ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Sun, 27 Sep 2020 06:35:29 +0200 Sun, 27 Sep 2020 06:35:29 +0200 TYPO3 news-6211 Mon, 21 Sep 2020 13:54:12 +0200 Coalitie voor inclusie organiseert informatiebijeenkomsten Onbeperkt meedoen! https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/onze-projecten/onbeperkt-meedoen/ De Coalitie voor Inclusie organiseert informatiebijeenkomsten die gaan over de subsidieoproep van het nieuwe ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! De online bijeenkomsten vinden plaats via Zoom 30 september en 6 oktober om 16.00 uur. Meld je snel aan. news-6204 Mon, 21 Sep 2020 08:48:28 +0200 Geopend: eerste subsidieronde Onbeperkt meedoen! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geopend-eerste-subsidieronde-onbeperkt-meedoen/ Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de eerste subsidieoproep van het ZonMw programma Onbeperkt meedoen!.

]]>
news-6198 Thu, 17 Sep 2020 14:21:25 +0200 9 vragen over onze nieuwsbrief. Helpt u mee? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-vragen-over-onze-nieuwsbrief-helpt-u-mee/ We willen onze nieuwsbrief zo interessant en relevant mogelijk voor u maken. Daarom hebben we 9 vragen voor u die u in 3 minuten kunt invullen. Uw mening wordt enorm gewaardeerd! Start de enquete

]]>
news-6199 Thu, 17 Sep 2020 14:04:37 +0200 Nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken september 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwsbrief-gehandicapten-en-chronisch-zieken-september-2020/ De ZonMw nieuwsbrief gehandicapten en Chronisch Zieken is weer verzonden. Dit keer over het nieuwe programma Onbeperkt Meedoen, een dubbelinterview met Rick Brink en Theo Maas over het VN-Verdrag Handicap, Tony Poot kijkt terug op Voor Elkaar! en nog veel meer. Lees hier onze nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat u hem voortaan automatisch ontvangt? Dat kan hier.

]]>
news-6193 Thu, 17 Sep 2020 12:14:55 +0200 Leefstijlverandering voor mensen met licht verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leefstijlverandering-voor-mensen-met-licht-verstandelijke-beperking/ Vanuit het ideaal voor een inclusieve samenleving werkt het project ‘In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen’ aan een toolbox om mensen met een licht verstandelijke beperking meer inzicht te geven in de eigen gezondheid. Dit project is het 13e gehonoreerde samenwerkingsverband dat een implementatie-impuls geeft aan praktijkrelevante resultaten. Mensen die leven met een licht verstandelijk beperking staan vaker aan de maatschappelijke zijlijn. Zij hebben (daardoor) een slechte gezondheid en een lage levensverwachting.

Toolbox voor duurzame leefstijlverandering

Het project In gesprek: gezonde leefstijl voor iedereen werkt aan een toolbox om mensen met een licht verstandelijke beperking meer inzicht te geven in de eigen gezondheid. De toolbox is gericht op Positieve Gezondheid en biedt handvatten voor duurzame leefstijlverandering. In het implementatietraject worden ervaringsdeskundigen meegenomen als expert.

Veerkracht, weerbaarheid en sociale contacten

Het project levert instrumenten op waarmee veerkracht, weerbaarheid en sociale contacten van mensen met een licht verstandelijke beperking versterkt worden. Zij vergroten daarmee inzicht in de eigen gezondheid, ontwikkelen handvatten voor leefstijlverandering en worden gezondheidsvaardiger.

Dit is het 13e gehonoreerde project implementatie-impuls

Dit project is het 13e gehonoreerde samenwerkingsverband dat een implementatie-impuls geeft aan praktijkrelevante resultaten. Dit voorjaar kregen al 12 samenwerkingsverbanden subsidie.

In het nieuwsbericht 12 samenwerkingsverbanden geven implementatie-impuls aan praktijkrelevante resultaten leest u meer over de twaalf projecten, die eerder al gehonoreerd zijn vanuit de programmalijn Kennisbenutting en implementatie.

Programmalijn Kennisbenutting en Implementatie

De programmalijn Kennisbenutting en Implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’. Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers.

Preventieprogramma 2019-2022

In dit (6e) Preventieprogramma gaan we integraal en met kennis aan de slag. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers van meet af aan te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

Meer informatie

 

 

]]>
news-6167 Thu, 10 Sep 2020 11:07:43 +0200 'Jongeren met LVB raken structuur kwijt door coronacrisis' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jongeren-met-lvb-raken-structuur-kwijt-door-coronacrisis/ Veel jongeren met een licht verstandelijke beperking dreigen door de coronacrisis uit beeld te raken, schrijft Johanna Haanstra in haar blog. ‘Dat is zorgwekkend, want de dagbesteding waar ze normaal gesproken hun tijd doorbrengen, zorgt er ook voor dat ze niet hun toevlucht zoeken in blowen, gamen of drinken.’

