ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Tue, 28 Jan 2020 18:30:48 +0100 Tue, 28 Jan 2020 18:30:48 +0100 TYPO3 news-5061 Tue, 21 Jan 2020 11:25:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag 3 nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Vandaag zijn de volgende subsidies opengesteld:

 • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 • Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Let op

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn.
Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen goed doorneemt.

Webinar over subsidieoproepen van 13 januari

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag.
Het terugkijken van het webinar kan hier!

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het overkoepelende VWS-programma en goede voorbeelden van De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek

]]>
news-5195 Tue, 21 Jan 2020 09:57:00 +0100 Tweet Nivel over promotie Aukelien Scheffelaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-over-promotie-aukelien-scheffelaar/ news-5139 Wed, 15 Jan 2020 08:50:00 +0100 Informatie uit het webinar Juiste Zorg Op de Juiste Plek van 13 januari 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatie-uit-het-webinar-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-13-januari-2020/ Op maandag 13 januari 2020 was er een webinar over de subsidieoproepen van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Tijdens dit webinar gaven wij meer informatie over de openstaande subsidieoproepen van JZOJP en zijn vragen van deelnemers beantwoord. Groot aantal deelnemers

Voor de tweede keer organiseerde het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) een webinar. Het webinar ging over de openstaande subsidieoproepen van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en met 269 kijkers was dit een groot succes.

Veelgestelde vragen

Met de functie van een openbare chatbox konden kijkers vragen stellen aan het team van JZOJP en veelgestelde vragen kwamen plenair aan bod. De veelgestelde vragen worden opgenomen op de pagina van JZOJP. Deze kun je hier vinden.

Heeft u het webinar gemist of wilt u deze terugkijken? Dat kan via onderstaande link!

Meer informatie

Presentatie webinar JZOJP
Replay van het webinar JZOJP
Programma Juiste Zorg Op de Juiste plek
Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek van het ministerie van VWS

]]>
news-5134 Mon, 13 Jan 2020 13:55:54 +0100 Zorg + Welzijn Award https://www.zorgwelzijn.nl/award/ Voor de allereerste keer wordt in 2020 de Zorg+Welzijn Award uitgereikt, dé prijs voor het sociaal domein. Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt? Wie grijpt de kans voor vernieuwing en verbinding? Dit jaar reikt Zorg+Welzijn de Zorg+Welzijn Award uit aan de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein! news-5113 Wed, 08 Jan 2020 16:48:06 +0100 Schrijf je nu in voor het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/schrijf-je-nu-in-voor-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld je dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ vindt op twee data en op twee verschillende locaties plaats:

 • 10 maart in Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
 • 24 maart in Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven

Aanmelden kan via VNG congressen.

Meld je direct aan

Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend. In Zwolle kies je uit 24 praktijkvoorbeelden, in Eindhoven zijn er 25.  

Wat werkt in de praktijk?

Alle praktijkvoorbeelden delen tijdens het congres hun aanpak met resultaten. Ze zijn gebaseerd op onderzoek en onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis. Maak bijvoorbeeld kennis met:

 • Het programma Young leaders dat ervoor zorgt dat jongeren positieve rolmodellen worden voor andere jongeren in hun buurt.
 • De aanpak van de gemeente Nijmegen om vroegtijdig in contact te komen met mensen met financiële problemen om zo problematische schulden te voorkomen.
 • De Wijk-GGD’ers in Amsterdam die ervoor zorgen dat kwetsbare mensen die overlast veroorzaken in wijken professionele ondersteuning krijgen.
 • De methode Community Support waarmee professionals het eigen netwerk van de cliënt kunnen inzetten en versterken.
 • Het project Homerun dat begeleiding biedt aan mensen met een LVB tijdens en na hun detentie, zodat recidive wordt voorkomen.

Meer over deze en de andere praktijkvoorbeelden lees je in de beschrijvingen van de deelsessies.

Plenair programma

In het plenaire deel van de congressen zijn lezingen van inspirerende sprekers:

 • Hans Boutellier, voormalig directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Corrie Tijsseling, onderzoeker bij Geestelijke Gezondheidzorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD) en Kentalis.

Ook de gastgemeenten vervullen een rol in het plenaire deel. In Eindhoven (24 maart) opent wethouder Renate Richters met een prikkelend statement over sociale innovatie. In Zwolle (10 maart) sluit wethouder Michiel van Willigen het congres af met zijn observaties over werken aan preventie in zijn stad.

