ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Thu, 12 Dec 2019 04:11:58 +0100 Thu, 12 Dec 2019 04:11:58 +0100 TYPO3 news-5009 Wed, 11 Dec 2019 06:54:15 +0100 Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg https://publicaties.zonmw.nl/een-soepele-transitie-van-kinderarts-naar-volwassen-zorg/ Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel. Deze transitie van zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom werken projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg samen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg Hun advies: ‘Praat niet over, maar met jongeren.’ news-4978 Wed, 04 Dec 2019 16:59:04 +0100 Maak het verschil voor jongeren met hersenletsel https://www.edwinvandersarfoundation.nl/l/mailing2/browserview/c261a115-82e8-4bf0-b541-3420145a8f96?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Dit%20heeft%20de%20Class%20voor%20mij%20betekend.%20Class%20deelnemers%20aan%20het%20woord Dinsdag 3 december was het Giving Tuesday. De Edwin van der Sar Foundation grijpt Giving Tuesday aan om aandacht te vragen voor het project de Class. Hiermee maakt de foundation het verschil voor jongeren met hersenletsel. En wie kunnen dat beter vertellen dan onze deelnemers zelf! news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4968 Tue, 03 Dec 2019 07:15:46 +0100 Drie jaar samenwerken met ervaringsdeskundigen in de onderzoeksnetwerken van Gewoon Bijzonder https://cdn.flxml.eu/r-9b0e784f46bdbe8afec4451a9b5c3210940a2c66653f5961 De onderzoekers en ervaringsdeskundigen van de 6 onderzoeksnetwerken van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn nu 3 jaar bezig. Mensen met een beperking werken mee in alle onderzoeken. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Lees het in de nieuwsbriefspecial van het Kennisplein Gehadicaptensector. news-4962 Mon, 02 Dec 2019 08:08:39 +0100 ZonMw en de Hersenstichting bundelen de krachten voor meer kennis over niet-aangeboren hersenletsel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-en-de-hersenstichting-bundelen-de-krachten-voor-meer-kennis-over-niet-aangeboren-hersenletsel/ Om meer inzicht en overzicht te krijgen in de beschikbare behandelingen en interventies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bundelen ZonMw en de Hersenstichting hun krachten. Samen openen ze een subsidieoproep om met €1.500.000 projecten te financieren die inzicht geven in de werkzame elementen van bestaande interventies. Deze gezamenlijke subsidieoproep hebben de Hersenstichting en ZonMw bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Ingrijpend

In 2016 waren er volgens het RIVM 645.900 mensen in Nederland die leven met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte en traumatisch hersenletsel. De lichamelijke, functionele beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De 'onzichtbare gevolgen' zijn minder opvallend en komen vaak na enige tijd pas tot uiting. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is erg ingrijpend voor de persoon die het is overkomen.

Langdurige zorgvraag

ZonMw en de Hersenstichting investeren anderhalf miljoen euro in een subsidieoproep voor mensen met NAH met een langdurige en intensieve zorgvraag.

Johanna Haanstra voorzitter programmacommissie ZonMw-programma Gewoon Bijzonder: ‘Als het om niet-aangeboren hersenletsel gaat is het een grote opgave om de gevolgen op de langere termijn voor ogen te hebben en te houden. In de revalidatiefase is er volop aandacht voor mensen met NAH, maar jaren later raken zij meestal uit beeld terwijl zij nog steeds met allerlei klachten kampen.’

Effectief en doelgericht

ZonMw en de Hersenstichting willen minimaal 5 projecten financieren waarbij zowel sprake is van kennisontwikkeling, als van kennisbundeling en - implementatie. Voor de kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies. Voor de kennisbundeling gaat het om het systematisch bundelen en toepasbaar maken van resultaten uit onderzoek of reeds bestaande kennis.  

Els van der Rhee, projectleider Doelrealisatie van de Hersenstichting: ‘Helaas bestaat er nog geen gerichte behandeling die voor iedereen werkt. Leren omgaan met de gevolgen is in sommige gevallen helaas nog de enige optie. Door samen met ZonMw op zoek te gaan naar de beste onderdelen van de huidige behandelingen kunnen we kijken hoe we nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen die effectief en doelgericht zijn. Om het leven met niet-aangeboren hersenletsel zo gewoon mogelijk te maken.’

Subsidieoproep

De subsidieoproep staat inmiddels open vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. Gewoon Bijzonder richt zich op het verbeteren van zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel.

In de projecten gaan diverse partijen samenwerken om te komen tot kennis die antwoord geeft op vragen uit de praktijk. De samenwerking bestaat uit ten minste een onderzoeksorganisatie, zorginstelling, ervaringsdeskundigen en partijen uit de hersenletsel Alliantie, hersenletselteams, of het Kennisnetwerk CVA NL.

