeeld voor onze buren in Europa, waar ook weinig onderzoek naar ME/CVS verricht wordt. Patiëntparticipatie in deze landen staat vaak nog in de kinderschoenen.

Internationale samenwerking loont

De Jong is blij dat ZonMw de kans kreeg om de onderzoeksagenda te presenteren in een groot Europees gezelschap. ‘Deze bijeenkomst was een mooie gelegenheid om op Europees niveau de samenwerking rond ME/CVS te versterken. Die internationale samenwerking is erg belangrijk, zeker bij dit onderwerp waar nog veel onderzoek nodig is. Als je de handen ineen slaat over de landsgrenzen heen is de kans groter dat je stappen maakt en het verschil kan maken voor patiënten.’

Dat internationaal samenwerken loont ziet ZonMw ook terug bij andere programma’s, zoals het ZonMw-programma over Zeldzame Ziekten. Zeker bij relatief kleine patiëntengroepen heeft samenwerking over de landsgrenzen heen zijn voordelen, zoals dat er meer patiëntmateriaal beschikbaar is en dat kennis en technieken snel en makkelijk kunnen worden uitgewisseld. Ook als er niet direct onderzoek in het spel is kan samenwerking de slagkracht vergroten. Zo zorgt de kennisuitwisseling binnen het Europese samenwerkingsverband EURECO ervoor dat academische instellingen, zorginstellingen en andere partners samen werken aan een gezamenlijk doel: een inclusieve samenwerking voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. Patiënten zijn in al samenwerkingen onmisbare schakels en soms zelfs drijvende krachten achter de uitvoering van onderzoek.

Vervolg

ZonMw wil de ingezette Europese samenwerking rond ME/CVS vasthouden in het onderzoeksprogramma ME/CVS, dat eind 2021 van start gaat. Niet alleen zal ZonMw meedenken over de volgende rondetafelbijeenkomsten van EMEA, ook zal de samenwerking met Europese partners worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door uitwisselingsprojecten met buitenlandse partners financieel te ondersteunen. Zo hoopt het programma niet alleen een sterke onderzoeksinfrastructuur in Nederland op te bouwen, maar ook op Europees vlak een steentje bij te dragen aan onderzoek naar ME/CVS.

Meer informatie

]]>
news-7509 Wed, 14 Jul 2021 13:40:25 +0200 7 onderzoeken voor kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/7-onderzoeken-voor-kinderen-en-volwassenen-met-een-auditieve-enof-communicatieve-beperking-van-star/ Binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten starten 7 nieuwe projecten voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De projecten komen voort uit Deelkracht, een samenwerking tussen instellingen voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De 7 startende projecten

Transitie naar onderwijs vanuit zorg (TOZ) voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben grote moeite met taal leren. Sommige kinderen kunnen naar een gewone school (vaak met extra begeleiding) en voor sommige kinderen is het speciaal onderwijs een betere plek. Voor ouders is het niet altijd makkelijk om een passende school of ondersteuning voor hun kind te vinden. Zij voelen zich vaak onvoldoende toegerust om hun kind goed te begeleiden in de overgang van zorg naar onderwijs. Deze studie onderzoekt wat er nodig is voor ouders om de juiste school of ondersteuning voor hun kind te vinden en wat er nodig is voor leraren en behandelaren om ouders daarbij te helpen.

Gesproken taalontwikkeling bij dove en slechthorende (D/SH) kinderen

Dove en slechthorende kinderen hebben een hoger risico om achterstand op te lopen in de gesproken taalontwikkeling. De onderzoekers willen weten welke kinderen meer risico hebben op een achterstand in gesproken taalontwikkeling. Daarom onderzoeken zij bij dove en slechthorende kinderen en bij horende kinderen de ontwikkeling van 2 basisvaardigheden: het onderscheiden van spraakklanken en het herkennen van woorden. Ook onderzoeken zij het belang van zichtbare spraak bij de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het doel is om tijdig een verhoogd risico op problemen in de gesproken taalontwikkeling te signaleren.

Zwakke sociaal-communicatieve achterstanden bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vaak hebben kinderen met een taalontwikkelingsstoornis problemen met sociaal-communicatieve vaardigheden. Zo kan het uiten van gedachtes en gevoelens bij hen vaak moeilijker zijn, net zoals het begrijpen van emotionele uitdrukkingen op de gezichten van anderen. Dit onderzoek richt zich op de relatie tussen sociaal-communicatieve vaardigheden en impliciet leren bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. De sociaal-communicatieve vaardigheden van deze kinderen in het dagelijks leven worden gemeten. Ook wordt er onderzocht of een nieuwe interventie voor het herkennen van emotionele uitdrukkingen op het gezicht werkt.

Inzicht in de toegang tot spraak voor kinderen met een matig gehoorverlies

Om gesproken taal te kunnen leren moet je spraak goed kunnen horen. Voor kinderen met een matig gehoorverlies is dit leerproces niet vanzelfsprekend. Zelfs als een kind een hoortoestel draagt kan het in rumoerige situaties lastig zijn om spraak goed te kunnen horen. In dit project wordt de toegang tot gesproken taal in de thuisomgeving, op het kinderdagverblijf en bij eventuele opa’s en oma’s thuis in kaart gebracht. Dit wordt gedaan met de nieuwste generatie hoortoestellen die per dag aangeven hoeveel uur een kind het hoortoestel gedragen heeft en in welke akoestische situaties (rumoer/stilte). Daarnaast wordt met een kleine recorder (Lena) alle spraak die tot het kind gericht wordt opgenomen. Zo kunnen het aantal woorden en het aantal beurtwisselingen berekend worden. Tot slot vinden er op locatie (thuis/kinderdagverblijf) geluidsmetingen plaats om de akoestische kenmerken in kaart te brengen. Met deze informatie kunnen ouders en zorgverleners worden geholpen om gesproken taal toegankelijker te maken voor matig slechthorende kinderen.

Share a story: Interactieve verhalen voor mensen met gehoorproblemen en meervoudige handicaps

Voorlezen is een plezierige manier van contact hebben, waarbij je samen verhalen beleeft. Helaas is voorlezen aan mensen met een meervoudige beperking niet altijd vanzelfsprekend, zoals bij mensen met een verstandelijke beperking die slechthorend of doofblind zijn. Dit betekent niet dat deze mensen niet kunnen genieten van een verhaal. De methode Zintuigenverhalen prikkelt tijdens het voorlezen verschillende zintuigen en gebruikt aangepaste vormen van communicatie. Hierdoor kunnen mensen met een meervoudige beperking ook genieten van een verhaal. Eerder onderzoek liet zien dat Zintuigenverhalen leidde tot meer contact tussen personen met een meervoudige beperking en hun communicatiepartners. Wetenschappers onderzoeken samen met ouders, leerkrachten en begeleiders hoe gedeelde aandacht en gedeeld plezier bij mensen met een meervoudige beperking gestimuleerd kan worden met Zintuigenverhalen. Met deze kennis wordt instructiemateriaal en een training ontwikkeld.

