ZonMw tijdlijn Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Sat, 28 Mar 2020 05:33:46 +0100 Sat, 28 Mar 2020 05:33:46 +0100 TYPO3 news-5469 Fri, 13 Mar 2020 09:21:00 +0100 'Gaan als de brandweer, met nog meer onderzoek' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gaan-als-de-brandweer-met-nog-meer-onderzoek/ Fijn dat kinderen met een beperking en hun familieleden mogen meerijden met de brandweer. Maar hoe ziet hun leven er morgen uit, als de sirenes zijn uitgeloeid? ZonMw-programmavoorzitter Johanna Haanstra vraagt het zich af tijdens de jaarlijkse brandweerdag in Almere. Deze blog verscheen eerder op de website van de VGN

Gillende sirenes in allerhande toonaarden golfden op mij af terwijl ik op een zonnige zaterdag in juli door het normaal zo rustige centrum van Almere wandelde. Het was druk in de stad. Mensen stonden langs de kant van de weg en leken uit te kijken naar iets.

In de verte naderde een politiemotor met zwaailichten en sirene. Gevolgd door een loeiende brandweerwagen. En nog een. Daar weer een politiewagen, nog een, zwaailichten en sirenes. De mensen langs de kant renden niet weg. In tegendeel, ze begonnen enthousiast te zwaaien.

Brandweerdag in Almere

Er begon me iets te dagen. Dit moest de Almeerse Brandweerdag zijn. Een jaarlijkse feestdag van de brandweer voor kinderen met een beperking en hun broertjes, zusjes en ouders. Een dag waar vast lang naar was uitgekeken. De feestvarkens zaten in de wagens en zwaaiden vrolijk terug naar het publiek dat langs de weg stond. Het was een hels kabaal en tegelijk een vrolijk en ontroerend tafereel. De rumoerige stoet hield minutenlang aan. Al die tijd stond ik ook te zwaaien en te lachen en ik dacht: wat is dit prachtig. Vandaag horen de kinderen die in de wagens zitten en hun gezinnen er helemaal bij. En hoe!

Hoe ziet hun dag van morgen eruit?

Toen het voorbij was reed ik naar huis. Ik was stil aan het nagenieten van het spektakel waar ik getuige van was geweest. Wat fijn dat kinderen met een beperking zo’n feestelijke manier mee mogen doen op deze dag. Wat een toppers die brandweerlui. Tegelijkertijd bekroop me een ander gevoel. Hoe zou hun dag er morgen uitzien? Als de sirenes uitgeloeid waren en de wagens weer in de kazerne stonden?

De ouders van deze kinderen zouden weer terug bij af zijn. De dagelijkse zorgen om hun gehandicapte dochter, van wie ze houden, ondanks haar moeilijk te doorgronden gedrag. De papierwinkel waar ze mee te maken krijgen als ze regelingen of hulp voor hun zoon willen aanvragen. Van het kastje naar de muur en dan weer van het volgende kastje naar de volgende muur. En dat altijd weer met de liefde voor hun kind en de energie die kennelijk niet op kan raken. Of toch wel?

Petje af voor de ouders en de medewerkers in de zorg

Waarschijnlijk zit het in mijn genen dat ik zo denk. Sinds jaar en dag bemoei ik me met de zorg, meestal op politiek bestuurlijk vlak. Ik kom op de werkvloer en aanschouw met respect wat daar allemaal gebeurt. Wat wordt daar een werk verzet. De betrokkenheid van de medewerkers, ik neem er mijn petje voor af. Maar bovenal de ouders. Zij staan immer in de frontlinie. Met al hun energie en liefde en onuitputtelijke geduld, en vaak ook hun wanhoop, frustratie en vermoeidheid. Ook voor hen maak ik een diepe buiging. Het is moeilijk voor te stellen hoe het is om deze zware taak te moeten dragen.

Onderzoek naar verbetering van leven

Het is vanwege die gedachte dat ik met hart en ziel betrokken ben bij Gewoon Bijzonder. Binnen dit programma wordt al 5 jaar onderzoek gedaan naar mensen met een beperking en niet-aangeboren hersenletsel, onder de deskundige leiding van ZonMw. De onderzoekers van het project Sterker Samen merken op dat ‘veel gezinnen met een kind met een ernstige meervoudige beperking worstelen met de vraag hoe zij hun kind een zo goed mogelijk leven kunnen geven. En hoe zij zich als gezin staande kunnen houden’. Een legitieme vraag, want als je kind een ernstige meervoudige beperking heeft, heb je als gezin een beperking.