Meer informatie

]]>
news-4937 Wed, 27 Nov 2019 07:29:36 +0100 Subsidieoproep voor onderzoek naar niet-aan geboren hersenletsel in de chronische fase https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-onderzoek-naar-niet-aan-geboren-hersenletsel-in-de-chronische-fase/ ZonMw stelt, in samenwerking met de Hersenstichting, €1.500.000,- beschikbaar voor een subsidieoproep. Het gaat om onderzoek naar en de implementatie van interventies en kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee willen beide organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten. ZonMw stelt, in samenwerking met de Hersenstichting, € 1.500.000,- beschikbaar voor een subsidieoproep. Het gaat om onderzoek naar en de implementatie van interventies en kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee willen beide organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten.

In de projecten is sprake van kennisontwikkeling, én van kennisbundeling en implementatie. Bij kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies. Daarbij worden behandelprogramma’s (in hun geheel) geëvalueerd. Implementatie van behandelprogramma’s in de zorg, en kennisbundeling en –verspreiding, moeten ook onderdeel zijn van het project.

Wie kan aanvragen?

Onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met NAH in de chronische fase kunnen een aanvraag indienen. Er moet binnen het project worden samengewerkt tussen diverse relevante partners uit het veld, waaronder minimaal één (landelijke) partner van de HersenletselAlliantie en minimaal één hersenletselteam waarin diverse zorgorganisaties (zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra) zijn vertegenwoordigd.

Deadline is 28 januari 2020 (14:00 uur)


Meer informatie

]]>
news-4856 Sun, 17 Nov 2019 23:49:00 +0100 5 langlopende cohortonderzoeken naar vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-langlopende-cohortonderzoeken-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-van-psychische-stoornissen-geh/ Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg in te grijpen kan de ontwikkeling, terugval of verergering van psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Vroege herkenning en behandeling

Binnenkort gaan 5 onderzoeken van start, waarbij de focus ligt op vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen. In deze langlopende cohortonderzoeken worden bestaande cohorten versterkt en/of geharmoniseerd of wordt een nieuw cohort opgezet. Alle onderzoeken richten zich daarbij op het in kaart brengen van risicofactoren, op vroege herkenning, mechanismen voor het ontstaan van stoornissen, behandeling en mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van behandeling. Denk hierbij aan het aanvullen van het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het bestaande Nederlands Autisme Register (NAR) met genetisch onderzoek en online tests, het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen of het opzetten van een longitudinaal cohort met betrekking tot jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie:

]]>
news-4858 Wed, 13 Nov 2019 09:48:52 +0100 Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deltapremie-voor-praktijkgericht-onderzoek-door-hogescholen/ Dinsdagavond ontving AnneLoes van Staa uit handen van minister Ingrid van Engelshoven de Deltapremie, de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam onder meer een onderzoeksprogramma gericht op de ondersteuning van jongeren met chronische aandoeningen. Gedurende het hele onderzoeksproces weet zij verpleegkundigen en patiënten echt te betrekken. Door het combineren van onderzoek, onderwijs en praktijk zorgt van Staa ervoor dat de juiste kennis op de juiste plek komt en de verspreiding van de bruikbare producten breed is.

Revolutie

AnneLoes van Staa is zeer verheugd met de premie: "Dit is natuurlijk een enorme eer en een bevestiging dat we met onze opvattingen over praktijkgericht onderzoek op de goede weg zijn. Als één van de eerste lectoren ben ik er trots op dat we een kleine revolutie in het hbo hebben kunnen ontketenen. Er is echt behoefte aan om het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk te dichten - samen met de mensen over wie het gaat.”

Praktijkgericht onderzoek

De lector is al jaren actief binnen ZonMw, onder andere als vice-voorzitter van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. Ook bij Gewoon Bijzonder wordt onderzoek in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast is de inbreng van ervaringsdeskundigen zeer belangrijk binnen Gewoon Bijzonder. Dit levert nieuwe gezichtspunten op, die we zonder hun inbreng zouden missen.