Luisterinspanning bij dove en slechthorende (D/SH) leerlingen in het regulier onderwijs

Dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs zijn vaak meer vermoeid dan hun leeftijdsgenoten die wel kunnen goed horen. Dit komt mogelijk deels doordat dove en slechthorende kinderen zich meer moeten inspannen om te begrijpen en te verstaan wat er wordt gezegd. Als de luisterinspanning structureel te hoog is kan dit leiden tot chronische vermoeidheid. Dit onderzoek richt zich op de luisterinspanning bij dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs tussen de 9 en 12 jaar oud. De luisterinspanning van dove en slechthorende kinderen wordt vergeleken met de luisterinspanning van horende kinderen. Daarnaast wordt onderzocht wat er gebeurt met de luisterinspanning als er achtergrondlawaai is en wanneer spraakafzien of ondersteunende gebaren wordt gebruikt.

Problemen in het verbaal werkgeheugen bij kinderen met een auditieve beperking

Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of kinderen met een auditieve beperking komt het regelmatig voor dat zij problemen hebben met hun werkgeheugen. Het werkgeheugen zorgt voor het tijdelijk vasthouden van informatie, wat nodig is voor taalontwikkeling. Bij deze groep kinderen verloopt de taalontwikkeling dus moeilijk. Door het uitvoeren van subtests onder een grote groep kinderen, kunnen de onderzoekers de sterke en zwakke kanten van het werkgeheugen in zogenoemde profielen vaststellen. Aan de hand van deze profielen kunnen er behandeladviezen worden opgesteld.

Meer over het onderzoeksprogramma

De projecten, die gehonoreerd zijn binnen het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, beginnen in september 2021 en duren maximaal twee jaar. Alle projecten komen voort uit een samenwerking van expertiseorganisaties van Deelkracht en partners in wetenschap en onderzoek.

Onderzoekers en zorgprofessionals van Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) werken samen met ervaringsdeskundigen en met andere organisaties aan het ontwikkelen en inzetten van kennis voor een toegankelijke samenleving. Samen vormen zij het programma Deelkracht.

Vind hier meer informatie over Deelkracht.

Meer weten?

Meer informatie over de projecten en het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten kunt u vinden op de website van ZonMw. Wilt u meer weten over de bijdragen van de expertiseorganisaties aan het ZonMw programma, neemt u dan contact op met een van de onderstaande personen:
•    Dr. J. (Jolanda) Dwarswaard (manager Kentalis Academie)
•    Drs. J.J.M. (Judith) Raaphorst (hoofd Beleid, Onderzoek & Kwaliteit bij Auris)
•    N. (Noëlle) Uilenburg Msc (manager Onderzoek en Ontwikkeling NSDSK Academie)

]]>
news-7508 Wed, 14 Jul 2021 11:59:25 +0200 Laatste factsheet COVID-19 infecties bij mensen met een VB https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-factsheet-covid-19-infecties-bij-mensen-met-een-vb/ Bijna anderhalf jaar registreerde de academische werkplaats 'Sterker op eigen benen' nauwgezet het aantal COVID-19 infecties bij mensen met een verstandelijke beperking. Met grote regelmaat bracht de werkplaats hier een factsheet over uit. Nu gaat Sterker op eigen benen ermee stoppen en brengt nog eenmaal een rapportage uit.

 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart vorig jaar publiceerde Sterker op eigen benen regelmatig een factsheet met voorlopige bevindingen uit de online database met registraties van verdenkingen op en bewezen COVID-19 infecties bij mensen met een verstandelijke beperking (VB). In totaal bracht de werkplaats 17 keer een reguliere factsheet uit, in zowel Nederlands als Engels. Daarnaast verschenen 3 makkelijk leesbare factsheets. Het afgelopen anderhalf jaar vormden de database met registraties en de factsheets een belangrijke informatiebron voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Outbreak Management Team over de ontwikkelingen in de sector.

'Hectische omstandigheden'

Begin juli presenteerde 'Sterker op eigen benen' de laatste factsheet met voorlopige bevindingen over COVID-19 bij mensen met een verstandelijke beperking. In het overzicht worden de bevindingen aan de hand van de registratie in 2020 en 2021 uiteengezet. Namens de werkplaats bedankt hoogleraar Geraline Leusink alle betrokkenen bij het uitbrengen van de factsheets. 'Wij willen alle mensen bedanken die ondanks de hectische omstandigheden aan de online registratie hebben meegewerkt. Samen hebben we mogelijk gemaakt dat mensen met een verstandelijke beperking tijdens de COVID-19-crisis zichtbaar zijn en zo in zorg en beleid de aandacht krijgen die ze verdienen.'

Sterker op eigen benen

De academische werkplaats Sterker op eigen benen is een samenwerking tussen de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc en verschillende zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Sterker op eigen benen is aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen voor Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs.

Meer informatie

]]>
news-7473 Tue, 06 Jul 2021 06:57:53 +0200 Vervolg programma InZicht geeft nieuwe impuls aan wetenschappelijk onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vervolg-programma-inzicht-geeft-nieuwe-impuls-aan-wetenschappelijk-onderzoek/ Het programma InZicht krijgt een vervolg in 2021. Dat betekent een nieuwe impuls voor onderzoek voor mensen met een visuele beperking. Het doel van het programma InZicht is om wetenschappelijk onderzoek te financieren waar mensen met een visuele beperking baat bij hebben. Stichting InZicht is verantwoordelijk voor dit vervolg. Het programma wordt gefinancierd door steunstichtingen die verbonden zijn aan Bartiméus en Koninklijke Visio. ZonMw voert het programma uit.

Subsidieoproep

In augustus 2021 wordt een subsidieoproep opengesteld. Onderzoekers en instellingen kunnen dan voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen.

Impuls voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting InZicht en ZonMw zijn verheugd dat zij met dit vervolgprogramma de aandacht voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen kunnen voortzetten en versterken.

ZonMw en Stichting InZicht gaan ervoor zorgen dat onderzoekers binnen het vakgebied en daarbuiten goed op de hoogte zijn van het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Onderzoekers kunnen daarmee optimaal gebruik maken van de opgebouwde kennis. Ten slotte wordt de implementatie van onderzoeksresultaten in de praktijk uitgebouwd en versterkt.

Bij de opzet en de uitvoering van de onderzoeksprojecten worden mensen met visuele beperkingen nauw betrokken.

