ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Wed, 12 Dec 2018 22:13:34 +0100 Wed, 12 Dec 2018 22:13:34 +0100 TYPO3 news-3329 Mon, 10 Dec 2018 09:44:05 +0100 Schrijf jouw innovatie in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-2019 Lijkt het jou leuk om jouw zorginnovatie te pitchen tegenover partners, startups, experts, zorginstellingen en financierders? Schrijf je nu in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 en maak kans op een geldbedrag van in totaal €15.000,- euro (€10.000,- voor de vakjuryprijs en €5.000,- voor de publieksprijs). Aanmelden kan tot en met 31 december 2018. news-3292 Thu, 29 Nov 2018 16:04:16 +0100 Eerste leernetwerkbijeenkomst EMB in het vizier veelbelovend https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/bijeenkomst-leernetwerkbijeenkomst-lancering-leidraad-emb-in-het-vizier?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitsknpgs29november2018a&utm_content=lancering+leidraad+emb+in+het+vizier Op 21 november was het zo ver: de eerste leernetwerkbijeenkomst van EMB in het vizier. Hierin stond onder andere de lancering van de leidraad EMB in het vizier centraal. Verder gaan dit jaar 10 organisaties aan de slag met het vraagstuk: Hoe kun je mensen met EMB op een goede manier ondersteunen? news-3266 Mon, 26 Nov 2018 08:48:36 +0100 Werken met niet-aangeboren hersenletsel https://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/werken-met-nah In het kader van een gezamenlijk project tussen FNO, ZonMw en de Edwin van der Sar Foundation om jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen, heeft het Verwey-Jonker Instituut een verkennend onderzoek uitgevoerd. Het doel was inzicht te krijgen in de samenstelling en omvang van de groep jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) t/m 25 jaar. Welke problemen ervaren zij rondom opleiding en werk? news-3261 Fri, 23 Nov 2018 14:11:00 +0100 Met de Class hebben jonge mensen met NAH weer perspectief https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-de-class-hebben-jonge-mensen-met-nah-weer-perspectief/ Het project de Class van de Edwin van der Sar Foundation verwelkomde, met de start van de vijfde Class, haar 100ste deelnemer. Ook ZonMw en FNO maken deel uit van dit initiatief waarbij een groep gemotiveerde jongeren met NAH wordt ondersteund bij het afronden van een studie, het opdoen van werkervaring, het vinden van een passende baan én een actief leven. ‘Vooral als je nog jong bent, wil je graag meedoen. Met hersenletsel maak je een valse start. Ik ben trots en dankbaar dat wij sinds 2012 samen een heel mooi pad hebben gelegd voor de volgende generaties. Samen kom je echt veel verder.’

‘Ik wil, samen met mijn vrouw Annemarie en met de bedenker van de Class Maurice Brederode, iets teruggeven aan de maatschappij. De blik weer vooruit richten, wij ondersteunen daarbij.’

Deze woorden spraken Annemarie en Edwin van der Sar op de feestelijke bijeenkomst op 21 november 2018. De derde Class van de Edwin van der Sar Foundation werd uitgezwaaid en (alweer) de vijfde Class werd verwelkomd. Met de Class krijgen jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de gelegenheid om een jaar lang een intensief programma te volgen van onder andere bijeenkomsten, trainingen, begeleiding op maat, sport en beweging. Het programma is er op gericht om de schoolopleiding af te maken en vooral de weg naar werk te vinden.

Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mocht de 100ste deelnemer welkom heten. Niet in de vorm van één persoon, maar gesymboliseerd door de hele nieuwe Class. Want het gaat bij de Class immers om ‘samen’.

Onderzoek

ZonMw en FNO financieren onderzoek naar de effectiviteit van de Class. Projectleider Hennie Boeije van het Nivel vertelt dat zij met haar team uitzoekt of de aanpak van de Class werkt, wat maakt dat de Class werkt en wat de verbeterpunten zijn. Ook wordt bekeken of het mogelijk is om deze aanpak in te zetten bij jonge mensen met andere aandoeningen of beperkingen.

Hennie Boeije: ‘Wij horen veel: “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd”. Of: “Je bent nu uitgerevalideerd, we kunnen niet zoveel meer voor je doen.” De Class biedt jonge mensen met NAH weer een toekomst. Met een brede aanpak en hard werken van de kant van de deelnemers. In die aanpak vindt ieder wel iets dat aansluit. De een is vooral gericht op werk. De ander meer op bewegen en sport. Weer een ander is blij om weer mee te kunnen doen.’

‘We hebben voor ons onderzoek veel deelnemers van de Class gesproken. Deelnemers die nog bezig zijn en oud-deelnemers. Een opbrengst van de Class is dat de deelnemers sollicitatievaardigheden hebben opgedaan, en dat hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen is toegenomen. Ook hebben zij meer inzicht in eigen belasting en belastbaarheid. Over het algemeen zijn deelnemers erg te spreken over de Class; iedereen zou het andere jongeren met NAH aanraden. Zij zijn vooral blij om weer perspectief te hebben.’