Meer informatie

]]>
news-4825 Thu, 07 Nov 2019 10:04:07 +0100 Nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking' https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag/infographic-richtlijn Onlangs verscheen de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. De richtlijn biedt begeleiders ondersteuning in het herkennen van probleemgedrag en het zoeken naar de oorzaken ervan. Lees het interview erover met prof. dr. Petri Embregts op het Kennisplein Gehandicaptensector. news-4799 Mon, 04 Nov 2019 16:44:39 +0100 Veel gemeenten nog zonder plan voor uitvoering VN-verdrag Handicap https://www.sociaalweb.nl/nieuws/veel-gemeenten-nog-zonder-plan-voor-uitvoering-vn-verdrag-handicap Nog niet alle gemeenten zijn actief bezig met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens. Slechts 12 van de 47 gemeenten die aan het onderzoek mee deden, besteden in hun beleidsplannen voor het sociaal domein expliciet aandacht aan inwoners met een beperking. news-4793 Mon, 04 Nov 2019 09:52:32 +0100 Promotieonderzoek ouderdomsziekten bij mensen met hiv https://www.aighd.org/2019/10/17/rosan-van-zoest-awarded-doctorate-degree-cum-laude-after-successfully-defending-her-phd-thesis-on-hiv-and-ageing/ Bij het ontstaan van verouderingsziekten bij mensen met hiv spelen, naast traditionele risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk en hoog cholesterol, factoren mee die specifiek zijn bij mensen met hiv. Vaak hebben ze een periode van onbehandelde hiv-infectie en/of een ernstige hiv-gerelateerde afweerstoornis/aids meegemaakt. Dat stelt Rosan van Zoest in haar proefschrift over veroudering van mensen met hiv die worden behandeld met hiv-remmers. news-4787 Thu, 31 Oct 2019 09:10:11 +0100 Onderzoek naar een gezonde leefomgeving https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/wat-is-een-gezonde-leefomgeving Een gezonde leefomgeving is belangrijk in de leefstijlondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar wat is een gezonde leefomgeving? En wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zélf belangrijk in die ondersteuning? Gezondheidswetenschapper Kristel Vlot-van Anrooij doet bij de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen promotieonderzoek naar gezondheidsbevordering voor mensen met een verstandelijke beperking. news-4764 Wed, 23 Oct 2019 13:59:53 +0200 Gewoon Bijzonder zoekt professionals voor klankbordgroep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gewoon-bijzonder-zoekt-professionals-voor-klankbordgroep/ Ben jij begeleider, arts, gedragskundige of paramedicus of werk je als docent, opleider of opleidingscoördinator bij een onderwijsinstelling met focus op de gehandicaptenzorg? Dan zoeken wij jou! Voor de klankbordgroep praktijkprofessionals van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn wij op zoek naar enthousiaste leden uit de (langdurige) gehandicaptenzorg. De afgelopen vier jaar heeft een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen al actief meegedacht over het programma Gewoon Bijzonder. Dat leverde waardevolle inzichten op. Nu willen we ook gebruik gaan maken van de inzichten en ervaringen van professionals uit de praktijk. Door met hen in gesprek te gaan zorgen we er samen voor dat de kennis uit het programma Gewoon Bijzonder aansluit bij de behoefte van de praktijk en beter een plek krijgt in de zorg en in het onderwijs. 

Jouw taken

Als lid van de klankbordgroep adviseer je de programmacommissie van Gewoon Bijzonder en het ZonMw-team over het programma en de bijbehorende projecten. Zo sluiten de resultaten van Gewoon Bijzonder aan op de behoeften van de praktijkprofessionals en kan de in het programma opgedane kennis beter worden ingezet in de praktijk. 

Jouw taken zijn:

 • Meelezen met subsidieoproepen voor onderzoek en innovatie;
 • Beoordelen subsidieaanvragen;
 • Signaleren behoeften uit het veld en deze terugkoppelen naar de programmacommissie;
 • Projectbezoeken;
 • Ondersteunen bij verspreiding programma- en projectresultaten via jouw netwerk.

Wij bieden jou:

 • Uitbreiding van je professionele netwerk via contacten met onder meer onderzoekers, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van diverse landelijke partijen;
 • Meepraten en meebeslissen over het programma Gewoon Bijzonder;
 • Dicht bij het vuur zitten: goed op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek en innovatie in de gehandicaptenzorg.

Tijdsinvestering

Voor de tijd die je investeert in de voorbereiding en overleggen van de klankbordgroep ontvang je een passende vergoeding. De totale tijdsinvestering wisselt en is afhankelijk van lopende oproepen. Reken op minimaal 6 dagdelen (exclusief voorbereidingstijd) per jaar.

Heb je interesse?

Neem dan contact op via gewoonbijzonder@zonmw.nl of bel met Esther Leijte (+31 70 349 53 58).

Gewoon Bijzonder in het kort

Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag te verbeteren. Binnen projecten en netwerken gaan wetenschappers, zorgprofessionals, (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag op een van de drie thema’s: gezondheid, gedrag en participatie. Zo werken mensen met een beperking en mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap gezamenlijk aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing. Meer informatie over het programma en de projecten vind je op de programmapagina van Gewoon Bijzonder.

]]>
news-4759 Wed, 23 Oct 2019 10:01:40 +0200 Vooraankondiging oproep ‘netwerksubsidie’ Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-oproep-netwerksubsidie-voor-elkaar/ Het programma Voor elkaar! opent op 5 november weer een oproep ‘Netwerksubsidies’. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking kunnen een aanvraag indienen voor een bedrag van maximaal 5.000 euro. De oproep ‘netwerksubsidies’ is bedoeld als impuls om samenwerking op te zetten. Dat kan samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling zijn, maar ook samenwerking met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per aanvraag. Voor de oproep is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 10 december 2019. Vanaf 4 november 2019 verschijnt de oproeptekst op de ZonMw-website. Houd hiervoor de subsidiekalender en de webpagina van het programma Voor elkaar! in de gaten.