Prioriteiten

Het bestuur van InZicht heeft, in samenhang met het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, de focus en de prioriteiten voor dit vervolg bepaald. Gekozen is om voort te bouwen op de verworvenheden van InZicht. De focus ligt op wetenschappelijk onderzoek dat aansluit op vragen uit de praktijk. Daarmee is het programma InZicht inhoudelijk optimaal verbonden met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, dat zich richt op praktijkgericht onderzoek.

Achtergronden

Het programma InZicht bestaat sinds 1998 en gaat in 2021 een volgende fase in. ZonMw zet de subsidieoproepen uit en ziet toe op een zorgvuldige beoordeling van ingediende onderzoeksvoorstellen. Een beoordeling op kwaliteit, én op relevantie, zodat het onderzoek goed aansluit op behoeften die in het veld leven.

Meer informatie

Dick Houtzager, senior programmamanager of Rozemarijn Beemster, programmasecretaris bij ZonMw: Inzicht@zonmw.nl, telefoon 070-3495322

]]>
news-7468 Mon, 05 Jul 2021 11:54:03 +0200 Kwartiermaker ervaringsdeskundigheid rondt werkzaamheden af https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwartiermaker-ervaringsdeskundigheid-rondt-werkzaamheden-af/ Het werk van de kwartiermaker ervaringsdeskundigheid zit erop. Een half jaar lang voerde Joos Vaessens gesprekken met ZonMw’ers en andere betrokkenen over het inzetten van ervaringsdeskundigheid en de obstakels die daarvoor overwonnen moeten worden. De uitkomsten daarvan zijn samengevat en vormen de basis voor een notitie die na de zomer wordt besproken in het ZonMw-bestuur. Joos Vaessens begon eind 2020 aan zijn opdracht als kwartiermaker voor ZonMw. In januari stelde hij zichzelf voor in een kennismakingsartikel. Daarbij riep hij lezers op om contact met hem op te nemen als ze met hem in gesprek wilden over het thema ervaringsdeskundigheid. ‘Dat hebben we geweten,’ vertelt Joos. ‘De mails stroomden binnen. Mensen van binnen, maar vooral ook buiten ZonMw wilden graag meedenken en meepraten over het thema. Dat bewijst maar weer eens dat het onderwerp ervaringsdeskundigheid leeft.’

Signalement

Het afgelopen half jaar heeft Joos, samen met een aantal ZonMw-collega’s, veel van de mensen gesproken die zich voor een gesprek hadden aangemeld. ‘We hebben het met onze gesprekspartners gehad over de positie die ervaringsdeskundigheid in zou moeten nemen binnen de procedures en werkwijze van ZonMw. Daarbij hebben we het ook gehad over de obstakels die daarvoor weggenomen moeten worden.’

De obstakels die genoemd werden kwamen grotendeels overeen met de aandachtspunten uit het signalement ‘Ervaringsdeskundigheid, een stap verder’, dat ZonMw vorig jaar publiceerde. ‘Thema’s als het gebrek aan collectieve ervaringsdeskundigheid, de positie van ervaringsdeskundigen ten opzichte van bijvoorbeeld wetenschappers en het gelijkwaardig financieel belonen van ervaringsdeskundigen werden vaak benoemd in de gesprekken,’ aldus Joos. ‘In die zin werden de belangrijkste aandachtspunten uit het signalement nog eens onderstreept. De gesprekken zijn heel nuttig geweest om die aandachtspunten verder aan te scherpen en in te vullen met concrete voorbeelden. We hebben dus echt een stap verder gezet het afgelopen half jaar.’

Aanscherpen en bespreken

Vaessens vatte de gesprekken samen en schreef op basis daarvan een eerste notitie met conclusies en aanbevelingen. Deze notitie vormt de basis voor het uiteindelijke document dat naar het ZonMw-bestuur wordt gestuurd. Volgens planning zit het kwartiermakerschap van Joos er weliswaar op, maar rond de notitie gaat nog veel gebeuren. ‘Het is de bedoeling dat ZonMw in september een aantal sessies met medewerkers organiseert. In die sessies worden de belangrijkste aanbevelingen en conclusies getoetst: “Herkennen jullie dit? En zijn dit aanbevelingen waar we mee aan de slag kunnen?” Na die aanscherping gaat de notitie ter bespreking naar het ZonMw-bestuur. Dan wordt ook besloten op welke wijze ZonMw de komende jaren verder gaat met het onderwerp.’

Meer informatie

Het aanstellen van een kwartiermaker op het thema ervaringsdeskundigheid is één van de aanbevelingen uit het signalement ‘Ervaringsdeskundigheid, een stap verder’, dat ZonMw eind 2020 publiceerde. Lees in dit artikel meer over de andere aanbevelingen uit het signalement. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2021 meer bekend gemaakt over de resultaten van het kwartiermakerschap en de acties die op basis van de aanbevelingen worden opgepakt. Zodra er meer bekend is publiceert ZonMw daarover op de website en in de nieuwsbrief. Mocht u voor die tijd vragen hebben, dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar participatie@zonmw.nl

]]>
news-7407 Mon, 05 Jul 2021 06:00:00 +0200 E-learning en website over wetgeving en financiering in de langdurige zorg https://publicaties.zonmw.nl/wetgeving-en-financiering-in-de-langdurige-zorg/ Voor zorgprofessionals in de langdurige zorg is het niet altijd makkelijk om de juiste weg te vinden in de financiering van deze zorg voor hun thuiswonende cliënt. Welke wet is wanneer van toepassing? En hoe verantwoord je dat? Om wijkverpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen, heeft het Van Kleef Instituut de website en e-learning hierover vernieuwd. news-7453 Wed, 30 Jun 2021 09:15:40 +0200 Voor elkaar! opent 4e open subsidieoproep voor patiëntenorganisaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voor-elkaar-opent-4e-open-subsidieoproep-voor-patientenorganisaties/ Op 23 juni 2021 is de 4e open oproep van het programma Voor elkaar! opengesteld. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten kunnen tot uiterlijk 2 september om 14:00 uur een aanvraag indienen. Het moet gaan om organisaties voor én door mensen met een ziekte of beperking. Naar de subsidieoproep

Deze subsidieoproep is een zogenaamde open oproep. Dit betekent dat aanvragers zelf het thema van hun project mogen bepalen. Voorwaarde is wel dat de projecten eraan bijdragen dat mensen met een beperking of ziekte het leven kunnen leiden waar zij zelf voor kiezen. Voor elkaar!-projecten richten zich niet alleen op iemands ziekte, maar vooral ook op participatie op het gebied van wonen, werk, opleiding, vervoer, vrije tijd en dergelijke. Bekijk de tekst van de subsidieoproep om te lezen bij welke kernwaarden en uitgangspunten u aan moet sluiten.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere oproepen

Er zijn een aantal dingen veranderd bij deze 4e open oproep. Zo vragen we indieners niet meer om eerst een projectidee in te dienen, maar sturen aanvragers meteen een uitgebreide aanvraag in. Ook kunnen organisaties met een lopend Voor elkaar!-project met een afrondingsdatum later dan 1 augustus 2021 geen aanvraag indienen. Vanwege deze wijzigingen vragen we u om de tekst van de subsidieoproep goed door te lezen voordat u aan het schrijven van een aanvraag begint.