‘In het onderzoek is ook met ouders gesproken. Ook zij worden bij de Class betrokken. Ze voelen zich gehoord en vinden het ook fijn dat het team van de Class veel kennis van NAH heeft. Het contact met andere ouders is goed voor herkenning en delen van ervaringen. De Class neemt als het ware de zorgen een beetje van ze over. Dat geeft lucht. Ik hoor veel: “Je kunt weer gewoon moeder of vader zijn in plaats van coach.” '

‘Ik heb in de gesprekken met gemeenten en het UWV gemerkt dat zij van goede wil zijn. Maar ze zijn wel zoekende hoe ze kunnen helpen. Ze hebben te weinig kennis over wat jongeren met NAH nodig hebben. Gemeenten zijn ook geïnteresseerd in het vertalen van de aanpak naar andere doelgroepen.’

'We hebben ook nog een literatuuronderzoek gedaan naar andere aanpakken. Wat is daar succesvol of juist niet.'

Wat vinden de jongeren van de uitkomsten?

Hennie Boeije: 'Als we klaar zijn, ligt er een voorstel met knelpunten en verbeterpunten. Dat voorstel gaan we vervolgens bespreken met de jongeren: herkennen ze de uitkomsten, hebben ze nog adviezen. En er komt een bijeenkomst met jongeren die andere chronische problemen hebben: kunnen zij iets met deze aanpak?’

Begin 2019 wordt het onderzoek afgerond.

Meer informatie

]]>
news-3249 Tue, 20 Nov 2018 16:19:00 +0100 Stap uit de verbale box https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stap-uit-de-verbale-box/ Zes nieuwe netwerken van Gewoon Bijzonder zijn recent van start gegaan. Op donderdag 15 november kwamen zij, samen met de zes reeds bestaande netwerken, bijeen om ervaringen en tips uit te wisselen. De nieuwe netwerken richten zich op mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Eén project richt zich bijvoorbeeld op de vraag ‘hoe kunnen we de wereld voor mensen met een ernstig meervoudige beperking begrijpelijker en toegankelijker maken?’ Een ander project kijkt naar: ‘Hoe kunnen we de kracht en het welbevinden bevorderen van gezinnen met een kind met EMB?’

Bij alle projecten is het van belang te kijken naar het bredere perspectief. Aan de ene kant gaat het om maatwerk voor de doelgroep waar het netwerk zich op richt. Maar het is ook belangrijk om te kijken of je kan opschalen naar andere regio’s. En uitschalen; een verbreding zoeken naar andere doelgroepen.

Eén van de doelgroepen binnen de reeds bestaande netwerken is mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met dat netwerk wordt ernaar gestreefd om mensen met NAH beter mee te laten doen in de samenleving. Neem bijvoorbeeld de publieke ruimte. Deze biedt mensen met NAH vaak te veel prikkels, wat het lastig maakt volwaardig te kunnen participeren. 

Om relevant onderzoek te doen, werken in alle netwerken de onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen, veelal als co-onderzoekers. Gelijkwaardigheid in de werkrelatie moet daarbij voorop staan. Dat betekent goed naar elkaar luisteren, de tijd nemen. En dat is nog best een uitdaging. 

Binnen alle netwerken waar gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers, moeten de betrokkenen daarom leren om beter met elkaar samen te werken. De boodschap van Sofie Sergeant, onderzoeker van het project Samen leren samen werken, die hierover trainingen geeft, adviseert: ‘Stap uit de verbale box. Communiceer eens wat meer met beeld en geluid. Helder, maar zonder verkleutering.’

Meer informatie

]]>
news-3230 Mon, 19 Nov 2018 10:56:44 +0100 Mystery guests met een licht verstandelijke beperking beoordelen toegankelijkheid gemeente http://www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl/blog/post.php?s=2018-11-08-toegang-tot-het-sociaal-domein-dubbele-winnaar-innovatieprijs-handhaving-en-toezicht-2018 Mystery guests met een licht verstandelijke beperking onderzochten bij 5 gemeenten de toegankelijkheid. Het project won eerder deze maand de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. Mede dankzij de website toegangsociaaldomein.nl kunnen gemeenten hier hun voordeel mee doen en het sociaal domein voor iedereen toegankelijk maken. Mystery guests met een licht verstandelijke beperking onderzochten bij 5 gemeenten de toegankelijkheid. Het project won begin deze maand de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2018. De vakjury was zeer onder de indruk van dit project. Daarnaast won het project ook de publieksprijs. Omdat het een grote en onzichtbare groep mensen betreft, is de maatschappelijke relevantie van dit project groot. En mede dankzij makkelijk geschreven publicaties en de website toegangsociaaldomein.nl, kan heel Nederland hier zijn voordeel mee doen en het sociaal domein voor iedereen toegankelijk maken.