Foto is ter illustratie. De jongeren komen niet het artikel voor.

 

Had ik niet een belafspraak?

Zittend op mijn knieën trek ik het onkruid uit de grond. Zevenblad, het woekert als een virus als je er niks aan doet. Ik ga helemaal op in mijn bezigheid. Er lijkt geen tijd te zijn verstreken als ik na gedane arbeid overeind kom. Ineens schiet me te binnen: had ik niet een belafspraak om twee uur? Het is inmiddels half vier!

We kunnen er om lachen

Ik trek mijn tuinhandschoenen uit en grijp snel de telefoon. ‘Sorry hoor’, verontschuldig ik me, ‘ik ben gewoon een beetje uit mijn ritme in deze periode.’ Mijn gesprekspartner kan er gelukkig om lachen; het blijkt herkenbaar te zijn. Onze dagstructuur is veranderd nu we sinds het uitbreken van de coronacrisis vaker thuis zijn. Ik persoonlijk haal daar meestal mijn schouders over op. Soms moet ik een blik op de krant werpen voordat ik weet welke dag het is.

‘Meer op eigen benen’

Ik realiseer me dat het wegvallen van de dagelijkse structuur natuurlijk niet voor iedereen gemakkelijk is. Zeker als ik terugdenk aan een bezoek dat ik in de pre-coronatijd bracht aan het project ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad’ in Amsterdam. In dit meerjarige project van het programma Gewoon Bijzonder volgen de onderzoekers zelfstandig wonende jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die daarnaast kampen met ernstige problemen.

Geen rooskleurig beeld

De alom bekende televisieprogramma’s over jonge mensen met een verstandelijke beperking laten wat mij betreft maar een deel van de werkelijkheid zien. De jongvolwassenen uit het genoemde project hebben, mede door hun verstandelijke beperking, vaak tal van problemen zoals schulden, huisvestingsproblemen en psychische stoornissen. En er is vaak sprake van verslavingsproblematiek. Niet erg mediageniek natuurlijk, dus blijven zij buiten beeld.

Een normaal leven leiden

‘Wat deze jongeren willen, is een normaal leven en een dure auto’, vertelt één van de onderzoekers me tijdens het bezoek. Maar dat is voor hen niet zo makkelijk voorhanden. Als je begeleiders vraagt naar grote succesverhalen dan zijn die er dan ook maar weinig. Het gaat echt om kleine stapjes en eerder om erger te voorkomen, dan om echte verbetering te realiseren.

Parallelle werelden

Wat de onderzoekers opvalt, is dat er in de praktijk regelmatig sprake is van  ‘parallelle werelden’. Een wereld binnen de hulpverlening en een wereld erbuiten. Een begeleider ontdekte dat een jongen die zij onder haar hoede had een parallel leven leidde in de criminaliteit. En dat hij daar zijn geld mee verdiende. Naar de begeleider toe straalde hij uit: ‘Kijk eens hoe goed ik het allemaal doe!’ Ze constateerde echter: ‘Als ik me omdraai gaat hij vrolijk weer verder met zijn werk als drugskoerier.’

Coronatijd: doelgroep uit beeld geraakt

Een van de onderzoekers van het project liet kortgeleden desgevraagd weten: het is heel moeilijk deze doelgroep op het moment te bereiken. Velen zijn door corona uit beeld geraakt. Dat is zorgwekkend, want de dagbesteding waar ze normaal gesproken hun tijd doorbrengen, zorgt er ook voor dat ze niet hun toevlucht zoeken in blowen, gamen of drinken.

Een echte baan

Ik hoor van de onderzoekers het verhaal van een jongen die op het punt stond om een echte baan te krijgen. Het was voor hem een tweede kans en na veel ups en downs was hij er helemaal klaar voor. Maar door corona moest hij wat langer wachten voordat het allemaal geregeld was. En wachten, dat lukte hem helaas niet. Hij is in de tussentijd weer aan het dealen gegaan.

Het nieuwe normaal

Het ‘nieuwe normaal’ van deze coronatijd begint voor de meesten van ons al redelijk te wennen. We plooien ons leven rond de maatregelen. Maar wat het leven van deze jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking extra moeilijk maakt, is dat zij ondanks de versoepelingen nog steeds hun structuur kwijt zijn. Met alle gevolgen van dien.

Johanna Haanstra is voorzitter van de programmacommissie van Gewoon Bijzonder. Deze blog verscheen eerder op de website van de VGN.

Meer lezen van Johanna Haanstra? Lees haar vorige blogs:
- Maart 2020: 'Gaan als de brandweer, met nog meer onderzoek'
- Juli 2020: 'Gezellig, corona!

