ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Mon, 17 Jan 2022 00:57:44 +0100 Mon, 17 Jan 2022 00:57:44 +0100 TYPO3 news-8213 Thu, 13 Jan 2022 11:37:59 +0100 Meld je aan voor het online Innovatiecafé Patiëntparticipatie bij innovatie! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meld-je-aan-voor-het-online-innovatiecafe-patientparticipatie-bij-innovatie/ Op donderdag 3 februari 2022 van 15.00 – 16.45 uur vindt onze volgende online editie van het Innovatiecafé in samenwerking met Zorginnovatie.nl plaats! Ditmaal met het thema: patiëntparticipatie bij innovatie. Het samenwerken met patiënten bij zorgvernieuwing is dé manier om innovaties beter te laten landen in de praktijk. Maar hoe innoveer je samen met patiënten? Waar vind je ze? Hoe betrek je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij zorgvernieuwing? Op deze vragen en nog veel meer krijg jij antwoord tijdens het innovatiecafé. Tijdens dit innovatiecafé krijg je praktische tools aangereikt, delen sprekers inzichten op gebied van co-creatie en luister je naar interessante ervaringen van ondernemers. Maar dat is nog niet alles. Meld je snel aan voor dit leerzame innovatiecafé en open de discussie, netwerk met collega’s in de zorg en vooral: laat je inspireren.

Wat wordt bedoeld met patiëntparticipatie?

Het samenwerken met patiënten bij zorgvernieuwing is dé manier om innovaties beter te laten landen in de praktijk. Niet alle vernieuwing is ook per se een verbetering. Zinnige innovaties leiden tot zinnige zorg, die beter past bij de behoeften van de patiënt en die onder meer leidt tot minder onnodige zorg en minder verspilling. Het is zinvol om potentiële innovaties in een experimentele setting uit te proberen en patiënten daarbij nauw te betrekken; in ontwerp, ontwikkeling én uitvoering. Dat zorgt er mede voor dat een vernieuwing bij een succesvolle uitkomst uiteindelijk kan landen in de kwaliteitsstandaarden in de zorg.

Patiëntparticipatie is het benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten of cliënten en/of hun naasten bij onderzoek, innovatie of kwaliteit van zorg. De bijdrage van patiënten wordt gebruikt om de relevantie van een bepaald product of initiatief te verhogen of de kwaliteit ervan te verbeteren. Patiënt kan overigens ook staan voor cliënt, naaste, ervaringsdeskundige of vertegenwoordiger.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze bijeenkomst bieden we jou vanuit verschillende perspectieven informatie over het onderwerp patiëntparticipatie. We vinden antwoorden op vragen als: hoe betrek ik de patiënt bij mijn innovatie? Hoe laat ik die samenwerking succesvol zijn? Hoe betrek ik mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij zorginnovaties? En welke verbetering is nodig bij de implementatie van zorginnovaties? Informeren, netwerken en verbinden zijn de uitgangspunten.

We starten met een plenaire sessie van maximaal 60 minuten. Na dit plenaire deel zijn er drie ronde tafels. Je kiest bij de aanmelding bij welke ronde tafel je graag wilt aanhaken. Dit is niet verplicht, maar juist hier is het mogelijk de discussie aan te gaan en te netwerken! je kunt van tevoren al een vraag indienen of een probleemstelling voorleggen. De perfecte gelegenheid om online gericht te netwerken!

Welke sprekers zijn er tijdens de plenaire sessie?

1. Innoveren vanuit patiëntenperspectief – Anne-Miek Vroom (IKONE)

Waarom is samenwerken met patiënten/cliënten/naasten belangrijk bij innovatie? Hoe ga je die samenwerking aan? En met wie? Anne-Miek zal ons vanuit ervaringen met patiëntparticipatie bij innovatie meenemen in de lessons learned. Je krijgt hierdoor niet alleen energie om zelf aan de slag te gaan met participatie, maar ook praktische tools aangereikt die ervoor zorgen dat jij vanaf morgen impact zélf kan maken met participatie.

Door wie? Anne-Miek Vroom heeft een achtergrond als medisch socioloog, is ervaringsdeskundige in de zorg en tevens de oprichtend directeur van IKONE. IKONE ondersteunt, traint en adviseert zorgaanbieders, bedrijven en overheden bij patiëntparticipatie bij innovatie, transformatie, onderzoek en beleid. Ook biedt IKONE met IKOcreate een online leeromgeving voor moeiteloze co-creatie met patiënten.

2. Lessons learned van co-creatie in zorginnovatie – Rob in ‘t Zand (Health-Thing)

Mijn naam is Rob in ’t Zand en ben oprichter van Health-Thing. Gedurende een tweetal levensveranderende gebeurtenissen ervaarde ik hoe lastig het is om te leren van grotere groepen mensen net zoals ikzelf. Zodat ik gerichter aan de slag kon met mijn herstel als NAH patiënt en de weg naar een betere kwaliteit van leven vorm kon geven. Het was vooral veel zoeken terwijl ik zo benieuwd was naar hetgeen anderen had geholpen.

Een oplossing ontwikkelen die ik nodig had maar er toen niet was. Met een sterke intrinsieke drijfveer, startend vanuit een idee en overtuiging. Toewerkend naar een product, die aansluit bij behoeftes van de doelgroep en er uiteindelijk ook een onderliggend duurzaamverdienmodel is. Co-creatie met stakeholders, het in gesprek gaan met hen, luisteren en creëren is hiervoor cruciaal. Ik neem je heel graag mee in mijn lessons learned.