Ik realiseerde me ineens waarom de brandweer niet alleen de kinderen met de beperking mee liet rijden met de stoet, maar ook hun broertjes, zusjes en ouders. Ook voor hen was dit verzetje dik verdiend. Maar echt de kwaliteit van het bestaan structureel veranderen doe je daar niet mee. Daar heb je onderzoek voor nodig. Met tastbare resultaten die benut worden in de dagelijkse praktijk.

Het project Sterker Samen wil een beter inzicht in de kwaliteit van bestaan van deze gezinnen krijgen. Het onderzoek brengt het zogenaamde welbevinden van de gezinsleden in kaart. Om antwoorden te vinden op vragen als: welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van bestaan? Hoe kunnen we daar verbetering in brengen? Niet alleen nu maar in de  verschillende levensfasen.

Oplossingen zo breed mogelijk verspreiden

Net als al die mensen die langs de kant stonden te zwaaien op die zonnige dag in juli, was ook ik die middag oprecht blij voor de kinderen om wie het ging. En voor hun gezinnen. Maar wat moeten we doen als we hun leven echt structureel willen verbeteren? Dan kom ik toch uit op: meer onderzoek. Vooraf onderzoek je bij gezinnen wat zij nodig hebben. Je kijkt naar wat werkt en wat niet werkt. Ik vind net als ZonMw dat de oplossingen waar onderzoekers mee komen zo breed mogelijk verspreid moeten worden. Zodat ook andere gezinnen met kinderen met een beperking ermee geholpen zijn. Dus ik zou zeggen: gaan als de brandweer met dat onderzoek!

Johanna Haanstra is voorzitter van de programmacommissie van Gewoon Bijzonder.

Meer informatie

]]>
news-5415 Thu, 12 Mar 2020 13:00:00 +0100 Subsidieoproepen paramedische zorg: beantwoorden van kennisvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-paramedische-zorg-beantwoorden-van-kennisvragen/ Onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten/universitair medische centra die onderzoek doen naar diëtetiek, ergotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie of fysiotherapie kunnen nu subsidie aanvragen voor het beantwoorden van geprioriteerde kennisvragen.
De kennisvragen uit de kennisagenda’s zijn geprioriteerd door de betreffende beroepsverenigingen. Alleen projecten gericht op het beantwoorden van die kennisvragen komen in aanmerking voor subsidie. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 30 juni 2020 om 14.00 uur.

Subsidieoproepen

Bekijk de specifieke subsidieoproep per beroepsgroep voor de exacte invulling en criteria:

Programma Paramedische Zorg 2019-2022

Deze subsidieoproepen zijn onderdeel van het programma Paramedische Zorg 2019-2022. Paramedici verlenen elke dag de best mogelijke zorg aan hun patiënten. Met het programma Paramedische zorg ondersteunen we hen om de kwaliteit van deze zorg merkbaar, zichtbaar en toetsbaar te maken voor de patiënt en maatschappij.

Meer informatie

]]>
news-5416 Mon, 09 Mar 2020 06:00:00 +0100 Samen beslissen met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-samen-beslissen/samen-beslissen-met-mensen-met-beperkte-gezondheidsvaardigheden/ Hoe kun je als zorgverlener of zorginstelling beter omgaan en communiceren met mensen met verminderde gezondheidsvaardigheden? Janneke Noordman en Jany Rademakers (Nivel) delen hun bevindingen en geven tips en tools voor samen beslissen waar je direct mee aan de slag kunt. ‘Het begint met de afspraakbrief. Als deze niet begrijpelijk is, gaat het al mis.’ news-5400 Wed, 04 Mar 2020 09:33:56 +0100 Impactprijs 2020 https://www.pgosupport.nl/aanmelding-impactprijs-2020-geopend?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=impactprijs%202020%3A%20informatie%20en%20aanmelding%20%7Ctitel&utm_campaign=Nieuwsbrief%20PGOsupport%204%20maart%202020 Heb je of ken je een goed project of initiatief dat werkelijk impact heeft op de kwaliteit van zorg of leven door de inbreng van het patiënten- of cliëntenperspectief? Wordt daarin bovendien goed samengewerkt met een andere partij? Meld het dan aan voor de Impactprijs. news-5399 Wed, 04 Mar 2020 09:27:53 +0100 Lotgenotencontact op recept https://www.pgosupport.nl/lotgenotencontact-op-recept?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Lotgenotencontact%20op%20recept%20%7C%20button&utm_campaign=Nieuwsbrief%20PGOsupport%204%20maart%202020 Lotgenotencontact heeft positieve effecten op gezondheid. Dat geldt voor alle vormen van lotgenotencontact: face-to-face, online en via telecommunicatie. Zorgverleners zouden vaker lotgenotencontact kunnen aanraden. Bij regelmatig contact hebben mensen meer baat dan wanneer het contact incidenteel plaatsvindt. news-5373 Mon, 24 Feb 2020 10:26:46 +0100 Rapport ‘NAH in het vizier: aanbevelingen voor het opstellen van een leidraad https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/rapport-nah-in-het-vizier-aanbevelingen-voor-het-opstellen-van-een-leidraad/ Welke kennis is beschikbaar over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Waar is die kennis te vinden? En welke kennisbehoefte is er nog bij zorgprofessionals, mensen met NAH en hun naasten? Dit is onderzocht in de eerste fase van ‘NAH in het vizier’.
211 mensen vulden een vragenlijst in. Uit de antwoorden blijkt dat mensen veel verschillende kennis- en informatiebronnen gebruiken. Bij zorgprofessionals scoren collega’s het hoogst, gevolgd door internet, scholing, training en bijeenkomsten. Voor een derde van mensen met NAH zijn websites, webdossiers en/of apps de belangrijke kennis- en informatiebronnen. Minder dan een vijfde van hen noemt de overige bronnen. Naasten noemen een belangennetwerk als voornaamste bron, gevolgd door tijdschriften.  

