ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Sat, 26 Nov 2022 03:59:07 +0100 Sat, 26 Nov 2022 03:59:07 +0100 TYPO3 news-9173 Wed, 16 Nov 2022 12:21:23 +0100 Wil je aan de slag met e-health in jouw zorgorganisatie, maar weet je nog niet precies hoe? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wil-je-aan-de-slag-met-e-health-in-jouw-zorgorganisatie-maar-weet-je-nog-niet-precies-hoe/ De visievorming subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is speciaal bedoeld voor zorgroganisaties die aan de slag willen met e-health, maar nog geen plan hebben. Met deze kleinere subsidie krijg je de mogelijkheid om eerst een gedegen visie te vormen, voordat je gaat opschalen. Zo kun je de mogelijkheden ontdekken op het gebied van e-health voor jouw zorgorganisatie. Wat is de Stimuleringsregeling E-health Thuis?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter én meer wordt gebruikt. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Reguliere SET en visievorming

Met behulp van de reguliere SET wordt het gebruik van bestaande e-health toepassingen opgeschaald én geborgd. Het subsidiebedrag dat aangevraagd kan worden voor de reguliere SET is minimaal 50.000 euro en maximaal 750.000 euro. Maximaal 20% van het subsidiebedrag mag gebruikt worden voor apparatuur.  Naast de reguliere SET is er de 'SET visievorming e-health'. Hiermee kunnen zorgaanbieders tot een gedragen visie komen over hoe e-health kan bijdragen aan hun missie. Het subsidiebedrag dat uit de SET visievorming aangevraagd kan worden bedraagt maximaal 20.000 euro.

Waarom SET-subsidie aanvragen?

We staan voor grote uitdagingen in de zorg in ons land. Het tekort aan zorgpersoneel en vergrijzing zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, ziet het dan ook als haar urgente taak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. E-health speelt daarin een belangrijke rol, omdat het oplossingen kan bieden voor dit steeds groter wordende probleem. Dankzij de inzet van diverse vormen van e-health krijgen patiënten en cliënten meer eigen regie en kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan kostbare tijd van zorgpersoneel worden bespaard en kunnen zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar zijn. De SET subsidie dient als stimulans om mooie stappen te zetten met e-health in uw zorgorganisatie.

Q&A met twee zorgorganisaties over de SET visievorming

Revalidatiecentrum Roessingh en GGZ praktijk Breburg ontvingen beiden subsidie uit de SET visievorming. In deze “Question & Answer” beantwoorden beide organisaties vragen over hun traject met de SET visievorming.

SET spreekuur voor al uw vragen

We begrijpen dat u vragen heeft over het doen van de SET-subsidieaanvraag. Daarom bieden wij spreekuren aan, waarbij u gratis in gesprek kunt gaan met adviseurs van ZonMw en RVO. Deze spreekuren zijn enerzijds bedoeld voor mensen die willen starten of bezig zijn met een SET-subsidieaanvraag. Anderzijds zijn de spreekuren er voor mensen die in een lopend SET-subsidietraject zitten en aanvullende vragen hebben. Bekijk de data en meld u aan via deze link.

Vraag SET-subsidie aan

]]>
news-9049 Thu, 03 Nov 2022 06:00:00 +0100 Hoe kan en moet de overgang van kinder- naar volwassenzorg beter? https://publicaties.zonmw.nl/transitiezorg/je-gunt-elke-jongere-met-een-chronische-aandoening-goede-transitiezorg/ Het gaat vaak niet goed als jongeren de overgang maken van kinder- naar volwassenzorg. Hoe kan en moet de transitiezorg beter? Medicijnenstudente Elise Wessels, die haar eigen ervaringen deelt, en transitiezorg lector AnneLoes van Staa vertellen hoe je dit aanpakt. ‘Je gunt elke jongere met een chronische ziekte goede transitiezorg. Het moet de vaste aanpak worden. Het voorkomt ellende en ook complicaties. Er is een wereld te winnen.’ news-9117 Tue, 01 Nov 2022 10:00:52 +0100 Mijlpaal in onderzoek naar afbouw antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mijlpaal-in-onderzoek-naar-afbouw-antipsychotica-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking/ Grootschalig onderzoek naar de afbouw van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking is in een afrondende fase beland. De studie van de Rotterdamse Academische Werkplaats GOUD is in aanpak en omvang uniek te noemen.  

De laatste metingen van het onderzoek naar de afbouw van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag zijn afgerond. Maar liefst 88 deelnemers deden mee aan dit unieke onderzoek van de Academische Werkplaats GOUD van het Erasmus MC. Niet eerder is er wereldwijd een vergelijkbare studie gedaan die onderzoekt waarom afbouw vaak niet lukt. Onderzoeker en arts-VG Sylvie Beumer is enthousiast over het verloop. 'We hopen straks met dit onderzoek – als de resultaten bekend zijn - een verschil te betekenen in de zorg.'

Belang onderzoek

Antipsychotica worden vaak langdurig voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat antipsychotica helpen bij gedragsproblemen. Beumer: 'De ongunstige bijwerkingen, zoals suikerziekte, verhoogd cholesterol, afvlakking van emoties, sufheid, en bewegingsstoornissen zijn overtuigend aangetoond. Deze bijwerkingen hebben dus invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven. Toch blijkt afbouw in de praktijk vaak niet te lukken. Het is onduidelijk waardoor de afbouw vaak faalt.'

Film  

Om meer aandacht te vragen voor de dilemma’s die spelen bij het afbouwen van antipsychotica, maakte GOUD een film. Beumer: 'In deze film delen we het persoonlijke verhaal van drie deelnemers Jeremy, Kelly en Jan. Ondanks dat de resultaten van het onderzoek nog niet bekend zijn, laat de film zien hoe complex een afbouwproces kan verlopen en welke impact het kan hebben op de cliënt en diens omgeving.' Bekijk de film: Waarom lukt het afbouwen van antipsychotica vaak niet? op YouTube

Resultaten eind 2023

Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten? Beumer: 'Nu de laatste data is verzameld, kunnen we een start maken met de analyses. Een spannende periode waarin we gaan zien of we ook daadwerkelijk het verschil kunnen gaan maken waar we zo op hopen. De eerste resultaten verwachten we eind 2023. Uiteindelijk zullen we deze resultaten teruggeven aan de betrokkenen, maar ook publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.'

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek? Of over de Academische werkplaats GOUD?

 

 

]]>
news-9099 Thu, 27 Oct 2022 09:00:00 +0200 ‘Begeleiding gehandicaptenzorg moet structureel aandacht schenken aan thema seksualiteit’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/begeleiding-gehandicaptenzorg-moet-structureel-aandacht-schenken-aan-thema-seksualiteit/ In de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking zou structureel aandacht moeten zijn voor het thema seksualiteit. Ook zou het onderwerp standaard aan bod moeten komen in de zorgopleidingen. En verder moet de voorlichting op dit gebied veelomvattend zijn en regelmatig herhaald worden. Aldus enkele aanbevelingen van Rutgers, het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Deze drie organisaties sloegen de handen ineen om een voorstudie te verrichten naar het thema seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. ZonMw financierde het onderzoek. Het resulteerde in het rapport ‘Seks en het suikerspingevoel’ dat deze week werd gepubliceerd.

Terughoudendeid bij ouders en zorgverleners

Want hoe zit het met de seksuele beleving van mensen met een verstandelijke beperking? En is daar ruimte voor in de gehandicaptenzorg? Het kunnen en mogen beleven van seksualiteit door mensen met een verstandelijke beperking is in onderzoek en praktijk nog geen gemeengoed. De ontwikkeling van een (gezonde) seksuele identiteit wordt bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking onder andere belemmerd door terughoudendheid bij ouders en zorgverleners, en negatieve attitudes omtrent seksualiteit voor deze volwassenen.
Aandacht voor ontplooiing van seksualiteit bij deze volwassenen is er nauwelijks, en het is onvoldoende duidelijk of het bestaande materiaal voldoende aansluit op de beleving van volwassenen met een verstandelijke beperking. Want over de behoeften van deze volwassenen binnen de zorg is weinig tot niets bekend.

Handen ineenslaan voor een voorstudie

Rutgers, het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland hebben de handen ineen geslagen om een voorstudie te doen. Dit is gefinancierd door ZonMw. Het doel van deze voorstudie was meer inzicht te verkrijgen in de seksuele beleving van mensen met een beperking en de ruimte die ze binnen de zorg krijgen om hun seksualiteit vorm te geven op een manier die bij hen past. Hiervoor zijn 16 mensen met een verstandelijke beperking bevraagd, waarvan een deel ook een visuele, auditieve en/of lichamelijke beperking heeft.
Een tweede doel van deze voorstudie was het testen van de topiclijst bij de verschillende groepen cliënten, met het oog op vervolgonderzoek.  
Een aantal van de respondenten sprak vrij over zijn/haar seksuele beleving, maar weer anderen waren hier meer terughoudend over. Vooral in de woongroepen is niet altijd een open cultuur over seksualiteit. Een serieus gesprek over seksualiteit wordt liever niet gevoerd terwijl iedereen het kan horen

Onvoldoende kennis bij zorgprofessionals

Een opvallende terugkoppeling na de interviews was dat enkele cliënten opeens vragen over seksualiteit stelden aan hun begeleiders. Dit zou erop kunnen wijzen dat cliënten makkelijker vragen durven te stellen wanneer in een gesprek duidelijk is gemaakt dat het een normaal onderwerp betreft.
Dit onderzoek was klein en vanwege de aard van het onderzoek ook niet representatief.
Er is bij zorgprofessionals onvoldoende kennis over het onderwerp. Zij weten vaak niet hoe te handelen, en het beleid van zorgorganisaties is er niet altijd op gericht dat hier aan gewerkt wordt. Wel is er de afgelopen twintig jaar al veel veranderd.

