ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Wed, 29 Jun 2022 05:42:17 +0200 Wed, 29 Jun 2022 05:42:17 +0200 TYPO3 news-8687 Sun, 05 Jun 2022 12:38:41 +0200 Eerste hoopvolle resultaten van hersenscans 2 Long COVID-patiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-hoopvolle-resultaten-van-hersenscans-2-long-covid-patienten/ Onderzoekers van het Amsterdam UMC en UMC Utrecht delen de eerste hoopvolle resultaten van hersenscans van 2 patiënten met langdurige klachten na een COVID-19-infectie. Bij beide patiënten laat het beeld veel hersenontstekingen zien, iets wat nog niet eerder is aangetoond. De resultaten van deze studie, gefinancierd door ZonMw, staan sinds gisteravond online op medRxiv. De publicatie is nog niet langs peer reviewers geweest. Beide Long COVID-patiënten, een man en een jongere vrouw, hebben binnen deze studie een kostbare en invasieve hersenscan ondergaan. De beelden laten zien dat zij in het hele brein veel meer hersenontstekingen hebben in vergelijking met de beelden van gezonde mensen van vóór de coronapandemie. Het zijn de eerste hoopvolle resultaten van de VeCosCO-studie die nog in volle gang is. Patiënten die in aanmerking komen voor deze geavanceerde hersenscans, worden gerekruteerd uit het eerste onderdeel van de studie waarin met behulp van vragenlijsten een zo volledig mogelijk beeld van de klachten van de patiënten wordt geschetst.

Meer onderzoek nodig

Er is onderzoek nodig bij diverse patiënten om meer te weten te komen over de relevantie van deze eerste bevindingen. De VeCosCO-studie is gestart in het najaar van 2021 en heeft vooralsnog een looptijd van 15 maanden.

Overzicht van onderzoek naar Long COVID

ZonMw maakt meerdere onderzoeken mogelijk naar Long COVID. Meer informatie over deze onderzoeken en reeds behaalde resultaten staan op onze themapagina over Long COVID.

Overige informatie

 

]]>
news-8667 Tue, 31 May 2022 11:50:25 +0200 Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar zorg en welzijn, Henk Garretsen https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/henk-garretsen-koninklijke-onderscheiding Henk Garretsen - hoogleraar zorg en welzijn en tevens commissielid van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten - ontving vorige week een Koninklijke onderscheiding. Het lintje ontving hij voor zijn bijdrage aan de wetenschappelijke wereld en de maatschappij. Garretsen werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en ontving zijn lintje van Elly Blanska, burgemeester van Helmond. Lees het artikel. news-8647 Mon, 30 May 2022 06:00:00 +0200 Onderzoek naar gevolgen van coronapandemie voor specifieke groepen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-gevolgen-van-coronapandemie-voor-specifieke-groepen/ Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte zijn daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom financieren wij 2 projecten die hier onderzoek naar doen.
De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en zorguitkomsten. Wat zijn de precieze en onderbouwde effecten daarvan? Vanuit ons programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ financieren we onderzoek gericht op de uitwerking van kennishiaten rondom de gevolgen voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Deze kennishiaten zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen. De 2 projecten die nu van start gaan, zijn gericht op 1 van die kennishiaten, namelijk het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen. Bij de uitwerking van de kennishiaten staat uitkomstgerichte zorg centraal.

De 2 projecten

We stellen de 2 projecten graag aan u voor:

De projecten starten uiterlijk in augustus 2022 en hebben een looptijd van ongeveer 2 jaar.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maken we vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan. De ontwikkelingen en resultaten vanuit al deze projecten, waaronder de bovengenoemde 2 nieuwe projecten, vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

Meer informatie

Andere relevante thema's

]]>
news-8604 Fri, 20 May 2022 13:13:00 +0200 Nieuwe subsidieoproepen Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-open/ De nieuwe subsidieoproepen voor onderzoek naar en voor mensen met een zintuiglijke beperking staan open. Tot uiterlijk 2 augustus 2022 om 14:00 uur is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen in te dienen. news-8597 Fri, 13 May 2022 12:50:00 +0200 Arfan Ikram nieuwe voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/arfan-ikram-nieuwe-voorzitter-zonmw-en-bestuurslid-nwo/ Prof. dr. M.A. (Arfan) Ikram (1980) start per 1 augustus 2022 als voorzitter van ZonMw. Ook wordt hij op dat moment lid van de raad van bestuur van NWO. Hij gaat deze functie combineren met zijn werkzaamheden als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie bij het Erasmus MC. Arfan Ikram volgt Jeroen Geurts op die per 15 januari 2022 is benoemd tot Rector Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Arfan Ikram over zijn motivatie: ‘Mijn ambitie is een bijdrage te leveren aan een optimale start, behoud van gezondheid, en maximaal herstel van ziekte voor iedereen in de samenleving. Belangrijke speerpunten hiertoe zijn wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, beide in de volle breedte, waarbij integriteit, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit evident aanwezig zijn. Daar wil ik mij graag voor inzetten bij ZonMw en NWO’. Dit sluit goed aan bij de missies van beide organisaties.

Voorzitter ZonMw

‘Wij zijn enorm verheugd dat Arfan Ikram de functie van voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO op zich wil nemen. Arfan is met zijn ervaring als epidemioloog en ervaren onderzoeker een waardevolle aanvulling binnen de expertise van het bestuur. Daarnaast zet Arfan zich in om bij te dragen aan maatschappelijke impact op onderwerpen zoals diversiteit, inclusiviteit en Citizen Science. Samen met Arfan gaan wij verder met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’, aldus Huib Pols, ad-interim voorzitter ZonMw.

Lid raad van bestuur NWO

‘Wij kijken er naar uit om Arfan Ikram te verwelkomen als lid van de raad van bestuur van NWO voor het Medische Wetenschappen domein. Sinds 2017 is de voorzitter van ZonMw tevens lid van ons bestuur om zo onze nauwe samenwerking vorm te geven. We verwachten dat Arfan een mooie verbinding kan maken tussen de medische wetenschappen en alle andere wetenschapsgebieden binnen NWO’, aldus Marcel Levi, voorzitter raad van bestuur NWO.