Welke ronde tafels zijn er?

1. Patiëntparticipatie op de IC: familieleden, verpleegkundigen en patiënten verbinden – Rob Tieben (Post-IC)

Patiëntparticipatie gaat om gedrag, motivatie en activatie: hoe verleiden we patiënten keer op keer om iets te doen dat op de lange termijn goed voor ze is. In deze sessie delen we inzichten over dit vraagstuk vanuit het Post-IC dagboek, een sympathiek dagboek voor de Intensive Care. Daarnaast onderzoeken we welke design principes toegepast kunnen worden in andere casussen of contexten, en verkennen we uitdagingen van deelnemers.

Door wie? Rob Tieben is founder & creative director bij Game Solutions Lab. Hij creëert sociale en speelse en slimme technologische games en apps om gedrag van mensen op een impactvolle manier te beïnvloeden. Met een voorliefde voor gezondheid en geluk.

2. Het verhaal vanuit patiëntperspectief: Welke verbetering is nodig bij de implementatie van zorginnovaties? – René Luigies

Ervaringsdeskundigen zijn (toekomstige) gebruikers van nieuwe zorginnovaties. Ervaringsdeskundigen kunnen gevonden worden in de vele patiëntenorganisaties die Nederland kent, via focusgroepen of anderszins. Hoewel er de afgelopen jaren wat dit aspect betreft veel verbetering te signaleren valt, is er nog zeker ruimte voor verdere verbetering. Nog steeds (te) veel zorginnovaties worden bedacht vanachter de tekentafel. Het ontbreekt nog te veel aan de "why", waarom is een zorginnovatie gewenst? Die "why" vraag kan het best opgehaald worden bij de gebruiker zelf: waarom zou die een zorginnovatie gaan gebruiken? In dit ronde tafel gesprek zullen wij nader ingaan op deze aspecten vanuit patiëntenperspectief die essentieel zijn voor een succesvolle implementatie van zorginnovaties.

René Luigies is vanaf zijn 30e als patiënt met een erfelijke bloedafwijking betrokken bij innovaties in de zorg. Hij maakt zich hard om alle stakeholders die betrokken zijn bij zorginnovaties rond de tafel te krijgen. Hij heeft veel ervaring met business modellen van zorginnovators en helpt hen vanuit zijn ervaring graag een stapje verder.

3. Digitalisering en gezondheidsvaardigheden – Chandra Verstappen & taalambassadeur (Pharos)

Hoe betrek je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden bij jouw zorginnovatie? Chandra Verstappen neemt mee in de facts en figures samen met een taalambassadeur die niet goed kan lezen en schrijven. Hoe kom je in contact met laaggeletterden bijvoorbeeld? Maar ook: hoe zorg je er als zorgprofessional voor dat iedereen gebruik kan maken van de PGO? Chandra geeft je interessante voorbeelden en gaat in gesprek met de taalambassadeur die op zijn beurt tips geeft over hoe je mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunt benaderen, zodat zij niet buiten de boot vallen.

Chandra Verstappen is strategisch adviseur en projectleider bij Pharos. Haar hart gaat sneller kloppen van het bereiken en betrekken van mensen met bijvoorbeeld een lagere sociaaleconomische positie en/of een migratieachtergrond. Om gezondheidsverschillen te verkleinen is het essentieel dat de stem van deze groep gehoord wordt.

Enthousiast? Schrijf je in!

Meld je aan voor dit online innovatiecafé. Let op! Bij je inschrijving kies je ook welke ronde tafel je wilt bijwonen. Hiervoor geef je een eerste en tweede keuze op. We doen ons best om je in te delen bij jouw eerste keuze, maar we kunnen dit niet garanderen. Iedereen schuift bij één ronde tafel aan. Een ronde tafel bijwonen is niet verplicht.

Deze digitale bijeenkomst vindt plaats via Zoom. Op uiterlijk 2 februari ontvang je van ons de link naar de bijeenkomst en krijg je te horen bij welke ronde tafel je bent ingedeeld.

]]>
news-7824 Wed, 05 Jan 2022 09:30:00 +0100 Betere paramedische patiëntenzorg door beantwoording kennisvragen kennisagenda’s https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betere-paramedische-patientenzorg-door-beantwoording-kennisvragen-kennisagendas/ Welke onderzoeksonderwerpen vinden paramedische zorgprofessionals, patiënten en andere relevante betrokkenen belangrijk? En welke hiaten zijn er? Om de paramedische patiëntenzorg te verbeteren, zijn deze kennisvragen geprioriteerd. 7 projecten zijn nu gestart met de beantwoording van deze kennisvragen. De resultaten zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen. Daarnaast dragen de resultaten ook bij aan het initiatief de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit initiatief heeft als doel duurdere zorg voorkomen, zorg rondom de mensen organiseren en slimme zorg en e-health inzetten. Centraal hierbij staat het functioneren van mensen.

De 7 projecten

 We stellen de 7 projecten graag aan u voor:

Prioritering kennisvragen

De beroepsverenigingen voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie prioriteerden een aantal kennisvragen. Bekijk de resultaten van deze prioritering op onze website.

Programma Paramedische zorg

De 7 projecten zijn gefinancierd vanuit ons programma Paramedische zorg. Met dit programma willen we kwaliteitsverbetering in de paramedische zorg stimuleren. Hiermee dragen we bij aan de verbetering van de patiëntenzorg en de gezondheid van patiënten. De betrokken paramedische beroepsgroepen zijn diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie en oefentherapie.

Meer weten?