]]>
news-6166 Thu, 10 Sep 2020 10:37:43 +0200 Onderzoek Nivel naar gevolgen van coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-nivel-naar-gevolgen-van-coronamaatregelen-voor-naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-b/ Het Nivel is een onderzoek gestart naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Met het onderzoek ‘Zorgen en zwaaien’ wordt kennis verkregen om naasten meer te betrekken tijdens een crisis en maatregelen beter op hen af te stemmen. ZonMw is de subsidieverstrekker van dit project. Veel naasten stonden in de beginfase van de coronacrisis voor een dilemma. Door de bezoekregeling van zorginstellingen was het niet mogelijk om hun familielid te bezoeken. Hun familielid in huis opvangen vroeg daarentegen veel ondersteuning van naasten. Met het onderzoek ‘Zorgen en zwaaien’ worden de gevolgen van de coronamaatregelen voor naasten in kaart gebracht.

Doel van het onderzoek

De resultaten van het onderzoek kunnen leiden tot een betere ondersteuning van naasten van mensen met een verstandelijke beperking in crisissituaties. Projectleider Hennie Boeije: 'Het is natuurlijk fantastisch dat we door de toekenning nog ruim anderhalf jaar kunnen volgen hoe het met naasten gaat tijdens een pandemie. Daarmee kunnen we het langetermijnbeleid in de gehandicaptensector ondersteunen.'

Resultaten vragenlijsten

Het Nivel heeft de resultaten van het vragenlijstonderzoek half september gepubliceerd. De beginperiode van de coronacrisis (maart – juni 2020) trok een wissel op het welbevinden van mensen met een verstandelijke beperking: de helft van de naasten vindt dat het welbevinden van hun familielid in deze periode is verminderd. Naasten zijn over het algemeen tevreden over de ondersteuning en begeleiding die vanuit zorginstellingen werd geboden, maar sommigen willen meer. Het vragenlijstonderzoek voerde het Nivel afgelopen juni uit onder 266 naasten.

 

Meer lezen?

 

 

]]>
news-6145 Tue, 08 Sep 2020 14:54:21 +0200 Eerste ME/CVS werksessies in Rotterdam succesvol verlopen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-mecvs-werksessies-in-rotterdam-succesvol-verlopen/ Op 25 augustus vond de eerste werksessie over ME/CVS plaats in Rotterdam. Een groep onderzoekers ging in het Erasmus MC met elkaar in gesprek over de concept-onderzoeksagenda en over toekomstig onderzoek naar ME/CVS. Programmamanager Sabine de Jong kijkt terug op een geslaagde middag. ‘Het was een vruchtbare bijeenkomst en er heerste een constructieve sfeer. Er is veel kennis gedeeld tijdens de werksessie en er zijn ook veel nuttige contacten gelegd. Precies wat we voor ogen hadden.’ In tegenstelling tot veel andere bijeenkomsten vond deze werksessie niet online plaats, maar gingen de aanwezigen op locatie met elkaar in gesprek. Uiteraard werden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen. 

Presentaties

De middag begon met een introductie op de ZonMw-onderzoeksagenda door hoogleraar Peter van der Spek en Sabine de Jong. Daarna volgden een viertal presentaties, waarin iedere presentator zijn of haar visie op ME/CVS gaf.

Neurochirurg Arnaud Vincent beet het spits af. Hij legde een link tussen de verschillende (rest)klachten bij hersentumoren en ME/CVS. Advocaat Nicole Kien besprak het belang van het opstellen van zorgpaden voor ME/CVS. Ze sprak naar aanleiding van haar ervaringen met het werken voor de patiëntenvereniging van PANDAS/PANS.

Vervolgens gaf microbioloog Rogier Louwen een overzicht over ME/CVS en ME/CVS-onderzoek. Ook besprak hij zijn onderzoeksvisie voor het toekomstige onderzoeksprogramma. Ten slotte vertelde Lou Corsius over zijn ervaringen met de zorg voor zijn dochter, die ME/CVS heeft.

De presentaties van de sprekers die gebruik maakten van Powerpoint zijn te bekijken onder het kopje ‘meer informatie’ aan het einde van dit bericht.

Subgroepen

Na de presentaties gingen de aanwezigen uiteen in subgroepen. Er werd over verschillende thema’s gesproken, zoals de opzet van een patiëntencohort, de onderzoeksinfrastructuur en de waarde van whole genome sequencing. Ook de mogelijke samenwerking met onderzoekscohorten in het buitenland, zoals in Berlijn of Londen, werd uitvoerig besproken. Daar is ervaring met het opzetten van cohorten voor ME/CVS.