Over Arfan Ikram

Arfan Ikram is oorspronkelijk opgeleid als arts en heeft na zijn promotie zijn carrière sinds 2010 volledig gericht op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Hij heeft zich lange tijd gefocust op neurologische aandoeningen, zoals dementie en beroerte, die hij vanuit een epidemiologische benadering heeft bestudeerd. De afgelopen jaren heeft hij zijn aandacht verbreed naar onderwerpen als health (brain) aging, multimorbiditeit, health journeys en life-course epidemiologie. Zijn interesse gaat tevens uit naar het waarborgen van de methodologie van medisch wetenschappelijk onderzoek. Arfan is sinds 2017 als hoogleraar en afdelingshoofd Epidemiologie werkzaam bij Erasmus MC. Daarnaast is hij ook aangesteld als adjunct-hoogleraar Epidemiologie bij Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston (VS). Arfan heeft veel ervaring in grootschalige cohortstudies, waaronder zijn leidende rol in het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO). Arfan is ook lid van de Jonge Akademie van de KNAW.

Arfan Ikram start per 1 augustus met zijn inwerkperiode en zal eerst nader kennismaken met beide organisaties om vervolgens het veld, waarin ZonMw en NWO werken, verder te leren kennen.

]]>
news-8596 Tue, 10 May 2022 10:34:21 +0200 Sluiting eerste ronde onderzoeksprogramma ME/CVS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sluiting-eerste-ronde-onderzoeksprogramma-mecvs/ Op 21 april 2022 om 14:00 uur sloot de eerste subsidieoproep van het onderzoeksprogramma ME/CVS. Hoeveel aanvragen zijn er ingediend en wanneer wordt bekend welke onderzoeken er starten? In deze update lees je meer over de status van het onderzoeksprogramma. Proces eerste ronde: consortia en biomedisch onderzoek

Sluiting eerste ronde

In de eerste subsidieronde van het onderzoeksprogramma konden projectleiders subsidie aanvragen voor het vormen van consortia. Daarnaast konden deze samenwerkingsverbanden financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten over biomedisch onderzoek naar ME/CVS. Deze oproep heeft opgeleverd:

 • 3 consortia-voorstellen
 • 22 deelprojecten met onderzoeksvoorstellen

Beoordeling en besluitvorming

Momenteel worden de ingediende aanvragen beoordeeld door onafhankelijke referenten. De onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door buitenlandse referenten. De consortia worden beoordeeld door Nederlandse referenten, omdat buitenlandse referenten niet bekend zijn met de organisatie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland. In september vindt de klankbordvergadering plaats, waarin vertegenwoordigers van 4 patiëntenorganisaties de voorstellen bespreken. Zij nemen hun conclusies mee naar de vergadering van de programmacommissie. Hieruit volgt een advies aan het bestuur van ZonMw. In dit advies is geformuleerd welke voorstellen voor honorering in aanmerking komen en welke niet.

Meer informatie over het subsidieproces

Voor meer informatie over het subsidieproces, bezoek de subsidiepagina op onze website. Of download de infographic ‘In 10 stappen subsidie aanvragen (pdf)'.

Download de infographic

Honorering, toewijzing en startdatum

Na de besluitvorming door de commissie ontvangen projectleiders in oktober bericht over de honorering of afwijzing van hun voorstel. In november, uiterlijk begin december, wordt bekend welke projecten er zijn gehonoreerd. Maximaal 6 maanden later, in april 2023, gaan de eerste projecten van start.

Nieuwe subsidieronde eind 2022

Eind 2022 opent een nieuwe subsidieronde. Over de inhoud van de oproep wordt overleg gevoerd met de klankbordgroep en de programmacommissie. Op de hoogte blijven? Hou onze website en LinkedIn-pagina 'Kennis over leven met een ziekte of beperking' in de gaten. Of abonneer je op onze nieuwsbrief.

Meer weten?

Meer informatie over het onderzoeksprogramma ME/CVS vind je op www.zonmw.nl/mecvs. Of ga direct naar de veelgestelde vragen.

]]>
news-8578 Tue, 10 May 2022 06:00:00 +0200 Multidisciplinaire werkgroep ontwikkelt richtlijn ADL mét samenvattingskaarten https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/inzet-wereldcafe-methode-bij-richtontwikkeling/ Hoe kun je de beste zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen verlenen in de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg en het ziekenhuis? Met hulp van de wereldcafé methode ontwikkelden verpleegkundigen, verzorgenden, mantelzorgers, zorgvragers, fysiotherapeuten en ergotherapeuten een nieuwe richtlijn mét samenvattingskaarten. news-8574 Mon, 02 May 2022 14:00:18 +0200 RIVM | Enthousiasme maar ook uitdagingen bij werken met brede kijk op gezondheid https://www.rivm.nl/nieuws/enthousiasme-maar-ook-uitdagingen-bij-werken-met-brede-kijk-op-gezondheid In Nederland werken steeds meer partijen, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst’en met een zogeheten ‘breed gezondheidsconcept’. Hierbij staat niet langer ‘ziek zijn’ centraal, maar juist wat iemand nog wél kan. Maar hoe wordt dit toegepast in de praktijk? Het RIVM volgde twee jaar lang drie regio’s om te zien hoe de manier van werken werd aangepast en wat de ervaringen waren. news-8572 Mon, 02 May 2022 10:45:31 +0200 Project over LVB en etnisch diverse stad sluit af met 3 onderzoekspublicaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/project-over-lvb-en-etnisch-diverse-stad-sluit-af-met-3-onderzoekspublicaties/ Met de lancering van 3 onderzoekspublicaties is het project ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ afgerond. De rapporten werden tijdens een slotconferentie in Amsterdam uitgebracht.  