]]>
news-8094 Wed, 22 Dec 2021 01:41:00 +0100 Meer onderzoek en aandacht nodig naar oorzaken en behandeling van vermoeidheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meer-onderzoek-en-aandacht-nodig-naar-oorzaken-en-behandeling-van-vermoeidheid/ Er moet meer gebeuren om (ernstige) vermoeidheidsklachten aan te pakken. Dat blijkt uit een kennissynthese die is uitgevoerd door de Maastricht University, in opdracht van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en ZonMw. Naar schatting kampen miljoenen Nederlanders in meerdere of mindere mate met vermoeidheid. Tot nu toe is er geen effectieve behandeling voorhanden. Wat is er aan de hand?

Ongeveer 9 miljoen mensen in Nederland hebben één of meer chronische ziekten. Een deel van deze groep krijgt (in meerdere of mindere mate) te maken met vermoeidheidsklachten. Deze klachten hebben niet alleen invloed op de individuele levens van mensen, maar ook op de maatschappij als geheel. Vermoeidheid is bijvoorbeeld de oorzaak van een hoger ziekteverzuim en een grotere zorgvraag.

Kennis bundelen

Ondanks dat het veel mensen treft is er nog veel onduidelijk over vermoeidheid. Zo weten we nog niet wat de klachten veroorzaakt of hoe ze het best behandeld kunnen worden. Daarom hebben de SGF en ZonMw besloten om alle beschikbare kennis over vermoeidheid bij elkaar te laten brengen in een kennissynthese. Onderzoekers Martijn Spruit en Annemie Schols van de Maastricht University kregen opdracht om de kennissynthese uit te voeren.

In deze animatievideo delen we de belangrijkste conclusies van de kennissynthese.

]]>
news-8113 Thu, 16 Dec 2021 09:24:00 +0100 Eerste subsidieoproep onderzoeksprogramma ME/CVS geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-subsidieoproep-onderzoeksprogramma-mecvs-geopend/ Wat zijn de oorzaken van de ernstige chronische ziekte ME/CVS? Hoe stellen we de juiste diagnose en welke behandelingen zijn effectief? Deze vragen staan centraal in het nieuwe onderzoeksprogramma ME/CVS. Op 16 december 2021 is de eerste oproep van het programma opengesteld. Tot 1 maart 2022 kunnen onderzoeksconsortia subsidie aanvragen voor ME/CVS-onderzoek. De oproep is bedoeld voor onderzoeksconsortia, die financiering kunnen aanvragen voor het ondersteunen van hun samenwerking en het uitvoeren van onderzoek naar ME/CVS. De deadline is 1 maart 2022.

Naar de subsidieoproep

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoeksprogramma ME/CVS of over de oproep? Ga dan naar www.zonmw.nl/mecvs Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over dit programma? Schrijf uzelf dan in voor de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken.

]]>
news-8221 Mon, 13 Dec 2021 13:59:00 +0100 PGOsupport: ‘Succesvolle patiëntenparticipatie doe je samen’ https://www.pgosupport.nl/nieuws/succesvolle-patientenparticipatie-doe-je-samen PGOsupport helpt patiënten- en cliëntenorganisaties om van patiëntenparticipatie een succes te maken. Om dat nog beter te doen is de website compleet vernieuwd. Directeur Dries Hettinga vertelt over de nieuwe koers en de nieuwe website. news-8087 Mon, 06 Dec 2021 17:03:22 +0100 Subsidie voor gemeenten om het aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie te versterken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-gemeenten-om-het-aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie-te-versterken/ Vandaag is een subsidieoproep geopend waarmee gemeenten kunnen werken aan het doorontwikkelen van hun aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie. Met deze subsidie kunnen zij een regiobeeld maken van de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep in hun gemeente en een behoefteanalyse doen. Op basis van daarvan kunnen zij, samen met lokale partners, een plan van aanpak ontwikkelen. Gemeenten kunnen hiervoor tot 1 februari 2022 € 50.000 aanvragen. Op 14 december is er tijdens een webinar een toelichting en de gelegenheid om vragen te stellen. Actief, gezond en in contact met anderen

Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven verbetert wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten kunnen onderhouden. Door deel te nemen aan dagactiviteiten die dit bieden blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Daardoor kunnen zij beter leren omgaan met (de gevolgen van) dementie. Ook heeft het een gunstig effect op hun mantelzorgers.

Waarvoor subsidie aanvragen

Steeds meer gemeenten werken aan de doorontwikkeling van dagactiviteiten voor mensen met dementie. Met de nieuwe subsidieronde faciliteert ZonMw gemeenten, op verzoek van het ministerie van VWS, in het verder ontwikkelen van een toegankelijk en toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie. Gemeenten creëren een regiobeeld met gegevens over de sociale en gezondheidssituatie van thuiswonende mensen met dementie in hun gemeente. Zij inventariseren de wensen en behoeften van deze groep en hun mantelzorgers aan dagactiviteiten en leggen die naast het bestaande aanbod. Op basis van het regiobeeld en de behoefteanalyse kunnen gemeenten vervolgens, samen met relevante partners, een plan van aanpak ontwikkelen om hun aanbod van dagactiviteiten, waar gewenst, meer vraaggericht en toekomstbestendig te maken.

Inspiratiewijzer

Er zijn al veel mooie voorbeelden in de praktijk te vinden. Momenteel ontwikkelt ZonMw een landelijke online inspiratiewijzer, met daarin een aantal ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Ook komt er een overzicht in van bestaande tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. De inspiratiewijzer komt tot stand met medewerking van diverse stakeholders, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de VNG.