]]>
news-4755 Tue, 22 Oct 2019 16:55:47 +0200 Razende Reporter gaat aan de slag voor het programma Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/razende-reporter-gaat-aan-de-slag-voor-het-programma-voor-elkaar/ Heb jij een project binnen het programma Voor elkaar!? Dan kan het zomaar gebeuren dat je bezoek krijgt van onze Razende Reporter Marcel Senten. De Razende Reporter gaat door het land ‘razen’ op zoek naar mooie projecten met impact! Lukt het jullie om een gemeente ‘om’ te krijgen, een drukbezochte activiteit te organiseren, veel mensen te mobiliseren en daadwerkelijk iets te verbeteren voor je doelgroep? Laat het ons dan weten en de Razende Reporter maakt er een mooi artikel of misschien wel een filmpje van.

Want dat is wat Marcel gaat doen: succesverhalen laten zien en onderzoeken wat de kracht van het welslagen is. Wat maakt dat jouw project goed uitpakt? Hoe zorg jij voor impact? Wat kunnen anderen van jouw ervaringen leren? ‘Maar’, zegt onze Razende Reporter zelf: ‘Het gaat niet alleen over successen hoor! Ik wil ook weten waarom iets niet of niet goed lukte. Want ook daar kunnen we wat van opsteken. Zodat anderen niet in dezelfde valkuilen stappen.’

Op de website van ZonMw, maar ook in de besloten Facebookgroep van Voor elkaar!, is straks te lezen, te zien en te horen wat Marcel allemaal heeft ‘ontdekt’. Het kan zijn dat jullie door hem benaderd worden voor een interview, maar je kunt de Razende Reporter natuurlijk ook zelf uitnodigen als je een mooie activiteit hebt waar hij verslag van kan doen. Laat dat ons dan weten via participatie@zonmw.nl.

Meer informatie

]]>
news-4747 Tue, 22 Oct 2019 13:12:18 +0200 Oog voor inclusie in onderzoek én praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oog-voor-inclusie-in-onderzoek-en-praktijk/ Dick Houtzager werkt sinds 16 september 2019 als senior programmamanager voor het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG), dat zich inzet voor mensen met een zintuiglijke beperking. In zijn nieuwe functie richt hij zich op de ontwikkelingen in de sectoren voor mensen die doof of slechthorend en blind of slechtziend zijn. Dick is op een mooi moment in het programma gestapt. De sectoren zijn namelijk bezig met hun meerjarige deelsectorplannen, waarin ze vertellen hoe instellingen de komende jaren gaan samenwerken. Dick Houtzager vertelt: ‘Onderzoeksafdelingen van de verschillende organisaties gaan gezamenlijk onderzoek opzetten. Zo wordt de kracht en expertise van de betrokken instellingen gebundeld. Het is erg leuk om daarbij betrokken te zijn.’

‘Wat me trouwens opvalt in de plannen van de sectoren, is dat er rekening wordt gehouden met inclusie en participatie van mensen met een beperking. Dat vind ik erg positief! Mijn persoonlijke doel is dat er voldoende oog is voor inclusie, in zowel onderzoek als praktijk. En daar zijn de instellingen al goed mee bezig.’

VN-verdrag handicap

ZonMw is geen onbekende organisatie voor Dick. Voorheen was hij lid van het College voor de Rechten van de Mens. In die functie heeft hij op verzoek van ZonMw een quickscan gemaakt van een aantal ZonMw-programma’s. Het doel was om te toetsen in hoeverre deze programma’s voldeden aan de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap. Houtzager: ‘Uit de quickscan kwam naar voren dat bij aantal programma’s het medisch model nog te veel het uitgangspunt vormde. In die programma’s stond niet de persoon centraal, maar de ziekte of beperking. Terwijl het in het VN-verdrag Handicap juist om de mens gaat, en niet om zijn of haar beperking of ziekte. Dit zou voor mij reden zijn om ook andere ZonMw-programma’s naast het VN-verdrag Handicap te leggen.'

Het VN-verdrag Handicap heeft veel veranderd in de manier waarop over mensen met beperking gesproken wordt, vertelt Dick. ‘Vroeger werd het als een gunst gezien als er rekening werd gehouden met je beperking. Dat is niet langer een gunst, maar een mensenrecht. Ik zou het boeiend vinden om te kijken wat nu de stand van zaken is wat betreft naleving van het VN-verdrag in onze programma’s. Zo kan ik mijn kennis en ervaring op gebied van inclusie en participatie van mensen met een beperking breed delen en nog meer bewustwording creëren.’    