‘Seksualiteit structureel ter sprake’

Deze studie heeft tot een aantal aanbevelingen geleid voor vervolgonderzoek. Zo zou seksualiteit structureel ter sprake moeten komen in de begeleiding, en zou het thema aan bod moeten komen in de zorgopleidingen. Seksualiteit is onderdeel van een mooi en compleet leven. Dus laten we ervoor zorgen dat iedereen deze mogelijkheid heeft. Oftewel, zoals een respondent zei: Het is belangrijk en hoort bij het leven van de mens.

Meer lezen over dit onderwerp? Bezoek de themasite over seksualiteit van het Kennisplein gehandicaptensector of Seks in de praktijk - Informatie voor zorgprofessionals van Rutgers voor meer informatie en uitgebreide resultaten.

 

Meer lezen?

Meer over het programma Gewoon Bijzonder

 

]]>
news-9043 Mon, 24 Oct 2022 09:42:00 +0200 Draag bij aan een inclusieve arbeidsmarkt: meld je aan vóór 15 november https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/draag-bij-aan-een-inclusieve-arbeidsmarkt-meld-je-aan-voor-15-november/ Ben jij onderzoeker, arts, techneut, werkgever, cofinancier en/of een samenwerkingspartner met relevante expertise? En heb jij interesse om interdisciplinair samen te werken aan innovatieve sociale of technologische oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte op de arbeidsmarkt? Meld je dan vóór 15 november aan voor de nieuwe NWO KIC call 'Meedoen op de arbeidsmarkt'. We zijn op zoek naar een breed palet aan kennis en expertise om samen aan deze uitdaging te werken. Naast alfa- bèta- én gammaonderzoekers (ook HBO), zijn ook cofinanciers en samenwerkingspartners nodig. Misschien kan jij hier een belangrijke rol in spelen. Het doel van deze call is een betere kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Hoe kun je als samenwerkingspartner deelnemen?

Voor deze subsidieoproep is kennis en expertise van relevante partijen uit dit veld van uiterst belang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkgevers of (vertegenwoordigers van) mensen met een beperking of chronische aandoening. Alleen in samenwerking met de verschillende experts kunnen mooie resultaten geboekt worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om te begrijpen tegen welke problematiek mensen met een beperking of chronische ziekte aanlopen in hun werk, of als ze naar werk op zoek zijn. Tijdens het onderzoeksproces is continue toetsing bij het veld nodig om nieuwe innovaties te ontwikkelen voor en met de doelgroep. Voor bijvoorbeeld werkgevers kan deelname lonend zijn, omdat zij met deze call de kans krijgen het arbeidspotentieel van hun werknemers optimaal in te zetten. Doel van de call is onderzoek te financieren waarin nieuwe kennis wordt toegevoegd aan het bestaande. Er kan samen worden geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken of met technologische of digitale innovaties.

Hoe kun je als cofinancier deelnemen?

Cofinanciers zijn private of publieke organisaties die deelnemen aan het consortium en in cash en/of in-kind actief bijdragen en meesturen aan het project. Cofinanciers kunnen op deze manier een waardevolle bijdrage leveren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en samen met de anderen leren over hoe in deze krappe arbeidsmarkt, mensen met een beperking of aandoening ook (blijvend) kunnen worden ingezet. Gezamenlijk dienen de cofinanciers netto minimaal 30% van het totale budget voor de aanvraag bijeen te brengen. De rol die deze partijen spelen bij de voorbereiding, uitvoering, en vertaling van het onderzoek naar de maatschappij dient in het onderzoeksvoorstel beschreven te worden.

Hoe kun je deelnemen en samenwerken als bèta-, alfa- of gamma-onderzoeker (ook HBO)?

Binnen het KIC wordt interdisciplinair samenwerken gestimuleerd. Deze subsidieoproep richt zich zowel op sociale als technologische oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Als bèta onderzoeker dagen we je uit om uw kennis en expertise op bijvoorbeeld (bio)medisch of technologisch vlak te combineren met de expertise van alfa- en gamma-onderzoekers (bijvoorbeeld sociologen, communicatiewetenschappers en psychologen). Gezamenlijk kunnen jullie werken aan dit maatschappelijk urgente probleem zodat (technologische) oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt gaan worden.

Op zoek naar mogelijke samenwerkingspartners?

Wij begrijpen dat het lastig is om in contact te komen met potentiële partners en te ontdekken of je mogelijk kunt samenwerken. Er is daarom reeds twee keer een matchmaking georganiseerd. Mocht je nog op zoek zijn naar partners en daar hulp bij nodig hebben, dan kun je altijd even contact opnemen met ons via Robert Jabroer (jabroer@zonmw.nl) of kic-chronicdiseases@nwo.nl.

Meer informatie

]]>
news-9078 Thu, 20 Oct 2022 17:30:44 +0200 Eerste evaluatie Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-evaluatie-wet-verplichte-ggz-en-wet-zorg-en-dwang/ Voor de implementatie en uitvoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) is nog veel werk aan de winkel, voor zowel de overheid als het veld. Dat blijkt uit de evaluatie die onlangs is afgerond. Beide wetten traden op 1 januari 2020 in werking. Doelstelling van de Wvggz en Wzd

De Wvggz regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De Wzd beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De wet is er om deze mensen te beschermen.

Evaluatie in 2 fasen

De evaluatie isgefinancierd vanuit het ZonMw-programma Evaluatie Regelgeving en uitgevoerd door het Amsterdam UMC afdeling ethiek, recht en humaniora en het Trimbos-instituut. Deze evaluatie vond plaats in 2 fasen. De rapportage van de eerste fase verscheen eind 2021. In deze fase is een brede juridische, kwalitatieve en kwantitatieve analyse gemaakt van de uitvoerbaarheid en de implementatie van beide wetten. De tweede fase werd in oktober 2022 afgerond. Deze fase had een meer verdiepend karakter en richtte zich vooral op de doeltreffendheid en de (neven)effecten van de beide nieuwe wetten.

Belangrijkste conclusies van de evaluatie

Op basis van de bevindingen uit beide onderzoeksfases trekken onderzoekers 3 belangrijke conclusies:

  1. De implementatie van de Wvggz en Wzd is op gang gekomen. Toch verloopt dit op tal van punten nog moeizaam, zeker waar het gaat om de Wzd. Het zal nog een behoorlijke tijd duren voor het implementatieproces is voltooid.
  2.  De relatie tussen de Wvggz en de Wzd is ingewikkeld, en roept in de uitvoeringspraktijk veel vragen op. Dit is een gevolg van de keuze om 2 afzonderlijke wetten tot stand te brengen in een situatie van overlappende domeinen. Bovendien is de overlap tussen de doelgroepen veel groter dan gedacht. Hierdoor is de omvang en complexiteit van allerlei ‘grensgeschillen’ aanzienlijk.
  3.  De resultaten van de invoering van de Wvggz en Wzd bewegen zich langzaam in de richting van de met beide wetten beoogde doelstellingen. Het gaat vooralsnog om kleine stappen. Beide wetten dragen bij aan meer bewustwording onder zorgverleners. Voor enkele doelstellingen geldt dat nog geen vooruitgang is geboekt. Dat geldt met name voor de doelstelling van beide wetten om dwang terug te dringen. Ook van een wezenlijke verschuiving van intramurale naar ambulante zorg, is nog geen sprake. Een andere belangrijke doelstelling van de nieuwe wetgeving, het bij de besluitvorming betrekken van de wensen en voorkeuren van patiënten, wordt nog maar in beperkte mate bereikt.

Totaal aan aanbevelingen omvangrijk

Veel van de knelpunten hebben te maken de vele wijzigingen en toevoegingen die zijn gedaan bij de totstandkoming van beide wetten. Dit heeft geleid tot veel complexiteit waarbij de samenhang en verhouding tussen beide regelingen uit het oog is verloren. Mede door de complexiteit van beide wetten hebben deze geleid tot de meerkosten ten opzichte van de eerdere wetgeving. In totaal zijn er 70 aanbevelingen voor verbetering gedaan. Deze richten zich zowel op de inhoud van beide wetten, als de randvoorwaarden. Zoals deskundigheid, organisatie van zorg en richtlijnen vanuit het veld. Er zijn wezenlijke inspanningen van de wetgever, de overheid en het veld nodig om tot een situatie te komen die voor alle betrokkenen enigszins bevredigend is. Tegelijkertijd komen uit de praktijk ook voorbeelden van nuttige initiatieven en ontwikkelingen naar voren. Zowel brancheorganisaties als zorginstellingen zijn, vaak in samenspraak met de overheid of (in het geval van de Wvggz) het ketencoördinatieteam, al geruime tijd bezig om door allerlei initiatieven de werkbaarheid van beide wetten te verbeteren.