]]>
news-3227 Fri, 16 Nov 2018 14:38:08 +0100 Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft een nieuwe website https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/een-nieuw-kennisplein-gehandicaptenzorg Het kennisplein is er voor begeleiders, gedragsdeskundigen, onderzoekers, opleiders of adviseurs sociaal domein. Op het kennisplein wordt kennis landelijk beschikbaar gemaakt, om de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te verbeteren. news-3226 Fri, 16 Nov 2018 12:56:13 +0100 96 projectaanvragen binnengekomen voor eerste subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/96-projectaanvragen-binnengekomen-voor-eerste-subsidieoproep-voor-elkaar/ Voor de eerste subsidieoproep van het programma Voor elkaar!, getiteld ‘Implementeren met impact’, zijn 96 aanvragen binnengekomen. In de aanvragen zit veel variatie, op thema, doelgroepen en soorten organisaties.  Deze eerste subsidieoproep ging over implementatie, het verder richting de praktijk of toepassing brengen van een bestaand product, dienst of activiteit. De thema’s waarop is ingediend, lopen uiteen. Van onderwerpen gerelateerd aan zorg, tot aan projecten over werk en school. Er zijn aanvragen binnengekomen van zowel de meer traditionele verenigingen als van andere organisaties, zoals platforms en netwerken. Ook de aangevraagde bedragen lopen uiteen. 

Beoordeling

De komende weken worden alle subsidieaanvragen bekeken en beoordeeld door het programmateam en de programmacommissie. Daarbij wordt gekeken naar de criteria uit de subsidieoproep over bereik en impact. Het gaat om vragen over de relevantie van het project, zoals: is het product, de dienst of de activiteit een antwoord op het probleem van de doelgroep. Of, zit de doelgroep juist op dít product, deze dienst of activiteit te wachten. Het gaat ook om kwaliteit. Bijvoorbeeld, gaat het plan van aanpak ertoe leiden dat het product, de dienst of activiteit ook daadwerkelijk duurzaam gebruikt gaat worden in de praktijk. 

Beslissing

De subsidieaanvragen worden op 6 december door programmacommissie besproken. Rond 20 december gaan de brieven uit waarin aan de indieners van de subsidieaanvraag bekend gemaakt wordt of hun project is gehonoreerd. In de brief wordt ook toelichting gegeven op de honorering of de afwijzing. Tot die tijd wordt er nog niet over de uitkomsten van deze subsidieoproep gecommuniceerd.  

De volgende subsidieoproep

Gezien het beschikbare totaalbedrag en het aantal aanvragen zullen er vrijwel zeker ook mooie voorstellen zijn die het (net) niet halen. Toekomstige subsidieoproepen bieden nieuwe kansen. In de tweede helft van januari 2019 maken wij bekend waar de eerstvolgende subsidieoproepen over gaan.

Meer informatie

Lees alles over het programma Voor elkaar! op onze speciale programmapagina.
 

]]>
news-3209 Tue, 13 Nov 2018 13:48:00 +0100 Kindergebaren-app wint Gehandicaptenzorgprijs 2018 https://www.vgn.nl/artikel/27039 De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind (NSDSK) is met de interactieve Kindergebaren-app winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2018. Met de app leren dove, slechthorende en horende kinderen spelenderwijs gebaren en dit versterkt de communicatie tussen jonge kinderen. news-3177 Thu, 01 Nov 2018 11:14:16 +0100 Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen bundelen de krachten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/academische-werkplaatsen-verstandelijke-beperkingen-bundelen-de-krachten/ ZonMw heeft een nieuw programma: Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Dit voorjaar gaf het ministerie van VWS hiervoor de opdracht. In totaal zijn er zes Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen geselecteerd voor een subsidie binnen dit nieuwe programma. In de Academische Werkplaatsen werken zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen aan het verbeteren van de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samenwerken, wordt beter bruikbare kennis ontwikkeld. En is er ook meer kans dat deze in de praktijk wordt toegepast. Zo versterken deze partijen samen de kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

De krachten gebundeld

De zes werkplaatsen hebben zich tevens verenigd in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Bij de associatie zijn meer netwerken aangesloten dan alleen diegenen die financiering gaan krijgen vanuit het programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. Professor Petri Embregts (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University) geeft als één van de initiatiefnemers van deze Associatie aan dat daar bewust voor gekozen is: ‘Het doel van de associatie is primair om op inhoud samen te werken. Dus onafhankelijk van de toegekende financiering. De associatie is een open netwerk. Niet alleen reeds bestaande Academische Werkplaatsen kunnen zich hierbij aansluiten. Ook kennisnetwerken die kunnen uitgroeien tot een Academische Werkplaats.’ 

Meerwaarde

‘De meerwaarde van aansluiting bij de associatie ligt in het bundelen van krachten’, aldus Embregts. ‘Bijvoorbeeld bij het formuleren van kennisvragen. Iedere Academische Werkplaats heeft eigen speerpunten en expertise. Door het bundelen van onze kennis kunnen we die kennisvragen formuleren die zowel relevant zijn voor de praktijk als toegevoegde waarde hebben voor de wetenschap. Ook proberen we door deze samenwerking overlap in onderzoek te beperken. En natuurlijk kan men van elkaar leren. Bijvoorbeeld als het gaat om wat er nodig is om resultaten naar de praktijk brengen.’

Door samen te werken binnen de associatie, kunnen kennisnetwerken die (nog) niet door VWS zijn geselecteerd voor subsidie veel leren van de aanpak van reeds bestaande succesvolle Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. ‘Zo komen zij op zeker moment wellicht ook in aanmerking voor financiering.’