Het ZonMw-team heeft veel van deze eerste sessie geleerd, vertelt De Jong. ‘Het format met de wetenschappelijke inleidingen en de subgroepen werkte goed, maar de deelnemers hadden graag meer ruimte gehad voor discussie. Daar houden we in onze volgende werksessies rekening mee.’

Werksessies

De komende maanden worden nog een aantal werksessies georganiseerd. Zodra de data bekend zijn worden deze op de ZonMw-website gepubliceerd. De datum voor de werksessie in Leiden is al bekend, deze zal plaatsvinden op 28 oktober. Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar mecvs@zonmw.nl.

Save the date: programmadag

Op donderdag 19 november vindt de ZonMw Programmadag ME/CVS plaats. De dag is via internet te volgen. Het programma zal bestaan uit verschillende sessies waarin (buitenlandse) sprekers hun visie geven op de stand van het onderzoek naar ME/CVS. Daarna maken we de vertaalslag naar de praktijk in Nederland. De Programmadag is onderdeel van de onderzoeksagenda ME/CVS die ZonMw momenteel voorbereidt, en die eind 2020 wordt aangeboden aan de minister.

Meer informatie

]]>
news-6129 Thu, 03 Sep 2020 15:47:16 +0200 Internationaal onderzoek naar corona-effecten voor verstandelijk gehandicaptenzorg https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/internationaal-onderzoek-naar-corona-effecten-voor-verstandelijk-gehandicaptenzorg?utm_source=Klik+nieuwsbrief&utm_campaign=2c34c5236e-NIEUWSBRIEF-20190815_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e7d8e472f1-2c34c5236e-287618502 Er vindt internationaal onderzoek plaats naar hoe COVID-19 mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgverleners (betaald en onbetaald) raakt. U kunt hier anoniem aan meewerken door een digitale vragenlijst in te vullen. news-6128 Thu, 03 Sep 2020 15:44:26 +0200 ‘De inzet van zorgtechnologie moet het nieuwe normaal worden’ https://www.vilans.nl/artikelen/ehealth-onderdeel-van-het-nieuwe-normaal?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws3september2020&utm_content=de+inzet+van+zorgtechnologie+moet+het+nieuwe+normaal+worden Met het project Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg helpt Vilans organisaties bij het inzetten van technologie in zorgprocessen. Het onderzoek van de kwartiermakersfase heeft verrassende uitkomsten opgeleverd. news-6127 Thu, 03 Sep 2020 14:57:39 +0200 CABRIO in Coronatijd https://disabilitystudies.nl/blog/cabrio-coronatijd CABRIO is een training voor onderzoeksteams. En dan niet een team met mensen met gelijke kennis en expertise, maar teams die bestaan uit een diverse groep van mensen. Mensen die meer weet hebben van de theorie en mensen die de praktijk beter kennen. Professoren en studenten; mensen met en zonder een beperking; jongeren en ouderen. Een mooie mix! In de CABRIO is plaats voor iedereen. news-6126 Thu, 03 Sep 2020 14:43:09 +0200 “Zo openen we elkaars ogen en kun je breder kijken” https://www.tilburguniversity.edu/nl/magazine/interview-participatiewet-actie Even voorstellen: Kim Beenhakker en Mireille de Beer. Met een filmpje hebben zij nu anderhalf jaar geleden gesolliciteerd bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) van Tranzo, Tilburg University, en vervolgens zijn ze met open armen ontvangen als co-onderzoekers met ervaringskennis. “Het voelt als een warm bad”, zegt Mireille, “we zijn hier gelijkwaardige collega’s.” Kim: “Dat is bijna nooit.” news-5971 Thu, 03 Sep 2020 08:59:00 +0200 PGOsupport organiseert online inspiratiesessies https://www.pgosupport.nl/online-inspiratiesessies-en-talkshow?fbclid=IwAR3o94dOvhGPoBMomIf5ktULYgwabbnR-j8iMmvNyFckQlvjh-VCd6UmYMA In september organiseert PGOsupport 4 leuke en leerzame online inspiratiesessies over hoe je met patiëntenperspectief het verschil kunt maken. En op donderdag 1 oktober ben je van harte welkom voor een wervelende interactieve talkshow, gepresenteerd door Rob Koops. Boordevol inspiratie, voorbeelden en goede gesprekken over effectief en gelijkwaardig samenwerken voor betere kwaliteit van zorg en leven. Meld je snel aan! news-6140 Tue, 01 Sep 2020 11:49:00 +0200 Meedoen gaat niet vanzelf https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/09/01/meer-meedoen Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk, omdat hun beperking niet wordt herkend of erkend door hun omgeving. Het is namelijk niet altijd duidelijk dat iemand een licht verstandelijke beperking heeft. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat iemand niet wil, terwijl het meer een kwestie is van niet kunnen. Tijdige signalering en begeleiding op school, besef bij de werkgever en ondersteuning vanuit de omgeving kunnen de problemen rondom het meedoen van mensen met een LVB verminderen. news-6093 Mon, 31 Aug 2020 10:25:04 +0200 Protocol Toegankelijk Dagje Uit http://www.clubvanelf.nl/corona/ Ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangenbehartigers en experts uit verschillende disciplines hebben richtlijnen opgesteld als aanvulling op het 1,5 meter protocol ‘Veilig samen Uit’. Een aanpak op maat voor gasten met een lichamelijke, cognitieve of zintuiglijke beperking die een dagje uit willen. news-6092 Mon, 31 Aug 2020 10:17:24 +0200 'Dit is anderhalve meter, niet dichterbij alsjeblieft!' https://www.bartimeus.nl/nieuws/bartim%C3%A9us-ontwikkelt-hugo Hugo is de afstandsmelder voor mensen met een verstandelijke beperking die slechtziend of blind zijn. Anderhalve meter is voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking moeilijk in te schatten. Bartiméus ontwikkelde een speciale afstandsmelder geschikt voor hen. news-6090 Mon, 31 Aug 2020 08:47:45 +0200 Open Access: meer impact van onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/open-access-meer-impact-van-onderzoek/ Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Tijdens de coronapandemie is meer dan ooit gebleken dat dit belangrijk is. Artsen en patiënten bijvoorbeeld zoeken naar informatie over de behandeling van COVID-19. Om de impact van kennis te verder vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access. Wat verandert er? Beter onderzoek en meer impact door Open Access