De gespreksleiding is in handen van Marianne van den Anker en Imrat Verhoeven. Marianne van den Anker is oud-wethouder van de gemeente Rotterdam en nauw betrokken bij bewijsvoering rond jeugd- en eenzaamheidsinterventies. Imrat Verhoeven is universitair docent Bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie?

Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Aanmelden en toegangsprijs

De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Meld je aan met het aanmeldformulier. Heb je bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wil je wel graag komen? Neem dan even contact op met Djuna Buizer van Movisie via d.buizer@movisie.nl.

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ is een unieke samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.

]]>
news-5100 Tue, 07 Jan 2020 15:18:53 +0100 Kenniskaravaan NAH - Gelijk Begrepen https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/agenda/kenniskaravaan-nah Het Nationaal Programma Gewoon Bijzonder organiseert karavaanbijeenkomsten zodat veel mensen kennis kunnen maken met onderzoeksprojecten, de ervaringen en de resultaten. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van het NAH-Kennisnetwerk in de afgelopen drie jaar van (inter)actief onderzoek gedeeld. news-5073 Thu, 19 Dec 2019 14:58:34 +0100 Instellingen voor mensen met zintuiglijke beperkingen zetten samenwerking op https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/instellingen-voor-mensen-met-zintuiglijke-beperkingen-zetten-samenwerking-op/ Instellingen in de zorg voor mensen met zintuiglijke beperkingen gaan samenwerken om kennis te ontwikkelen en toe te passen. De plannen daarvoor zijn in december 2019 goedgekeurd door ZonMw. Tussen 2020 en 2022 ontvangen de instellingen in totaal 61 miljoen euro om gezamenlijk expertise te ontwikkelen. De plannen maken deel uit van een verandertraject dat in 2017 is ingezet en waarbij ZonMw met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) ondersteunt. Bij dit traject zijn alle instellingen betrokken die expertise hebben op het gebied van de zorg voor mensen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking.

Lees op de programmapagina meer over de achtergrond van het programma Expertisefunctie ZG.

Samenwerking instellingen voor mensen met een visuele beperking

De samenwerking die de komende jaren wordt opgestart, is opgesplitst in twee consortia: visueel en auditief/communicatief. Bartiméus en Koninklijke Visio zijn de erkende instellingen die gaan samenwerken inhet consortium Visueel. Het consortium ontvangt 39 miljoen euro subsidie om tussen 2020-2022 samen met andere organisaties in de sector te werken aan kennisontwikkeling. Hiermee willen ze eraan bijdragen dat 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn deel kunnen nemen aan de samenleving. Het consortium Visueel streeft naar een inclusieve samenleving en wil de maatschappelijke bewustwording die daaraan bijdraagt stimuleren.

Mensen met auditieve/communicatieve beperking

In het consortium auditief/communicatief nemen Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) deel. Zij ontvangen tussen 2020 en 2022 22 miljoen euro subsidie om te werken aan kennisontwikkeling, toegespitst op mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De uiteindelijke ambitie is dat de kennis die gezamenlijk wordt ontwikkeld, wordt toegepast binnen de zorg en ondersteuning. Maar ook dat deze laagdrempelig en direct beschikbaar is, voor de doelgroep en hun persoonlijke en professionele netwerk.

In de loop van 2020 zullen er verschillende artikelen verschijnen over de voortgang van het programma. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Meer informatie

]]>
news-5041 Mon, 16 Dec 2019 13:46:44 +0100 Subsidie toegekend voor onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-toegekend-voor-onderzoek-naar-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-onderste-2/ Vanuit het programma ‘Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning’ is een subsidie toegekend voor het onderzoeken van bestaande kunstinitiatieven. De onderzoekers gaan met innovatieve methoden op zoek naar de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Selectieprocedure

Wij ontvingen in totaal zes subsidieaanvragen. De kwaliteit van de aanvragen was hoog. Onderdeel van de procedure was het geven van een pitch door de aanvragers. De programmacommissie heeft het onderzoek ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s) - based Initiatives and Arts based Program’ onder leiding van Tineke Abma, Professor Participatie aan het Amsterdam UMC geselecteerd.

Inhoud onderzoek

De onderzoekers gaan actieve en betekenisvolle participatie onder ouderen stimuleren door de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven te identificeren. Daarnaast gaan de onderzoekers de bestaande initiatieven evalueren en de projectleiders ondersteunen de kunstinitiatieven beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.