Vragen en ondersteuning

Heeft u vragen over deze 4e open oproep? Neem dan contact op met het programmateam via voorelkaar@zonmw.nl. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de programmapagina. Heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw aanvraag? Neem dan contact op met PGOsupport. Kijk daarvoor op www.pgosupport.nl

]]>
news-7388 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 Met SamenSpraak in gesprek over palliatieve zorg met mensen met een verstandelijke beperking https://publicaties.zonmw.nl/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/met-samenspraak-in-gesprek-over-palliatieve-zorg-met-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking vinden het belangrijk om wensen van hun cliënten over palliatieve zorg mee te nemen in het palliatieve zorgplan, maar moeilijk om hierover te praten. Met SamenSpraak, een fysieke doos met persoonlijke items van cliënten, openen cliënten en hun begeleiders makkelijker het gesprek over het levenseinde. news-7389 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 Levenseindezorg bij mensen met een verstandelijke beperking https://publicaties.zonmw.nl/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/in-gesprek-met-marijke-tonino-over-levenseindezorg-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Als arts voor verstandelijk gehandicapten en palliatief consulent weet Marijke Tonino goed hoe de laatste fase er bij mensen met een verstandelijke beperking uitziet in de praktijk. Ze vertelt over haar ervaringen en geeft een paar tips. news-7396 Thu, 17 Jun 2021 08:00:00 +0200 In gesprek met Mara Spit-Verdonschot van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland over palliatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/palliatieve-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/in-gesprek-met-mara-spit-verdonschot-van-de-vereniging-gehandicaptenzorg-nederland/ De VGN is er voor organisaties die zorg bieden aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Hoe zet de vereniging zich in voor palliatieve zorg bij deze doelgroep, en wat zijn uitdagingen? Mara Spit-Verdonschot is beleidsadviseur bij de VGN en vertelt erover. news-7395 Wed, 16 Jun 2021 15:57:23 +0200 Laatste talkshow Beweging in kwetsbaarheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/laatste-talkshow-beweging-in-kwetsbaarheid/ De talkshowreeks Beweging in kwetsbaarheid loopt ten einde. Vanaf januari hebben ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats zich met een maandelijkse talkshow ingezet om meer aandacht te vragen voor de inclusie van (psychisch) kwetsbaren in onze samenleving. Op 24 juni (16.00-17.45 uur) vindt de laatste aflevering plaats, waarbij onder meer Laurentien van Oranje en Floortje Scheepers een blik op de toekomst werpen. Maar ook komen diverse praktijkvoorbeelden langs en is er weer aandacht voor de historische context. Inclusieve samenleving

‘Psychisch kwetsbare personen includeren in onze samenleving, hoe doe je dat nou? De afgelopen talkshows hebben we geprobeerd dat in een logische lijn te ontrafelen’, legt Ico Kloppenburg uit. Hij is vanuit de VNG betrokken bij de organisatie van Beweging in kwetsbaarheid. ‘Kennis over problematiek, de leefwereld van degenen om wie het gaat, het belang van bestaanszekerheid, ondersteuning van het werkveld en financieringsvraagstukken passeerden de revue. In deze laatste talkshow kijken we – met al die kennis op zak – vooruit.’ Niet toevallig doen we dat 5 jaar nadat de Commissie Dannenberg adviezen gaf over de toekomst van beschermd wonen. ‘Het is goed om met deze talkshowreeks op een laagdrempelige manier met elkaar te onderzoeken waar we nu eigenlijk staan’, aldus Kloppenburg.

Samenwerking

Janne Krop vertegenwoordigde Impuls Werkplaats bij de organisatie van Beweging in kwetsbaarheid. ‘Vanuit mijn werk bij SMO Traverse keek ik op een praktijkgerichte manier naar vraagstukken. Dat resulteerde in een fijne samenwerking met ZonMw en VNG’ De verschillende paneldiscussies tijdens de talkshows leverden voor veel partijen nieuwe inzichten op. ‘Zo bleek heel duidelijk dat leefwereld en systeemwereld elkaar nodig hebben', kijkt Krop terug. ‘Door mensen uit die verschillende werelden aan één tafel met elkaar het gesprek te laten voeren, kom je tot mooie en waardevolle gesprekken die meer opleveren.’ Als voorbeeld noemt ze dat Wethouder Marleen Damen zo geïnspireerd raakte door Rokus Lopik over zijn Living Museum, dat ze nu in gesprek zijn of zoiets ook mogelijk is om te organiseren in Leiden.

Om wie gaat het?

‘Door te beginnen met een ervaringsverhaal van iemand die in een (psychisch) kwetsbare situatie zit of zat, weten kijkers meteen voor wie we dit eigenlijk doen.’ Maroun Nader, vanuit ZonMw betrokken bij Beweging in Kwetsbaarheid, vindt dat één van de speerpunten van de talkshows. ‘Natuurlijk zijn er meerdere doelgroepen voor wie deze reeks is bedoeld, denk aan zorgprofessionals, beleidsmakers en bestuurders die allemaal met elkaar moeten samenwerken. Maar als je uit het oog verliest om wie je het aan het doen bent, verlies je de stip op de horizon.’ Door deze talkshowreeks hoopt Nader dat het duidelijker is geworden wat we allemaal kunnen doen om de inclusie van (psychisch) kwetsbare personen te bevorderen. ‘En wat er al gebeurt. Afgelopen jaren hebben we vanuit ZonMw veel initiatieven mogelijk gemaakt op dat gebied. Met deze talkshows wordt te meer duidelijk welke impact die hebben gehad.’

Blik op de toekomst

De laatste talkshow wordt een interessante mix tussen tafelgasten die direct uit de praktijk hun ervaring delen en gasten die een meer overkoepelende blik bieden. Kloppenburg: ‘We gaan het hebben over de beweging van kwetsbaarheid in de wijk en de draagkracht van de maatschappij.’ Naar wiens inbreng hij het meest benieuwd is? ‘Tja, hoe kan ik daar nou anders op antwoorden dan Prinses Laurentien?’, lacht hij. Janne Krop vult aan: ‘Ik ben ook wel nieuwsgierig naar wat de laatste tafel zal bieden, daar worden inspirerende voorbeelden uit de praktijk besproken.’ Nader kan niet kiezen tussen de laatste keer een muzikaal intermezzo of de column over de historische context van Henke van der Heiden. ‘Maar áls ik dan iets moet noemen, zeg dan maar dat ik het meest benieuwd ben naar hoe we verder gaan na deze reeks. Zo zijn we bij ZonMw bezig met het opzetten van een programma voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarin komen eigenlijk alle facetten terug die afgelopen periode zijn besproken.' Krop sluit tenslotte af: 'Ik raad iedereen aan om de shows en rubrieken terug te kijken en zijn of haar visie te vormen. Alleen door samen te werken kunnen we een plek voor iedereen in onze samenleving creëren.’