Meer weten?

]]>
news-9060 Fri, 14 Oct 2022 09:01:00 +0200 ‘Welkome Wijk’ bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/welkome-wijk-bijeenkomsten-leren-wijkbewoners-meer-over-psychische-kwetsbaarheid/ Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten brengen daar verandering in. Lees wat deze bijeenkomsten zo effectief maakt. En hoe u als professional, vrijwilliger of ervaringsdeskundige zelf aan de slag kunt met de Welkome Wijk aanpak. news-9058 Thu, 13 Oct 2022 23:44:00 +0200 Uitstel besluitvorming subsidieronde ‘consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitstel-besluitvorming-subsidieronde-consortia-voor-biomedisch-cohortonderzoek-naar-mecvs/ Eerder dit jaar sloot de subsidieoproep ‘Consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’ van het Onderzoeksprogramma ME/CVS. Wij willen u laten weten dat ZonMw heeft besloten om de planning voor de beoordeling van de binnengekomen aanvragen aan te passen. In dit bericht leggen wij ons besluit uit en delen we de nieuwe planning. Toelichting van het besluit

In de subsidieoproep stond dat projectleiders uiterlijk op 14 oktober 2022 uitsluitsel zouden krijgen over het al dan niet honoreren van hun aanvraag. Helaas is het door meerdere onvoorziene omstandigheden nodig om dit moment uit te stellen naar eind december. Hieronder staan de belangrijkste redenen genoemd.

  1. De huidige subsidieronde heeft een complex karakter. Waaronder het feit dat zowel consortiumaanvragen als deelprojectaanvragen worden behandeld. Door het beoordelingsproces te verlengen kan de zorgvuldigheid worden gewaarborgd. De ZonMw procedures geven hier ook ruimte voor.
  2. Binnen het programmateam is sprake van een aantal personele wijzigingen en zijn twee medewerkers met ziekteverlof. Dit zorgt ervoor dat de slagkracht van het ZonMw-programmateam minder is dan normaal. Dat maakt het lastig om het proces zoals nu gepland tijdig af te ronden.

Nieuwe planning

Om een zorgvuldig beoordelingsproces te kunnen waarborgen ontvangen de projectleiders uiterlijk eind december 2022 uitsluitsel over hun aanvragen. Eind januari 2023 publiceren we op de ZonMw-website welke projecten subsidie ontvangen. Hier zit een maand tussen vanwege een aantal administratieve stappen.

Vragen?

ZonMw heeft lang nagedacht over het uitstellen van het besluit en wij snappen dat u hier mogelijk vragen over heeft. Neem in dat geval contact met ons op via mecvs@zonmw.nl.

]]>
news-9053 Wed, 12 Oct 2022 16:36:08 +0200 "85% van cliënten gaat vooruit en 1,5 uur besparing per week dankzij zorgrobot" https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/85-van-clienten-gaat-vooruit-en-15-uur-besparing-per-week-dankzij-zorgrobot/ Met behulp van SET-COVID-subsidie startte De Zorgcirkel, specialist in ouderenzorg, -behandeling en –revalidatie, met de zorgrobot Tessa. Inmiddels worden zo’n 100 cliënten ondersteund door Tessa. In dit interview spreken we niet alleen de zorgorganisatie die gebruik heeft gemaakt van SET-COVID-subsidie, maar ook de partner leverancier Tinybots. In hun project stonden samenwerking, continue afstemming en partnerschap centraal. Lees het verhaal van Desiree Fonk en Jan Willem Heeg

Wil jij ook e-health opschalen binnen jouw zorgorganisatie?

Ga naar www.zonmw.nl/set en vraag subsidie aan.

]]>
news-9050 Wed, 12 Oct 2022 09:46:48 +0200 Meld je aan voor het Kennispanel en deel je kennis! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/meld-je-aan-voor-het-kennispanel-en-deel-je-kennis/ Ben je werkzaam in de gehandicaptenzorg? Of ben je cliënt, student of naaste? En wil je meepraten over de sector en helpen om de zorg te verbeteren? Meld je dan aan en deel je kennis voor de zorg met het Kennispanel van het Kennisplein Gehandicaptensector. Het Kennisplein Gehandicaptensector is dé plek waar betrokkenen bij de sector bij elkaar komen om hun kennis te delen en zo de zorg te verbeteren. Het Kennisplein maakt daarbij onder meer gebruik van een Kennispanel. De leden van dit panel praten mee, reageren op stellingen en delen hun ervaringen.

Het Kennispanel kan weer wat nieuwe leden gebruiken en nodigt zorgprofessionals, cliënt, naasten en studenten van harte uit om zich aan te melden. De leden van het panel worden ongeveer één keer per twee weken gevraagd hun mening te delen. Ook kunnen ze reageren op een stelling over een bepaald onderwerp. En tot slot kunnen de leden altijd goede tips geven aan collega's door het hele land. De deelnamers aan het Kennispanel dragen zo met hun kennis en ervaring bij aan een betere gehandicaptensector en een beter leven voor mensen met een beperking.

Op een speciale pagina van het Kennisplein Gehandicaptensector is meer te lezen over het Kennispanel. Daar is ook een filmpje te zien met meer informatie, evenals een link waarmee geïnteresseerden zich direct kunnen aanmelden.

]]>
news-9010 Wed, 28 Sep 2022 14:05:25 +0200 Wil je e-health opschalen in jouw zorgorganisatie maar twijfel je over jouw projectidee? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wil-je-e-health-opschalen-in-jouw-zorgorganisatie-maar-twijfel-je-over-jouw-projectidee/ Met de quickscan leg je vrijblijvend je projectidee of plan voor aan RVO. Zij toetsen of jouw plan aansluit bij de doelstellingen van de regeling. Vervolgens neemt één van de adviseurs contact met je op en krijg je een advies over de verdere ontwikkeling van jouw plan. Zo ontdek je snel of het zinvol is om jouw plan verder uit te werken tot een aanvraag. Wacht niet langer, doe een quickscan en vraag SET-subsidie aan

Ga naar de quickscan

 

Wat is de Stimuleringsregeling E-health Thuis?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter én meer wordt gebruikt. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Waarom SET-subsidie aanvragen?

We staan voor grote uitdagingen in de zorg in ons land. Het tekort aan zorgpersoneel en vergrijzing zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, ziet het dan ook als haar urgente taak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. E-health speelt daarin een belangrijke rol, omdat het oplossingen kan bieden voor dit steeds groter wordende probleem. Dankzij de inzet van diverse vormen van e-health krijgen patiënten en cliënten meer eigen regie en kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan kostbare tijd van zorgpersoneel worden bespaard en kunnen zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar zijn. De SET subsidie dient als stimulans om mooie stappen te zetten met e-health in uw zorgorganisatie.

Lees mooie resultaten en ervaringsverhalen van SET-aanvragers

Aangezien de regeling al drie jaar gelopen heeft sinds 2019, zijn er inmiddels al veel mooie resultaten geboekt. Deze resultaten en ervaringsverhalen vindt u op onze SET-resultatenwebsite. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties leest u hoe de SET hen geholpen heeft én wat de SET misschien voor uw organisatie kan betekenen.

SET spreekuur voor al uw vragen

We begrijpen dat u vragen heeft over het doen van de SET-subsidieaanvraag. Daarom bieden wij spreekuren aan, waarbij u gratis in gesprek kunt gaan met adviseurs van ZonMw en RVO. Deze spreekuren zijn enerzijds bedoeld voor mensen die willen starten of bezig zijn met een SET-subsidieaanvraag. Anderzijds zijn de spreekuren er voor mensen die in een lopend SET-subsidietraject zitten en aanvullende vragen hebben. Bekijk de data en meld u aan via deze link.

Lees meer over de SET en vraag subsidie aan

]]>
news-8986 Tue, 20 Sep 2022 12:48:02 +0200 Zo kun je drempels wegnemen voor jongeren met een beperking op weg naar werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zo-kun-je-drempels-wegnemen-voor-jongeren-met-een-beperking-op-weg-naar-werk/ Hoe neem je drempels weg die veel jongeren met een beperking ervaren als zij de stap van onderwijs naar werk willen zetten? De projecten uit de eerste subsidieoproep van het programma Onbeperkt meedoen! houden zich daar mee bezig en zijn aan het afronden. Wat heeft dat opgeleverd? Jongeren met een beperking ervaren veel, vaak onzichtbare, obstakels als zij hun opleiding aan het afronden zijn en de stap naar werk willen zetten. Bijvoorbeeld bij het vinden van een stage, of als zij een baan zoeken. Om die stap succesvol te kunnen zetten, is vaak ondersteuning nodig.

Vier projecten die zich richten op leerlingen, docenten en/of werkgevers, bouwen voort op activiteiten waar ze al langer, met succes, mee bezig zijn. Ze kregen van ZonMw de gelegenheid om hun product of activiteit een stap verder te brengen. Daarmee dragen zij bij aan het realiseren van het doel van het VN-verdrag Handicap, een samenleving waarin iedereen meedoet.

Welke opbrengsten zijn er al?