Het snel en toegankelijk delen van publicaties en data (Open Access) helpt de wetenschap, de gezondheidszorg en het onderwijs vooruit. Artsen, patiënten, beleidsmakers en praktijkprofessionals kunnen meteen gebruik maken van de meest recente inzichten en data. De kwaliteit van onderzoek en data verbetert omdat collega’s meteen mee kunnen kijken en experimenten kunnen reproduceren in hun eigen lab. En onderzoekers kunnen beter samenwerken, nationaal en internationaal. Het wordt ook eerder duidelijk wat wel en niet werkt zodat onderzoek bijgesteld of gestopt kan worden. Het is grotendeels aan Open Access publicaties te danken geweest dat snel aangetoond kon worden dat de werking en veiligheid van chloroquine en hydroxychloroquine als behandeling voor COVID-19-patiënten onvoldoende is. Jeroen Geurts, voorzitter van het bestuur van ZonMw: “De coronapandemie heeft extra scherp gemaakt waarom Open Access publiceren van belang is”.

Implementatie van Plan S

Al sinds 2013 verplicht ZonMw onderzoekers om alle publicaties die voortkomen uit onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is, Open Access beschikbaar te stellen. Uit een onderzoek van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) blijkt dat dit in 2018 al lukte voor 60% van de publicaties. ZonMw wil deze stijgende lijn sterker doorzetten. Medio 2019 heeft ZonMw zich achter Plan S voor Open Access geschaard. Dit plan is opgesteld door cOAlition S, een samenwerkingsverband van internationale subsidieverstrekkers, met als doel om 100% Open Access te bereiken. ZonMw gaat, net als NWO, dit jaar de richtlijnen van Plan S implementeren.

Direct 100% Open Access vanaf 1 januari 2021

De principes van Plan S gelden voor alle subsidieoproepen die ZonMw publiceert vanaf 1 januari 2021. In vergelijking met 2020 scherpt ZonMw de richtlijnen dus verder aan. In de praktijk komt het er onder andere op neer dat er gratis toegang is tot de publicaties en er geen embargotermijn is tussen de datum van publicatie in een tijdschrift en de vrije toegankelijkheid van de publicatie online. Ook wordt publiceren mogelijk onder een open Creative Commons licentie waardoor resultaten verspreid/hergebruikt kunnen worden en wordt gericht op het behoud van auteursrechten door auteurs of hun instituten.

Drempels op de weg

Veel onderzoekers publiceren al Open Access maar nog niet in alle gevallen en ook niet altijd ‘direct’. De implementatie van Plan S zal dus voor onderzoekers van ZonMw-projecten kansen bieden maar ook drempels opwerpen. Onderzoekers lopen er onder andere tegenaan dat er voor Open Access publiceren soms hoge bedragen betaald moet worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt, onder meer door landelijke afspraken van universiteiten met uitgevers. Ook ZonMw kijkt naar mogelijkheden om hier oplossingen voor te vinden. Rob Diemel, ZonMw coördinator Open Science: ”ZonMw wil Open Access stimuleren via meerdere routes, waarbij projectleiders zelf een keuze kunnen maken. Zo kunnen aanvragers in nieuwe rondes vanaf 2021 in hun projectbegroting budget opnemen voor publicatie via de zogeheten volledig gouden route (direct gratis en voor iedereen toegankelijke publicatie). Ook faciliteren we de groene route door onderzoekers toegang te bieden tot een wereldwijd veelgebruikt repository. Dit leidt tot snellere verspreiding van onderzoeksresultaten en biedt de onderzoekers meer zichtbaarheid.”