Meer informatie

]]>
news-7359 Tue, 08 Jun 2021 19:53:00 +0200 Alzheimermedicijn goedgekeurd in Amerika https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/alzheimermedicijn-goedgekeurd-in-amerika/ Een hoopvolle doorbraak: het medicijn Aducanumab is goed gekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) in Amerika. Terwijl bestaande Alzheimer medicijnen enkel de symptomen verlichten, is dit het eerste medicijn met effect op het ziekteproces. ZonMw zet zich in om meer onderzoek te faciliteren naar preventie, diagnostiek en behandeling van dementie, waaronder medicatie-onderzoek. Grote stap

‘De goedkeuring van het medicijn is een grote stap in de goede richting’, vindt professor Wiesje van der Flier, wetenschappelijk directeur Alzheimercentrum Amsterdam en projectleider van het nieuwe consortium ABOARD. ABOARD is het eerste onderzoeksproject dat van start ging als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In datzelfde kader zet ZonMw zich de komende 10 jaar in voor onderzoek naar dementie met het Onderzoeksprogramma Dementie. Niet alleen naar medicatie, maar ook naar ontstaan en beloop van deze aandoening. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar preventie, zoals bepaalde leefstijlfactoren die van invloed kunnen zijn.

Meer onderzoek

‘De impact is enorm, want eindelijk is er een medicijn dat ingrijpt op het ziekteproces van alzheimer. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. Het medicijn is nog niet goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA) en een verbetering op het klinische beloop moet nog worden aangetoond in vervolgonderzoek. Ook is het medicijn alleen bedoeld voor mensen met beginnende alzheimer. Daarom is vervolgonderzoek nodig om het doel te bereiken: alzheimer tijdig stoppen om dementie te voorkómen.’ Met het faciliteren van meer onderzoek in het Onderzoeksprogramma Dementie streeft ZonMw naar doorbraken op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling. Zo hopen we in Nederland bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor mensen met dementie.

Meer weten?

]]>
news-7292 Mon, 07 Jun 2021 06:00:00 +0200 Gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg bij chronische ziektes https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/gespreksinstrument-voor-persoonsgerichte-zorg-bij-mensen-met-meerdere-chronische-ziektes/ Huisarts Simone Postma ontwikkelde een gespreksinstrument voor persoonsgerichte zorg in de huisartsenpraktijk, bij patiënten met meerdere chronische ziektes. Lees hoe het oorspronkelijke meetinstrument in overleg met huisartsen, praktijkondersteuners én patiënten is omgebouwd tot een gesprekssteun voor het consult in de spreekkamer. news-7340 Wed, 02 Jun 2021 12:23:06 +0200 Post-COVID-patiënt met langdurige klachten knapt op van rustige revalidatie https://publicaties.zonmw.nl/gehandicapten-en-chronisch-zieken/post-covid-patient-met-langdurige-klachten-knapt-op-van-rustige-revalidatie/ Iemand die met corona in het ziekenhuis belandt kan wonderbaarlijk snel herstellen. Maar mensen die thuis uitzieken kunnen veel langer klachten houden. Revalidatiearts Paulien Goossens en Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland en twee patiënten vertellen meer over het revalidatieproces na corona. news-7337 Wed, 02 Jun 2021 11:00:00 +0200 Parel voor proactieve zorgplanning bij mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-advance-care-planning-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Mensen met een verstandelijke beperking beslissen graag, samen met hun naasten, mee over toekomstige zorg en zorg aan het levenseinde. Hoe praat je op tijd met deze doelgroep over hun zorgwensen en behoeften? Projectleider Anke de Veer, Annemieke Wagemans en teamleden ontvingen een Parel voor de ontwikkelde training en informatiematerialen om zorgverleners hierbij te helpen. news-7330 Tue, 01 Jun 2021 08:26:47 +0200 ‘Het effect van een aangepaste kamer kan enorm zijn’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/het-effect-van-een-aangepaste-kamer-kan-enorm-zijn/ Over de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een beperking is nog maar weinig bekend. Gek eigenlijk, schrijft Johanna Haanstra, voorzitter van de programmacommissie van Gewoon Bijzonder, in haar nieuwe blog. Want bij mensen met dementie weten we hier juist heel veel over.

Ieder zijn eigen lockdown paradise

Met een goed boek op de bank, lekker weggezakt in de kussens. Zo ziet een deel van mijn dag er tegenwoordig uit. Mijn eigen lockdown paradise. Je gaat je huis weer extra waarderen in deze tijd. Tevreden kijk ik rond. Gezellig eigenlijk, hoe we het hebben ingericht. Warme kleuren, veel licht en uitzicht op het fraaie groen in de tuin. In mijn huis voel ik me fijn en kom ik echt tot rust. Grappig hoe dat kennelijk werkt.

Wat is de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking

Als mijn huis, mijn fysieke leefomgeving, op mij een rustgevende uitwerking heeft, geldt dat natuurlijk ook voor anderen. Bijvoorbeeld voor kwetsbare personen, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Bij hen hebben omgevingsprikkels misschien nog wel meer invloed op hoe ze zich voelen.

Onderzoek naar fysieke leefomgeving

Het doet me denken aan een digitale bijeenkomst die ik in december vorig jaar bijwoonde, waarbij onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Utrecht en medewerkers van Ipse de Bruggen en ’s Heeren Loo hun resultaten presenteerden. Ze hadden gekeken naar de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking.

Door middel van twee literatuurstudies (zogenaamde scoping reviews) gaven de partijen inzicht in wat hierover al bekend is. Een soort inventarisatie dus. Op basis daarvan kan je de vraag stellen: Weten we al genoeg? Welke kennis is er nog meer nodig?

Er is al veel bekend over leefomgeving en dementie…

Over de invloed van de leefomgeving op het welbevinden van mensen met dementie is al veel bekend. Een huiskamer die is ingericht met bewerkt behang, kleedjes en meubels uit de jaren ’50 en ’60 brengt de bewoners terug naar toen. Je ziet dat steeds vaker in bijvoorbeeld verpleeghuizen. En dat is belangrijk, want het kan een enorm verschil maken als een mens zich in deze kwetsbare fase van zijn leven veilig en prettig voelt.