Zij hanteren hierbij een aanpak met een welzijnsbenadering die gebaseerd is op de principes van positieve gezondheid. Belangrijk in het onderzoek is de dialoog tussen alle relevante betrokkenen zodat iedereen gezamenlijk kan leren en reflecteren over de mechanismen en impact van de kunstinitiatieven. Meer informatie over het onderzoeksproject is binnenkort te vinden op de programmapagina.  

Doel onderzoek

Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen.

Meer informatie

Programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning

]]>
news-5031 Mon, 16 Dec 2019 08:28:22 +0100 Voornemen tot samenwerking nachtzorg Gelderse Vallei https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voornemen-tot-samenwerking-nachtzorg-gelderse-vallei/ Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er komt namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten van de betrokken partijen die acute nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief. Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, incidentele zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken is verpleegkundige nachtzorg voor mensen in de Gelderse Vallei beschikbaar en kunnen de verpleegkundigen sneller bij de mensen thuis zijn. De organisaties maken hiermee gebruik van elkaars capaciteit. Diensten voor medewerkers worden efficiënter ingevuld wat betreft de verhouding reistijd en zorgtijd.

Door de samenwerking met de Huisartsenpost kan in de nacht snel en gericht de juiste benodigde zorg worden ingezet. Zorgbelang Inclusief is betrokken om de ideeën en ervaringen van huidige nachtzorgcliënten te betrekken bij de ontwikkeling van deze samenwerking. De betrokken partijen willen de mogelijkheden tot samenwerking uitwerken en oplossingen zoeken voor praktische problemen. De verwachting is dat het regionale nachtzorgteam in het voorjaar van 2020 kan starten. Cliënten worden door de eigen zorgorganisatie op de hoogte gehouden van de samenwerking. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze deskundige nachtzorg, die goed toegankelijk is voor alle inwoners van de Gelderse Vallei. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door een regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste zorg op de juiste plek.

]]>
news-5009 Wed, 11 Dec 2019 06:54:15 +0100 Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg https://publicaties.zonmw.nl/een-soepele-transitie-van-kinderarts-naar-volwassen-zorg/ Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel. Deze transitie van zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom werken projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg samen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg Hun advies: ‘Praat niet over, maar met jongeren.’ news-4978 Wed, 04 Dec 2019 16:59:04 +0100 Maak het verschil voor jongeren met hersenletsel https://www.edwinvandersarfoundation.nl/l/mailing2/browserview/c261a115-82e8-4bf0-b541-3420145a8f96?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Dit%20heeft%20de%20Class%20voor%20mij%20betekend.%20Class%20deelnemers%20aan%20het%20woord Dinsdag 3 december was het Giving Tuesday. De Edwin van der Sar Foundation grijpt Giving Tuesday aan om aandacht te vragen voor het project de Class. Hiermee maakt de foundation het verschil voor jongeren met hersenletsel. En wie kunnen dat beter vertellen dan onze deelnemers zelf! news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4968 Tue, 03 Dec 2019 07:15:46 +0100 Drie jaar samenwerken met ervaringsdeskundigen in de onderzoeksnetwerken van Gewoon Bijzonder https://cdn.flxml.eu/r-9b0e784f46bdbe8afec4451a9b5c3210940a2c66653f5961 De onderzoekers en ervaringsdeskundigen van de 6 onderzoeksnetwerken van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn nu 3 jaar bezig. Mensen met een beperking werken mee in alle onderzoeken. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Lees het in de nieuwsbriefspecial van het Kennisplein Gehadicaptensector. news-4962 Mon, 02 Dec 2019 08:08:39 +0100 ZonMw en de Hersenstichting bundelen de krachten voor meer kennis over niet-aangeboren hersenletsel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-en-de-hersenstichting-bundelen-de-krachten-voor-meer-kennis-over-niet-aangeboren-hersenletsel/ Om meer inzicht en overzicht te krijgen in de beschikbare behandelingen en interventies voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bundelen ZonMw en de Hersenstichting hun krachten. Samen openen ze een subsidieoproep om met €1.500.000 projecten te financieren die inzicht geven in de werkzame elementen van bestaande interventies. Deze gezamenlijke subsidieoproep hebben de Hersenstichting en ZonMw bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Ingrijpend

In 2016 waren er volgens het RIVM 645.900 mensen in Nederland die leven met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte en traumatisch hersenletsel. De lichamelijke, functionele beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving van de getroffene vaak direct op. De 'onzichtbare gevolgen' zijn minder opvallend en komen vaak na enige tijd pas tot uiting. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is erg ingrijpend voor de persoon die het is overkomen.