’NAH in het vizier’ wordt uitgevoerd door het Kennisplein Gehandicaptensector en is onderdeel van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder. 

Aanbevelingen

Uit het onderzoek komen 8 aanbevelingen. Deze worden gebruikt om in fase 2 van dit project te werken aan een leidraad. Met als doel een goede ondersteuning van mensen met NAH.

 • Heb oog voor de kwaliteit van bekende bronnen die respondenten noemen, maar besteed ook aandacht aan kwalitatief goede kennisbronnen die nu nog minder bekend zijn.
 • Maak verbinding met andere kennisontwikkeling - zoals het NAH-Kennisnetwerk en andere projecten die (mede) kennis genereren over NAH in de chronische fase - en de impact daarvan.
 • Faciliteer het tot stand komen en implementeren van de leidraad en leernetwerken. Maak bij het ontwikkelen van de leidraad gelijkwaardig gebruik van de inbreng van professionals, mensen met NAH en naasten. Richt voor de implementatie een campagne in om de leidraad gericht onder de aandacht en op de juiste plekken te krijgen.

Meer lezen?

Het programma Gewoon Bijzonder
 

]]>
news-5371 Fri, 21 Feb 2020 10:42:31 +0100 Nieuw programma: Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-kennisnetwerken-voor-specifieke-doelgroepen-in-de-langdurige-zorg/ ZonMw is in januari 2020 met een nieuw programma, ‘Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen in de langdurige zorg’ gestart. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van het programma is om vijf al bestaande samenwerkingsverbanden te versterken en met elkaar te verbinden, zodat de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis wordt gestimuleerd. De deelnemende netwerken richten zich op de ziekte van Huntington, het syndroom van Korsakov, Multiple Sclerose (MS), SGLVG (‘sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt’) en niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase.

Samenwerking

Binnen de vijf kennisnetwerken werken mensen van kennis- en zorginstellingen met elkaar samen om de toepassing van nieuwe kennis in de zorg en het onderwijs te bevorderen. De focus ligt op zorginhoudelijk, wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Onderzoeksvragen sluiten aan bij de behoefte van de cliënt en de praktijk. Ook stimuleert het samenwerkingsverband brede verspreiding en implementatie van effectieve interventies.

De kennisnetwerken

De volgende samenwerkingsverbanden hebben een uitnodiging ontvangen om een aanvraag in te indienen:

 • Korsakov Kenniscentrum
 • Expertisecentrum SGLVG De Borg
 • NAH Kennisnetwerk
 • Huntington Kennisnet Nederland
 • Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over de inhoud en doelstellingen van het programma verwijzen wij u naar de programmatekst. Wilt u op de hoogte blijven van dit nieuwe programma? Abonneer uzelf dan op de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken.

]]>
news-5369 Thu, 20 Feb 2020 14:38:05 +0100 3de Open subsidieoproep Voor elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/3de-open-subsidieoproep-voor-elkaar/ Op 20 februari 2020 is de 3de open subsidieoproep van het programma Voor elkaar! geopend. U kunt tot en met 9 april 2020 (tot 14.00 uur) een projectidee indienen bij ZonMw. Net als in de eerste 2 open oproepen van vorig jaar, mogen aanvragers zelf het thema van hun aanvraag bepalen. Voorwaarde is wel dat het onderwerp voortkomt uit de doelgroep en aansluit bij behoefte van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen of hun naasten.