…maar nog niet over leefomgeving en verstandelijke beperking

Uit de recente literatuurstudies blijkt dat over de invloed van de fysieke leefomgeving op mensen met een verstandelijke beperking nog maar weinig kennis voorhanden is. Gek eigenlijk, want de aandoeningen waarmee zij te maken hebben spelen niet alleen in hun laatste levensfase een rol, zoals het geval is bij ouderen met dementie, maar gedurende hun hele leven.

Kunnen we het leven van deze aanzienlijke groep mensen veraangenamen door de fysieke omgeving aan te passen? En kan op diezelfde manier onaangepast gedrag, wellicht veroorzaakt door de verkeerde omgevingsprikkels, worden tegengegaan?

‘Deze meneer kon weer meedoen met de groep’

Gelukkig was er tijdens de online bijeenkomst ook ruimte voor ervaringsverhalen. En die vind ik bemoedigend. Een begeleider vertelde over zijn cliënt, nadat deze een aangepaste kamer had gekregen: ‘Het effect was enorm. Deze meneer kon weer meedoen met de groep, activiteiten ondernemen en naar de dagbesteding. Ook werd de meerzorg afgebouwd.’

Bij Ipse de Bruggen lieten ze een architect meekijken bij het inrichten van een kamer, samen met de gedragskundige en de cliënt. En wat bleek, de spraak en social skills van de cliënt waren ronduit verbeterd nadat haar kamer was aangepast.

Nog geen wetenschappelijke grond

Hoe veelbelovend deze ervaringsverhalen ook zijn, een onderbouwing voor dergelijke experimenten is er nog niet. Want wat zijn precies die factoren die het verschil maken? Waar wordt een cliënt rustig van? Of juist energiek? Prikkelen vrolijke kleuren de zintuigen op de juiste manier? Of natuurlijke materialen, zoals hout en textiel? Het is duidelijk dat er maatwerk nodig is om het iedere afzonderlijke cliënt naar de zin te maken.

Daarom moeten we allereerst zorgen dat we tot heldere definities komen. Wat verstaan we precies onder omgevingsfactoren? Hoe meten we de invloed van de omgevingsfactoren? Welke gegevens zijn daarbij relevant en welke niet?

Op zoek naar overeenstemming

Het is belangrijk dat de betrokkenen het hierover eens worden. Dat zijn zowel de professionals die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van leefomgevingen (zoals architecten), als de professionals die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking, zoals naasten, begeleiders en gedragsdeskundigen.

Op het verkrijgen van deze overeenstemming en het vastleggen van definities in een multidisciplinaire leidraad willen we vanuit Gewoon Bijzonder graag inzetten. Dus: wordt vervolgd!

Informatie

  • Johanna Haanstra is voorzitter van de programmacommissie van Gewoon Bijzonder.
  • Deze blog verscheen al eerder op de website van de VGN.
  • Op het Kennisplein Gehandicaptensector staan tips voor het inrichten van de leefomgeving van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
  • De bijeenkomst over de fysieke leefomgeving is hier terug te zien.
]]>
news-7325 Mon, 31 May 2021 12:26:39 +0200 Magazine PGOsupport over patiëntenparticipatie in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/magazine-pgosupport-over-patientenparticipatie-in-onderzoek/ Het nieuwste nummer van het PGOsupport-magazine Supporter gaat over patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Deze special bevat mooie praktijkverhalen die duidelijk maken hoe belangrijk het is om elkaar als onderzoekers en patiënten op te zoeken. Als patiëntvertegenwoordiger kun je op tal van manieren meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Als actieve meedenker, als luis in de pels, als initiatiefnemer of als partner/mede-onderzoeker. Alles kan, zolang je maar verwachtingen managet, luistert, doorvraagt en bereid bent elkaars perspectief serieus te nemen. Daarnaast gaat het om duidelijkheid over ieders eigen rol en inbreng, en het bewaken van elkaars grenzen.

In dit speciale nummer van Supporter staan inspirerende verhalen en tips over patiëntenparticipatie in onderzoek, en informatie over de training die PGOsupport aanbiedt.

Blader door het magzine Supporter (PDF) of lees de volgende losse artikelen op participatiekompas.nl:

Meer informatie

]]>
news-7320 Mon, 31 May 2021 08:58:36 +0200 MDT biedt nieuwe kansen voor jongeren met ME/CVS https://www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws/58199-mdt-biedt-nieuwe-kansen-voor-jongeren-met-chronische-ziekte.html Jongeren met een chronische ziekte vallen bij veel activiteiten buiten de boot. Vanwege hun ziekte kunnen ze bijvoorbeeld niet fysiek deelnemen, reizen of kunnen ze zich beperkte tijd inzetten. Jongeren met ME/CVS ervaren enorme belemmeringen in het volgen van regulier onderwijs, een (bij)baan of andere sociale activiteiten vanwege hun gebrek aan energie. Helping Heroes en ME/CVS Stichting Nederland starten daarom een pilot voor jongeren met ME/CVS. news-7272 Thu, 27 May 2021 10:00:00 +0200 Praktijkgerichte projecten voor mensen met een visuele beperking gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praktijkgerichte-projecten-voor-mensen-met-een-visuele-beperking-gestart/ Binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten gaan 8 nieuwe projecten voor mensen met een visuele beperking van start. Ervaringsdeskundigen hadden een belangrijke rol bij het opstellen van de aanvragen. Deze projecten komen voort uit Kennis Over Zien, een unieke samenwerking tussen Koninklijke Visio, en Bartiméus, de Robert Coppes Stichting, Oogvereniging, Maculavereniging en partners in wetenschap en onderzoek.

Visuele overprikkeling na niet-aangeboren hersenletsel

Dr. N. van der Stoep, Universiteit Utrecht

Visuele overprikkeling is een vaak gehoorde klacht na verworven hersenletsel. Momenteel zijn deze visuele klachten onvoldoende te meten. Daardoor voelen patiënten zich vaak onbegrepen en is het voor professionals lastig om effectieve behandelingen te ontwikkelen. Het doel van deze studie is om visuele overprikkeling goed te definiëren en nieuwe manieren te ontwikkelen om overprikkeling meetbaar te maken. De verkregen inzichten worden gebruikt om behandeling beter aan te laten sluiten bij de behoeften van patiënten.

Meer informatie over het onderzoek

Hey Google, ik kan het zelf

Dr. E. van Wingerden, Bartiméus

Dit project richt zich op het gebruik van de spraakinterface Google Home door mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van spraakgestuurde apparatuur. Ook proberen de onderzoekers te achterhalen hoe het gebruik ervan het gevoel van autonomie en algemeen welzijn beïnvloedt. Onderzocht wordt ook hoe spraaksturing in het dagelijks gebruik wordt toegepast en voor welk type gebruiker deze technologie geschikt is. Het onderzoek levert een routekaart op voor de implementatie van Google Home, en voor spraakondersteunde apparaten in het algemeen.