Langdurige zorgvraag

ZonMw en de Hersenstichting investeren anderhalf miljoen euro in een subsidieoproep voor mensen met NAH met een langdurige en intensieve zorgvraag.

Johanna Haanstra voorzitter programmacommissie ZonMw-programma Gewoon Bijzonder: ‘Als het om niet-aangeboren hersenletsel gaat is het een grote opgave om de gevolgen op de langere termijn voor ogen te hebben en te houden. In de revalidatiefase is er volop aandacht voor mensen met NAH, maar jaren later raken zij meestal uit beeld terwijl zij nog steeds met allerlei klachten kampen.’

Effectief en doelgericht

ZonMw en de Hersenstichting willen minimaal 5 projecten financieren waarbij zowel sprake is van kennisontwikkeling, als van kennisbundeling en - implementatie. Voor de kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies. Voor de kennisbundeling gaat het om het systematisch bundelen en toepasbaar maken van resultaten uit onderzoek of reeds bestaande kennis.  

Els van der Rhee, projectleider Doelrealisatie van de Hersenstichting: ‘Helaas bestaat er nog geen gerichte behandeling die voor iedereen werkt. Leren omgaan met de gevolgen is in sommige gevallen helaas nog de enige optie. Door samen met ZonMw op zoek te gaan naar de beste onderdelen van de huidige behandelingen kunnen we kijken hoe we nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen die effectief en doelgericht zijn. Om het leven met niet-aangeboren hersenletsel zo gewoon mogelijk te maken.’

Subsidieoproep

De subsidieoproep staat inmiddels open vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. Gewoon Bijzonder richt zich op het verbeteren van zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking en niet-aangeboren hersenletsel.

In de projecten gaan diverse partijen samenwerken om te komen tot kennis die antwoord geeft op vragen uit de praktijk. De samenwerking bestaat uit ten minste een onderzoeksorganisatie, zorginstelling, ervaringsdeskundigen en partijen uit de hersenletsel Alliantie, hersenletselteams, of het Kennisnetwerk CVA NL.

Meer informatie

]]>
news-4937 Wed, 27 Nov 2019 07:29:36 +0100 Subsidieoproep voor onderzoek naar niet-aan geboren hersenletsel in de chronische fase https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-onderzoek-naar-niet-aan-geboren-hersenletsel-in-de-chronische-fase/ ZonMw stelt, in samenwerking met de Hersenstichting, €1.500.000,- beschikbaar voor een subsidieoproep. Het gaat om onderzoek naar en de implementatie van interventies en kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee willen beide organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten. ZonMw stelt, in samenwerking met de Hersenstichting, € 1.500.000,- beschikbaar voor een subsidieoproep. Het gaat om onderzoek naar en de implementatie van interventies en kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Daarmee willen beide organisaties bijdragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase en hun naasten.

In de projecten is sprake van kennisontwikkeling, én van kennisbundeling en implementatie. Bij kennisontwikkeling gaat het om onderzoek naar de werkzame elementen of effectiviteit van bestaande behandelingen of interventies. Daarbij worden behandelprogramma’s (in hun geheel) geëvalueerd. Implementatie van behandelprogramma’s in de zorg, en kennisbundeling en –verspreiding, moeten ook onderdeel zijn van het project.

Wie kan aanvragen?

Onderzoeksorganisaties met expertise op het gebied van mensen met NAH in de chronische fase kunnen een aanvraag indienen. Er moet binnen het project worden samengewerkt tussen diverse relevante partners uit het veld, waaronder minimaal één (landelijke) partner van de HersenletselAlliantie en minimaal één hersenletselteam waarin diverse zorgorganisaties (zoals revalidatiecentra, verpleeghuizen of woonzorgcentra) zijn vertegenwoordigd.

Deadline is 28 januari 2020 (14:00 uur)


Meer informatie

]]>
news-4856 Sun, 17 Nov 2019 23:49:00 +0100 5 langlopende cohortonderzoeken naar vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-langlopende-cohortonderzoeken-naar-vroege-herkenning-en-behandeling-van-psychische-stoornissen-geh/ Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg in te grijpen kan de ontwikkeling, terugval of verergering van psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Vroege herkenning en behandeling