Slotconferentie

Het Ben Sajet Centrum en Movisie hielden vorige maand in Amsterdam de slotconferentie ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven’. Tijdens de bijeenkomst werden 3 onderzoekpublicaties over jonge mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) gelanceerd van het door het Ben Sajet Centrum uitgevoerde onderzoek ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’. Daarnaast was er aandacht voor een literatuurverkenning van Movisie naar de vrijetijdsbesteding van mensen met een licht verstandelijke beperking .  

Afronding ‘Meer op eigen benen’

Met subsidie van onder meer ZonMw-programma Gewoon Bijzonder werd in 2017 het onderzoeksproject ‘Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad’ gestart. Het doel was om meer zicht te krijgen in hoe problemen ontstaan en om hulpverleners handvatten te geven hoe ze jonge mensen met een LVB+ (in de leeftijd van 18 tot 30 jaar) die vastgelopen zijn in hun leven, kunnen ondersteunen.

Uit het project zijn uiteindelijk drie rapporten gekomen, te weten::
•    ‘Ik wil ook gewoon een normaal leven. Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de superdiverse stad, uitdagingen voor de hulpverlening’, van Monique Kremer.
•    ‘Tussen drie muren. Een onderzoek naar de belemmeringen en mogelijkheden voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking om werk te vinden’, van Josien Arts.
•    ‘De eigenwaarde van geld. Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking in de hulpverleningspraktijk’ van Charlotte Albers en Monique Kremer.

Meer over de publicaties, evenals een aantal audioportretten, is te vinden op de projectpagina van ‘Meer op eigen benen’, op de website van het Ben Sajetcentrum.

Rapport van Movisie: Belang van vrije tijd

Vorige maand lanceerde kennisinstituut Movisie ook een onderzoek over het belang van een goede vrijetijdsbesteding van mensen met een LVB. Een prettige vrije tijd betekent veel meer dan alleen maar het hebben van een ‘leuke vrije tijd’. Het heeft gunstige effecten op het algehele welzijn. Sport zorgt voor een betere conditie, met vrijwilligerswerk ontdekken mensen hun kwaliteiten en door ontmoeting ervaren ze wederzijdse betrokkenheid.

Op de website van Movisie is meer te vinden over dit rapport genaamd ‘Meedoen met een licht verstandelijke beperking. Literatuurverkenning over vrijetijdsbesteding door mensen met een licht verstandelijke beperking’.

Meer lezen?

 

 

]]>
news-8569 Fri, 29 Apr 2022 11:23:28 +0200 Binnenkort nieuwe subsidieronde Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/binnenkort-nieuwe-subsidieronde-regio-impuls-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 13 mei 2022 een nieuwe subsidieronde open voor het aanvragen van een Regio-impuls subsidie. Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen tot 23 juni 2022, 14:00 uur. Doel Regio-impuls

Met de Regio-impuls stimuleren we de duurzame doorontwikkeling van regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die vormgeven aan transformatie naar passende zorg ter bevordering van de gezondheid van burgers. Vanuit de juiste zorg op de juiste plek beweging zijn de afgelopen jaren veel initiatieven gestart. De focus verschuift nu van starten en pionieren naar doorontwikkeling en transformatie naar passende zorg in de praktijk.

Passende zorg

Onder passende zorg verstaan we zorg en ondersteuning die aansluit bij de behoeften en omstandigheden van de individuele burger en die tot stand komt samen met de burger, naasten en de betrokken professionals. Om uitdagingen als arbeidskrapte en stijgende kosten in de zorg aan te pakken, is verandering nodig. Dat betekent ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes durven maken om zo bij te dragen aan de organiseerbaarheid en haalbaarheid. Passende zorg is effectief, voegt waarde toe en draagt bij aan de kwaliteit van leven.

Het totale beschikbare budget in deze subsidieronde bedraagt €3.225.000,-. Er kan minimaal €75.000,- worden aangevraagd en maximaal €200.000,- voor een project met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Voor wie?

De Regio-impuls richt zich op regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht. De beoogde projectplannen zijn gebaseerd op een bestaand regiobeeld, de regio opgave en regiovisie die de gewenste transformatie naar  passende zorg beschrijft. Voor het aanvragen van subsidie bestaat een samenwerkingsverband minimaal uit:
(een vertegenwoordiging van) burgers;

 • een aanbieder uit het zorgdomein (cure en/of care);
 • een aanbieder uit het ondersteunings- of welzijnsdomein (sociaal domein);
 • een financier van zorg (gemeente, zorgverzekeraar en/of zorgkantoor).

Alle overige randvoorwaarden en uitgebreide informatie leest u in de subsidieoproep.

Juiste Zorg Op De Juiste Plek in de praktijk

Er zijn al mooie voorbeelden vanuit het programma JZOJP in de praktijk zichtbaar. Deze zijn te vinden op onze webpagina. Dit geeft ook inzicht in welke samenwerkingsverbanden er in uw regio al zijn.

Meer informatie

De subsidieoproep is vanaf 13 mei 2022 te vinden op de subsidiekalender van ZonMw. Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Ouderen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via jzojp@zonmw.nl (070-349 5472).

]]>
news-8525 Mon, 25 Apr 2022 15:41:00 +0200 Subsidieoproep essentiële zorg: toepassen en onderbouwen Evidence Based Practice interventies in de V&V https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-verpleging-en-verzorging-toepassen-en-onderbouwen-van-evidence-based-practice-essenti/ In alle sectoren zijn verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een onmisbare schakel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. Zij kunnen nu subsidie aanvragen om samen met collega’s actuele Evidence Based Practice interventies in de dagelijkse zorgpraktijk toe te passen én verder te onderbouwen. De deadline voor het indienen van projectideeën is 21 juni 2022, 14.00 uur. news-8529 Sun, 17 Apr 2022 13:04:01 +0200 Onderzoek naar gevolgen oorlog in Oekraïne voor mensen met verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-gevolgen-oorlog-in-oekraine-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking/ Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor mensen met een verstandelijke beperking? De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking in Tilburg gaat dat onderzoeken. Enerzijds bekijkt de werkplaats de situatie voor mensen met een verstandelijke beperking die zich op dit moment in Oekraïne bevinden, anderzijds wordt ook onderzoek gedaan naar degenen die het land ontvluchtten.  