Nationale Dementiestrategie

De nu geopende subsidieoproep past binnen het thema ‘Mensen met dementie tellen mee'. Dit is een van de thema’s in de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, die het Kabinet op 21 september 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een concrete doelstelling uit de strategie is dat in 2030 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot zinvolle dagactiviteiten in de nabijheid van hun eigen woning. Elke gemeente kan hier haar eigen invulling aan geven. Deze doelstelling kan alleen samen met gemeenten en partijen uit de praktijk bereikt worden. De resultaten van de projecten in de subsidieronde leveren input aan het ministerie van VWS voor verder beleid.

Tijdpad

In deze subsidieronde kan maximaal € 50.000 per gemeente worden aangevraagd. Voor gemeenten die gezamenlijk een aanvraag indienen is maximaal € 90.000 beschikbaar. De uiterlijke startdatum voor projecten is 15 april 2022, met een maximale looptijd van zes maanden. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt € 1.500.000.

Meer informatie

Op 14 december 2021 van 11:00-12:30 uur organiseerde ZonMw een webinar over deze subsidieoproep. Hierin kreeg u informatie over de subsidieoproep en hoe u deze bij ZonMw kunt indienen. Het webinar kunt u hier terugkijken.

Daarnaast organiseert het programmateam vanaf 14 december 2021 tot 1 februari 2022 op de maandag- en woensdagochtend van 10-12 uur een telefonisch spreekuur. U kunt via admd@zonmw.nl een afspraak hiervoor maken, of via het secretariaat: 070 – 349 54 72.

Meer weten?

Subsidieoproep Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie
Programmapagina Aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie

]]>
news-7934 Thu, 02 Dec 2021 06:00:00 +0100 Onderzoek voor de dagelijkse praktijk van huisartsen en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-voor-de-dagelijkse-praktijk-van-huisartsen-en-artsen-voor-verstandelijk-gehandicapten/ Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we 5 nieuwe onderzoeksprojecten die vragen beantwoorden waar huisartsen en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. De projecten starten uiterlijk in maart 2022. De 5 projecten  

We stellen de 5 projecten graag aan u voor:

 • Acute lage luchtweginfecties: is er meer tussen long en hart?
  In dit project wordt onderzoek gedaan bij patiënten die zich bij de huisarts melden met een lage luchtweginfectie, zodat de behandeling van lage luchtweginfecties sterk kan worden verbeterd en vroegtijdig nog onbekende hartziekte kan worden opgespoord.
 • Lange termijnuitkomsten op de hartfunctie na borstkanker
  Leidt de behandeling voor borstkanker op de lange termijn tot hartproblemen? En als dat zo is, in welke mate? Is dan extra zorg nodig? Omdat de BLOC I-studie een eenmalige meting was, kon eventuele achteruitgang van de hartfunctie niet worden geanalyseerd. Daarom voert dit project nu een 2e hartfunctiemeting uit bij dezelfde groep vrouwen.
 • Verbeteren zorg chronische duizeligheid: stop de pillen, start met bewegen
  Bij de behandeling van chronische duizeligheid bestaat momenteel een groot verschil tussen wetenschappelijke kennis en dagelijkse praktijk. Daarom wordt in dit project onderzocht waarom medicijnen nog worden voorgeschreven. Daarnaast wordt de online Vertigo training geïmplementeerd en wordt gemeten of deze training leidt tot betere zorg bij chronische duizeligheid.
 • Het optimaliseren van de behandeling voor handartrose in de eerste lijn
  Kennis over de effectiviteit van de eerstelijnsbehandeling van handartrose is schaars. Daarom brengt dit project de effectiviteit, de ervaringen en de voorkeuren voor de eerstelijnsbehandeling voor handartrose in kaart.
 • Langdurige stress en haarcortisol bij volwassenen met een verstandelijke beperking
  Bij mensen met een verstandelijke beperking kan vaak geen zelfrapportagelijst worden gebruikt om chronische stress te meten. Daarom wordt in dit project onderzocht of het meten van cortisol in hoofdhaar een geschikte manier is om chronische stress in kaart te brengen bij mensen met een verstandelijke beperking.

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Wij financieren deze projecten vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Vanuit dit programma financieren we onderzoeksprojecten waarin specifiek artsen in opleiding tot (klinisch) onderzoekers (aiotos) promoveren. Zo leveren we een bijdrage aan de academisering van de opleidingen van de SBOH; de werkgever van deze artsen in opleiding én financier van deze opleidingen. De gepromoveerde huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijke gehandicapten en artsen maatschappij en gezondheid ontwikkelen een blijvende belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek. Als bruggenbouwers tussen opleiding, onderzoek en praktijk gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan de academisering van de verschillende specialistenopleidingen en de bijbehorende praktijken waarin zij werken. Hun onderzoek is gericht op wetenschappelijke vragen uit de klinische praktijk rondom diagnostiek, beloop en beleid van klachten en ziekten.

Meer weten?