MovingOnUp: een goede match tussen leerlingen en werkgevers   

In het project Onbeperkt aan de slag – MovingOnUp krijgen leerlingen met een fysieke beperking of chronische ziekte uit het speciaal onderwijs de kans om hun eigen kracht te ontdekken. Al tijdens hun opleiding doen zij kennis en vaardigheden op om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Maar dat niet alleen. MovingOnUp laat ook werkgevers kennismaken met deze toekomstige groep werknemers. De website MovingOnUp helpt werkgevers en werkzoekenden om een match te vinden voor een stage of afstudeeropdracht. Dat gebeurt met een loopbaanprofiel waar de leerlingen op school zelf aan hebben gewerkt. Tijdens het ZonMw-project is de methodiek verder doorontwikkeld en gedigitaliseerd. Om zo meer leerlingen en werkgevers te bereiken.

Als school of als werkgever geïnteresseerd om deel te nemen?
Neem een kijkje op de website van MovingOnUp

Mind the Gap: hoe kun je als docent of werkgever jongeren ondersteunen?   

CNV Jongeren en Enspiratie willen voorkomen dat jongeren met een beperking na hun opleiding in een gat vallen. Binnen het ZonMw-project Mind the Gap is in de regio Arnhem een pilot gedaan met 3 initiatieven. Doel is dat andere regio’s deze aanpak kunnen overnemen. Jongeren in het speciaal onderwijs volgen een Crashcourse arbeidsmarkt onder begeleiding van getrainde ervaringsdeskundigen, Realisten genaamd. Onderwijsprofessionals doen mee met de Harrie Training, die hen helpt meer inzicht te krijgen in waar jongeren met een beperking tegenaan lopen. Onder de noemer Harrie Community doen werkgevers mee aan de Harrie Training, zodat zij jongeren die bij hen komen werken kunnen begeleiden. En zij stellen stage- en werkplekken beschikbaar.

Het project Mind the Gap heeft een 5-puntenplan voor onderwijsprofessionals opgeleverd.
Naar het 5-puntenplan

Meer weten over de Harrie Training of interesse om deze te volgen met docenten of bedrijf?
Website Ik ben Harrie
Informatie over Mind the Gap (website CNV Jongeren)

Aanpak voor een succesvolle overgang van hbo naar werk

De afgelopen jaren is een aanpak ontwikkeld waarbij student, onderwijsinstelling, bedrijf én gemeente samen een transitieroute opzetten. Om daarmee de weg te openen voor jongeren met een beperking vanuit het hbo naar werk. In het project Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs is alle kennis ervaring met deze aanpak bij elkaar gebracht. En gedeeld. Zo is de aanpak in overleg met jongerenorganisaties via de Vereniging Hogescholen beschikbaar gesteld voor alle hbo-opleidingen. En is een Manifest door jongerenorganisaties overhandigd aan onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Ook is er is een flyer gemaakt met 7 tips voor studenten.

Meer weten over deze aanpak, of het Manifest lezen?
Neem een kijkje bij het project Transitieroutes (website KBA Nijmegen)

Training basisvaardigheden voor jongeren met een verstandelijke beperking

Prettige Collega is een succesvolle interventie om jongeren met een verstandelijke beperking te trainen in basisvaardigheden die van belang zijn op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben schoolverlaters of werkzoekenden een grotere kans om een betaalde baan te vinden en/of te behouden. De training Prettige Collega is te gebruiken in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en binnen zorgorganisaties. Binnen het ZonMw-project Prettige Collega's Digi is de stap gezet om naast schriftelijk materiaal ook een e-learning aan te kunnen bieden. De training is zowel geschikt voor groepen als individuen. Er is een pilot uitgevoerd in verschillende regio’s in Nederland. En docenten/begeleiders zijn opgeleid om de cursus blijvend actief in te zetten binnen de scholen of zorgorganisaties waar zij werkzaam zijn.

Een website geeft deelnemers toegang tot deze training.
Ga naar het project Prettige Collega (website STRAS)

Meer informatie

ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!

 

]]>
news-8970 Wed, 14 Sep 2022 08:58:18 +0200 Subsidieregeling: versterken zeggenschap en veerkracht https://actieplanzeggenschap.nl/artikel/vws-publiceert-subsidieregeling-om-zeggenschap-en-veerkracht-in-de-zorg-te-versterken-dien-jij-ook-een-plan-in/?utm_source=linkedin&utm_term=showcasevv Verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of begeleiders van zorgorganisaties uit verschillende werkvelden kunnen nu via het subsidieportaal van het ministerie van VWS € 50.000,- (niet meer en niet minder) aanvragen om zeggenschap of veerkracht in hun organisatie een flinke boost te geven. De aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 9 t/m 23 september 2022. news-8931 Mon, 12 Sep 2022 09:36:00 +0200 Onderzoeksprogramma ME/CVS: stand van zaken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksprogramma-mecvs-stand-van-zaken/ De beoordelingsfase van de eerste ME/CVS subsidieronde gaat van start. In september komen de klankbordgroep en de programmacommissie van het onderzoeksprogramma ME/CVS samen om te kijken naar de kwaliteit en relevantie van de binnengekomen aanvragen. Hieruit volgt later de beoordeling over de gehonoreerde en afgewezen onderzoeksvoorstellen uit deze ronde. Voor patiënten, aanvragers, en andere betrokkenen een spannende tijd. In dit bericht maakt u kennis met Jantine. Zij startte deze zomer als programmamanager bij het onderzoeksprogramma ME/CVS. Samen met programmamanager Sabine de Jong vertelt zij wat er in het traject vóór de beoordelingsfase gebeurd is binnen het programma. Nieuwe programmamanager

Jantine Kuiper – van Dijk sloot op 1 juli 2022 aan bij het programma als programmamanager. Zij heeft een achtergrond in de biomedische wetenschappen en ze heeft ervaring met een soortgelijke functie bij een gezondheidsfonds. ‘In mijn vorige baan werkten we met geld dat door mensen gedoneerd was. Deze mensen schenken dat geld met het vertrouwen dat een stichting daar goed en zorgvuldig mee om gaat, dus daar was ik altijd waakzaam op. Die waakzaamheid heb ik meegenomen naar ZonMw, want het ook (publieke) geld achter het onderzoeksprogramma ME/CVS moet zorgvuldig besteed worden’, vertelt Jantine.

Een bijdrage leveren aan de maatschappij was voor Jantine belangrijk in de overweging om bij ZonMw te komen werken. Het onderzoeksprogramma ME/CVS past op verschillende manieren bij haar: ‘Mijn biomedische kennis sluit natuurlijk mooi aan bij dit programma, waar biomedisch onderzoek naar ME/CVS een belangrijke pijler is. Bovendien ben ik me bewust van het feit dat er vraag is om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en in de samenleving te waarborgen. Dat past ook bij een van mijn principes: kennis komt pas tot leven als we er iets mee doen.’

Voortgang eerste subsidieronde

Jantine start op een mooi moment bij het onderzoeksprogramma ME/CVS, want in september komen de aanvragen uit de eerste subsidieronde in de beoordelingsfase terecht. Dat betekent niet dat ZonMw nu pas met de aanvragen aan de slag gaat. Sinds de sluiting van de ronde in april is er namelijk al veel gebeurd.

Nadat de aanvragen (3 consortiumaanvragen en 22 aanvragen voor deelprojecten) bij ZonMw binnenkwamen, begon een proces waarbij in een aantal stappen naar de kwaliteit en relevantie van elke aanvraag wordt gekeken. ZonMw is begeleider van dat proces en beoordeelt zelf niet. Het programmateam houdt niet alleen in de gaten dat de stappen goed worden doorlopen, maar kijkt ook naar de manier waarop dat gebeurt. ‘Waar ik onder andere op let, is dat de belangrijkste belanghebbenden allemaal een rol hebben in het proces van de beoordeling,’ vertelt Sabine. ‘Wetenschappers, patiënten en dokters kijken allemaal vanuit hun eigen visie mee naar de aanvragen in deze eerste biomedische ronde van het programma. Een goede beoordeling van de kwaliteit en relevantie van aanvragen heeft al deze verschillende invalshoeken nodig.’

Referenten

Het beoordelen van de kwaliteit en relevantie van aanvragen gebeurt via een aantal standaard stappen, zodat de beoordeling op een zorgvuldige manier tot stand komt. In de eerste stap zijn de zogenaamde referenten aan zet. Dat zijn wetenschappers uit binnen- en buitenland, en in dit geval ook ME/CVS-patiënten. De wetenschappelijke referenten letten vooral op de kwaliteit van de aanvragen. De patiëntreferenten kijken meer naar de relevantie van projecten en naar de plaats van patiëntparticipatie binnen een aanvraag. ‘Bij patiënten is veel kennis voorhanden over ME/CVS,’ vertelt Jantine. ‘Wij vonden het daarom belangrijk dat zij als samenwerkingspartners worden betrokken in projecten. Hoe dit is geregeld in de projecten wordt daarom in het beoordelingsproces goed bestudeerd.’

De vragen die de referenten hebben worden uiteindelijk teruggestuurd naar de aanvrager. De aanvrager krijgt de mogelijkheid om hier een op reactie te geven: het zogeheten wederhoor. Sabine: ‘Deze stap helpt voorkomen dat er misverstanden ontstaan over een aanvraag. Stel dat een referent iets onduidelijk vond in een projectaanvraag, dan heeft de aanvrager dankzij deze stap nog de mogelijkheid om dat wat beter uit te leggen. Daardoor heeft de programmacommissie uiteindelijk een beter beeld van het voorgestelde project’.