Daarnaast zijn er ook uitdagingen die voor individuele Academische Werkplaatsen te groot zijn. Embregts: ‘Dan is het belangrijk elkaar makkelijk te kunnen bereiken en samen antwoorden te vinden. En, ook niet onbelangrijk: ‘we hebben gemerkt dat Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen buiten de sector nog wat onbekend zijn. Deze associatie kan onze zichtbaarheid vergroten waardoor we gezamenlijk kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.’

Meer informatie

]]>
news-3114 Mon, 15 Oct 2018 13:01:00 +0200 Tweet MEE NL Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders hebben een niet-zichtbare beperking en hoe ga je daarmee om? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mee-nl-meer-dan-25-miljoen-nederlanders-hebben-een-niet-zichtbare-beperking-en-hoe-ga-je-daar/ news-3106 Fri, 12 Oct 2018 15:37:51 +0200 De meerwaarde van groene dagbesteding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-meerwaarde-van-groene-dagbesteding/ Door groene dagbesteding kunnen mensen met dementie zinvol bezig zijn en structuur aanbrengen in de dag. Bovendien brengt dit mantelzorgers rust. Het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) deden onderzoek naar groene dagbesteding en de meerwaarde hiervan. Het RIVM en de WUR interviewden mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbesteding en gemeenten. Zij vroegen hen welke vormen dagbesteding er zijn, welke kenmerken dit heeft en wat de waarde hiervan is voor de stad en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek werd gefinancierd in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Wat is het?

Groene dagbesteding kan bestaan uit bijvoorbeeld een stadsboerderij, verpleeghuizen die hun tuin openstellen en wijkbewoners die de buurttuin aanbieden. De activiteiten voor mensen met dementie kunnen zijn: dierverzorging, tuinieren, wandelen, huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten. Groene dagbesteding sluit aan op het gemeentelijk beleid om langer thuis wonen en een dementievriendelijke samenleving te stimuleren.

Verbeterpunten

Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn nog niet altijd goed op de hoogte met de mogelijkheid van groene dagbesteding. Aanbieders van groene dagbesteding krijgen de aanbeveling hun initiatieven beter kenbaar te maken en kennis uit te wisselen met andere aanbieders.

Zorgboerderijen

Groene dagbesteding is voor meer mensen waardevol. Behalve mensen met dementie blijken zorgboerderijen een waardevolle voorziening voor jeugd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Lees meer over in de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’.

Meer informatie

]]>
news-3054 Thu, 27 Sep 2018 14:29:25 +0200 De patiënt is de baas bij een nieuw project van het AMC https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-patient-is-de-baas-bij-een-nieuw-project-van-het-amc~ba23c08b/ Niet langer de experimenten van wetenschappers in een laboratorium als basis van een studie, maar het dagelijks leven van patiënten aan de keukentafel: dat is het uitgangspunt van het project ‘Mijn eigen onderzoek’ dat dinsdag officieel van start gaat. Het project - een samenwerkingsverband van vier universiteiten, een patiëntenorganisatie en voedingsbedrijven - wil vooral varen op de ervaringen van individuele chronisch patiënten. news-2871 Wed, 19 Sep 2018 16:30:00 +0200 Informatiebijeenkomst eerste subsidieoproep Voor elkaar! ‘Implementeren met impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatiebijeenkomst-eerste-subsidieoproep-voor-elkaar-implementeren-met-impact/ De eerste ronde van de projectsubsidies van het ZonMw-programma Voor elkaar! gaat over implementatie. Deze subsidieronde wordt opengesteld op 19 september 2018. Heeft uw als patiëntenorganisatie of organisatie van mensen met een beperking een veelbelovend product ontwikkeld. En heeft u een plan om de stap naar (breder) gebruik in de praktijk te maken? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst over deze subsidieronde op 19 september bij PGOsupport in Utrecht. Concrete producten of resultaten een stap verder brengen
 • Bent u een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de positie van patiënten, cliënten en/of hun naasten?
 • Heeft u een concreet, gebruiksklaar product ontwikkeld, waar men om zit te springen, maar moet u de stap naar daadwerkelijk gebruik in de praktijk  nog maken?
 • Of wordt het product dat u heeft ontwikkeld al met succes gebruikt, maar verdient het een bredere toepassing? Bijvoorbeeld niet alleen voor uw patiëntengroep, maar ook voor anderen.
 • Of heeft u een beleidsmaatregel voor elkaar gekregen waar uw gemeente heel blij mee is, en die andere gemeenten met wat aanpassingen zouden kunnen overnemen?
 • En heeft u een goed plan om dit voor elkaar te krijgen?  

Kortom, wilt u implementeren met impact? Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen. Het maakt niet uit of uw organisatie groot of klein, traditioneel of meer vernieuwend is. Als u maar een veelbelovend concreet product heeft ontwikkeld, waar veel behoefte aan is bij uw achterban en bij bijvoorbeeld artsen, zorgverleners, verzekeraars of gemeentes.

Informatiebijeenkomst

Op 19 september 2018 organiseren wij een een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep. Deze bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, bij PGOsupport, aansluitend op het programma van de Academieparade.