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (onderdeel van Tranzo, School of Social and Behavioral Sciences, van de Tilburg University) gaat de situatie waarin mensen met een verstandelijke beperking uit Oekraïne zich bevinden in kaart brengen en onderzoekt de gevolgen van de oorlog op hun (kwaliteit van) leven. 

Toevlucht elders

Veel Oekraïners zoeken door de oorlog in hun land noodgedwongen hun toevlucht elders (zowel binnen als buiten Oekraïne). Dat is voor Oekraïense mensen met een verstandelijke beperking echter lang niet altijd mogelijk. Verschillende nieuwsbronnen melden dat mensen met een verstandelijk beperking vaak niet kunnen vluchten en dat zij - veelal woonachtig in een zorgorganisatie en afhankelijk van ondersteuning - inmiddels een gebrek hebben aan water, voedsel en medicijnen en dat adequate ondersteunings- en hulpbronnen ontbreken.
Door het acute karakter en de ongekende omvang van de situatie, hebben vluchtelingen- en vrijwilligersorganisaties momenteel slechts beperkt zicht op de gevolgen hiervan voor het leven van mensen met een verstandelijke beperking in Oekraïne. Dit vormde voor de AWVB de aanleiding voor de nieuwe studie ‘Mensen met een verstandelijke beperking tijdens de oorlog in de Oekraïne: vluchteling of overgeleverd?’

Twee facetten

In de studie staan twee facetten van de vluchtelingencrisis voor mensen met een verstandelijke beperking centraal. Enerzijds bekijkt de AWVB de situatie voor mensen met een verstandelijke beperking die zich op dit moment in Oekraïne bevinden. Wat zijn de gevolgen van de oorlog op hun (kwaliteit van) leven? Anderzijds gaat de AWVB na of er ook mensen met een verstandelijke beperking uit Oekraïne gevlucht zijn en zo ja, wat zijn de gevolgen op hun (kwaliteit van) leven?

Waarde van vrijheid

Hoogleraar Petri Embregts van de AWVB: 'Het menselijk leed en de gevolgen zijn enorm. De waarde van vrijheid en verbinding is voelbaar. We hopen met ons onderzoek zicht te krijgen op de impact van de oorlog op mensen met een verstandelijke beperking uit Oekraïne. En dat de resultaten uiteindelijk bij zullen dragen aan een verbetering van hun (kwaliteit van) leven.' Petri Embregts is niet onbekend met Oekraïne. Ze heeft eerder bijgedragen aan projecten in dat land voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Meer informatie?

 

]]>
news-8505 Thu, 07 Apr 2022 15:52:26 +0200 Parel voor Musi-CI: een muzikale gehoortraining voor mensen met een cochleair implantaat https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-het-project-musi-ci/ Van alle projecten die ZonMw financiert, valt een aantal extra op: dit zijn de Parelprojecten. Sinds 7 april hoort ‘Musi-CI’ bij die projecten. Musi-CI is een training voor mensen met een cochleair implantaat (CI), een gehoorimplantaat dat geluid direct verbindt met de hersenen, zonder tussenkomst van het oor. Prima voor spraak en omgevingsgeluid, maar muziek klinkt door het apparaat chaotisch en vervelend. Joke Veltman, zelf CI-drager en musicus, ontwikkelde een training om muziek weer verdraagbaar en zelfs aangenaam te maken voor mensen met een CI. news-8465 Fri, 25 Mar 2022 17:20:57 +0100 Opvang voor vluchtelingen met beperking uit Oekraïne https://www.vgn.nl/nieuws/opvang-voor-vluchtelingen-met-beperking-uit-oekraine In Nederland zijn meerdere initiatieven van zorgaanbieders die noodopvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zorgaanbieders Cordaan en Sherpa en woningbouwcorporatie De Alliantie hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Ook Ipse de Bruggen en Reinaerde vangen vluchtelingen op. news-8446 Tue, 22 Mar 2022 12:04:28 +0100 Richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ gepubliceerd https://demedischspecialist.nl/nieuwsoverzicht/nieuws/richtlijn-langdurige-klachten-na-covid-19-gepubliceerd De richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ is gepubliceerd. Het initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Federatie Medisch Specialisten en de Long Alliantie Nederland geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Op 22 maart 2022 mocht Minister Kuipers van VWS de richtlijn in ontvangst nemen. Lees meer. news-8423 Tue, 15 Mar 2022 08:23:17 +0100 'Het beste uit drie werelden': een rapport over ervaringsdeskundigheid bij Deelkracht https://www.deelkracht.nl/ervaringsdeskundigheid/ Bij Deelkracht werken onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen met elkaar samen voor betere zorg en voor een beter toegankelijke samenleving. Mariën Hannink, lid van het programmateam van Deelkracht, onderzocht hoe de samenwerking met ervaringsdeskundigen in de praktijk gaat. Ze voerde gesprekken met ervaringsdeskundigen en niet-ervaringsdeskundigen. Lees meer en download het rapport. news-8421 Mon, 14 Mar 2022 17:22:11 +0100 Langdurig beschermen tegen covid-19 van mensen met immuunstoornis is maatwerk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/langdurig-beschermen-tegen-covid-19-van-mensen-met-immuunstoornis-is-maatwerk/ Tijdens een impactsessie op 10 maart presenteerden 4 studies, naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen, hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Zo ook Lize. Zij heeft het syndroom van Down. “Ik vond het niet eerlijk dat mijn vriendinnen in een instelling eerder een vaccin kregen dan ik”, aldus Lize Weerdenburg. Lize is 34 jaar en heeft het syndroom van Down en woont op zichzelf. Mensen met Down zijn extra kwetsbaar, maar kregen geen voorrang op vaccinatie wanneer ze op zichzelf woonden. Daarnaast is Lize getrouwd met Ruben, die niet alleen het syndroom van Down heeft, maar ook nierpatiënt is en hierdoor dubbel zo kwetsbaar. Lize heeft twee vaccinaties Astra Zeneca gekregen volgens het schema van de vaccinatiecampagne. In november 2021 kreeg Lize corona en moest zeopgenomen worden in het ziekenhuis.Het bericht dat Lize een booster mocht krijgen, kwam op het moment dat ze het ziekenhuis in ging. “Dat ik later dat vaccin kreeg, vond ik niet leuk. En in het ziekenhuis miste ik Ruben en wilde ik zo snel mogelijk weer naar huis,” aldus Lize over haar ziekte.