]]>
news-8024 Thu, 18 Nov 2021 09:22:26 +0100 Coronavaccins lijken minder effectief bij volwassenen met het Downsyndroom https://www.umcutrecht.nl/nieuws/coronavaccins-lijken-minder-effectief-bij-down Volwassenen met het Downsyndroom zijn minder goed beschermd na 2 coronavaccinaties, zo blijkt uit de eerste resultaten van de SWITCH-studie van het UMC Utrecht. Op basis van deze resultaten adviseert de Gezondheidsraad om alle volwassenen met het Downsyndroom versneld een boostervaccinatie te geven. Lees meer over de onderzoeksresultaten. news-7915 Thu, 04 Nov 2021 13:17:00 +0100 Deelkracht brengt nieuwsbrief uit over expertise voor mensen met een auditieve/communicatieve beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/deelkracht-brengt-nieuwsbrief-uit-over-expertise-voor-mensen-met-een-auditievecommunicatieve-beperk/ Samen kennis ontwikkelen over en voor het leven met een auditieve en/of communicatieve beperking: Deelkracht, een deelprogramma binnen het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten, publiceerde onlangs de eerste nieuwsbrief. Over Deelkracht

Deelkracht is een project van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten. In dit project werken onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen samen aan één einddoel: een samenleving die ook met een zintuiglijke beperking toegankelijk is. In gezamenlijkheid voeren zij het meerjarig deelsector plan uit. Een van de belangrijkste uitgangspunten is het delen van kennis. Dit gebeurde al op de website www.deelkracht.nl, maar onlangs brachten zij ook de eerste nieuwsbrief uit.

"Samen ontwikkelen we kennis over en voor het leven met een auditieve en/of communicatieve beperking. Die vertalen we naar bruikbare toepassingen." - Deelkracht

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

 

 

 

 

]]>
news-7954 Wed, 03 Nov 2021 16:27:46 +0100 Eerste interactieve podcastserie van Nederland! https://www.kennisoverzien.nl/eerste-interactieve-podcastserie-in-nederland/ Vanaf september kan iedereen meedoen met de eerste interactieve podcast van Nederland. Tevens is dit het eerste gezamenlijke project van het samenwerkingsverband Kennis over Zien, een project van het ZonMw programma Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten. Hierin werken o.a. de Oogvereniging, Bartiméus en Koninklijke Visio samen. Lees meer! news-7933 Tue, 02 Nov 2021 08:59:21 +0100 Met een intermenselijke bril kijken naar complexe zorg https://publicaties.zonmw.nl/kennisontwikkeling-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/met-een-intermenselijke-bril-kijken-naar-complexe-zorg/ Een journalist, ex-militair, drumleraar, tafeltennistrainer en oud-politieman. Voor het project Wave zijn dertien ‘outsider-onderzoekers’ gevraagd om met een frisse, creatieve blik te kijken naar de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. “Bij de zorg voor deze mensen mist soms het contact van mens tot mens.” news-7921 Fri, 29 Oct 2021 10:30:28 +0200 Regelhulp Gidsje Verward Gedrag https://www.regelhulp.nl/documenten/rapporten/2021/9/28/regelhulp-gidsje-verward-gedrag?utm_medium=email Regelhulp heeft een gidsje gemaakt met informatie over het regelen van passende zorg en ondersteuning bij verward gedrag. Het gidsje brengt de landelijke mogelijkheden en wetgeving in de zorg samen met behulpzame informatie. Zoals informatie over wie kan helpen bij het organiseren van zorg en ondersteuning. Welke zorg er voor mensen met verward gedrag is. Tips hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. En welke hulp er is voor naasten. news-7920 Fri, 29 Oct 2021 07:13:48 +0200 Vragenlijst over hiaten in implementatiekennis https://vumc.survalyzer.eu/qzlfgurhjd?l=nl Waar loopt u tegenaan met implementeren in de praktijk? Deel uw ervaringen via de vragenlijst van het Nederlands Implementatie Collectief. Zij vragen u om maximaal 10 problemen (kennishiaten) met het implementeren van innovaties, interventies, richtlijnen, etc. te beschrijven voor de context waarin u werkzaam bent. Deelname kost u 5 tot 15 minuten. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 18 december 2021. news-7916 Thu, 28 Oct 2021 14:00:24 +0200 Netwerkbijeenkomst ME/CVS https://publicaties.zonmw.nl/onderzoeksprogramma-mecvs/netwerkbijeenkomst-mecvs/ Op 7 oktober vond de netwerkbijeenkomst voor het onderzoeksprogramma ME/CVS plaats. Aanleiding voor deze bijeenkomst was de start van een nieuw onderzoeksprogramma, gericht op biomedisch onderzoek naar ME/CVS. Medio december hopen we te starten met het programma. news-7905 Wed, 27 Oct 2021 10:02:22 +0200 Verpleegkundige toptalenten starten eigen onderzoekslijnen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verpleegkundige-toptalenten-starten-eigen-onderzoekslijnen/ 6 gepromoveerde verpleegkundigen gaan met een persoonsgebonden subsidie een eigen onderzoekslijn opzetten die de perspectieven wetenschap, praktijk en onderwijs met elkaar verbindt. De onderzoekslijnen van deze toptalenten lopen uiteen van optimale toekomstbestendige spoedeisende hulp tot palliatieve zorg. Ze leveren toepasbare kennis op voor de praktijk die uiteindelijk leidt tot een betere kwaliteit van de zorg. De 6 onderzoekslijnen

We stellen de onderzoekslijnen graag aan u voor:

Verdere professionalisering verpleging en verzorging

Voor een goede wetenschappelijke onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend handelen, en het naar de praktijk en het onderwijs vertalen van onderzoeksresultaten, is een goed werkende onderzoeks- en kennisinfrastructuur nodig. De opbouw hiervan is in volle gang, maar heeft verdere ontwikkeling nodig. Daarom financieren wij deze onderzoekslijnen die bijdragen aan de verduurzaming van de onderzoeks- en kennisinfrastructuur voor verpleging en verzorging. Met als resultaat een verdere professionalisering van deze beroepsgroepen.