De beoordeling

In september komen de aanvragen in bundels bij de programmacommissie terecht. In zo’n bundel zit de aanvraag zelf, maar ook de feedback van de patiënt- en wetenschappelijke referenten en de reacties daarop van de aanvragers. Tijdens de beoordelingsvergadering vormt de commissie een gezamenlijk oordeel over de aanvragen. Zij kijken hierbij naar kwaliteit en relevantie. Bij de beoordeling baseert de commissie zich op de informatie in de bundels, maar ook op de adviezen van de patiëntvertegenwoordigers uit de klankbordgroep. 

Op deze pagina staat meer informatie over de programmacommissie en de klankbordgroep.

Afwijzing of honorering

Na de beoordelingsvergadering brengt de programmacommissie een advies uit aan het bestuur van ZonMw. In dit advies staat welke aanvragen volgens de commissie voor subsidie in aanmerking moeten komen en welke niet. Als het advies door het bestuur wordt overgenomen krijgen aanvragers bericht over hun honorering of afwijzing. Daarna moeten nog een aantal administratieve stappen worden doorlopen. Zo moeten aanvragers akkoord gaan met alle subsidievoorwaarden.

Begin 2023 maken we bekend welke consortia en projecten subsidie ontvangen. We houden iedereen op de hoogte via onze ZonMw-kanalen.

Meer informatie over het subsidieproces is te vinden op de subsidiepagina op onze website. Bekijk ook de infographic ‘In 10 stappen subsidie aanvragen’.

Vooruitblik

Start van de consortia en onderzoeken

‘Als de beoordelingsfase is afgerond, staan we eigenlijk nog maar aan het begin’, zegt Sabine. ‘Het programma draait voor een groot deel om biomedisch onderzoek naar ME/CVS en dat begint natuurlijk met de start van de nu te honoreren consortia en de onderzoeken.’ Het moment dat de consortia en onderzoeken aan de slag gaan zal verschillen, maar de verwachting is dat de consortia in 2023 starten en de onderzoeken in 2024. Jantine: ‘Het gaat om grote, ingewikkelde samenwerkingen. Het opstarten en stroomlijnen van de consortia en onderzoeken kost tijd aan de kant van de projectleiders, maar dat is de investering waard. Het zal er voor zorgen dat het onderzoek goed van de grond komt en er in Nederland een actief en bestendig onderzoeksveld voor ME/CVS ontstaat.’

De consortia en onderzoeken zullen vanaf de start begeleid worden door ZonMw. Daarbij ligt de nadruk op het opbouwen van een patiëntregistratie en een biobank en op het FAIR maken van de data binnen deze biobank en binnen de onderzoeken.

FAIR-data

FAIR data houdt in dat de gegevens die uit wetenschappelijk onderzoek voortkomen aan een aantal principes voldoen. De gegevens moeten vindbaar (Findable), toegankelijk (Accessible), interoperabel (Interoperable) en herbruikbaar (Reusable) zijn.

FAIR datamanagement zorgt ervoor dat uitwisseling tussen onderzoekers makkelijker gaat en dat resultaten makkelijker gecontroleerd kunnen worden. ‘FAIR data zijn data die niet op de plank blijven liggen’, zegt Sabine. ‘Als we het uitwisselen van gegevens beter organiseren, kunnen wetenschappers makkelijker op elkaars werk voortborduren. Dan kunnen aan dezelfde gegevens meerdere onderzoeksvragen worden gesteld, in plaats van voor iedere onderzoeksvraag steeds nieuwe onderzoeksgegevens te verzamelen. Dat is efficiënt en voor patiënten die meedoen aan onderzoek wel zo prettig!’.

Nieuwe subsidierondes

In de loop van het programma zullen nog andere subsidierondes starten, met verschillende onderwerpen en invullingen. Zo wordt er bijvoorbeeld aan een praktijkgerichte ronde gedacht, waarin wordt gekeken of er op basis van al bestaande informatie nu al iets voor patiënten kan worden gedaan.

Zodra er meer bekend is over de invulling en planning van de eerstvolgende subsidieronde, communiceren wij hierover via de ZonMw-kanalen.

Tot slot

Op de programmapagina en in de FAQ staat meer informatie over het onderzoeksprogramma ME/CVS. Mocht u (naar aanleiding van dit bericht) nog vragen hebben, mail dan naar mecvs@zonmw.nl.

]]>
news-8951 Thu, 08 Sep 2022 17:10:51 +0200 Implementatie- en opschalingscoaching ronde 8 open, dien nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-8-open-dien-nu-in/ Na alweer zeven succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, staat de achtste ronde inmiddels open. Het doel van de regeling is hetzelfde gebleven: een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in! De deadline voor het indienen van je aanvraag is maandag 26 september om 14.00 uur. Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 1.250.000,- beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Passende zorg staat centraal

Om de hoge kwaliteit van ons zorgsysteem ook op de lange termijn te borgen, is het nodig de zorg slimmer te organiseren. ZonMw wil kennis hierover verder brengen om de zorg te verbeteren naar passende zorg. In het coalitieakkoord is passende zorg een centraal thema. Passende zorg is zorg die gaat om gezondheid in plaats van ziekte, die de juiste zorg op de juiste plek is, die waarde gedreven is (doelmatig) en die samen met en rondom de patiënt tot stand komt (samen beslissen).
Sarah Slaghuis: “Het ministerie van VWS heeft recent middelen uit het coalitieakkoord gereserveerd voor ‘passende zorg als norm in de Zorgverzekeringswet (Zvw)’. Met deze extra middelen is een extra ronde Implementatie- en opschalingscoaching ontwikkeld.

We moedigen tevens verpleegzorgorganisaties aansluitend op het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) aan om een aanvraag in te dienen. Echter, ook voor andere aanvragers die niet onder dit programma vallen is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Lees altijd de voorwaarden in de subsidieoproep goed door.

Wat kan ik verwachten van de implementatie- en opschalingscoaching?

•    Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties
•    Door samen te werken met een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces
•    Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg
•    Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach naar keuze worden ingehuurd. De coach adviseert over een implementatie- of opschalingsvraagstuk
•    Per aanvrager kan maximaal € 10.000,-  inclusief eventueel btw worden met een maximale looptijd van zes maanden
•    De (organisatie van de) coach mag deelnemen aan maximaal vijf aanvragen in deze ronde. In totaal mag de (organisatie van de) coach maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van deze regeling

Voor wie is de implementatie- en opschalingscoaching bedoeld?

•    Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Aanbieders van fysiotherapie en oefentherapie zijn uitgesloten van deze subsidieoproep.
•    Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
•    Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
•    Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen.

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
•    Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties
•    Integratie in zorgprocessen
•    Structurele bekostiging
•    Visie op inzet van e-health
•    Technische uitdagingen
•    Regionale samenwerkingen
•    Privacy compliance

Meer informatie

Alle voorwaarden rondom de subsidie voor  implementatie- en opschalingscoaching vind je terug in de subsidieoproep.

Deze ronde is gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

]]>
news-8947 Wed, 07 Sep 2022 17:33:30 +0200 Komt u naar onze sessie over implementatie en opschaling van e-health? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/komt-u-naar-onze-sessie-over-implementatie-en-opschaling-van-e-health/ Op maandag 3 oktober 2022 staan wij namens de Stimuleringsregeling E-health Thuis en Zorg voor Innoveren op het Mobile Healthcare congres. Tijdens een sessie vertelt fysiotherapiepraktijk van Delden over hun e-health traject, waarbij zij Virtual Reality inzetten. Fysiotherapiepraktijk van Delden vertelt samen met implementatiecoach Janneke de Groot over hun implementatie- en opschalingstraject dat in het teken stond van VR. Daarbij stond samenwerking met andere regio’s centraal. Hoe hebben ze dat aangepakt? Wat ging goed en wat ging fout? Hoe hebben de ZonMw-subsidies Stimuleringsregeling E-health Thuis en Implemenatie- en opschalingcoaching daaraan bijgedragen? Op deze vragen en nog veel meer krijgt u antwoord tijdens deze sessie. Laat u inspireren en ontdek wat deze subsidies voor uw zorgorganisatie kunnen betekenen!

Waar en wanneer?

Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht en duurt van 8.30 tot 17.15, waarna een netwerkborrel plaatsvindt. Onze sessie vindt plaats van 14.45-15.15 in de Media Arena en heet: 'Geleerde lessen bij implementatie en opschaling van e-health met ZonMw subsidies (SET en IOC).'

Sprekers

Janneke de Groot: Programmamanager en zorgvernieuwer/coach, VitaValley (SET-up) en Amplitudo
Edwin Welling: Fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, echografist, anderhalvelijnstherapeut, Fysiotherapiepraktijk Van Delden

Aanmelden

Meld u aan op de website van Mobile Healthcare en dan zien we u graag bij onze stand en sessie.

]]>
news-8815 Wed, 07 Sep 2022 09:00:00 +0200 Wil jij e-health opschalen binnen jouw zorgorganisatie? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wil-jij-e-health-opschalen-binnen-jouw-zorgorganisatie/ Goed nieuws voor zorgorganisaties die e-health willen opschalen: de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend. Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat je een aanvraag kunt indienen. Er is een bedrag van in totaal 12,5 miljoen euro vrijgemaakt en de regeling staat open tot en met 31-12-2022. Wat is de Stimuleringsregeling E-health Thuis?