Maken mensen met immuunstoornis minder antistoffen aan?

Tijdens een impactsessie op 10 maart 2022, georganiseerd door ZonMw, presenteren 4 van de 8 door ZonMw gefinancierde studies naar het effect van vaccinatie bij kwetsbare groepen hun nieuwste resultaten. Juist nu de samenleving opengaat is een kleine groep mensen mogelijk extra kwetsbaar. Immuungecompromitteerde patiëntengroepen reageren zeer verschillend op vaccinatie. Daarom is het van belang om groepen afzonderlijk te volgen en te adviseren. De Gezondheidsraad, het RIVM en de medisch specialisten stellen, mede op basis van het lopende onderzoek, adviezen op voor vaccinatie bij deze kwetsbare groepen. Zo heeft de Gezondheidsraad, aan de hand van een perskennissessie van ZonMw in de zomer van 2021, besloten dat sommige groepen een derde primaire prik moesten krijgen. Met de derde prik hadden deze groepen in de meeste gevallen hetzelfde resultaat als de twee prikken bij gezonde mensen. Resultaten laten nu zien dat een 3de (primaire) vaccinatie bij veel groepen/patiënten zorgt voor een verbeterde antistofrespons.

Bescherming tegen een COVID-19 infectie is maatwerk

Erfelijke (genetische) aandoeningen of ziekten kunnen zorgen voor een minder goed functionerend immuunsysteem. Bij ziekten als reuma, de ziekte van crohn of multiple sclerose is het afweersysteem te scherp afgesteld, waardoor mensen zieker worden na een coronainfectie. De antistofrespons na vaccinatie is minder sterk in sommige gevallen. Bij 90% van de patiëntengroepen met immuunsysteemonderdrukkende medicatie werd een goede aanmaak van antistoffen zichtbaar. Bij een kleine groep mensen, zoals de groep die rituximab gebruikt, is dit effect er helaas niet na een derde primaire vaccinatie. Het RIVM en de gezondheidsraad baseren hun beleid op deze onderzoeksresultaten en kijken hierbij naar het specifieke type medicijn: mensen beschermen tegen COVID-19 is maatwerk.

Bijzondere bijvangst uit de COVALENT studie naar voorspeller effect vaccinatie

Ook mensen met HIV en longtransplantatiepatiënten maken minder anti-stoffen aan na twee primaire vaccinaties. En mensen die zogenaamde anti-CD20 remmers gebruiken reageren ook slecht, al lijkt een ander type afweer, de T-cel respons, weer grotendeels goed te werken. De benodigde inzet van immuunsysteem-onderdrukkende medicatie tijdens een longtransplantatie zorgt er bij patiënten voor dat het zogenaamde torque teno virus (TTV) gemeten kan worden. Waarschijnlijk draagt iedereen dit virus bij zich, maar alleen bij mensen met verminderde afweer is dit virus in meetbare hoeveelheden aanwezig. De hoeveelheid TTV in het bloed van een patiënt is een goede voorspeller voor de antistofrespons na vaccinatie – hoge niveaus van TTV betekenen dat een patiënt slechts zeer beperkt of geen antistoffen zal aanmaken na vaccinatie, blijkt uit de COVALENT studie. Een vroege 3de vaccinatie kan bij het gebruik van sommige medicatie helpen om de antistofrespons te herstellen. Is dit voor iedereen een adequate voorspeller? Dat zou een goede oplossing zijn, maar eerst zal gekeken worden of het effect bij niertransplantatiepatiënten net zo meetbaar is.

Voor Lize en andere volwassenen met Downsyndroom geldt dat het effect van de derde primaire vaccinatie onderzocht wordt. Ook wordt nu in de PRIDE-studie naar het effect van vaccinatie op mensen met Down, onderzoek gedaan naar het effect bij kinderen in deze categorie. En Lize? Lize is blij dat ze weer kan genieten thuis met Ruben en aan de slag kan in de lunchroom waar ze werkt.

Meer informatie

]]>
news-8409 Sun, 13 Mar 2022 16:00:07 +0100 Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de gehandicaptensector https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-gehandicaptensector/ Wilt u de zorg voor mensen met een beperking nóg beter maken in uw organisatie? Het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde interventies draagt hier aan bij. Met subsidie uit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder kunt u binnen uw organisatie aan de slag met het implementeren van zo’n onderbouwde interventie. En daarmee kunt u dus direct een impuls geven aan het verbeteren van de zorg in uw organisatie.  

In de gehandicaptenzorg zijn er veel interventies en methodieken ontwikkeld die de zorg voor en het leven van mensen met een beperking een stukje beter maken. Deze interventies worden helaas nog niet altijd in de praktijk gebruikt, waardoor er eigenlijk een kloof is tussen wat is ontwikkeld in onderzoek en wat ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Daar willen wij graag samen met u verandering in brengen. Het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder opent daarom op 7 april een subsidieoproep speciaal gericht op de implementatie van effectieve interventies: leren van implementeren.