Tijdens de informatiebijeenkomst

 • lichten wij de subsidieronde toe,
 • nemen wij met u de criteria door waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen,
 • en leggen wij uit hoe het indienen van een aanvraag in zijn werk gaat.

Er is ook ruimte voor het stellen van vragen en om ideeën uit te wisselen.

Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom. Het programma start om 16:30 uur.
Na afloop van de bijeenkomst is er een broodje.

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt. Dus meldt u snel aan via het aanmeldformulier (1 persoon per organisatie; tenzij u begeleiding nodig heeft).

 • Naar het aanmeldformulier

De subsidieronde

De subsidieronde 'Implementeren met impact' gaat open op 19 september 2018. Vanaf die datum is de subsidieoproep te vinden op de subsidiekalender van ZonMw. Achtergrondinformatie over de subsidieoproep zal ook te vinden zijn op de webpagina Voor elkaar!

 

]]>
news-2962 Fri, 07 Sep 2018 16:00:00 +0200 Nieuw onderzoek voor mensen met een beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-voor-mensen-met-een-beperking/ Binnen het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder gaan dit najaar 6 nieuwe netwerken van start. Drie van deze netwerken richten zich op onderzoek voor mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Drie andere richten zich op mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Samenwerking

In de netwerken ligt het accent op samenwerking. Wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen gaan binnen het netwerk aan de slag met een of meer kennisvragen. 

Gegevens delen, meedoen en kennisbenutting

We willen de uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van gegevens zoveel mogelijk bevorderen. Daarom wordt voor zover mogelijk in de projecten gewerkt met de Minimale Dataset (MDS). Dit is een set vragen waarmee je alle gegevens verzamelt die een goed beeld geven van de cliënt en zijn of haar leefsituatie. Deze kennis is niet alleen voor onderzoekers belangrijk, maar ook voor zorgverleners. Op de lange termijn betekent dit dat je cliënten minder vaak lastig hoeft te vallen met vragenlijsten, omdat de informatie immers al voorhanden is.

‘Daarnaast neemt ook in deze netwerken de participatie van de doelgroep een belangrijke plaats in (of, wat vaak het geval is bij de doelgroepen van deze nieuwe netwerken, de participatie van hun verwanten). Daarmee doelen we niet alleen op meedoen in onderzoek, maar ook op mee-onderzoeken. Daarmee worden ervaringsdeskundige co-onderzoekers steeds vaker toegevoegd aan onderzoeksteams. De ervaring leert dat het samenwerken met een co-onderzoeker meerwaarde heeft. Kristel Vlot-van Anrooij (onderzoeker RadboudUMC), van het al eerder gestarte netwerk Gezonde Leefstijl: ‘Methoden waarin mensen met een verstandelijke beperking deelnemen aan onderzoek sluiten beter aan bij wat de doelgroep nodig heeft.’ (lees hier het hele interview met Kristel).

Kennisbenutting wordt bevorderd door uitwisseling van deze kennis op het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook organiseert het Kennisplein regelmatig bijeenkomsten waar kennis wordt gedeeld. 

De projecten

Dit zijn de 3 projecten die binnenkort gaan starten gericht op EMB:

Dit zijn de 3 projecten die binnenkort gaan starten gericht op ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’:

Meer informatie

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2898 Thu, 23 Aug 2018 12:39:04 +0200 Ervaringsdeskundige, jouw mening telt! http://www.handicapnieuws.net/content/hnnieuws/dinsdag-21-augustus-2018/2/ ‘Als het aankomt op kennis over jouw beperking of chronische ziekte en wat dit voor jouw dagelijkse leven betekent, is er niemand wijzer dan jijzelf.’ Deze zienswijze ondersteunen wij van harte. Daarom nemen ervaringsdeskundigen in veel ZonMw-programma’s en projecten een belangrijke rol in. Lees het gehele artikel op de website van Handicapnieuws.net.  

]]>
news-2787 Tue, 24 Jul 2018 14:51:27 +0200 Samenwerking met co-onderzoeker levert waardevolle informatie op https://publicaties.zonmw.nl/samenwerking-met-co-onderzoeker-levert-waardevolle-informatie-op/ Samen met co-onderzoekers Henk Jansen en Anneke van der Cruijsen doet Kristel Vlot-van Anrooij onderzoek naar het ondersteunen van gezond leven voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Zij maakten hier een filmpje over.  

]]>
news-2749 Thu, 12 Jul 2018 12:43:12 +0200 Signaleringsinstrument ontwikkeld tegen seksuele uitbuiting LVB-jongeren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/signaleringsinstrument-ontwikkeld-tegen-seksuele-uitbuiting-lvb-jongeren/ Jongeren met een licht verstandelijke beperking lopen aanmerkelijk meer risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroegsignalering biedt de mogelijkheid een gericht hulpverlenings- en interventie-programma te ontwikkelen. Daarom is een testmodel signaleringsinstrument ontwikkeld waarin zichtbaar kan worden gemaakt of LVB-jongeren risico lopen om in handen te vallen van loverboys of mensenhandelaren. De ontwikkeling van het testmodel signaleringsinstrument wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Meer informatie

Lees het nieuwsbericht over het signaleringsinstrument op de website van de Koraalgroep.