Programma Verpleging en Verzorging

De onderzoekslijnen worden gefinancierd vanuit ons programma Verpleging en Verzorging. Met dat programma dragen we bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden. Daarmee is het programma ook van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg. De doelstellingen van ons programma zijn:

 • versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk door kennisontwikkeling in samenwerkingsverbanden van onderwijs, wetenschap en praktijk
 • verbetering van de kennisbenutting door het stimuleren van inbedding van kennis in de praktijk en implementatieonderzoek
 • goede praktijkvoorbeelden van de werkvloer verder ontwikkelen en verspreiden

Meer weten?

]]>
news-7884 Mon, 25 Oct 2021 14:55:43 +0200 Fusie Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid https://www.skipr.nl/nieuws/fusie-institute-for-positive-health-en-alles-is-gezondheid/?daily=1&utm_medium=email&utm_source=20211020%20skipr%20daily%20nieuwsbrief%20-%20daily&utm_campaign=NB_SKIPR&tid=TIDP1038597X5B30026676C947BB97256E56DA6B97FFYI4 Voor borging en doorontwikkeling van positieve gezondheid gaan institute for Positieve Health en Alles is Gezondheid verder als één team. Deze stap wordt op het jubileumcongres van 10 jaar “Health as the ability to adapt and self-manage” op 11 november 2021 nader toegelicht. news-7861 Wed, 20 Oct 2021 08:00:00 +0200 Samen angsten aangaan https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/facing-your-fears-together-development-and-efficacy-of-peer-mentored-cbt-in-adolescents-with-mild-i/ Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben sneller dan andere jongeren last van angstproblemen. Een goed werkende behandeling is er nog niet. Anika Bexkens ontwikkelt en onderzoekt de komende jaren een nieuwe innovatieve angstbehandeling specifiek voor deze doelgroep. news-7868 Tue, 19 Oct 2021 13:27:00 +0200 De Juiste Zorg op de Juiste Plek: een succesvolle beweging van én door het veld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-een-succesvolle-beweging-van-en-door-het-veld/ Deze week stuurde minister De Jonge (VWS) de voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) naar de kamer. De juiste zorg op de juiste plek is een beweging vanuit het veld. Het gedachtegoed wordt op grote schaal in de praktijk gebracht door verschillende activiteiten. Om de beweging te stimuleren heeft het ZonMw-programma JZOJP de afgelopen drie jaar samenwerkingsverbanden ondersteund gericht op het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg op basis van een gedeeld regiobeeld. Inmiddels zijn er ruim 300 projecten gestart en kan worden geconcludeerd dat het programma aansluit bij de behoeften van het veld. Continu evalueren

Het programma werkt lerend, wat wil zeggen dat subsidieoproepen continu worden geëvalueerd en aangescherpt. Een onderdeel daarvan is de quickscan die wordt uitgevoerd door Iresearch. De samenvatting van de bevindingen van ZonMw en Iresearch lees je hier.
De conclusie die hieruit volgt is dat de beweging een volgende fase bereikt en de focus verschuift naar organiseerbaarheid, transformatie in de praktijk en implementatie en opschaling van best practices.

Preventie, e-health en burgerperspectief

De komende activiteiten vanuit het ZonMw-programma JZOJP zullen zich richten op het leren en verbeteren door het ontwikkelen, identificeren en opschalen van best practices. Daarnaast zal meer worden ingezet op preventie, minder vertegenwoordigde doelgroepen en het vergroten van de inzet van e-health. De coronapandemie heeft laten zien dat daar grote winst te behalen is. Het gaat daarbij om communicatie, tijd, belasting voor patiënten en professionals in de realisatie van samenhangende zorg en ondersteuning. Het stimuleren van e-health in nieuwe projecten zal deze ontwikkeling verder bestendigen. Tot slot zal er worden ingezet op het burgerperspectief en het vergroten van draagvlak onder burgers voor de ingezette beweging.

JZOJP in de praktijk

Er zijn al mooie voorbeelden vanuit het programma JZOJP in de praktijk zichtbaar. Hoe komt een regionale samenwerking ouderenzorg in de Zaanstreek tot stand? Hoe wordt in Brabant verstopping in de spoedzorg voorkomen? En hoe werkt het regiobeeld in Noordoost Friesland als een vliegwiel? Deze en andere inspirerende voorbeelden delen we op onze webpagina.

JZOJP en ZonMw

ZonMw draagt met meerdere programma's en initiatieven bij aan de JZOJP beweging. Naast het hierboven beschreven ZonMw-programma JZOJP is er bijvoorbeeld ook de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het Zorg voor Innoveren loket.

Lees meer

 

 

]]>
news-7828 Wed, 13 Oct 2021 11:00:00 +0200 Subsidieoproep voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg COVID-19 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderzoek-interventies-herstel-en-nazorg-voor-aanhoudende-klachten-na-covid-19/ Er is meer onderzoek nodig naar effectieve interventies bij herstel- en nazorg na COVID-19, waarbij de inzet van de specifieke interventie wordt onderbouwd en geëvalueerd en waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden in alle fases van het onderzoek. Heeft u een goed projectidee dat bruikbare resultaten oplevert tijdens de coronapandemie en de nasleep daarvan? Vraag dan voor 9 november 2021 (14.00 uur) subsidie aan. news-7784 Mon, 04 Oct 2021 06:00:00 +0200 GEZOCHT: verpleegkundigen, verzorgenden of zorginstellingen die de 3-vragen-methode gebruiken https://publicaties.zonmw.nl/verminderen-van-de-emotionele-belasting-van-verpleegkundigen-in-coronatijd/ Samen met 6 hbo-verpleegkundigen in opleiding bij Avans Hogeschool onderzoeken Annemarie de Vos en Cindy de Bot in hoeverre er in Nederland gebruik wordt gemaakt van de 3-vragen-methode om emotionele belasting van zorgverleners te verminderen en wat hier de ervaringen mee zijn. Doe mee aan de inventarisatie! news-7661 Mon, 04 Oct 2021 05:30:00 +0200 Onderzoek naar complexe vragen uit de huisartsenpraktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-complexe-vragen-uit-de-huisartsenpraktijk/ In de dagelijkse praktijk hebben huisartsen regelmatig te maken met vragen waarvoor ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig is. Daarom financieren wij 4 projecten die onderzoek gaan doen om complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde te beantwoorden. De resultaten van deze projecten zijn direct bruikbaar in de praktijk voor huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners. De 4 projecten