Binnenkort gaan 5 onderzoeken van start, waarbij de focus ligt op vroege herkenning en behandeling van psychische stoornissen. In deze langlopende cohortonderzoeken worden bestaande cohorten versterkt en/of geharmoniseerd of wordt een nieuw cohort opgezet. Alle onderzoeken richten zich daarbij op het in kaart brengen van risicofactoren, op vroege herkenning, mechanismen voor het ontstaan van stoornissen, behandeling en mechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van behandeling. Denk hierbij aan het aanvullen van het uitgebreide vragenlijstonderzoek van het bestaande Nederlands Autisme Register (NAR) met genetisch onderzoek en online tests, het langdurig monitoren van ongevals- en geweldslachtoffers om de ontwikkeling van een posttraumatische stressstoornis te volgen of het opzetten van een longitudinaal cohort met betrekking tot jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Meer informatie:

]]>
news-4858 Wed, 13 Nov 2019 09:48:52 +0100 Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deltapremie-voor-praktijkgericht-onderzoek-door-hogescholen/ Dinsdagavond ontving AnneLoes van Staa uit handen van minister Ingrid van Engelshoven de Deltapremie, de nieuwe toonaangevende prijs voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. De premie is een erkenning voor de waardevolle bijdrage die lectoren met hun onderzoeksgroep leveren aan de samenleving. AnneLoes van Staa leidt binnen haar lectoraat Transities in Zorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam onder meer een onderzoeksprogramma gericht op de ondersteuning van jongeren met chronische aandoeningen. Gedurende het hele onderzoeksproces weet zij verpleegkundigen en patiënten echt te betrekken. Door het combineren van onderzoek, onderwijs en praktijk zorgt van Staa ervoor dat de juiste kennis op de juiste plek komt en de verspreiding van de bruikbare producten breed is.

Revolutie

AnneLoes van Staa is zeer verheugd met de premie: "Dit is natuurlijk een enorme eer en een bevestiging dat we met onze opvattingen over praktijkgericht onderzoek op de goede weg zijn. Als één van de eerste lectoren ben ik er trots op dat we een kleine revolutie in het hbo hebben kunnen ontketenen. Er is echt behoefte aan om het gat tussen wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk te dichten - samen met de mensen over wie het gaat.”

Praktijkgericht onderzoek

De lector is al jaren actief binnen ZonMw, onder andere als vice-voorzitter van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. Ook bij Gewoon Bijzonder wordt onderzoek in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast is de inbreng van ervaringsdeskundigen zeer belangrijk binnen Gewoon Bijzonder. Dit levert nieuwe gezichtspunten op, die we zonder hun inbreng zouden missen.

Meer informatie

]]>
news-4825 Thu, 07 Nov 2019 10:04:07 +0100 Nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking' https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/probleemgedrag/infographic-richtlijn Onlangs verscheen de nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking’. De richtlijn biedt begeleiders ondersteuning in het herkennen van probleemgedrag en het zoeken naar de oorzaken ervan. Lees het interview erover met prof. dr. Petri Embregts op het Kennisplein Gehandicaptensector. news-4799 Mon, 04 Nov 2019 16:44:39 +0100 Veel gemeenten nog zonder plan voor uitvoering VN-verdrag Handicap https://www.sociaalweb.nl/nieuws/veel-gemeenten-nog-zonder-plan-voor-uitvoering-vn-verdrag-handicap Nog niet alle gemeenten zijn actief bezig met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) in overleg met het College voor de Rechten van de Mens. Slechts 12 van de 47 gemeenten die aan het onderzoek mee deden, besteden in hun beleidsplannen voor het sociaal domein expliciet aandacht aan inwoners met een beperking. news-4793 Mon, 04 Nov 2019 09:52:32 +0100 Promotieonderzoek ouderdomsziekten bij mensen met hiv https://www.aighd.org/2019/10/17/rosan-van-zoest-awarded-doctorate-degree-cum-laude-after-successfully-defending-her-phd-thesis-on-hiv-and-ageing/ Bij het ontstaan van verouderingsziekten bij mensen met hiv spelen, naast traditionele risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk en hoog cholesterol, factoren mee die specifiek zijn bij mensen met hiv. Vaak hebben ze een periode van onbehandelde hiv-infectie en/of een ernstige hiv-gerelateerde afweerstoornis/aids meegemaakt. Dat stelt Rosan van Zoest in haar proefschrift over veroudering van mensen met hiv die worden behandeld met hiv-remmers. news-4787 Thu, 31 Oct 2019 09:10:11 +0100 Onderzoek naar een gezonde leefomgeving https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/wat-is-een-gezonde-leefomgeving Een gezonde leefomgeving is belangrijk in de leefstijlondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Maar wat is een gezonde leefomgeving? En wat vinden mensen met een verstandelijke beperking zélf belangrijk in die ondersteuning? Gezondheidswetenschapper Kristel Vlot-van Anrooij doet bij de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen promotieonderzoek naar gezondheidsbevordering voor mensen met een verstandelijke beperking. news-4764 Wed, 23 Oct 2019 13:59:53 +0200 Gewoon Bijzonder zoekt professionals voor klankbordgroep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gewoon-bijzonder-zoekt-professionals-voor-klankbordgroep/ Ben jij begeleider, arts, gedragskundige of paramedicus of werk je als docent, opleider of opleidingscoördinator bij een onderwijsinstelling met focus op de gehandicaptenzorg? Dan zoeken wij jou! Voor de klankbordgroep praktijkprofessionals van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder zijn wij op zoek naar enthousiaste leden uit de (langdurige) gehandicaptenzorg. De afgelopen vier jaar heeft een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen al actief meegedacht over het programma Gewoon Bijzonder. Dat leverde waardevolle inzichten op. Nu willen we ook gebruik gaan maken van de inzichten en ervaringen van professionals uit de praktijk. Door met hen in gesprek te gaan zorgen we er samen voor dat de kennis uit het programma Gewoon Bijzonder aansluit bij de behoefte van de praktijk en beter een plek krijgt in de zorg en in het onderwijs. 