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter én meer wordt gebruikt. Hierdoor kunnen ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of een beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis blijven wonen.

Waarom SET-subsidie aanvragen?

We staan voor grote uitdagingen in de zorg in ons land. Het tekort aan zorgpersoneel en vergrijzing zijn hiervan de voornaamste oorzaken. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, ziet het dan ook als haar urgente taak om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. E-health speelt daarin een belangrijke rol, omdat het oplossingen kan bieden voor dit steeds groter wordende probleem. Dankzij de inzet van diverse vormen van e-health krijgen patiënten en cliënten meer eigen regie en kunnen zij langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan kostbare tijd van zorgpersoneel worden bespaard en kunnen zij worden ingezet op plekken waar zij onmisbaar zijn. De SET-subsidie dient als stimulans om mooie stappen te zetten met e-health in jouw zorgorganisatie.

Lees mooie resultaten en ervaringsverhalen van SET-aanvragers

Aangezien de regeling al drie jaar gelopen heeft sinds 2019, zijn er inmiddels al veel mooie resultaten geboekt. Deze resultaten en ervaringsverhalen vindt u op onze SET-resultatenwebsite. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties lees je hoe de SET hen geholpen heeft én wat de SET misschien voor jouw organisatie kan betekenen.

SET-spreekuur voor al je vragen

We begrijpen dat je vragen hebt over het doen van de SET-subsidieaanvraag. Daarom bieden wij spreekuren aan, waarbij je gratis in gesprek kunt gaan met adviseurs van ZonMw en RVO. Deze spreekuren zijn enerzijds bedoeld voor mensen die willen starten of bezig zijn met een SET-subsidieaanvraag. Anderzijds zijn de spreekuren er voor mensen die in een lopend SET-subsidietraject zitten en aanvullende vragen hebben. Bekijk de data en meld je aan via deze link.

Lees meer over de SET en vraag subsidie aan

]]>
news-8919 Tue, 06 Sep 2022 06:00:00 +0200 Kwaliteit van zorg en welzijn is teamwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/kwaliteit-van-zorg-en-welzijn-is-teamwerk/ Na een loopbaan van 40 jaar in de gezondheidszorg, blikt senior programmamanager Ineke Voordouw met 6 geleerde lessen terug én vooruit. ‘Als je het in de zorg over een team hebt, bestaat dit voor mij uit de cliënt/patiënt/bewoner, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers. Maar hoe zorg je binnen zo’n team voor samenwerking, hoe doe je dat op een goede manier, met oog voor maatwerk? Daar wil ik mee verder.' news-8923 Tue, 30 Aug 2022 20:29:40 +0200 Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/verkenning-naar-domeinoverstijgende-samenwerkingsverbanden-levert-waardevolle-inzichten-op/ ZonMw heeft een verkenning uitgevoerd naar regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) in de zorg en ondersteuning. Deze heeft waardevolle input opgeleverd voor de verdere doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s om te komen tot een transformatie van de huidige manier van organiseren van zorg, ondersteuning en welzijn. Transformatie van zorg

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’S) worden als een belangrijke hoeksteen gezien in het komen tot transformatie naar passende zorg. Transformatie die moet leiden tot het blijvend voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg en ondersteuning, doordat er blijvend andere vormen van samenwerken, financieren, monitoren, gegevens delen, etc. ontstaan. Het is een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze. Samenwerken over domeinen heen is van belang om de toegankelijkheid, houdbaarheid en organiseerbaarheid van zorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Doorontwikkeling en verduurzaming van DSV’s

Door het hele land werken er vele regionale DSV’s aan deze ambitie. Het is echter nog zoeken naar hoe tot een daadwerkelijke en duurzame transformatie te komen. Dat is één van de uitkomsten van de recent uitgevoerde verkenning naar bestaande regionale DSV’s. In de verkenning die ZonMw samen met Pluut&Partners heeft uitgevoerd is gekeken naar het definitievraagstuk, de kenmerken, kansen, uitdagingen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. De verkenning geeft input voor een strategie voor de doorontwikkeling en verduurzaming van deze (regionale) DSV’s, bijvoorbeeld door middel van een nieuwe subsidieregeling(en), als ook door het samenwerken van de landelijke organisaties die hen ondersteunen en het onderling delen van kennis.

Vervolg

Als vervolg op de verkenning zijn VWS en ZonMw in dialoog met o.a. Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, Health~Holland, HealthKIC, Pharos, NZa en RIVM over de grootste uitdaging: “Hoe te komen voorbij de fase van vrijblijvendheid naar echte transformatie”. Daarbij wordt gekeken naar welke ingrediënten nodig zijn om DSV’s te ondersteunen bij het zetten van de volgende stappen.

Meer informatie

 

]]>
news-8898 Thu, 18 Aug 2022 17:12:23 +0200 Handreiking om drempels weg te nemen rond opleiding en werk voor jongeren met een beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/handreiking-om-drempels-weg-te-nemen-rond-opleiding-en-werk-voor-jongeren-met-een-beperking/ Vier projecten uit het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! hebben, begeleid door Kennisland, tips gegeven om de positie van jongeren met een beperking te verbeteren. Daarbij gaat het om opleiding, werk of de overgang van opleiding naar werk. De lessen en tips zijn gebundeld in een Handreiking. Met subsidie van ZonMw hebben 4 projecten uit de eerste subsidieoproep van Onbeperkt meedoen! activiteiten ontplooid om een al bestaand succesvol product of dienst breder te implementeren. Zij hebben hun product doorontwikkeld of toegepast in een andere regio of voor een andere doelgroep. In de projecten is nauw samengewerkt met jongeren.

De projecten verschilden in aanpak en focus van elkaar. Maar zij deelden hetzelfde doel: het wegnemen van onzichtbare obstakels voor jongeren met een beperking als het gaat om opleiding, werk of de  overgang van opleiding naar werk.

Tips voor de beleidsmaker, de organisatie, het individu en voor de implementatie van een project

De 4 projecten vormden tijdens de looptijd een lerend netwerk, onder begeleiding van Kennisland. In dit netwerk wisselden zij kennis en ervaring uit over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De lessen die zijn geleerd in de projecten zijn gebundeld in een Handreiking. Zodat ook anderen die zich bezighouden met het verbeteren van de positie van jongeren met een beperking daar hun voordeel mee kunnen doen.

De Handreiking bevat tips voor de beleidsmaker, de organisatie, het individu en voor de implementatie van een project. Wil jij je als beleidsmaker, docent, werkgever, of jongere inzetten voor een inclusieve samenleving, bekijk dan welke tips jij kunt gebruiken.

Bekijk de Handreiking:

Handreiking verbeteren van de positie van jongeren met een beperking

Mocht u de pdf niet goed kunnen lezen, lees dan de tekst zonder opmaak: tekstversie

Dit zijn de 4 projecten

Mind the Gap, uitgevoerd door CNV Jongeren
Prettige collega’s digi, uitgevoerd door Stichting STRAS
Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs, uitgevoerd door KBA Nijmegen
Moving on up, uitgevoerd door Onbeperkt aan de slag

Het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! en het VN-verdrag Handicap

Het ZonMw programma Onbeperkt meedoen! richt zich op de implementatie van het VN-verdrag Handicap en sluit aan bij het VWS programma Onbeperkt meedoen!. Het VN-Verdrag Handicap heeft als doel het bevorderen, waarborgen en beschermen van rechten van mensen met een beperking. Met het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ervaren in hun dagelijks leven, en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Meer informatie


Meer over de 4 projecten:

Meer over het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!

Meer over Kennisland

Meer over het VWS-programma Onbeperkt meedoen!

 

 

]]>
news-8871 Wed, 03 Aug 2022 11:34:01 +0200 Geopend: nieuwe KIC-call ‘Meedoen op de arbeidsmarkt' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/geopend-nieuwe-kic-call-meedoen-op-de-arbeidsmarkt/ Veel mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen momenteel niet de mogelijkheid om het werk te doen waar zij voor gekozen hebben. En dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt enorm is. Door de inzet van technologische en/of sociale innovaties en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving zouden deze mensen werk kunnen doen dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren is nieuw onderzoek nodig. Daarom lanceert NWO deze nieuwe KIC-call. Doel

De nieuwe KIC-call ‘Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte’ richt zich op onderzoek naar innovatieve mogelijkheden en oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Mensen met een beperking moeten toegang krijgen en houden tot werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij dienen zij, indien nodig, ondersteuning te krijgen om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van het werk waar zij voor hebben gekozen. Er zijn diverse mogelijkheden, maar het realiseren van passende arbeid gebeurt op beperkte schaal. Er is momenteel gebrek aan doorontwikkeling en carrièreperspectief.

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Het doel is om handvatten te ontwikkelen waardoor het werk zo kan worden ingericht, dat mensen met een beperking adequaat kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Hun talent dient daarbij zoveel mogelijk benut te worden. Denk hierbij aan instrumenten voor een prettige, gezonde, veilige en toegankelijke werkplek. Deze oplossingen in de vorm van sociale innovaties, technologie en hulpmiddelen moeten het mogelijk maken om met een beperking op een volwaardige manier aan het werk te komen en te blijven. Zowel thuis als op de werkplek zelf. In deze call worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis. De projecten zullen bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties, met als doel structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt.