We stellen de 4 projecten graag aan u voor:

De projecten starten uiterlijk begin 2022.

Subsidieronde Complexe vragen

De 4 projecten zijn gefinancierd vanuit de subsidieronde Complexe onderzoeksvragen van het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde. Het doel van deze subsidieronde is het beantwoorden van complexe vragen uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde. Daarvoor is een ingewikkeld onderzoek met forse methodologische uitdagingen nodig. Kenmerkend voor dit onderzoek is een groot aantal interacterende componenten in de interventie- en controlegroep, (soms aanzienlijke) gedragsverandering bij aanbieders of patiënten, een groter aantal groeps- of organisatieniveaus dat geadresseerd moet worden, een fors aantal en variatie in uitkomstmaten en een hoge mate van flexibiliteit of aanpassing bij ontwikkeling en/of uitvoering van de interventie.

Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde

Het Kennisprogramma Huisartsgeneeskunde verstevigt de wetenschappelijke onderbouwing van het handelen van de praktiserende huisarts, om bij te dragen aan verbetering van de patiëntenzorg en bevordering van het patiënten welzijn. Met het programma dragen we bij aan de kennisontwikkeling op diverse actuele prioriteiten uit de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.  

Meer weten?

]]>
news-7754 Mon, 27 Sep 2021 09:26:47 +0200 'Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd' zoekt deelnemers https://www.nivel.nl/nl/naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-coronatijd In deze studie wordt onderzoek gedaan naar het effect van de coronapandemie op naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Hoe beleven deze naasten de coronatijd? Wat zijn de knelpunten en wat zijn hun wensen en behoeften? Lees meer. news-7740 Wed, 22 Sep 2021 11:40:55 +0200 Een visueel toegankelijke samenleving: wie weet het beter dan de ervaringsdeskundige? https://www.vgn.nl/achtergrond/een-visueel-toegankelijke-samenleving-wie-weet-het-beter-dan-de-ervaringsdeskundige Om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking is de rol van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Een van de ervaringsdeskundigen die zich hiervoor inzet is de 17 jarige Anouk. Zij heeft de ziekte van Stargardt en haar grote passie is voetballen. ‘Ik vertelde meteen aan iedereen dat ik een visuele beperking heb. ‘In het begin wisten ze niet goed wat ze konden verwachten. Hoe kan ik je begeleiden, vroeg de trainer.' news-7723 Mon, 20 Sep 2021 20:17:59 +0200 9 aanbevelingen voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-aanbevelingen-voor-een-toekomstbestendige-patientenbeweging/ Wat is er nodig voor een toekomstbestendige patiëntenbeweging? In een adviesrapport geeft het ZonMw-programma Voor elkaar! 9 aanbevelingen mee aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze aanbevelingen zijn gebaseerde op een analyse van alle aanvragen die zijn binnengekomen sinds de start van het programma in 2019. Het adviesrapport ‘Op naar een toekomstbestendige patiëntenbeweging’ werd op 13 september 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van VWS. Zij werkt aan een nieuw kader voor de instellingssubsidie van patiëntenorganisaties, dat beter aansluit bij de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de patiëntenbeweging kan voorbereiden op de toekomst.

Het rapport van ZonMw gaat over twee begrippen die passen bij de toekomstige patiëntenbeweging: impact en bereik. Op basis van de ervaringen binnen het subsidieprogramma Voor elkaar!, dat projecten van patiënten- en cliëntenorganisaties financiert, worden geleerde lessen uit het programma gedeeld en vertaald naar adviezen die bruikbaar kunnen zijn voor het nieuwe beleidskader.

Download het adviesrapport

De aanbevelingen

De analyse van de in totaal 500 aangevraagde projecten tussen 2018 en nu leverde belangrijke inzichten op. Deze zijn vertaald in 9 aanbevelingen, die in het adviesrapport verder worden toegelicht:

 1. Maak ruimte voor nieuwe organisaties in het instellingssubsidiekader.
 2. Bied aparte mogelijkheden voor organisaties die buiten het subsidiekader vallen.
 3. Monitor regelmatig op impact en bereik.
 4. Laat aanvragers van instellingssubsidie een doelgroepanalyse en een behoeftepeiling uitvoeren.
 5. Laat aanvragers van instellingssubsidie een overzicht maken van de verschillende samenwerkingspartners.
 6. Vraag indieners om een planmatig instellingssubsidieplan.
 7. Laat organisaties de plannen voor jaar 1 als basis voor jaar 2 gebruiken.
 8. Maak ondersteuning toegankelijk voor alle patiëntenorganisaties.
 9. Faciliteer de uitwisseling van kennis onderling.