Open Access om kennis in de maatschappij te benutten

Ondanks dat de transitie van publiceren achter betaalmuren naar Open Access een lastig proces is, ziet Jeroen Geurts ook dat onderzoekers Open Access steeds meer omarmen: “Onderzoekers voelen natuurlijk ook de noodzaak om hun bevindingen maatschappelijk te laten benutten. Je ziet bij de COVID-19 onderzoeksprogramma’s dat er heel veel expertise is in Nederland om de negatieve effecten, medisch en niet-medisch, van COVID-19 tegen te gaan. Snelle toegang tot elkaars onderzoek en daar gebruik van kunnen maken, is voor onderzoekers, zeker wanneer ze werken in een race tegen de klok, van levensbelang.”

Erkennen en waarderen

Open Access vraagt ook om een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Het is belangrijk dat onderzoekers worden gewaardeerd om de kwaliteit van hun onderzoek en het belang ervan voor wetenschap en/of maatschappij, en niet om omstreden indicatoren zoals de journal impact factor en H-index. Daarom worden de principes van DORA (Declaration on Research Assessment) vanaf 2021 toegepast in de beoordeling en selectie van ZonMw-subsidieaanvragen. Dat moet leiden tot een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers.

Verplichten maar ook informeren en faciliteren

In de loop van 2020 zal ZonMw vooral bezig zijn om de richtlijnen van Plan S te implementeren en onderzoekers en projectteams te informeren en adviseren over het Open Access publiceren van hun onderzoek. Ook zal het ZonMw Open Access-team deze implementatie faciliteren door de richtlijnen in de processen op te nemen en de ZonMw-medewerkers goed voor te bereiden op deze veranderingen, zodat zij aanvragers kunnen helpen. Op de ZonMw-website is alle informatie te vinden en uiteraard kan iedereen die vragen heeft, terecht bij de medewerkers van het Open Access-team.

Meer informatie

]]>
news-6089 Sat, 29 Aug 2020 09:51:45 +0200 Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden – en vijf andere opmerkelijke coronastudies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-hardloopwedstrijden-coronaproof-worden-en-vijf-andere-opmerkelijke-coronastudies/ In de Volkskrant verscheen vandaag een artikel waarin 6 van onze projecten over corona worden uitgelicht. Wij delen hier de links naar project- en programmapagina's voor meer achtergrondinformatie. In het artikel van de Volkskrant Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden – en vijf andere opmerkelijke coronastudies worden de voortgang en resultaten van 6 ZonMw-projecten over het coronavirus (COVID-19) besproken.

Hieronder vindt u per project dat wordt besproken de vindplaats op onze website.

Projecten

Meer informatie

]]>
news-6088 Fri, 28 Aug 2020 17:02:05 +0200 ‘OP SLOT’ – Portretten uit de psychiatrie https://www.ggzcentraal.nl/op-slot-portretten-uit-de-psychiatrie/ Menselijk contact en je gezien weten, dat zijn essentiële ingrediënten van de behandeling voor mensen in de psychiatrie. Maar deze groep patiënten is hard getroffen door de COVID-19 crisis en de bijbehorende ‘social distancing’-maatregelen. Via de regeling 'Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)' maakten GGZ Centraal in samenwerking met Universiteit Utrecht videoportretten die dit probleem belichten. news-6069 Wed, 26 Aug 2020 09:00:00 +0200 Maatschappelijke effecten COVID-19 onder de loep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maatschappelijke-effecten-covid-19-onder-de-loep/ Binnenkort starten in ieder geval 20 nieuwe onderzoeksprojecten om antwoord te krijgen op de vraag wat het effect is van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij. Van 11 andere projecten zijn aanvullende administratieve stappen nodig voordat een besluit kan worden genomen over definitieve honorering. De onderzoeken richten zich op de impact van de genomen maatregelen, op de veerkracht van de samenleving en op de economische gevolgen voor de samenleving. Door de snelle start en de korte looptijd van de projecten kunnen deze onderzoeken op korte termijn relevante kennis opleveren. Effectiviteit en impact van maatregelen

De projecten die binnen dit thema starten, kijken naar de effectiviteit en impact van de genomen maatregelen en strategieën in reactie op de coronacrisis. Van onderzoek naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers tot onderzoek naar het effect van de genomen maatregelen op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak. Of van onderzoek naar de lessen die we uit de maatregelen van andere Europese landen kunnen halen tot onderzoek naar voorkeuren voor het uitrollen van COVID-apps in Nederland.