Budget en partners

Voor deze call is een budget beschikbaar van totaal €8.000.000. Voor een aanvraag in deze call for proposals kan minimaal € 750.000 en maximaal € 1.500.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. Daarmee financiert NWO maximaal 70%van de totale projectomvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

Om het doel van de call te bereiken is een interdisciplinaire samenwerking van belang. Het onderzoek integreert tenminste twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma), waaronder altijd de bètawetenschappen. Hierbij integreren onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines hun kennis en expertise. Dat leidt tot geïntegreerde kennis. Onder de bètawetenschappen verstaan we de technische wetenschappen, de exacte en natuurwetenschappen en de medische en gezondheidswetenschappen.

Tijdlijn

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 15 november 2022. De deadline voor het indienen van volledige aanvragen is 18 april 2023. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Matchmaking

Er zal voor dit programma een matchmaking plaatsvinden. Deze vindt plaats op donderdag 29 september 2022. Deelname aan deze matchmaking is niet verplicht, maar wel aanbevolen. Je kunt je aanmelden t/m 27 september. Meer informatie over de matchmaking lees je hier.

Meer informatie

Deze call wordt georganiseerd binnen het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) Gezondheid & Zorg. Meer informatie over de call en aanvragen vindt u hier: NWO | KIC: Meedoen op de arbeidsmarkt.

Over het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Ga naar de financieringspagina op NWO.nl

]]>
news-8854 Wed, 27 Jul 2022 14:18:07 +0200 "Dankzij e-health maakten we al 23 FTE aan zorgpersoneel vrij" https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dankzij-e-health-maakten-we-al-23-fte-aan-zorgpersoneel-vrij/ Zorgorganisatie Carinova startte drie jaar geleden met het opschalen van beeldzorg, met behulp van subsidie uit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). En dat was een groot succes: inmiddels is de inzet van e-health geen innovatie meer, maar gewoon een manier van werken. We gaan hierover in gesprek met Wencke Eijkelkamp en Paul Haarman. Lees het verhaal van Wencke en Paul]]> news-8848 Tue, 26 Jul 2022 15:13:02 +0200 14 adviezen: zo bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie en creër je impact https://publicaties.zonmw.nl/hoe-bereik-je-kwetsbare-groepen-tijdens-een-pandemie/ Hoe bereik je kwetsbare burgers tijdens een pandemie? En hoe zorg je dat de kennis uit onderzoek voor deze mensen ook daadwerkelijk terecht komt bij beleidsmakers en professionals? Projectleiders gingen hier met elkaar over in gesprek. Lees hier 14 adviezen over het bereiken van kwetsbare burgers tijdens een pandemie. news-8842 Mon, 25 Jul 2022 13:00:00 +0200 Aanpassingen in beoordelingsproces 1e subsidieronde ME/CVS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanpassingen-in-beoordelingsproces-1e-subsidieronde-mecvs/ In de nu lopende subsidieronde ‘Consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’ van het onderzoeksprogramma ME/CVS is gebleken dat beoordelaars bij sommige aanvragen persoonlijke belangen kunnen hebben. In dit nieuwsbericht vertellen we hoe we daar als ZonMw in het huidige aanvraagproces mee omgaan en welke maatregelen we nemen om een zorgvuldig, transparant proces te organiseren. ZonMw en persoonlijke belangen

We vinden het belangrijk dat de besluitvorming over binnengekomen subsidieaanvragen objectief en zorgvuldig verloopt. Belangrijk is hierbij dat invloed van persoonlijke belangen, en zelfs de schijn daarvan, wordt voorkomen. Persoonlijke belangen zouden geen rol mogen spelen in de beoordeling van binnengekomen subsidieaanvragen.

ZonMw controleert daarom bij iedere subsidieronde of er sprake is van persoonlijke belangen. Dit doen we bij iedereen die bij het beoordelingsproces betrokken is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een commissielid een nauwe relatie heeft met een aanvrager, werkt op hetzelfde instituut of om een andere reden bevooroordeeld lijkt. De onderzoekswereld is klein; er treden altijd wel een paar persoonlijke belangen op. En dan zorgt ZonMw ervoor dat commissieleden die een persoonlijk belang hebben bij een aanvraag niet mee-oordelen over die aanvraag. Dat is wel zo eerlijk.

Op de ZonMw-pagina gedragscodes lees je meer over hoe we omgaan met persoonlijke belangen.

De beoordeling van de eerste ME/CVS subsidieronde

Op dit moment worden de aanvragen van de eerste ME/CVS-subsidieronde beoordeeld. Bij deze subsidieronde is gebleken dat een aantal programmacommissieleden persoonlijke belangen hebben bij (een deel van) de ingediende aanvragen. Hier worden, afhankelijk van de situatie, passende maatregelen op genomen. Sommige commissieleden mogen bijvoorbeeld (een deel van) de aanvragen niet lezen of mee-beoordelen.

Bij de klankbordgroep, die bestaat uit vier patiëntenvertegenwoordigers, is gebleken dat er bij alle leden sprake is van persoonlijke belangen. Bijvoorbeeld omdat patiënten met wie de klankbordgroepleden nauw samenwerken betrokken zijn bij subsidieaanvragen of omdat zij commentaar hebben geleverd op eerdere publicaties van indieners, waardoor (de schijn van) vooringenomenheid kan bestaan.

Zwaarwegend advies vanuit patiëntperspectief

Normaal gesproken betekent dit dat klankbordgroepleden uitgesloten worden van beoordeling van die aanvragen. In dit geval zou dat er op neerkomen dat er geen klankbordgroepleden meer overblijven om vanuit het perspectief van de patiënt mee te denken over subsidieaanvragen. En dit terwijl ZonMw patiëntparticipatie erg belangrijk vindt. Daarom heeft ZonMw het in de programmatekst beschreven beoordelingsproces voor deze ronde wat aangepast. ZonMw heeft besloten dat klankbordgroepleden in de programmacommissie niet mogen oordelen over subsidieaanvragen. Wel mogen zij de programmacommissie hierover adviseren. Ze praten dus mee over de kwaliteit en relevantie van subsidieaanvragen, waarna de rest van de commissie de formele beoordeling van de aanvragen doet. Zo kunnen klankbordgroepleden zoveel mogelijk meedenken over de inhoud en het proces van beoordeling, terwijl de beoordeling van aanvragen toch eerlijk verloopt.

Balans tussen patiëntenperspectief en objectieve besluitvorming

Met deze oplossing probeert ZonMw een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de waardevolle inbreng van patiëntenvertegenwoordigers en het garanderen van een zorgvuldig en transparant proces. Na deze subsidieronde wordt samen met de klankbordgroepleden opnieuw gekeken wat de beste manier is om patiëntenvertegenwoordigers mee te laten doen bij de beoordeling van subsidieaanvragen in volgende subsidieronden.

Meer weten?

Op de pagina van het onderzoeksprogramma ME/CVS lees je meer over het programma en de invulling daarvan. Heeft u vragen, dan kunt u terecht op de pagina met veelgestelde vragen.

]]>
news-8835 Thu, 21 Jul 2022 10:44:29 +0200 Tweede editie kennisagenda Zorg en Ondersteuning op de Juiste Plek verschenen https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/.uc/f69502c26010272266d00c6955d02e597ec208a39bd4a00/Kennisagenda%20JZOJP%202022.pdf Onlangs heeft het Kennisplatform de Juiste Zorg op de Juiste Plek – waarvan ZonMw het secretariaat voert – een geactualiseerde kennisagenda overhandigd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De eerste kennisagenda bevatte concrete aanbevelingen om de kennis van en over de juiste zorg op de juiste plek uit te breiden, te delen en toe te passen in de praktijk. In de tweede editie ligt de nadruk op inhoudelijke uitwerking van de aanbevelingen uit de eerste editie. news-8809 Tue, 12 Jul 2022 12:19:01 +0200 Vooraankondiging: innovatie in arbeidsparticipatie van mensen met een beperking of chronische ziekte https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-innovatie-in-arbeidsparticipatie-van-mensen-met-een-beperking-of-chronische-ziekte/ NWO kondigt de openstelling aan van een nieuwe KIC-call met de titel: ‘Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte’. Nieuw onderzoek door interdisciplinaire publiek-private consortia is nodig om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren. De publicatie van de call for proposals wordt begin augustus 2022 verwacht. Achtergrond

In de afgelopen twintig jaar is er al veel in gang gezet om te bevorderen dat mensen met een beperking bij reguliere werkgevers aan het werk kunnen. Toch zijn er meer verbeteringen nodig; het is noodzakelijk nieuwe kennis over dit onderwerp te blijven stimuleren en ontwikkelen. Deze kennis kan betrekking hebben op wet- en regelgeving of onderzoek naar technische mogelijkheden en/of (innovatieve) hulpmiddelen die een uitkomst kunnen bieden en arbeidsparticipatie stimuleren en faciliteren.