Jouw taken

Als lid van de klankbordgroep adviseer je de programmacommissie van Gewoon Bijzonder en het ZonMw-team over het programma en de bijbehorende projecten. Zo sluiten de resultaten van Gewoon Bijzonder aan op de behoeften van de praktijkprofessionals en kan de in het programma opgedane kennis beter worden ingezet in de praktijk. 

Jouw taken zijn:

 • Meelezen met subsidieoproepen voor onderzoek en innovatie;
 • Beoordelen subsidieaanvragen;
 • Signaleren behoeften uit het veld en deze terugkoppelen naar de programmacommissie;
 • Projectbezoeken;
 • Ondersteunen bij verspreiding programma- en projectresultaten via jouw netwerk.

Wij bieden jou:

 • Uitbreiding van je professionele netwerk via contacten met onder meer onderzoekers, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van diverse landelijke partijen;
 • Meepraten en meebeslissen over het programma Gewoon Bijzonder;
 • Dicht bij het vuur zitten: goed op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in onderzoek en innovatie in de gehandicaptenzorg.

Tijdsinvestering

Voor de tijd die je investeert in de voorbereiding en overleggen van de klankbordgroep ontvang je een passende vergoeding. De totale tijdsinvestering wisselt en is afhankelijk van lopende oproepen. Reken op minimaal 6 dagdelen (exclusief voorbereidingstijd) per jaar.

Heb je interesse?

Neem dan contact op via gewoonbijzonder@zonmw.nl of bel met Esther Leijte (+31 70 349 53 58).

Gewoon Bijzonder in het kort

Het programma Gewoon Bijzonder ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel met een langdurige en/of intensieve zorgvraag te verbeteren. Binnen projecten en netwerken gaan wetenschappers, zorgprofessionals, (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen aan de slag op een van de drie thema’s: gezondheid, gedrag en participatie. Zo werken mensen met een beperking en mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap gezamenlijk aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing. Meer informatie over het programma en de projecten vind je op de programmapagina van Gewoon Bijzonder.

]]>
news-4759 Wed, 23 Oct 2019 10:01:40 +0200 Vooraankondiging oproep ‘netwerksubsidie’ Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-oproep-netwerksubsidie-voor-elkaar/ Het programma Voor elkaar! opent op 5 november weer een oproep ‘Netwerksubsidies’. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking kunnen een aanvraag indienen voor een bedrag van maximaal 5.000 euro. De oproep ‘netwerksubsidies’ is bedoeld als impuls om samenwerking op te zetten. Dat kan samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling zijn, maar ook samenwerking met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per aanvraag. Voor de oproep is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 10 december 2019. Vanaf 4 november 2019 verschijnt de oproeptekst op de ZonMw-website. Houd hiervoor de subsidiekalender en de webpagina van het programma Voor elkaar! in de gaten.

]]>
news-4755 Tue, 22 Oct 2019 16:55:47 +0200 Razende Reporter gaat aan de slag voor het programma Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/razende-reporter-gaat-aan-de-slag-voor-het-programma-voor-elkaar/ Heb jij een project binnen het programma Voor elkaar!? Dan kan het zomaar gebeuren dat je bezoek krijgt van onze Razende Reporter Marcel Senten. De Razende Reporter gaat door het land ‘razen’ op zoek naar mooie projecten met impact! Lukt het jullie om een gemeente ‘om’ te krijgen, een drukbezochte activiteit te organiseren, veel mensen te mobiliseren en daadwerkelijk iets te verbeteren voor je doelgroep? Laat het ons dan weten en de Razende Reporter maakt er een mooi artikel of misschien wel een filmpje van.