Hier vindt u meer informatie over het ZonMw project 'Potentiële LVB-slachtoffers loverboys in beeld'.

]]>
news-2734 Tue, 10 Jul 2018 00:00:00 +0200 Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-langdurige-zorg-en-ondersteuning-van-start/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (2018-2021) is van start. Het ministerie van VWS heeft ZonMw hiervoor de opdracht gegeven. Met dit programma bouwt ZonMw de komende jaren samen met relevante stakeholders verder aan een duurzame kennisbasis voor langdurige zorg en ondersteuning. En wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken voor integrale zorg en ondersteuning aan thuiswonende ouderen gefaciliteerd. Maatschappelijke ontwikkelingen en een toenemende complexiteit van zorgvragen in de langdurige zorg en ondersteuning vragen om een duurzame kennisontwikkeling vanuit de praktijk en meer integrale samenwerking. Hieraan wordt, de komende vier jaar, door het nieuwe programma gewerkt met als doel dat meer mensen met hun beperkingen kunnen leven zoals zij dat graag willen.

Cliënten, kennisinfrastructuur, netwerken integrale zorg en ondersteuning én praktijkgericht onderzoek zijn de kernelementen van het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Doelstellingen

Het programma heeft twee doelstellingen:

 1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
 2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Subsidieoproepen

Het Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning zal de komende jaren subsidieoproepen uitzetten rondom de doelgroepen ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een specifieke plek op basis van de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg. De prioritering van de onderzoeksthema’s wordt in samenspraak met cliënten, professionals en andere partijen in de langdurige zorg bepaald, getoetst en gedurende de looptijd waar nodig aangescherpt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom dit nieuwe programma? Via onze programmapagina houden we u op de hoogte. Ook via de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van het programma.

 

]]>
news-2717 Fri, 06 Jul 2018 09:24:41 +0200 Nieuw hulpmiddel voor blinden en slechtzienden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-hulpmiddel-voor-blinden-en-slechtzienden/ Blinde of slechtziende personen kunnen problemen hebben met niet-verbale communicatie. Nieuwe slimme draagbare technologie helpt hen bij het detecteren van een glimlach of andere emotie bij gesprekspartners. Dit gebeurt door vibraties van een riem die je om je lichaam draagt. Bekijk het filmpje op Youtube.  

Gerelateerd 

Bartiméus ontwikkelt navigatieriem

Hoe vind je zelfstandig je weg in huis als je (bijna) niets kunt zien en horen, èn je daarnaast ook een verstandelijke beperking hebt? Bartiméus ontwikkelde een speciale trilriem voor mensen die doofblind zijn en ook een verstandelijke beperking hebben. De riem geeft een signaal af waardoor je weet waar je heen moet.

]]>
news-2686 Mon, 02 Jul 2018 16:20:23 +0200 Karavaan Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/karavaan-gewoon-bijzonder/ Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen van het ZonMw programma Gewoon Bijzonder organiseerde in juni een karavaanbijeenkomst. Het thema zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking stond tijdens deze middag centraal. 'We zien het belang van verbondenheid tussen ouders, cliënten en begeleiders om regie te hebben over het eigen leven', aldus Petri Embregts, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. 'En we leren van co-onderzoekers waarom het zo belangrijk is om ervaringsdeskundigheid te kunnen inbrengen in onderzoek.'

Lees meer over de karavaanbijeenkomst van het netwerk Samen Kunnen Kiezen van Gewoon Bijzonder.

]]>
news-2630 Fri, 22 Jun 2018 11:36:13 +0200 Onbeperkt meedoen in de samenleving https://www.zorgvisie.nl/participatie-gehandicapten/ Onbeperkt meedoen voor mensen met een beperking; volgens VGN-directeur Frank Bluiminck is er nog veel werk aan de winkel. ‘Maak participatie gehandicapten concreet.’  

]]>
news-2627 Thu, 21 Jun 2018 09:02:12 +0200 Alleen straffen helpt verdachten met een licht verstandelijke beperking niet verder https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/#c24158 Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een licht verstandelijke beperking. Kan samenwerking tussen politie, maatschappelijk werk en de gemeente problemen voorkomen? In Zeeland start een pilot om dat uit te zoeken.  

]]>
news-2657 Thu, 21 Jun 2018 07:36:00 +0200 Nieuwsbrief special Schakelteam Personen met Verward Gedrag over lvb https://mailchi.mp/schakelteam/nieuwsflits-11april2018-1197797?e=e36080231d Binnen de groep mensen met verward gedrag komen veel mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) voor. Mensen die moeite hebben zich staande te houden in een voor hen 'verwarrende' maatschappij. En het feit dat de beperking vaak niet herkend wordt maakt het er niet gemakkelijker op. In deze nieuwsbrief aandacht voor projecten en handreikingen die u kunt gebruiken om de herkenning én erkenning van mensen met een lvb te verbeteren.  