College voor de Rechten van de Mens

Houtzager deed een schat aan ervaring op bij het College voor de Rechten van de Mens, die goed van pas komt in zijn nieuwe functie bij ZonMw. Bij het College had hij twee hoofdtaken: onderzoek doen en discriminatiezaken beoordelen. Die zaken gingen vaak over discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte. Zoals de weigering van vervoerder HTM om elektrische rolstoelen toe te laten in de tram.

‘HTM had officieel beleid om geen elektrische rolstoelen in trams toe te staan’, licht Dick toe. ‘Een gewone rolstoel mocht er wel in, maar een elektrische niet. Twee rolstoelgebruikers hebben deze zaak aan het College voorgelegd. HTM stelde dat een elektrische rolstoel te zwaar was voor het tramvoertuig. Maar wat bleek? HTM had nooit onderzocht of het gewicht van de rolstoel daadwerkelijk een bezwaar was bij het inrijden van de tram. Ze konden hun beleidsmaatregel bij het College niet hard maken. Het oordeel was dan ook: HTM heeft “verboden onderscheid” gemaakt omdat ze de regel niet konden onderbouwen.’ Na dit oordeel ging stichting Voor all in overleg met HTM. Het beleid is daarna aangepast. 

Dick neemt veel van zijn ervaring mee naar ZonMw. ‘Dit soort voorbeelden helpen om collega’s bewuster te maken van de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Ik kijk er naar uit om ook bij ZonMw een actieve rol te kunnen spelen in de bewustwording over en de uitwerking in de praktijk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.’

Meer informatie

]]>
news-4725 Wed, 16 Oct 2019 13:07:54 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/mantelzorg-en-arbeid/ ‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen. news-4726 Tue, 15 Oct 2019 13:10:00 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #4 Gendersensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/gendersensitiviteit-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ Marrie Bekker pleit al jaren voor meer gendersensitiviteit binnen de psychologie en de gezondheidszorg. We praten over autonomie, oorzaken voor verschillen tussen mannen en vrouwen en het 'Handboek psychopathologie bij mannen en vrouwen'. news-4662 Mon, 07 Oct 2019 14:02:01 +0200 Nieuw boek over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/blog-details/2019/09/26/Over-het-hoofd-gezien?originNode=163 Medisch socioloog dr. Eric Hermans luidt de noodklok over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In zijn nieuwe boek 'Over het hoofd gezien' stelt hij dat er in Nederland minstens 100.000 kinderen zijn met onbehandelde onzichtbare beperkingen als gevolg van NAH. news-4648 Thu, 03 Oct 2019 10:44:07 +0200 Seksuele weerbaarheid voor LVB-jongens met programma Make a Move+ https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/seksuele-weerbaarheid-jongens-lvb?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitskpngs10september2019&utm_content=seksuele+weerbaarheid+voor+jongens+met+een+lvb Make a Move is een preventieproject over seksualiteit en relaties voor jongens van 12 t/m 17 in de residentiële jeugdzorg. Het programma is ontwikkeld door Kenniscentrum seksualiteit Rutgers en onderzocht door de Universiteit Maastricht. Make a Move+ van Rutgers, een groepsprogramma voor jongens tussen 14-21 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB), is onlangs erkend als een goed door kennis onderbouwde interventie. Make a Move+ bevordert gezond seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid bij jongens met een LVB. In groepsbijeenkomsten verkennen de jongens stapsgewijs thema’s als mannelijkheid, meiden, daten en seksualiteit. news-4605 Tue, 01 Oct 2019 11:00:00 +0200 Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-presenteer-jouw-praktijkvoorbeeld-tijdens-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis? En wil je jouw ervaringen graag met anderen delen? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’, dat plaatsvindt op 10 en 24 maart 2020! Aanmelden van praktijkvoorbeelden kan tot en met 3 november 2019. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan, richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aan bod, denk aan:

 • Eenzaamheid
 • Verbinding tussen welzijn in het sociaal domein en zorg
 • Schulden- en armoedeproblematiek
 • Gezonde wijken
 • Burgerparticipatie
 • Participatie van mensen met een beperking
 • Jeugdwerk
 • Samenlevingsopbouw
 • Maatschappelijke zorg
 • Sociale veiligheid
 • Ouderen

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Waar moet mijn voorbeeld aan voldoen?

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

 • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
 • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
 • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
 • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
 • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)

Praktijkvoorbeelden aandragen kan via dit formulier. Aanmelden kan tot 3 november 2019. Eind november maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoor je of je jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres kunt presenteren! Organisaties die een praktijkvoorbeeld mogen presenteren, worden zowel qua communicatie als qua organisatie begeleid.