Menselijke veerkracht in de samenleving

Binnen dit thema richt onderzoek zich voornamelijk op groepen die tijdens de coronacrisis op sociaal en maatschappelijk gebied meer dan anderen geraakt worden door de gevolgen van de genomen maatregelen. Zo wordt onderzoek gedaan naar onderwijsachterstand bij kansarme (basisschool)leerlingen en wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe kwetsbare groepen die zijn ontstaan (zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren). Maar ook wordt er gekeken naar de mentale en fysieke langetermijneffecten van oud-COVID-19-patiënten en zorgmedewerkers.

Gevolgen en oplossingen voor economie

Onderzoek naar de economische veerkracht richt zich op de doorwerking van de crisis in verschillende sectoren van de economie, arbeidsmarkteffecten en steunmaatregelen. Een onderzoek richt zich bijvoorbeeld op het versterken van regionaal-economische structuur, met als doel op lange termijn de nationale economische weerbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op banken en de financiële stabiliteit in Europa.

COVID-19 Programma

Meer informatie over de gestarte projecten vindt u binnenkort op de website van ZonMw. Deze onderzoeken starten in het kader van een groot actie- en onderzoeksprogramma dat ZonMw in samenwerking met NWO in mei heeft opgezet rondom het nieuwe coronavirus. Projecten die onderzoek doen naar diagnostiek, behandeling en preventie van het coronavirus startten vorige maand. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar in welke mate en op welke wijze sectoren in regio’s geraakt worden door de coronacrisis en wat de verschillen verklaart in weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s.

Meer informatie

]]>
news-6065 Mon, 24 Aug 2020 09:24:48 +0200 Mensen met beperking niet gehoord bij coronamaatregelen https://www.vgn.nl/nieuws/gehandicapten-worden-niet-gehoord-bij-coronamaatregelen Mensen met een beperking en hun naasten worden door zorgaanbieders nog steeds veel te weinig betrokken bij het maken van afspraken rond coronamaatregelen. Dat komt naar voren uit een enquête die is uitgevoerd door KansPlus en de LFB, in samenwerking met Ieder(in). news-6022 Mon, 10 Aug 2020 11:21:24 +0200 Website van Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is vernieuwd https://www.vgn.nl/nieuws/vernieuwde-website-associatie-academische-werkplaatsen-vb?utm_medium=email&utm_campaign=VGN%20nieuwsbrief%20-%2015-07-2020&utm_content=VGN%20nieuwsbrief%20-%2015-07-2020+CID_41062769ef15242f3f6c89ec5c9a57fd&utm_source=VGN%20nieuwsbrief&utm_term=Vernieuwde%20website%20Associatie%20Academische%20Werkplaatsen%20VB De website van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen is recentelijk vernieuwd. Op de pagina vindt u achtergrondinformatie over de Associatie, de door de AW's beantwoorde COVID-19-kennisvragen en actueel nieuws. Van de antwoorden op de COVID-19 vragen zijn nu zowel wetenschappelijke samenvattingen als publiekssamenvattingen en makkelijk lezen samenvattingen beschikbaar. news-6014 Fri, 07 Aug 2020 10:58:59 +0200 Blog: The Netherlands is set to make a huge investment in biomedical research https://mecfsresearchreview.me/2020/08/05/the-netherlands-is-set-to-make-a-huge-investment-in-biomedical-research/?fbclid=IwAR1zByzi2NJXqm6C92wp2YKwdOe4Gs9TM4sE9qakXC7WbVuih06SravG_38 De Brit Simon McGrath schrijft in zijn blog over de onderzoeksagenda ME/CVS, die ZonMw opstelt in samenwerking met patiëntenorganisaties, wetenschappers en behandelaren. De Engelstalige blog is op zijn website te lezen. news-6012 Thu, 06 Aug 2020 12:14:41 +0200 Gevolgen van coronapandemie voor gezondheid, behandeling en zelfmanagement van mensen met chronische ziekte https://nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003803.pdf Veel mensen met een chronische ziekte kregen tijdens de coronacrisis te maken met uitgestelde zorg in de eerste en tweede lijn en ervaren daar op dit moment nog steeds de effecten van. In een onderzoek worden de gevolgen van de coronacrisis voor een representatieve, brede groep mensen met een chronische ziekte in Nederland beschreven. news-6001 Tue, 04 Aug 2020 07:34:08 +0200 Slechtziende fietsers compenseren hun beperking https://mediator.zonmw.nl/mediator-42/slechtziende-fietsers-compenseren-hun-beperking/ Een grote groep slechtziende mensen gebruikt regelmatig de fiets, ondanks hun beperking. Slechtziende fietsers blijken in staat hun individuele visuele beperking voldoende te compenseren, stellen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en Koninklijke Visio vast. Ook zochten ze uit waaruit die compensatie bestaat. news-6000 Tue, 04 Aug 2020 07:30:25 +0200 ‘Infliximab is de toekomst voor kinderen met Crohn’ - meteen starten met biologisch medicijn werkt vaak beter https://mediator.zonmw.nl/mediator-42/infliximab-is-de-toekomst-voor-kinderen-met-crohn/ Kinderen met de ziekte van Crohn krijgen prednison en azathioprine om de darmontsteking te remmen, en pas in tweede instantie infliximab. Direct beginnen met infliximab geeft betere resultaten, blijkt uit onderzoek van kinderarts Lissy de Ridder. news-5988 Thu, 30 Jul 2020 11:22:45 +0200 Nieuw COVID-19 onderzoek in gehandicaptensector https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-covid-19-onderzoek-in-gehandicaptensector/ Vanuit het COVID-19 programma gaan drie onderzoeken in de gehandicaptensector per 1 september van start. Deze richten zich op: ontwikkeling van een handreiking voor digitaal bezoek, de impact op kinderen en jongeren met autisme en hun gezinnen en de impact van de beperkende maatregelen op naasten. Vanuit het COVID-19 programma gaan drie onderzoeken in de gehandicaptensector per 1 september van start. Deze richten zich op: ontwikkeling van een handreiking voor digitaal bezoek, de impact op kinderen en jongeren met autisme en hun gezinnen en de impact van de beperkende maatregelen op naasten. Hier onder lees je meer over deze projecten.