Wilt u binnen uw organisatie de zorgverlening verbeteren en meer gebruik maken van interventies die bewezen effectief zijn?
En wilt u daarmee ook een bijdrage leveren aan kennis over implementatie van die interventies? Dan kan deze subsidie u daarbij ondersteunen.

Interventie? Wat bedoelen we daarmee?
Een ‘interventie’ is een doelgerichte en systematische werkwijze die praktisch en theoretisch onderbouwd is. Het kan een aanpak, methode, programma, ondersteunings-, begeleidings- of behandelvorm zijn voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
In deze subsidieoproep gaat het dus om het inzetten c.q. implementeren van al bestaande interventies. Dit mogen interventies zijn die vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn ontwikkeld, maar ook van daarbuiten.

In samenwerking
Binnen het project werken minimaal twee praktijkorganisaties en een onderzoeksinstelling nauw samen. De betrokken onderzoeksinstelling zal het implementatieproces begeleiden en onderzoeken hoe de implementatie verloopt. Ook kunt u samenwerken met een onderwijsinstelling, met ervaringsdeskundigen of met belangenbehartigers van de doelgroep of naasten of beroepsverenigingen.

Effectief en uitvoerbaar, met impact voor de praktijk
•    Effectief
Van de interventie die u wilt implementeren moet bekend zijn dat deze werkt. Daarom toont u in de aanvraag aan dat er minimaal eerste aanwijzingen zijn voor effectiviteit van de gekozen interventie (bijvoorbeeld in wetenschappelijk onderzoek).
•    Uitvoerbaar
U gaat aan de slag met een interventie die praktisch goed uitvoerbaar is. Hiermee bedoelen we dat er een duidelijke beschrijving beschikbaar is van de interventie, maar bijvoorbeeld ook een handleiding, ondersteunende materialen en eventueel een training of opleiding.
•    Impact
Van het project profiteren cliënten, naasten en/of professionals. Daarnaast levert het project inzichten op over wat het beste werkt bij implementatie van de interventie.

Oproep online vanaf 7 april

Houdt u voor meer informatie de lijst met openstaande subsidieoproepen van ZonMw in de gaten. Zodra de oproep online staat (vanaf 7 april), kunt u in de oproeptekst meer lezen over specifieke eisen en criteria. We zien uw implementatieproject graag tegemoet!

Meer informatie

Overzicht met openstaande subsidieoproepen
Meer over het programma Gewoon Bijzonder

 

]]>
news-8400 Thu, 10 Mar 2022 08:00:00 +0100 Aandacht voor arbeidsgerichte zorg in het ziekenhuis https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-innovatieve-zorg/aandacht-voor-arbeidsgerichte-zorg-in-het-ziekenhuis/ Hoe kunnen zorgverleners in het ziekenhuis een rol spelen bij vragen van patiënten rondom werk? Lees de blog van senior onderzoeker Annemieke Visser over arbeidsgerichte zorg voor mensen met een nierziekte en andere patiënten. news-8380 Tue, 08 Mar 2022 11:36:00 +0100 Verpleegkundig toptalent gezocht https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-persoonsgebonden-subsidie-talentontwikkeling-masteropgeleide-verpleegkundigen-en-verp/ Ben je een masteropgeleide verpleegkundige of verpleegkundig specialist? En wil je naast je klinische werk een eigen onderzoekslijn opzetten die wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt? Vraag dan een persoonsgebonden subsidie aan! De deadline voor het indienen van projectideeën is uiterlijk 10 mei 2022 om 14.00 uur. news-8391 Mon, 07 Mar 2022 15:46:38 +0100 Artsen en leidinggevenden vragen weinig naar mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/artsen-en-leidinggevenden-vragen-weinig-naar-mantelzorgtaken-van-vrouwelijke-zorgprofessionals/ ‘Maak de mantelzorgtaken van vrouwelijke zorgprofessionals bespreekbaar.’ Dat adviseert hoogleraar en voormalig minister Jet Bussemaker aan huisartsen, bedrijfsartsen en leidinggevenden op basis van haar onderzoek. Ook pleit ze voor meer erkenning en waardering van de zorginzet van vrouwen. Lees het interview met Jet Bussemaker

]]>
news-8354 Mon, 28 Feb 2022 06:00:00 +0100 Nieuwe richtlijn Zorginfecties https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-richtlijn-zorginfecties-met-implementatiegids-en-hygienekaart/ De nieuwe richtlijn voor het signaleren en voorkomen van zorginfecties omvat álle basismaatregelen voor verpleegkundigen en verzorgenden en kan in alle zorgsettings gebruikt worden. De bijbehorende implementatiegids geeft extra handvatten voor in de praktijk en met de hygiënekaart weten patiënten wat ze zelf kunnen doen om een zorginfectie te voorkomen. Lees over de implementatie en bekijk de tips over richtlijnontwikkeling. news-8359 Fri, 18 Feb 2022 14:54:00 +0100 Onderzoeksagenda voor het stimuleren van onderzoek naar zeldzame kankers https://zeldzamekankers.nl/nieuws/onderzoeksagenda-voor-het-stimuleren-van-onderzoek-naar-zeldzame-kankers Naar zeldzame kankersoorten wordt nog te weinig onderzoek gedaan, aldus het Patiëntenplatform Zeldzame Kankers. Dit maakt de overlevingskans voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker lager dan voor patiënten met een niet-zeldzame vorm van kanker. Met een onderzoeksagenda wil het Patiëntenplatform stimuleren dat er onderzoek wordt gedaan naar zeldzame kankers én dat er daarbij aandacht is voor de aspecten die patiënten belangrijk vinden. news-8326 Thu, 17 Feb 2022 13:00:00 +0100 Subsidieoproep Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-juiste-hartzorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Vandaag is de “Regio-impuls Hartzorg: de juiste hartzorg op de juiste plek” geopend. Met de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek stimuleren de Hartstichting en ZonMw dat eerste, tweede en derdelijns zorgverleners de zorg rondom atriumfibrilleren en hartfalen in de regio meer integraal en transmuraal gaan aanbieden. Regio-impuls Hartzorg

De Regio-impuls Hartzorg is een subsidie vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek . Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect kunnen subsidie aanvragen voor het implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA), dit moet leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen en/of atriumfibrilleren. Voor deze eerste ronde Regio-impuls Hartzorg is een bedrag van €750.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden.
De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 14 april 2022, om 14.00 uur.