Want dat is wat Marcel gaat doen: succesverhalen laten zien en onderzoeken wat de kracht van het welslagen is. Wat maakt dat jouw project goed uitpakt? Hoe zorg jij voor impact? Wat kunnen anderen van jouw ervaringen leren? ‘Maar’, zegt onze Razende Reporter zelf: ‘Het gaat niet alleen over successen hoor! Ik wil ook weten waarom iets niet of niet goed lukte. Want ook daar kunnen we wat van opsteken. Zodat anderen niet in dezelfde valkuilen stappen.’

Op de website van ZonMw, maar ook in de besloten Facebookgroep van Voor elkaar!, is straks te lezen, te zien en te horen wat Marcel allemaal heeft ‘ontdekt’. Het kan zijn dat jullie door hem benaderd worden voor een interview, maar je kunt de Razende Reporter natuurlijk ook zelf uitnodigen als je een mooie activiteit hebt waar hij verslag van kan doen. Laat dat ons dan weten via participatie@zonmw.nl.

Meer informatie

]]>
news-4747 Tue, 22 Oct 2019 13:12:18 +0200 Oog voor inclusie in onderzoek én praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oog-voor-inclusie-in-onderzoek-en-praktijk/ Dick Houtzager werkt sinds 16 september 2019 als senior programmamanager voor het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG), dat zich inzet voor mensen met een zintuiglijke beperking. In zijn nieuwe functie richt hij zich op de ontwikkelingen in de sectoren voor mensen die doof of slechthorend en blind of slechtziend zijn. Dick is op een mooi moment in het programma gestapt. De sectoren zijn namelijk bezig met hun meerjarige deelsectorplannen, waarin ze vertellen hoe instellingen de komende jaren gaan samenwerken. Dick Houtzager vertelt: ‘Onderzoeksafdelingen van de verschillende organisaties gaan gezamenlijk onderzoek opzetten. Zo wordt de kracht en expertise van de betrokken instellingen gebundeld. Het is erg leuk om daarbij betrokken te zijn.’

‘Wat me trouwens opvalt in de plannen van de sectoren, is dat er rekening wordt gehouden met inclusie en participatie van mensen met een beperking. Dat vind ik erg positief! Mijn persoonlijke doel is dat er voldoende oog is voor inclusie, in zowel onderzoek als praktijk. En daar zijn de instellingen al goed mee bezig.’

VN-verdrag handicap

ZonMw is geen onbekende organisatie voor Dick. Voorheen was hij lid van het College voor de Rechten van de Mens. In die functie heeft hij op verzoek van ZonMw een quickscan gemaakt van een aantal ZonMw-programma’s. Het doel was om te toetsen in hoeverre deze programma’s voldeden aan de uitgangspunten van het VN-verdrag Handicap. Houtzager: ‘Uit de quickscan kwam naar voren dat bij aantal programma’s het medisch model nog te veel het uitgangspunt vormde. In die programma’s stond niet de persoon centraal, maar de ziekte of beperking. Terwijl het in het VN-verdrag Handicap juist om de mens gaat, en niet om zijn of haar beperking of ziekte. Dit zou voor mij reden zijn om ook andere ZonMw-programma’s naast het VN-verdrag Handicap te leggen.'

Het VN-verdrag Handicap heeft veel veranderd in de manier waarop over mensen met beperking gesproken wordt, vertelt Dick. ‘Vroeger werd het als een gunst gezien als er rekening werd gehouden met je beperking. Dat is niet langer een gunst, maar een mensenrecht. Ik zou het boeiend vinden om te kijken wat nu de stand van zaken is wat betreft naleving van het VN-verdrag in onze programma’s. Zo kan ik mijn kennis en ervaring op gebied van inclusie en participatie van mensen met een beperking breed delen en nog meer bewustwording creëren.’    

College voor de Rechten van de Mens

Houtzager deed een schat aan ervaring op bij het College voor de Rechten van de Mens, die goed van pas komt in zijn nieuwe functie bij ZonMw. Bij het College had hij twee hoofdtaken: onderzoek doen en discriminatiezaken beoordelen. Die zaken gingen vaak over discriminatie vanwege een handicap of chronische ziekte. Zoals de weigering van vervoerder HTM om elektrische rolstoelen toe te laten in de tram.