Twee stappen: projectidee en uitgebreide aanvraag

Zoals in de voorgaande 2 open oproepen wordt ook nu aanvragers gevraagd om eerst een projectidee in te dienen. Na een advies van de programmacommissie over het projectidee kan een uitgewerkte aanvraag ingediend worden. Wilt u een projectidee indienen, leest u eerst de subsidieoproep grondig door. Uw projectidee kunt u indienen via het aanvraagformulier. Deze vindt u via de link onderaan de subsidieoproep.

PGOsupport

PGOsupport kan u hulp bieden om uw projectidee scherp te krijgen. Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem contact op met Renske Noordhuis of Nienke Oosting van PGOsupport.

Het programma Voor elkaar!

Meer weten over het programma Voor elkaar? Ga dan naar de programmapagina van Voor elkaar!

Let op

In 2020 komt maar 1 open ronde!

]]>
news-5349 Tue, 18 Feb 2020 14:38:55 +0100 12 samenwerkingsverbanden geven implementatie-impuls aan praktijkrelevante resultaten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-samenwerkingsverbanden-geven-implementatie-impuls-aan-praktijkrelevante-resultaten/ Dit voorjaar starten 12 samenwerkingsverbanden met het (verder) in de praktijk zetten van zinvolle onderzoeksresultaten uit het Preventieprogramma. Dit programma heeft de afgelopen jaren veel mooie onderzoeksresultaten opgebracht. Om de resultaten en opbrengsten (beter) te benutten in de (zorg)praktijk, geven we nu een implementatie-impuls aan 12 projecten. De samenwerkingsverbanden bestaan uit onderzoek- en praktijk- en/of zorgorganisaties. De projecten zijn gehonoreerd binnen de ronde Implementatie-impulsen van de programmalijn Kennisbenutting en Implementatie van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’. U vindt de projecten onderstaand. Reeds afgeronde projecten vormen de basis voor deze nieuwe projecten. De implementatie-impuls zorgt voor betere benutting in de praktijk.

Bewegen

Voldoende bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. Toch bewegen veel mensen te weinig. Met name voor bepaalde doelgroepen is een gezonde mate van beweging niet vanzelfsprekend. De volgende implementatie-impulsen richten zich op projecten die al resultaten hebben geboekt op het stimuleren van beweging bij bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, maar nog extra aandacht op het gebied van implementatie nodig hebben.

 • Implementatie-Impuls Fietsmaatjes. Fietsmaatjes is gericht op mensen met een beperking op het gebied van beweging, zicht, gehoor of cognitie. Het doel is naast meer bewegen ook vaker buiten zijn en sociale contacten opdoen. In dit project wordt gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering, een groter bereik en verdere opschaling van de interventie in Nederland. Lees meer over dit project.
 • Implementatie vernieuwde werkwijze interventie Bewegen op recept. Met de interventie bewegen op recept worden patiënten die zich met een leefstijlgerelateerde klacht melden bij de huisarts, praktijkondersteuner of fysiotherapeut doorverwezen naar beweegactiviteiten die worden georganiseerd door sportprofessionals in de wijk. Beoogde opbrengsten van het project zijn een betere samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals, betere doorstroom in het doorverwijsproces en een groter bereik van de doelgroep. Lees meer over dit project.
 • Beweegcoach+. De interventie Beweegcoach+ heeft als doel om beweging te stimuleren bij mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Met deze impuls wordt Beweegcoach+ geïmplementeerd in de gemeente, waardoor ook deze moeilijk bereikbare doelgroep bereikt kan worden. Lees meer over dit project.

Voeding

Gezonde voeding is van belang voor een gezond gewicht en een goede gezondheid. Binnen het Preventieprogramma zijn onder andere interventies ontwikkeld voor jongeren. Jong geleerd is immers dikwijls oud gedaan. Daarnaast zijn voor mensen met een lage sociaaleconomische status en lage gezondheidsvaardigheden programma’s gemaakt, omdat zij relatief vaak een ongezond voedingspatroon hebben. De volgende projecten geven een impuls aan de implementatie van interventies gericht op het stimuleren van gezonde voeding bij deze groepen.

 • Een impuls voor uitvoering van het plan voor landelijk gebruik van Krachtvoer 2020-2030. Doel van Krachtvoer is gezonde voeding te stimuleren bij leerlingen van vmbo-onderbouw. Deze impuls wil bereiken dat Krachtvoer op alle vmbo-scholen in Nederland gebruikt wordt. Lees meer over dit project.
 • SMARTsize-4All. SMARTsize-4All is een evidence-based interventie voor mensen met overgewicht en obesitas, met een laag niveau van gezondheidsvaardigheden. Het doel van dit implementatieproject is om SMARTsize-4ALL te implementeren in wijken en de eerstelijnsgezondheidszorg door diëtisten. Lees meer over dit project.
 • Implementatie in context: de verdere verspreiding van Goedkoop Gezonde Voeding. Goedkoop Gezonde Voeding leert mensen hoe ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. In dit project wordt ingezet op verdere landelijke uitrol van Goedkoop Gezonde Voeding. Lees meer over dit project.