]]>
news-2568 Thu, 07 Jun 2018 13:56:13 +0200 Lvb-scholing voor professionals in het veiligheidsdomein https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/zie-en-begrijp-je-mijlvb-scholing-voor-professionals-in-het-veligheidsdomein-en-sociale-domein-in/t/interview-met-projectleider-2/ Waarom is lvb-scholing voor professionals in het veiligheidsdomein en sociale domein zo belangrijk? Karen Schipper legt uit waarom en hoe zij hiermee aan de slag gaat in het project ‘Zie en begrijp je mij?'.  

]]>
news-2543 Thu, 31 May 2018 12:29:34 +0200 Zorgen over proefpersoon-informatie, infrastructuur en toekomstbestendigheid bij evaluatie WMO https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zorgen-over-proefpersoon-informatie-infrastructuur-en-toekomstbestendigheid-bij-evaluatie-wmo/ In 2017 werd de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) voor de derde keer geëvalueerd. Hoofddoel van de WMO is het bieden van voldoende bescherming aan proefpersonen tegen risico’s en bezwaren van deelname aan wetenschappelijk onderzoek zonder de vooruitgang van de medische wetenschap onnodig te belemmeren. Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat zich bij de algemene werking van de WMO geen grote problemen voordoen. Met deze conclusie wordt de lijn doorgetrokken die ook in de vorige 2 wetsevaluaties (2004 en 2012) naar voren kwam. Wel worden op basis van het evaluatieonderzoek 32 aanbevelingen gedaan. Daarvan zijn degene die betrekking hebben op de ‘infrastructuur’, in het bijzonder de toerusting en financiering van de medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek CCMO, het meest urgent.

Schriftelijke informatie proefpersonen ongeschikt

De schriftelijke informatie die proefpersonen uitgereikt krijgen voordat ze toestemming geven, is ongeschikt om potentiële onderzoeksdeelnemers goed te kunnen informeren. Dit is één van de meest opvallende aanbevelingen. De informatie is vaak veel te lang en het taalniveau te hoog. De onderzoekers bevelen onder andere aan dat de toetsingscommissies er (nog) beter op toezien dat de WMO op dit punt wordt nageleefd.

Onduidelijkheid rond reikwijdte

Een ander probleem is dat de vorige evaluaties van de WMO geen verandering hebben kunnen brengen in de problemen rond de reikwijdte van de WMO: valt bijvoorbeeld het biobankonderzoek (langdurige bewaring van lichaamsmateriaal voor toekomstige onderzoeksprojecten) onder de wet? Op korte termijn is de oplossing voor dit probleem gelegen in het opstellen van richtlijnen door de CCMO. Op de lange termijn mogelijk in de uitbreiding van de reikwijdte van de WMO tot andere vormen van medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Toetsingssysteem onder druk

Een knelpunt van geheel andere orde is dat sprake blijkt van een toenemende werkdruk op de toetsingscommissies en hun secretariaten. Dit roept de vraag op of er wel voldoende menskracht en middelen zijn om het toetsingssysteem draaiende te houden. Over het toezicht op de naleving van de WMO wordt geconstateerd dat de 2 toezichthouders op de uitvoering van de wet – de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de CCMO – niet optimaal vorm geven aan hun toezichthoudende taak. Bij het toezicht door de IGJ gaat het met name om het toezicht op de CCMO, bij de CCMO gaat het om het toezicht op de METC’s.

Toekomstbestendigheid

Door het opvolgen van de aanbevelingen kan het functioneren van de WMO nog verder verbeteren. Maar door veranderingen in het medisch-wetenschappelijk onderzoek, zoals een toename van onderzoek met gegevens en lichaamsmateriaal, én de ontwikkelingen op het terrein van de EU-regelgeving, is er reden tot zorg over de toekomstbestendigheid van de wet en het huidige toetsingssysteem. In de evaluatie rijst alles bijeengenomen het beeld op van een systeem dat zich steeds moeizamer laat aanpassen aan die ontwikkelingen. De wetgever zou er daarom goed aan doen onderzoek te starten naar de houdbaarheid van het toetsingssysteem op de lange termijn.

Het evaluatieonderzoek

Het evaluatieonderzoek richt zich niet alleen op de algemene werking van de wet, maar ook op een aantal deelthema’s. Die betreffen de reikwijdte van de wet, het informed consent-vereiste, het functioneren van de medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s), de proefpersonenverzekering en het toezicht op de naleving van de wet. De wetsevaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS. De wetsevaluatie is uitgevoerd door een multidisciplinaire onderzoekgroep van de afdeling Sociale Geneeskunde van het AMC/UvA, de afdeling Medische Ethiek van het Erasmus MC en Pro Facto.

Meer weten?