Over het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’

 Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Meer informatie en aanmelden

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven. Vanaf 1 december is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

]]>
news-4632 Mon, 30 Sep 2019 14:59:24 +0200 Neurowetenschapper Aleksandra Badura over het belang van open science https://mediator.zonmw.nl/mediator-37/wij-willen-dat-onze-review-goed-gelezen-wordt/ Hoe werkt het cerebellum precies en welke rol spelen deze ‘kleine hersenen’ bij het ontstaan van autisme of andere ontwikkelingsstoornissen? Dr. Aleksandra Badura publiceerde een systematische review hierover en de resultaten van haar vervolgonderzoek open access. Lees het interview met de neurowetenschapper in Mediator 37. news-4607 Tue, 24 Sep 2019 16:02:03 +0200 Sporten met beperking dankzij slimme vondsten https://mediator.zonmw.nl/mediator-37/sporten-met-beperking-dankzij-slimme-vondsten/?utm_medium=email ‘Be active’ en ‘sporten doet iets met je’. De slogans van de Nationale Sportweek en de European Sport Week, die deze maand worden gehouden, zijn duidelijk: sporten is goed voor je. Maar als je een fysieke beperking hebt, is ‘gewoon’ sporten niet altijd mogelijk. Jan Verberkt zoekt daarvoor slimme oplossingen. Hij is projectleider van het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten in Eindhoven. news-4587 Fri, 20 Sep 2019 10:35:38 +0200 Gemeenten aan de slag met maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren met een ‘tussenjaar’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gemeenten-aan-de-slag-met-maatschappelijke-diensttijd-mdt-voor-jongeren-met-een-tussenjaar/ Vandaag hebben 11 gemeenten bericht gekregen dat zij mogen starten met hun MDT-project. De gemeenten gaan in deze projecten experimenteren met een MDT-vorm die is geïnspireerd op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst. 20-28 uur per week

De kern van deze aanpak is dat verschillende groepen jongeren elkaar ontmoeten, dat zij zowel individueel als in groepsverband begeleid worden en dat zij gestimuleerd worden om te werken aan hun competenties. Het verschil met de lopende proeftuinen is dat deze vorm van MDT intensiever is. De deelnemende jongeren gaan zich 20 tot 28 uur per week inzetten voor hun MDT. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om jongeren die kiezen voor een tussenjaar of jongeren die uitvallen op school. 

Helpen en erkenning krijgen

Jongeren noemen als belangrijkste motivatie om mee te doen aan MDT dat ze anderen willen helpen en daarvoor erkenning willen krijgen. Ze willen vaardigheden ontwikkelen en zinvol werk doen, hun leven weer op de rit krijgen, grip krijgen op baan of studiekeuze of de kans op succes daarin vergroten. De gemeenten gaan samen met buurgemeenten, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan de slag om de jongeren een waardevolle MDT te bieden.

Over de projecten

Een overzicht van deze 11 nieuwe projecten is hier te vinden. Meer informatie over deze projecten wordt begin oktober op onze website gepubliceerd. 

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.

Meer weten? 

]]>
news-4569 Wed, 18 Sep 2019 14:17:47 +0200 Mediawijsheidmanifest voor jongeren met een LVB https://www.mediawijzer.net/netwerk/manifest/ Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn online extra kwetsbaar. Deze groep loopt een verhoogd risico om slachtoffer òf dader te worden van bijvoorbeeld cyberpesten, sexting en grooming. Met het Mediawijsheidmanifest ‘Ook jongeren met een licht verstandelijke beperking hebben recht op een leuk online leven’ wil het Netwerk Mediawijsheid hierin samen met organisaties, zorgprofessionals en experts verandering brengen. news-4555 Tue, 17 Sep 2019 13:21:50 +0200 Subsidieoproep Gewoon Bijzonder over onderzoek met bestaande data https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-gewoon-bijzonder-over-onderzoek-met-bestaande-data/ Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met deze oproep stimuleert ZonMw het gebruik van bestaande data binnen de gehandicaptenzorg.  

Deze subsidieoproep is bedoeld om het gebruik van bestaande data binnen de Gehandicaptenzorg te stimuleren en daarmee praktijkvragen op het gebied van gedrag, gezondheid en participatie te beantwoorden.

Impuls aan je carrière

Hiernaast biedt de oproep kansen voor zorgprofessionals (eventueel in opleiding) die interesse hebben om naast hun werk als professional wetenschappelijk onderzoek te doen. Ook voor praktijkonderzoekers die zowel werkzaam zijn in onderzoek als praktijk kan deze oproep een impuls aan de carrière geven. De oproep draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke vaardigheden en het bieden van een verdieping van de werkzaamheden.

De aanvraag gaat om onderzoek met reeds bestaande data over (één van) de thema’s van Gewoon Bijzonder: gezondheid, gedrag of participatie. De subsidie is persoonsgebonden en is bedoeld voor zorgprofessionals (eventueel in opleiding) en voor (praktijk-)onderzoekers. De subsidie wordt aangevraagd vanuit een zorginstelling of onderzoeksinstelling.