Meer informatie over het onderzoek

Internationaal predictiemodel voor het signaleren van depressie bij volwassenen met een visuele beperking

Dr. H. van der Aa, Robert Coppes Stichting

Ongeveer 1 op de 3 volwassenen met een visuele beperking ervaart klachten van depressie . Bij ongeveer 6% komt het daadwerkelijk tot een depressieve stoornis. Dit is minstens 2 keer zo vaak als in de algemene bevolking. Cliënten ervaren schroom om hun klachten te bespreken. Zorgverleners missen kennis en ondersteuning vanuit het professioneel netwerk om cliënten te ondersteunen. De onderzoekers bestuderen internationaal onderzoek, onder zowel zorgverleners als oogzorgspecialisten. Vervolgens formuleren zij aanbevelingen  om zorgprofessionals te ondersteunen en om een op maat gemaakt educatief programma te ontwikkelen.

Meer informatie over het onderzoek

Ondersteuning van gezinnen met kinderen met NCL

Drs. Y. Kruithof, Bartiméus

Neuronale Ceroid Lipofuscinoses (NCL’s) zijn een groep van zeldzame degeneratieve stofwisselingsziekten. NCL is de meest voorkomende oorzaak van dementie bij kinderen. Kinderen met NCL verliezen op jonge leeftijd hun gezichtsvermogen, vaak gevolgd door leer- en gedragsproblemen. Tijdens de ziekte wordt het gedrag van kinderen vaak moeilijker te begrijpen. De ziekte en bijkomende emotionele en gedragsproblemen hebben een grote impact op de kwaliteit van het leven van het kind, de ouders , broers en zussen. De ondersteuning van kinderen met NCL en hun ouders is complexer geworden, omdat de manier van ondersteuning verandert. Kinderen werden eerst vooral in woongroepen opgevangen, terwijl zij nu juist zo lang mogelijk thuis wonen en naar een reguliere school gaan. Het onderzoek moet een blauwdruk opleveren voor de begeleiding van de gezinnen van kinderen met NCL.

Meer informatie over het onderzoek

TAALENT: analysetool voor communicatie- en taalvaardigheden bij jonge kinderen met een visuele beperking

Dr. S. Damen, Rijksuniversiteit Groningen

Het missen van visuele informatie heeft grote gevolgen voor de communicatie en taalontwikkeling van een kind. Hierdoor kunnen al vroeg vertragingen en afwijkingen in communicatie en taal van het kind ontstaan. Dat is weer van invloed op de verdere ontwikkeling en bijvoorbeeld sociale participatie. Om een duidelijk beeld te krijgen van de capaciteiten van een jong kind met een visuele beperking, wordt een beoordelingsinstrument ontwikkeld. Daarmee kan enerzijds de communicatie en taalontwikkeling van kinderen met een visuele beperking tussen 0 en 4 jaar worden gestimuleerd en kunnen anderzijds de ouders beter worden ondersteund.

Meer informatie over het onderzoek

Robot Bart Stops Stress

Dr. E. van Wingerden, Bartiméus

Veel personen met een visuele- en verstandelijke beperking ervaren stress. Mindfulness- en ontspanningsoefeningen kunnen dan helpen. Vaak is het echter lastig om dit zelfstandig vol te houden. In dit project wordt onderzocht in hoeverre een interactieve robot, Robot Bart, geschikt is om ontspanningsoefeningen te begeleiden. Het gebruik van de robot wordt vergeleken met alternatieven, zoals audio-opnames of begeleiding door een therapeut. De onderzoeksresultaten zullen aanwijzingen opleveren voor het doelgericht inzetten van interactieve robots om stress te verlagen.

Meer informatie over het onderzoek

Kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren voor kinderen met Functionele Visuele Klachten

M. Ketelaar, Bartiméus

Bij de aandoening Functionele Visuele Klachten neemt de gezichtsscherpte en/of het gezichtsveld af, terwijl er geen verklarende organische oorzaak gevonden kan worden. Bartiméus werkt momenteel bij de diagnose en behandeling met een protocol dat is gebaseerd op de Zorgstandaard Conversiestoornis. Toch is er nog relatief weinig bekend welke factoren positieve behandelresultaten bevorderen of belemmeren. Interviews met kinderen of adolescenten van 10 tot 16 jaar en hun ouders moeten hier meer inzicht in geven. Aan de hand van uitkomsten wordt het behandelprotocol aangepast.

Meer informatie over het onderzoek

De VQL-6: Een auto-anamnestisch screenings instrument voor het toetsen van een potentiële behoefte aan extra zorg

Dr. A.A.J. Roelofs, Koninklijke Visio

Mensen met een oogheelkundige aandoening kunnen een achteruitgang in kwaliteit van leven ervaren ten gevolge van hun aandoening. Objectieve metingen van het zicht geven maar een beperkte indicatie voor de visueel gerelateerde kwaliteit van leven. Hierdoor blijft het in de oogheelkunde praktijk onzichtbaar wanneer een patiënt bijvoorbeeld aanvullende zorg nodig heeft als zijn of haar kwaliteit van leven achteruitgaat. Om beter zicht te krijgen op de levenskwaliteit van mensen met een oogheelkundige aandoening is de VQL-6 ontwikkeld. De VQL-6 (6-item Vision related Quality of life and Limitations questionnaire) is een auto-anamnestisch screeningsinstrument. Met de VQL-6 kan er snel en betrouwbaar op een potentiële behoefte aan aanvullende zorg gescreend worden bij patiënten met een chronische oogheelkundige aandoening.

Meer informatie over het onderzoek

Meer weten?

Meer informatie over het programma vindt u hier. Wilt u meer weten over de bijdragen van de expertiseorganisaties aan het ZonMw programma, neemt u dan contact op met een van de onderzoekscoördinatoren.