‘HTM had officieel beleid om geen elektrische rolstoelen in trams toe te staan’, licht Dick toe. ‘Een gewone rolstoel mocht er wel in, maar een elektrische niet. Twee rolstoelgebruikers hebben deze zaak aan het College voorgelegd. HTM stelde dat een elektrische rolstoel te zwaar was voor het tramvoertuig. Maar wat bleek? HTM had nooit onderzocht of het gewicht van de rolstoel daadwerkelijk een bezwaar was bij het inrijden van de tram. Ze konden hun beleidsmaatregel bij het College niet hard maken. Het oordeel was dan ook: HTM heeft “verboden onderscheid” gemaakt omdat ze de regel niet konden onderbouwen.’ Na dit oordeel ging stichting Voor all in overleg met HTM. Het beleid is daarna aangepast. 

Dick neemt veel van zijn ervaring mee naar ZonMw. ‘Dit soort voorbeelden helpen om collega’s bewuster te maken van de problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen. Ik kijk er naar uit om ook bij ZonMw een actieve rol te kunnen spelen in de bewustwording over en de uitwerking in de praktijk voor mensen met een beperking of chronische ziekte.’

Meer informatie

]]>
news-4725 Wed, 16 Oct 2019 13:07:54 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/mantelzorg-en-arbeid/ ‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen. news-4726 Tue, 15 Oct 2019 13:10:00 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #4 Gendersensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/gendersensitiviteit-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/ Marrie Bekker pleit al jaren voor meer gendersensitiviteit binnen de psychologie en de gezondheidszorg. We praten over autonomie, oorzaken voor verschillen tussen mannen en vrouwen en het 'Handboek psychopathologie bij mannen en vrouwen'. news-4662 Mon, 07 Oct 2019 14:02:01 +0200 Nieuw boek over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen https://www.edwinvandersarfoundation.nl/nl/blog-details/2019/09/26/Over-het-hoofd-gezien?originNode=163 Medisch socioloog dr. Eric Hermans luidt de noodklok over kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In zijn nieuwe boek 'Over het hoofd gezien' stelt hij dat er in Nederland minstens 100.000 kinderen zijn met onbehandelde onzichtbare beperkingen als gevolg van NAH. news-4648 Thu, 03 Oct 2019 10:44:07 +0200 Seksuele weerbaarheid voor LVB-jongens met programma Make a Move+ https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nieuws/seksuele-weerbaarheid-jongens-lvb?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=nieuwsflitskpngs10september2019&utm_content=seksuele+weerbaarheid+voor+jongens+met+een+lvb Make a Move is een preventieproject over seksualiteit en relaties voor jongens van 12 t/m 17 in de residentiële jeugdzorg. Het programma is ontwikkeld door Kenniscentrum seksualiteit Rutgers en onderzocht door de Universiteit Maastricht. Make a Move+ van Rutgers, een groepsprogramma voor jongens tussen 14-21 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB), is onlangs erkend als een goed door kennis onderbouwde interventie. Make a Move+ bevordert gezond seksueel gedrag en seksuele weerbaarheid bij jongens met een LVB. In groepsbijeenkomsten verkennen de jongens stapsgewijs thema’s als mannelijkheid, meiden, daten en seksualiteit. news-4605 Tue, 01 Oct 2019 11:00:00 +0200 Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-presenteer-jouw-praktijkvoorbeeld-tijdens-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis? En wil je jouw ervaringen graag met anderen delen? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’, dat plaatsvindt op 10 en 24 maart 2020! Aanmelden van praktijkvoorbeelden kan tot en met 3 november 2019. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan, richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aan bod, denk aan:

 • Eenzaamheid
 • Verbinding tussen welzijn in het sociaal domein en zorg
 • Schulden- en armoedeproblematiek
 • Gezonde wijken
 • Burgerparticipatie
 • Participatie van mensen met een beperking
 • Jeugdwerk
 • Samenlevingsopbouw
 • Maatschappelijke zorg
 • Sociale veiligheid
 • Ouderen

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Waar moet mijn voorbeeld aan voldoen?

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

 • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
 • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
 • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
 • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
 • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)

Praktijkvoorbeelden aandragen kan via dit formulier. Aanmelden kan tot 3 november 2019. Eind november maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoor je of je jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres kunt presenteren! Organisaties die een praktijkvoorbeeld mogen presenteren, worden zowel qua communicatie als qua organisatie begeleid.

Over het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’

 Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Meer informatie en aanmelden

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven. Vanaf 1 december is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

]]>