Landelijke Impuls Hartzorg

Naast de Regio-impuls stelt Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek ook een Landelijke Impuls Hartzorg beschikbaar. Deze wordt gefaciliteerd vanuit de Hartstichting en heeft tot doel het realiseren van een duurzame landelijke ondersteuningsstructuur die regio’s stimuleert en begeleidt bij het regionaal implementeren van de RTA op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en partners zullen de ondersteuningsstructuur uitwerken. NVVC kan als onderdeel van de ondersteuningsstructuur inhoudelijke ondersteuning bieden aan Connect Regio’s die een aanvraag willen indienen voor een Regio-impuls Hartzorg.

Samenwerking in de Dutch CardioVascular Alliance

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren vroeger opsporen en optimaal behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren.

Komende ronde Regio-impuls

Voor de zomer 2022 wordt er nog een Regio-impuls ronde opengesteld. Het thema van de Regio-impuls ronde wordt later bepaald. Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen voor een project waarin concrete plannen worden uitgevoerd ter verbetering van het regionale integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod. Het integrale aanbod sluit aan bij de behoefte van burgers en richt zich op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.

Meer informatie

]]>
news-8318 Tue, 15 Feb 2022 14:19:00 +0100 Internationale subsidieronde geopend: wat is de rol van voeding op het immuunsysteem? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-subsidieronde-geopend-wat-is-de-rol-van-voeding-op-het-immuunsysteem/ Bent u werkzaam als onderzoeker bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie? Vanaf vandaag kunt u, samen met internationale partners, een projectvoorstel indienen in de subsidieronde “Nutrition-responsiveness of the immune system: interplay between infectious diseases and diet-related metabolic diseases and the potential for food-based solutions” (NUTRIMMUNE). Daarin staat de rol van voeding, het immuunsysteem en het complexe samenspel tussen infectieziekten en chronische aandoeningen, centraal. De deadline voor het indienen van een projectvoorstel is 21 april 2022. Projectvoorstellen kunnen zich richten op de volgende thema’s:

 • het ontrafelen van de onderliggende werkingsmechanismen van voeding en het immuunsysteem bij infectieziekten en voedingsgerelateerde chronische ziekten
 • innovatie oplossingen: hoe kan voeding worden ingezet om een het immuunsysteem te ondersteunen bij mensen met infectieziekten en chronische aandoeningen

Internationale samenwerking

De internationale subsidieronde NUTRIMMUNE wordt uitgevoerd door het Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). De 8 deelnemende landen stellen samen ongeveer 8 miljoen euro beschikbaar. ZonMw legt, in samenwerking met Health~Holland, Topsector Life, Sciences & Health, € 1.750.000,= in voor Nederlandse onderzoeksgroepen.

Deelnemen?

Internationale consortia met minimaal 3 deelnemende landen kunnen projectvoorstellen voor een 3-jarig project indienen. Voor deelname uit Nederland is samenwerking tussen een onderzoeksorganisatie en een bedrijf met winstoogmerk vereist. In de subsidieoproep vindt u meer informatie en de Nederlandse voorwaarden voor deelname.

Meer informatie

 

]]>
news-8311 Thu, 10 Feb 2022 10:24:55 +0100 Innovaties in de jeugdsector https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/innovaties-in-de-jeugdsector-1/ Binnenkort starten 6 projecten die innovatieve werkwijzen gaan ontwikkelen rond urgente maatschappelijke vraagstukken in de jeugdsector. De projecten leveren vernieuwende aanpakken op die aansluiten bij de leefwereld en behoefte van kinderen, jongeren en gezinnen. En stimuleren samenwerking met alle betrokkenen vanuit verschillende domeinen. Ontwerpgericht onderzoek

Om innovaties in de jeugdsector te stimuleren werken de projecten volgens de principes van ontwerpgericht onderzoek. Een belangrijk vertrekpunt is dat er daadwerkelijk samen met de doelgroep en professionals wordt ontworpen. In een iteratief proces is er veel aandacht voor het gezamenlijk – met alle betrokkenen - doorgronden van het praktijkvraagstuk. En voor het ontwerpen van een oplossing, dit testen, ervan leren en weer bijstellen. Het ontwikkelen van kennis wordt zo gecombineerd met gerichte innovatie  .

Kinderen, jongeren of ouders in iedere fase betrokken

Om ervaringskennis te benutten en de waarde van de innovatie voor de doelgroep te bewaken, zijn kinderen, jongeren of ouders in iedere fase van het project betrokken. Welke ideeën hebben zij over de oplossingen voor hun situatie? En wat wordt gedaan met de inzichten en oplossingsrichtingen die hieruit naar voren komen? De projecten waarborgen op die manier dat de te ontwikkelen innovatie daadwerkelijk aansluit bij en een oplossing biedt voor het vraagstuk vanuit het perspectief van de doelgroep zelf.

Altijd aandacht voor praktijkcontext

Binnen de projecten is daarnaast veel aandacht voor overdraagbaarheid en een breder gebruik van de resultaten in de praktijk. Ontwerpgericht onderzoek heeft altijd aandacht voor de praktijkcontext waarin de innovatie gebruikt gaat worden. Door in het ontwerpproces rekening te houden met de praktijkcontext en alle partijen te betrekken die in de praktijk met de innovaties gaan werken, is de kans op daadwerkelijke toepassing van de innovatie in de praktijk een stuk groter.