•    Publicatie Derde evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
•    ZonMw-project Derde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
•    ZonMw-programma Evaluatie Regelgeving

]]>
news-2517 Fri, 25 May 2018 09:51:05 +0200 Congres Focus op onderzoek 2018 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-focus-op-onderzoek-2018-1/ Thema: Partnerschap in onderzoek
]]>
news-2485 Thu, 17 May 2018 11:53:13 +0200 Onderzoek naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-de-kosten-en-effecten-van-epilepsie-hulphonden/ Omdat er onvoldoende kennis is over wat een epilepsie-hulphond betekent voor de gezondheid en het welzijn van patiënten met epilepsie, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de kosten en effecten van epilepsie-hulphonden. De resultaten van dit onderzoek zullen door Zorginstituut Nederland gebruikt worden om een advies te geven over vergoeding van epilepsie-hulphonden. Epilepsie-hulphonden worden getraind om ondersteuning te bieden tijdens en direct na een epileptische aanval, bijvoorbeeld door een alarmknop te activeren. Het gaat hierbij om de inzet van hulphonden bij refractaire epilepsie, epilepsie waarbij medicatie niet werkt. Ondanks de beschikbaarheid van verschillende behandelopties voor patiënten met epilepsie (zoals medicijnen en epilepsiechirurgie) zijn er patiënten die nog steeds frequent te maken hebben met epileptische aanvallen. Deze patiënten kunnen baat hebben bij een epilepsie-hulphond.

Training op maat

De training van een epilepsie-hulphond is afhankelijk van de behoeften van de patiënt. Zo kan de hond getraind worden om een alarmknop te activeren, de patiënt in een zijligging te leggen, en medicijnen of een telefoon aan te geven. De epilepsie-hulphond kan ook getraind worden om gevaarlijke situaties te vermijden, zoals het betreden van een trap, het lopen langs een rivieroever, of het oversteken van de straat. Hierdoor kan een epilepsie-hulphond een gevoel van veiligheid bieden en de afhankelijkheid van anderen verminderen.

Het onderzoek

De EPISODE (EPIlepsy SuppOrt Dog Evaluation) studie wordt uitgevoerd middels een gerandomiseerd ‘stepped-wedge’ ontwerp. Dit betekent dat alle deelnemers aan het onderzoek een epilepsie-hulphond krijgen. Het moment waarop de deelnemers een hond krijgen is voor iedere deelnemer anders, en wordt aselect bepaald. Gedurende de studie wordt de gezondheid (bijvoorbeeld aanvalsfrequentie en kwaliteit van leven) en het welzijn van de deelnemers bestudeerd, zowel voor als na het krijgen van een epilepsie-hulphond. Ook wordt de invloed van de epilepsie-hulphond op zorggebruik en participatie in de maatschappij bestudeerd, evenals het effect op mantelzorgers.

Het onderzoek, onderdeel van het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek, wordt gecoördineerd door Erasmus School of Health Policy & Management en institute for Medical Technology Assessment. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met Kempenhaeghe, SEIN, het Epilepsiefonds, de Epilepsie Vereniging Nederland, Hulphond Nederland, Bultersmekke Assistancedogs, de Open Universiteit, het Instituut voor Antrozoölogie en het LUMC. 

Meer informatie

Website EPISODE studie

Informatie op de website van ZonMw over het project Onderzoek naar (kosten) effectiviteit van epilepsiehonden

ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek 

]]>
news-2427 Wed, 02 May 2018 19:28:46 +0200 Onderzoeksplaatsen beschikbaar voor wetenschappers met een vluchtelingenstatus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksplaatsen-beschikbaar-voor-wetenschappers-met-een-vluchtelingenstatus/ Wetenschappers die hun vaderland ontvlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten hebben de mogelijkheid om een eenjarige aanstelling te krijgen. Via het nieuwe pilotprogramma Vluchtelingen in de wetenschap maakt NWO de financiering hiervan mogelijk. De wetenschappers moeten een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Projectleiders van reeds gestarte onderzoeksprojecten (NWO of ZonMw) kunnen een aanvraag indienen.

Voortzetten wetenschappelijke carrière

Sigmund Freud en Albert Einstein. Deze belangrijke wetenschappers hebben gemeen dat ze noodgedwongen uit hun land van oorsprong moesten vluchten. In een ander land vonden ze een veilige haven waar ze hun onderzoek konden opbouwen of voortzetten. Ook nu zijn er wetenschappers die als vluchteling in Nederland verblijven. Het voortzetten van hun wetenschappelijke carrière is niet vanzelfsprekend omdat ze tegen obstakels aanlopen zoals taal, een andere werkcultuur of beperkte ruimte om een netwerk op te bouwen.

Indienen vanaf 17 mei, deadline op 13 september

Een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw kan de aanvraag indienen. Hiermee vraagt de projectleider extra financiering voor de eenjarige aanstelling van een junior of senior onderzoeker met een aantoonbare vluchtelingenstatus (verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013). In totaal is een budget van €750.000 beschikbaar voor de pilot, waarmee 8 - 15 aanvragen gehonoreerd kunnen worden. 

Belangstelling?

Kandidaten kunnen hun interesse voor de oproep bekend maken door een interesseformulier in te vullen. Deze gegevens worden gedeeld met de instellingen en geïnteresseerden in de oproep om te kunnen zoeken naar geschikte kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten of projectleiders. Daarnaast bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst op 2 juni vanaf 14:00 uur in Utrecht. Kandidaten - zowel vluchtelingen met een wetenschappelijke achtergrond als projectleiders van een lopend onderzoeksproject – krijgen daar meer informatie over de nieuwe oproep en de betrokken organisaties.

Meer informatie


]]>