 

]]>
news-7301 Mon, 24 May 2021 10:58:28 +0200 RIVM gestart met onderzoek naar Long COVID https://www.rivm.nl/nieuws/rivm-gestart-met-onderzoek-naar-long-covid?fbclid=IwAR1NVkBxs4o89AEle2s9rAJfzi6Edmo3OMWGH5Em6iyegu_uAHqG38Ppgtg Het RIVM startte onlangs met onderzoek naar LongCOVID. Hiermee wilt het RIVM onderzoeken hoeveel mensen langdurige gezondheidsklachten houden nadat zij besmet zijn geweest met het coronavirus SAS-CoV-2. Het onderzoek volgt deelnemers een langere tijd en kijkt hoe klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid en pijn zich ontwikkelen. news-7273 Mon, 17 May 2021 17:47:18 +0200 Aandacht voor mensen binnen de auditief-communicatieve sector https://www.vgn.nl/achtergrond/aandacht-voor-mensen-binnen-de-auditief-communicatieve-sector Ervaringsdeskundigen spelen een steeds grotere rol in het toegankelijk maken van de samenleving voor mensen met een auditief communicatieve beperking. ‘Toen ik ging meepraten, bleek hoeveel kennis ik heb’, zegt Anne Geerts. news-7253 Mon, 17 May 2021 09:45:00 +0200 Drempels wegnemen voor jongeren met een beperking op weg naar werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/drempels-wegnemen-voor-jongeren-met-een-beperking-op-weg-naar-werk/ De eerste 4 projecten van het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! gaan starten. De projecten gaan over het wegnemen van belemmeringen voor jongeren op het gebied van onderwijs, werk en de overgang van opleiding naar werk. Hoe kunnen jonge mensen met een beperking geholpen worden om de stap van opleiding naar werk te zetten? En hoe kunnen, bijvoorbeeld, gemeenten en werkgevers daar aan bijdragen? Vier projecten over dit onderwerp hebben subsidie gekregen. De projecten gaan hun kennis en ervaring delen. Zodat ook andere regio’s met de resultaten aan de slag kunnen.

Om welke projecten gaat het?

MovingOnUp

Voor jongeren die op de Mytylschool zitten, was er geen ondersteuning om aan hun loopbaan te werken. Inmiddels zijn er 2 projecten uitgevoerd waarin jongeren leren om hun eigen kracht te ontdekken een professioneel netwerk op te bouwen en hun kennis en vaardigheden te verbeteren.
De volgende stap is om een veel grotere groep jongeren te bereiken en te trainen. En om de jongeren te koppelen aan werkgevers en hen te volgen in hun loopbaan. Om dat te bereiken gaat WijzijndeOplossing samen CINOP en Stichting Alexander de methodiek verder digitaliseren en door ontwikkelen.

Mind the Gap

CNV Jongeren en Enspiratie willen voorkomen dat jongeren met een arbeidsbeperking een valse start maken op de arbeidsmarkt. Met hun aanpak gaan ze in gemeente Arnhem ervaring opdoen. Het is de bedoeling dat de aanpak daarna ook gebruikt kan worden in andere gemeentes/regio’s. Er is een Crashcourse Arbeidsmarkt waarin jongeren ondersteuning krijgen bij het zoeken naar passend werk. Daarnaast is er de Training Harrie Onderwijsprofessionals voor onderwijsprofessionals die zich bezighouden met de doorstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt. De Harrie Community in de Regio is bedoeld voor werkgevers.

Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs

Jongeren in een kwetsbare positie die het niet lukt om vanuit het hoger onderwijs de stap (transitie) naar een betaalde baan te maken, krijgen ondersteuning. Ervaring met het opstellen van een route naar werk voor leerlingen van het mbo wordt gebruikt om dit ook te organiseren voor het hbo. In drie regionale proeftuinen gaan hbo-instellingen aan de slag om de route naar werk te vinden. Ze doen dit samen met de jongeren zelf, gemeentes en het bedrijfsleven. De ontwikkelde aanpak wordt daarna beschikbaar gesteld voor alle hbo-instellingen in Nederland.

Prettige Collega’s Digi

Prettige Collega's (PC) is een succesvolle aanpak om jongeren met een verstandelijke beperking te trainen in basisvaardigheden die van belang zijn als je gaat werken. Er bestaat al lesmateriaal voor training in groepen. Nu komt een digitale versie tot stand, de DIGI PC. Dat betekent dat een jongere behalve groepstraining ook digitale training kan volgen. Een jaar lang gaan 12 scholen in het voortgezet speciaal onderwijs en/of zorgorganisaties uit verschillende regio’s hiermee aan de slag. Jongeren zelf doen ook mee, bijvoorbeeld bij het ophalen van de onderwerpen voor de training. Docenten en begeleiders krijgen een training om de aanpak zelf blijvend te kunnen toepassen.

VN-verdrag Handicap

In Nederland leven ongeveer 4 miljoen mensen met een beperking. Op 14 juli 2016 zei Nederland ‘ja’ tegen het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag moet ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat betekent dat er drempels uit de weg geruimd moeten worden voor mensen met zintuigelijke, motorische, verstandelijke, psychische beperking of een chronische ziekte. Bijvoorbeeld wanneer jonge mensen de stap van opleiding naar werk willen maken.

ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!

Het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! richt zich op verbetering van de toegankelijkheid, deelname aan de samenleving en volledige autonomie van mensen met een beperking. Het gaat niet alleen om gezondheid maar om alle levensgebieden, zoals bouwen en wonen, werk en inkomen, onderwijs, zorg en ondersteuning, vervoer en vrije tijd. Deze levensgebieden sluiten aan bij de actielijnen van het VWS-programma ‘Onbeperkt meedoen!’.

Het programma maakt mogelijk dat regionale of lokale projecten stappen kunnen zetten om drempels weg te nemen. En om hun kennis en ervaring en aanpakken breder te delen. Zodat ook andere regio’s van de uitkomsten kunnen profiteren.

Meer informatie

 

]]>
news-7216 Mon, 17 May 2021 06:00:00 +0200 Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking tijdens de coronapandemie https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2021/interview-met-janet-marringa/ 'Bij de tweede coronagolf ben ik bij mijn eigen cliënten gebleven, ze hadden me nodig.' Coördinerend begeleider Janet Marringa werkt in een (woon)huis voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij sprong 2 maanden bij op een corona-afdeling. ‘Die 2 maanden waren intensief. Toch heb ik vooral mooie herinneringen aan die periode. Ik ben er trots op dat we met een heel nieuw team corona te lijf zijn gegaan en dat het ons gelukt is.’ news-7222 Tue, 11 May 2021 09:00:00 +0200 Leefstijlverandering bij mensen met een licht verstandelijke beperking https://publicaties.zonmw.nl/leefstijlverandering-bij-mensen-met-een-licht-verstandelijke-beperking/ MEE Samen zet de implementatie-impuls in om een gezonde leefstijl te bevorderen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Samen met consulenten en ervaringsdeskundigen ontwikkelen ze de vereenvoudigde Positieve Gezondheids-tool. Het is een werkwijze die past bij de praktijk, aan de hand van echte casussen. De toepassing ervan moet de participatiekansen versterken. Lees ons nieuwste artikel in de reeks Kennisbenutting. news-7247 Fri, 07 May 2021 15:24:10 +0200 Mensen met een beperking helpen aan een baan op maat https://mediator.zonmw.nl/mediator-46/mensen-met-een-beperking-helpen-aan-een-baan-op-maat/ Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk een reguliere baan te vinden. Hun gevoel van eigenwaarde neemt daardoor sterk af. Een werkcoach kan samen met een werkgever een helpende hand bieden. Om hen te ondersteunen, is er een nieuwe werkwijze ontwikkeld: de Vraagkanteling.