Per project kan maximaal € 50.000,- worden aangevraagd. Het project duurt maximaal 9 maanden.

 

]]>
news-4526 Tue, 10 Sep 2019 07:40:42 +0200 Leidraad LVB in het vizier: bundeling van kennisproducten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leidraad-lvb-in-het-vizier-bundeling-van-kennisproducten/ Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op verslavingsproblemen. De leidraad LVB in het vizier geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen met licht verstandelijke beperkingen in combinatie met verslavingen, zoals alcohol- en drugsgebruik. Een ander doel van deze leidraad is om de samenwerking tussen verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg te verbeteren.

De leidraad is bedoeld voor directe begeleiders, ouders, stafmedewerkers, behandelverantwoordelijken, ondersteuners in de langdurige gehandicaptenzorg en alle anderen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen met licht verstandelijke beperkingen. De leidraad is ontwikkeld binnen het programma Gewoon Bijzonder.

Jongeren met LVB en verslaving

Veel jongeren met eenl licht verstandelijke beperking experimenteren met het gebruik van tabak,  alcohol en drugs. Ook gamen en internetten komt vaak voor onder jongeren. Het lijkt er op dat mensen met een LVB vaker in de problemen komen met middelengebruik. Dat komt mogelijk door hun kwetsbaarheid, maar ook omdat er niet altijd voldoende passende hulp is. Daarnaast heeft ook de omgeving van de cliënt (zoals familie en begeleiders) vaak hulp en ondersteuning nodig.

Mensen met een LVB maken zo veel mogelijk zelf keuzes. In hun leven hebben ze bij deze keuzes vaak professionele ondersteuning nodig. Het omgaan met verslavingsproblemen bij mensen met een LVB vraagt veel kennis en vaardigheden op het gebied van zowel LVB-zorg, als de verslavingszorg.

Drie fasen van begeleiding

Het stoplichtmodel beschrijft fasen van middelengebruik. Van geen middelengebruik tot een ernstige verslaving. Elke fase van middelengebruik betekent ook iets voor de begeleiding: van voorkomen dat er problemen ontstaan (preventie) in de groene fase tot behandelen van de verslaving in de rode fase. De afgelopen jaren zijn verschillende kennisproducten ontwikkeld: het gaat hierbij om interventies voor alle fasen van het stoplichtmodel, maar ook om boeken en artikelen en trainingen. Deze zijn samengevoegd in de leidraad.

Meer informatie

Voor meer informatie over de leidraad, de achterliggende visie en tips, ga naar het Kennisplein Gehandicaptensector

 

 

]]>
news-4512 Mon, 09 Sep 2019 09:55:00 +0200 Nieuw: Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-kickstarter-patientenparticipatie-bij-onderzoek/ Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je patiënten of cliënten zinvol bij je onderzoek? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? En hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? Onderzoekers kunnen nu voor de antwoorden terecht op de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek op www.participatiekompas.nl/kickstarter. De Kickstarter biedt informatie en advies over patiëntenparticipatie, toegespitst op wetenschappelijk onderzoek. Hij maakt onderzoekers wegwijs en geeft ze handvatten om participatie in hun onderzoek vorm te geven. Met dossiers over belangrijke en relevante thema’s die onderzoekers zelf hebben aangedragen.

Cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers

De website is ontwikkeld door PGOsupport samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vorm en inhoud zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld in cocreatie met wetenschappelijk onderzoekers.
Het project is geïnitieerd en gefinancierd door ZonMw, Alzheimer Nederland, Harteraad, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Alle soorten onderzoek en in iedere fase

Patiëntenparticipatie is zinvol in alle soorten onderzoek en in alle fases. Van fundamenteel onderzoek tot klinisch of toegepast. En van het bepalen van een onderzoeksagenda en het schrijven van een voorstel, tot het uitvoeren en afronden van een onderzoek. De Kickstarter bestrijkt dan ook alle soorten van en fases in wetenschappelijk onderzoek.

Informatie op maat

De Kickstarter biedt informatie op maat voor alle vragen en situaties van onderzoekers. Of het nu gaat om de basis: vormgeven aan patiëntenparticipatie, of om het verdiepen van de inbreng van patiënten. Of hoe je ervaringsdeskundigen vindt en hoe om te gaan met voorwaarden van subsidiegevers.

Bewezen meerwaarde

Uiteraard bevat de Kickstarter een pagina met informatie over de bewezen meerwaarde  van patiëntenparticipatie. Naast relevanter onderzoek is dat onder meer inzicht in wat patiënten acceptabel vinden en meer en betere communicatie over de resultaten van onderzoek.