Gehonoreerde projecten

De projecten starten de komende 6 maanden en hebben gemiddeld een looptijd van 2,5 jaar:

 • Jouw verhaal nu centraal: Het doel van het project is het ontwerpen van een innovatieve methodiek om vastgelopen hulpverleningstrajecten van jongeren met complexe psychische problemen in beweging te krijgen. We gaan terug naar de basis: het verhaal van de jongere en het gezin.
 • "Empty Farm to Fill": Innovatieve Vrijplaatsen voor de Jeugd: Dit ontwerponderzoek beoogt een pedagogische vrijplaats te creëren in Tilburg, waar jongeren tussen de 10 en 23 jaar kunnen ‘ont-moeten’, ondernemen en creëren, binnen en buiten schooltijd. ‘Empty Farm to Fill’ wil breken met de dominante focus op cognitief talent en door alle soorten talent te erkennen.
 • Bibliotheek van tussenverhalen – Narratieve benadering in de jeugdsector door jongeren die navigeren tussen leefwerelden: In dit project werken jongeren, jeugdprofessionals en beleidsmakers samen om tussenposities te (h)erkennen als kracht. Dit doen we door met jongeren en cultuurmakers een narratieve benadering te ontwikkelen. Jongeren gebruiken creatieve expressie om hun eigen verhaal te vertellen en jeugdprofessionals leren daar op in te spelen.
 • Kind! Wat zou jij doen? Kinderen en jongeren adviseren ouders over opvoeden en opgroeien: ontwerpgericht onderzoek naar wat werkt volgens de jeugd: We richten ons op jeugdigen die opgroeien in armoede, in een achterstandswijk of in vechtscheiding: contextfactoren met grote impact op hun welzijn. Met als doel: kinderen en jongeren in staat stellen om op een positieve manier hun eigen opvoed- en opgroeivraagstukken te adresseren en zo samen met hun omgeving te werken aan een constructieve pedagogische context.
 • Verbeteren van de kwaliteit van bestaan van gezinnen met ouders met verstandelijke beperkingen en hun kinderen (< 12 jaar) door middel van ondersteunende robotica: Samen met ouders met verstandelijke beperkingen en hun kinderen ontwerpen, onderzoeken en testen we scenario’s, voor ondersteunende robotica. De Family Quality of Life benadering staat hierbij centraal.
 • eCoach: participatief ontwerpen van een innovatieve methodiek om de zelfstandigheid van kwetsbare jongeren te stimuleren door middel van technologie: In dit project ontwikkelen we de eCoach methode. Deze methode helpt zorgprofessionals om jongeren te begeleiden in het samenstellen van betekenisvolle, op maat gesneden ondersteunende technologie.

Meer informatie over de projecten vindt u hier.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden. Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet. Deze projecten zijn tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.

Meer weten?

]]>
news-8289 Thu, 03 Feb 2022 16:20:19 +0100 Talkshow Samen Vooruit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/talkshow-samen-vooruit/ Dit jaar is het 5 jaar geleden dat het VN-verdrag Handicap voor Nederland ging gelden. Op 7 april 2022 gaan verschillende gasten, onder leiding van oud-journalist Gijs Wanders in gesprek. news-8285 Thu, 03 Feb 2022 07:56:54 +0100 Alzheimerpatiënten hadden tijdens tweede lockdown minder psychosociale klachten https://www.ggztotaal.nl/nw-29166-7-3985953/nieuws/alzheimerpatienten_hadden_tijdens_tweede_lockdown_minder_psychosociale_klachten.html Uit resultaten van de POLAR-studie blijkt dat alzheimerpatiënten en hun naasten nu beter in staat zijn om zich aan te passen aan de uitdagingen dan tijdens de eerste lockdown. Er werden minder gevallen van psychosociale problemen gerapporteerd en zij voelden zij zich beter gesteund door hun omgeving. Lees meer over de resultaten van het onderzoek. news-8280 Wed, 02 Feb 2022 09:54:27 +0100 Nog weinig besef dat veel mensen 2 of meer ziekten hebben https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nog-weinig-besef-dat-veel-mensen-2-of-meer-ziekten-hebben/ ‘Vrouwen hebben vaker een lichamelijke en psychische aandoening tegelijk.’ Dat concludeert arts-epidemioloog Silvan Licher van het ErasmusMC in zijn onderzoek naar multimorbiditeit en man-vrouw verschillen. Hij pleit voor meer integrale aanpak in zorg en onderzoek, dat is ingericht voor mensen die 2 of meer aandoeningen tegelijkertijd hebben.  

Bekijk het interview met Silvan Licher

]]>
news-8292 Tue, 01 Feb 2022 10:36:00 +0100 Kennissynthese vermoeidheid overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennissynthese-vermoeidheid-overhandigd-aan-patientenfederatie-nederland/ Op woensdag 26 januari 2022 hebben ZonMw en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) de kennissynthese ‘vermoeidheid bij chronische ziekten’ overhandigd aan Patiëntenfederatie Nederland. Véronique Timmerhuis, algemeen directeur van ZonMw en SGF-voorzitter Michael Rutgers overhandigden de synthese digitaal aan Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie. ‘We wisten nog te weinig over vermoeidheid’

De kennissynthese is opgesteld in opdracht van ZonMw en SGF en uitgevoerd door de Universiteit Maastricht. SGF-voorzitter Michael Rutgers schetste aan het begin van de online bijeenkomst kort de voorgeschiedenis van de synthese. ‘Een paar jaar geleden, tijdens een KNAW-bijeenkomst over vermoeidheid, kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk weinig wisten over het onderwerp. Dit terwijl vermoeidheid een belangrijk thema was bij de achterbannen van de fondsen.’

Bundeling van krachten

Die KNAW-bijeenkomst vormde uiteindelijk mede de aanleiding om een kennissynthese te schrijven. Deze werd eind 2021 gepubliceerd. Onderzoekers Annemie Schols en Martijn Spruit presenteerden kort de eindresultaten van hun onderzoek. Schols vertelde dat ze trots is op het eindresultaat. ‘De kennissynthese is een mooie bundeling van krachten tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en patiënten.’

]]>