Mensen met een beperking moeten toegang krijgen en houden tot werk dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Daarbij dienen zij -indien nodig- ondersteuning te krijgen om te kunnen voldoen aan de uitdagingen van het werk waar zij voor hebben gekozen. Er zijn diverse mogelijkheden, maar het realiseren van passende arbeid gebeurt op beperkte schaal. Er is momenteel gebrek aan doorontwikkeling en carrièreperspectief.

Doel van de call

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Sociale innovaties, technologie en hulpmiddelen kunnen bijdragen aan betere participatie op de arbeidsmarkt door mensen met een beperking. Zowel thuis als op de werkplek zelf. De nieuw te openen KIC-call richt zich op onderzoek naar innovatieve mogelijkheden/oplossingen om mensen met een beperking duurzaam en betekenisvol te kunnen laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Het onderzoek vindt plaats in publiek-private consortia. De projecten dragen bij aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties. Het onderzoek leidt ook tot een structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Het streven is om aantoonbare impact te hebben op de arbeidspositie van mensen met een beperking. In deze call worden projecten gefinancierd die van toegevoegde waarde zijn voor lopend onderzoek en bestaande kennis.

Interdisciplinaire samenwerking

Om het doel van de call te bereiken is een interdisciplinaire samenwerking van belang. Het onderzoek integreert tenminste twee van de drie wetenschapsgebieden (alfa, bèta, gamma), waaronder altijd de bètawetenschappen. Hierbij integreren onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines hun kennis en expertise. Dat leidt tot geïntegreerde kennis. Onder de bètawetenschappen verstaan we zowel de technische wetenschappen, de exacte en natuurwetenschappen als de medische en gezondheidswetenschappen.

Meer informatie

Meer informatie over voorwaarden, budget en deadlines volgt bij de opening van de call. Deze gaat naar verwachting begin augustus open.

KIC zoekt technologische economische kansen

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.

Disclaimer

Dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na publicatie van een call for proposals in de Staatscourant.

]]>
news-8770 Thu, 30 Jun 2022 09:25:29 +0200 Nieuw subsidiekader patiëntenorganisaties uitgesteld, ZonMw-programma Voor elkaar! met een jaar verlengd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-subsidiekader-patientenorganisaties-uitgesteld-zonmw-programma-voor-elkaar-met-een-jaar-verl/ De inwerkingtreding van een nieuw beleidskader voor subsidiëring van patiëntenorganisaties is uitgesteld naar 1 januari 2024. Dit maakte minister voor langdurige zorg Conny Helder bekend in een Kamerbrief die ze op 24 juni 2022 verzond. Het uitstel van het beleidskader betekent dat het ZonMw-programma Voor elkaar! met een jaar verlengd wordt. In dit programma kunnen patiëntenorganisaties subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op sociale en maatschappelijke inclusie van mensen met een ziekte of beperking. In de Kamerbrief geeft minister Helder aan dat ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol speelt bij het vormgeven van passende zorg, het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek, het onbeperkt meedoen aan de samenleving en andere doelstellingen uit het coalitieakkoord. Het kabinet werkt hard aan plannen op deze onderwerpen, waaronder aan het nieuwe subsidiekader voor patiëntenorganisaties. Omdat het invullen van de kabinetsambities tijd vergt en patiëntenorganisaties tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de eisen van een nieuw beleidskader is besloten de huidige subsidieregeling met een jaar te verlengen.

Verlenging voor ZonMw-programma Voor elkaar!

De verlenging van het beleidskader betekent ook een verlenging van het ZonMw-programma Voor elkaar! Binnen dit programma kunnen patiëntenorganisaties projectsubsidies aanvragen voor activiteiten voor én door patiënten die ervoor zorgen dat mensen met een ziekte of beperking onbeperkt mee kunnen doen. In haar brief aan de Kamer stelt minister Helder dat het programma sterk verbonden is aan het huidige beleidskader. Daarom is het volgens haar logisch om Voor elkaar! gelijke tred te laten houden met het subsidiekader.

Planning nieuwe subsidierondes

De verlenging van Voor elkaar! betekent dat er in loop van het komende jaar extra subsidierondes worden opengesteld waarin patiëntenorganisaties financiering kunnen aanvragen. De invulling en de planning daarvan is nog niet bekend, naar verwachting kunnen we daar in het najaar meer over melden. Houd hiervoor de website, onze LinkedIn-pagina of onze nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken in de gaten. Wel kunnen we alvast melden dat op 8 juli 2022 een ronde wordt geopend voor afgeronde Voor elkaar!-projecten die een implementatie-impuls willen aanvragen. Meer informatie over de voorwaarden is vanaf 8 juli te vinden in onze subsidiekalender.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan vooral contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl of telefoonnummer 070 349 54 71.

Meer informatie

 

]]>
news-8687 Sun, 05 Jun 2022 12:38:41 +0200 Eerste hoopvolle resultaten van hersenscans 2 Long COVID-patiënten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-hoopvolle-resultaten-van-hersenscans-2-long-covid-patienten/ Onderzoekers van het Amsterdam UMC en UMC Utrecht delen de eerste hoopvolle resultaten van hersenscans van 2 patiënten met langdurige klachten na een COVID-19-infectie. Bij beide patiënten laat het beeld veel hersenontstekingen zien, iets wat nog niet eerder is aangetoond. De resultaten van deze studie, gefinancierd door ZonMw, staan sinds gisteravond online op medRxiv. De publicatie is nog niet langs peer reviewers geweest. Beide Long COVID-patiënten, een man en een jongere vrouw, hebben binnen deze studie een kostbare en invasieve hersenscan ondergaan. De beelden laten zien dat zij in het hele brein veel meer hersenontstekingen hebben in vergelijking met de beelden van gezonde mensen van vóór de coronapandemie. Het zijn de eerste hoopvolle resultaten van de VeCosCO-studie die nog in volle gang is. Patiënten die in aanmerking komen voor deze geavanceerde hersenscans, worden gerekruteerd uit het eerste onderdeel van de studie waarin met behulp van vragenlijsten een zo volledig mogelijk beeld van de klachten van de patiënten wordt geschetst.

Meer onderzoek nodig

Er is onderzoek nodig bij diverse patiënten om meer te weten te komen over de relevantie van deze eerste bevindingen. De VeCosCO-studie is gestart in het najaar van 2021 en heeft vooralsnog een looptijd van 15 maanden.

Overzicht van onderzoek naar Long COVID

ZonMw maakt meerdere onderzoeken mogelijk naar Long COVID. Meer informatie over deze onderzoeken en reeds behaalde resultaten staan op onze themapagina over Long COVID.

Overige informatie

 

]]>
news-8667 Tue, 31 May 2022 11:50:25 +0200 Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar zorg en welzijn, Henk Garretsen https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/meer-nieuws/henk-garretsen-koninklijke-onderscheiding Henk Garretsen - hoogleraar zorg en welzijn en tevens commissielid van het ZonMw-programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten - ontving vorige week een Koninklijke onderscheiding. Het lintje ontving hij voor zijn bijdrage aan de wetenschappelijke wereld en de maatschappij. Garretsen werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau en ontving zijn lintje van Elly Blanska, burgemeester van Helmond. Lees het artikel. news-8647 Mon, 30 May 2022 06:00:00 +0200 Onderzoek naar gevolgen van coronapandemie voor specifieke groepen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-naar-gevolgen-van-coronapandemie-voor-specifieke-groepen/ Kennis over de gevolgen van de coronapandemie voor zorguitkomsten van specifieke groepen is cruciaal om behandeling en begeleiding op de persoon af te stemmen. Patiënten die langdurig specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en kinderen met een chronische ziekte zijn daarin tot nu toe onderbelicht gebleven. Daarom financieren wij 2 projecten die hier onderzoek naar doen.
De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en zorguitkomsten. Wat zijn de precieze en onderbouwde effecten daarvan? Vanuit ons programma ‘Uitkomstgerichte zorg: kennisagenda non-COVID-19’ financieren we onderzoek gericht op de uitwerking van kennishiaten rondom de gevolgen voor patiënten die geen COVID-19 hebben (non-COVID-19-patiënten). Deze kennishiaten zijn gebaseerd op kennishiaten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in januari en juni 2021 publiceerde, in samenwerking met de wetenschappelijke beroepsverenigingen. De 2 projecten die nu van start gaan, zijn gericht op 1 van die kennishiaten, namelijk het effect van quarantaine en isolatie op kwetsbare patiëntgroepen. Bij de uitwerking van de kennishiaten staat uitkomstgerichte zorg centraal.

De 2 projecten

We stellen de 2 projecten graag aan u voor:

De projecten starten uiterlijk in augustus 2022 en hebben een looptijd van ongeveer 2 jaar.

ZonMw en uitkomstgerichte zorg

Inzicht in voor de patiënt relevante uitkomsten is nodig om de best passende zorg te bieden. Maar hoe organiseren we dat uitkomstinformatie bruikbaar wordt om beter samen te beslissen, en om te leren en verbeteren? Welke afspraken maken we vervolgens over de financiering? In verschillende ZonMw-projecten wordt daar onderzoek naar gedaan. De ontwikkelingen en resultaten vanuit al deze projecten, waaronder de bovengenoemde 2 nieuwe projecten, vindt u op ons thema uitkomstgerichte zorg.

Meer informatie

Andere relevante thema's

]]>