Jolanda Huizer, programmamanager bij ZonMw onder andere voor het beleidsspeerpunt Participatie: ‘Voor ons is het vanzelfsprekend dat je in projecten samenwerkt met ervaringsdeskundigen. Maar we begrijpen dat onderzoekers nog wel vraagtekens hebben hóé zij dat kunnen doen. Deze Kickstarter, ontwikkeld samen met onderzoekers, is hiervoor heel praktisch en gebruiksvriendelijk. Zo maken we het onderzoekers gemakkelijker om ervaringsdeskundigen betekenisvol te betrekken.’

Wegwijzer van en voor betrokken partijen

De Kickstarter is speciaal voor onderzoekers gemaakt. Met specifieke informatie en antwoord op vragen die bij onderzoekers leven. De Kickstarter is een onderdeel van een bredere website over patiëntenparticipatie: participatiekompas.nl. Participatiekompas biedt methoden en tools, praktijkvoorbeelden en publicaties over patiëntenparticipatie voor alle betrokken partijen: beleidsmakers, zorgprofessionals en organisaties van patiënten en cliënten.

Naar de Kickstarter

Je  vindt de Kickstarter op www.participatiekompas.nl/kickstarter

Meer informatie

Meer weten over samenwerken met cliënten of patiënten in alle fasen en alle vormen van onderzoek?

]]>
news-4508 Wed, 04 Sep 2019 13:37:34 +0200 Twee subsidieoproepen open voor lokale netwerken rondom thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/twee-subsidieoproepen-open-voor-lokale-netwerken-rondom-thuiswonende-ouderen/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft twee subsidieoproepen opengesteld. Als u deel uitmaakt van een lokaal netwerk van professionals dat een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen biedt en uw netwerk verder wilt ontwikkelen, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Afhankelijk van de fase waarin uw netwerk zich bevindt, kunt u een Ontwikkelsubsidie (fase I) of een Uitwerkingssubsidie (fase II) aanvragen. Ontwikkelsubsidie – fase I

Met de ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – fase I’ kunt u met hulp van een externe adviseur uw netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Door meer inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en de omgeving van uw netwerk, kunt u het aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg nog beter laten aansluiten bij uw situatie en  de behoeften en wensen van ouderen in het werkgebied. Zo kunnen zij, met de juiste hulp, langer thuis blijven wonen.

Voor wie

Het is een voorwaarde dat uw lokale netwerk al enige tijd samenwerkt en huisartsen- en wijkverpleegkundige zorg biedt (of dit wil gaan doen). Het netwerk wil de samenwerking professionaliseren en eventueel uitbreiden. Kijk voor de mogelijkheden en andere voorwaarden in de subsidieoproep.

Een aanvraag voor een Ontwikkelsubsidie bedraagt maximaal € 17.500,- en heeft een looptijd van maximaal 4 maanden. U kunt uw aanvraag tot 31 december 2019 doorlopend indienen op het moment dat uw netwerk daar klaar voor is. Ingediende aanvragen zullen zo spoedig mogelijk worden beoordeeld, waarna u een bericht ontvangt over het besluit.

Webinar Ontwikkelsubsidie

Voor geïnteresseerden in de Ontwikkelsubsidie hebben wij op 24 september een webinar georganiseerd. Tijdens deze online informatiebijeenkomst bespraken we de subsidieoproep en gaven wij u praktische tips voor het indienen van een aanvraag. Alle informatie uit deze bijeenkomst én de mogelijkheid om de presentatie terug te kijken, vindt u hier.

Uitwerkingssubsidie – fase II

Met de ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – fase II’ kan uw netwerk zich verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren. Uw netwerk wil zich verder ontwikkelen op procesniveau en op inhoudelijk niveau en – samen met een actieonderzoeker - het zorg- en ondersteuningsaanbod verder verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken.

Voor wie

Het is een voorwaarde dat uw netwerk al enige tijd samenwerkt en huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt. De coördinatie van het netwerk is belegd en mocht het nodig zijn dan is uitbreiding van uw netwerk een belangrijk streven gedurende dit project. Kijk voor de mogelijkheden en andere voorwaarden in de subsidieoproep.

Een aanvraag voor een Uitwerkingssubsidie bedraagt maximaal € 49.500,- en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 15 oktober 2019.

Meer informatie

Meer over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning, de subsidieoproepen en andere informatie vindt u op www.zonmw.nl/netwerken-lzo. Als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief Ouderen.

 

]]>
news-4498 Mon, 02 Sep 2019 16:32:01 +0200 Zomerfestivals voor mensen met een beperking steeds populairder https://www.zorgwelzijn.nl/festivals-voor-mensen-met-een-beperking-hot-deze-zomer/ Festivals voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking waren deze zomer erg in trek. Naast festivals speciaal voor mensen met een beperking, streven HandicapNL en stichting No Restrictions Party Unlimited (NRPU) ernaar ook reguliere festivals toegankelijker te maken.