 • Digitaal op bezoek bij mensen met beperkingen: een multidisciplinair onderbouwde handreiking voor woonlocaties waar naasten fysiek niet mogen komen o.l.v. Prof. dr. C. (Carlo) Schuengel, Vrije Universiteit Amsterdam

  Als fysiek contact niet mag of kan, op welke manier kan er dan contact gehouden worden met mensen met een beperking die niet zelfstandig wonen? Die vraag wordt met dit onderzoek beantwoord. Mogelijkheden, haalbaarheid en aansluiting van het gebruik van ICT-middelen voor worden in kaart gebracht en omgezet in een werkbare handreiking met stappenplan voor maatwerk rondom al dan niet digitaal bezoek als dat fysiek niet kan of mag.
 • Impact van COVID-19 op kinderen en jongeren met autisme spectrum stoornis (ASS) en hun gezin o.l.v. Dr. L.P. (Linda) Dekker, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Dit onderzoek richt zich op gezinnen met kinderen met autismespectrumstoornis (ASS). Het wil antwoord geven op vragen over de psycho-emotionele impact van COVID-19, de risico- en beschermende factoren van functioneren en de zorg- en informatiebehoeften.
 • Zorgen en zwaaien: longitudinale studie naar de gevolgen van restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking en hun behoefte aan ondersteuning o.l.v. Dr. H.R. (Hennie) Boeije, NIVEL

  In dit project wordt onderzocht welke impact de restrictieve maatregelen vanwege COVID-19 hebben op de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt onderzocht welke zorg en ondersteuning naasten kunnen bieden. Het doel is om knelpunten inzichtelijk te maken en naasten beter te ondersteunen. Lees ook het nieuwsbericht over dit project op de website van Nivel.
]]>
news-5987 Thu, 30 Jul 2020 10:53:32 +0200 'Je wil toch zorg bieden waarvan je weet dat die werkt?' https://www.vilans.nl/artikelen/je-wil-zorg-bieden-die-werkt In de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg zijn veel methoden, oftewel interventies, beschikbaar. Toch zijn deze voor professionals vaak moeilijk te vinden, laat staan te vergelijken op de kwaliteit. Hiervoor is een databank met ‘erkende interventies’ beschikbaar. news-5974 Fri, 24 Jul 2020 11:26:08 +0200 Magazine Patiëntenfederatie over impact en bereik https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/het-ware-verhaal-van-impact-en-bereik Patiëntenorganisaties zijn vaak langdurig betrokken bij veranderingsprocessen in de zorg. Zo blijkt uit een recent magazine van Patiëntenfederatie Nederland. Het magazine 'Het ware verhaal van impact en bereik' laat zien hoe drie patiëntenorganisaties bezig zijn om de zorg voor hun achterban te verbeteren. Zij zijn de stem van de patiënt in deze processen en dus onontbeerlijk. Maar het vraagt veel, het zijn langdurige processen die door Stichting Kind en Ziekenhuis, de Osteoporosevereniging en FCIC zijn ingezet of waar zij onderdeel van uitmaken. news-5969 Thu, 23 Jul 2020 08:50:45 +0200 Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-telefoonnummer-voor-begeleiding-bij-zingeving-en-levensvragen/ Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 
 
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
 • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
 • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vraag een gesprek aan

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

]]>