Aanbieding aan Tweede Kamer

Het rapport is op 13 september 2021 door minister De Jonge naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende Kamerbrief schrijft De Jonge dat het adviesrapport ‘een aantal waardevolle bouwstenen voor het toekomstige instellingssubsidiekader’ heeft opgeleverd. De inzichten uit het rapport zullen worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe kader.

Het ministerie van VWS gaat verder met de uitwerking van het instellingssubsidiekader 2023 – 2027 zodra er een nieuw kabinet is. De Kamer wordt op de hoogte gehouden zodra er nieuwe ontwikkelingen op dit onderwerp zijn.

]]>
news-7673 Tue, 07 Sep 2021 17:27:47 +0200 Onderzoeksagenda Q-koorts en de langetermijneffecten https://www.linkedin.com/posts/q-support_qkoorts-onderzoek-samenwerking-activity-6840947670429773824-WoiV Op 3 september 2021 heeft Q-support aan vertegenwoordigers van patiënten, VWS en ZonMw een onderzoeksagenda aangeboden over de langetermijneffecten van Q-koorts. Vervolgonderzoek en patiëntenparticpatie bij onderzoek is de kern van deze onderzoeksagenda. Ook biedt de agenda aanknopingspunten voor onderzoek naar ziekten als Lyme, long COVID en CVS/ME. news-7627 Mon, 06 Sep 2021 06:00:00 +0200 Leerplatform richtlijnontwikkeling https://publicaties.zonmw.nl/leerplatform-richtlijnontwikkeling/ Hoe kunnen beroepsgroepen meer samenwerken bij het ontwikkelen van onderbouwde richtlijnen voor goede zorg? Met het leerplatform creëren we een digitale omgeving voor interprofessionele samenwerking. ‘Veel complexe zaken worden ontrafeld bij het koffiezetapparaat. Wij willen ook een omgeving creëren waarin mensen elkaar snel weten te vinden en met enthousiasme aan de slag gaan.’ news-7603 Tue, 31 Aug 2021 08:40:00 +0200 Nieuwe subsidierondes Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten open https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidierondes-expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-open/ De nieuwe subsidierondes voor onderzoek naar en voor mensen met een zintuigelijke beperking staan open. Tot uiterlijk 26 oktober 2021 om 14:00 uur is het mogelijk om onderzoeksvoorstellen in te dienen. news-7623 Mon, 16 Aug 2021 14:29:00 +0200 Zorgen en zwaaien: naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd https://www.nivel.nl/nl/naasten-van-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-coronatijd Het Radboudumc en Nivel hebben afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de impact van COVID-19 en de maatregelen op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun naasten. Lees meer en meld je aan voor de webinar op 26 augustus 2021 van 16:00 tot 17:00 uur. Hierin presenteren zij de resultaten van beide onderzoeken. news-7562 Mon, 09 Aug 2021 06:00:00 +0200 Nieuwe kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-kwaliteitsstandaard-zorg-voor-gezonde-slaap-en-zorg-bij-slaapproblemen/ De nieuwe kwaliteitsstandaard voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten komt eraan. Met kernaanbevelingen én een werkkaart zodat zorgprofessionals niet alleen over de laatste kennis beschikken, maar ook handvatten krijgen voor op de werkvloer. Lees het interview met lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen Robbert Gobbens over het ontwikkelproces van de kwaliteitsstandaard. news-7577 Wed, 04 Aug 2021 12:00:00 +0200 ZonMw-Onderzoeksprogramma Dementie van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-onderzoeksprogramma-dementie-van-start/ Het nieuwe Onderzoeksprogramma Dementie kan, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, van start. Met een budget van 140 miljoen euro worden de komende 10 jaar onderzoeken gefinancierd om de mechanismen van dementie verder te ontrafelen en therapieën te ontwikkelen om de ziekte te voorkomen, te behandelen en de diagnostiek te verbeteren. Dat is hard nodig, want dementie heeft grote impact op de kwaliteit van leven van mensen die het krijgen, hun naasten en de maatschappij. Het ontwikkelt zich bovendien tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en tot de duurste aandoening.

Opzet van het programma

Meerdere factoren bepalen het ontstaan en het beloop van dementie, bijvoorbeeld genetische aanleg en leefstijlfactoren. Om tot oplossingen te komen moet kennis vanuit verschillende onderzoeksdisciplines in samenhang verder worden ontwikkeld en gecombineerd. In het programma wordt deze interdisciplinaire samenwerking gewaarborgd in consortia. Deze consortia kunnen onderzoeksvoorstellen indienen en uitvoeren. Naast alle relevante onderzoeksdisciplines zullen ook partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en de maatschappij aan de consortia deelnemen. Zo ontstaat er een kennisketen waarbij de praktijk betrokken is bij de onderzoeksprogrammering en -uitvoering en kunnen onderzoekresultaten direct de praktijk verrijken.

Het onderzoek in het programma is gericht op 6 werkpakketten:

 1. Fundamenteel onderzoek
 2. Risicoreductie
 3. Diagnostiek en prognostiek
 4. Veelbelovende innovatieve therapie
 5. Jonge mensen met dementie
 6. Valorisatie; integratie onderwijs, onderzoek en zorg

Dit najaar worden partijen uitgenodigd om consortia te vormen en eerste onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd geraakt in het nieuwe Onderzoeksprogramma Dementie en wilt u er meer over weten? Dan bent u van harte uitgenodigd voor onze online informatiebijeenkomst op woensdag 22 september vanaf 15.00 uur. U kunt zich aanmelden via deze link.

Meer informatie

]]>