Bewegen en voeding

De volgende twee projecten geven een impuls aan de implementatie van interventies gericht op het stimuleren van zowel gezonde voeding als beweging.

 • Healthy by Design komt in beweging. De interventie ‘Healthy by Design’ richt op het stimuleren van gezonde voedingskeuzes en beweging bij mbo studenten. Doel van huidige impuls is verdere implementatie van de interventie bij meer mbo-scholen. Lees meer over dit project.
 • Samen Sportief in Beweging. Het doel van Samen Sportief in Beweging is het bereiken en behouden van een gezond gewicht door structurele aanpassing van leefstijl. Met behulp van de impuls wordt de interventie op 6 locaties in 6 verschillende gebieden van Rotterdam geïmplementeerd en geëvalueerd. Hierna kunnen eventuele aanpassingen worden doorgevoerd alvorens verder te implementeren in heel Rotterdam. Lees meer over dit project.

Psychische gezondheid

In het Preventieprogramma is niet alleen ingezet op gezonde leefstijl, maar ook aan de preventie van psychische aandoeningen. Psychische aandoeningen veroorzaken veel ziektelast. Het is dus van belang dat deze effectief worden aangepakt. De volgende implementatieprojecten zetten hier op in:

 • Implementatie blended Grip Op Je Dip bij huisartsenprakijken in Deventer en omstreken. Grip Op Je Dip is een online interventie voor jongeren die met depressieklachten de huisarts bezoeken. Met de impuls zal een aangepaste versie van blended Grip Op Je Dip en een vernieuwd scholingsaanbod voor de professionals worden opgeleverd en landelijk beschikbaar worden gesteld. Lees meer over het project.
 • Implementatie interventie Leer te durven, preventie angst bij kinderen. Leer te Durven! is een interventie ter preventie van angst bij kinderen. Het doel van dit project is om de effectieve interventie Leer te Durven! landelijk te implementeren. Lees meer over dit project.
 • Aandacht voor Werk als Waarde in de zorg. Dit project beoogt toepassingen en kennis op te leveren die helpt waarde realisatie te bevorderen om zo (psychische) gezondheidsproblemen, uitval en verloop te voorkomen en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te bevorderen. Lees meer over dit project.

Deelname aan bevolkingsonderzoek

 • Stimuleren van weloverwogen besluitvorming aangaande deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Deelname van deze vrouwen aan het bevolkingsonderzoek is laag. Het project focust zich met de opgedane ervaringen op de implementatie van een effectieve “blended learning approach” om deelname te stimuleren. Lees meer over dit project.

Programmalijn Kennisbenutting en Implementatie

De programmalijn Kennisbenutting en Implementatie is onderdeel van het Preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’. Met deze programmalijn stimuleren we dat de kennis, voortkomend uit eerdere preventieprogramma’s, wordt gebruikt en geïmplementeerd in de praktijk. Op het gebied van preventie is deze praktijk heel divers; professionals vanuit verschillende expertises werken samen aan de gezondheid van burgers.

Preventieprogramma 2019-2022

In dit (6e) Preventieprogramma gaan we integraal en met kennis aan de slag. Om praktijkrelevante kennis over wat werkt op innovatieve wijze te genereren. Dat doen we door praktijk, beleid, opleidingen en burgers van meet af aan te betrekken bij onderzoek. Het stimuleren van samenwerking en kennisinfrastructuren zijn daarbij van belang. Met als uitgangspunt: het werken vanuit een brede definitie van gezondheid en aandacht voor verschillen tussen mensen.

Meer informatie

]]>
news-5340 Mon, 17 Feb 2020 14:11:05 +0100 Aanmelden informatiebijeenkomst Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd subsidieronde 4b nu mogelijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aanmelden-informatiebijeenkomst-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-subsidieronde-4b-nu-mogel/ Na de fase van experimenteren, groeit MDT (maatschappelijke diensttijd) nu door naar een landelijk dekkend netwerk. De eerste projecten die dit landelijke netwerk moeten gaan vormen hebben inmiddels te horen gekregen dat zij mogen starten. Op 14 april 2020 (onder voorbehoud) wordt de subsidieoproep (subsidieronde 4b) voor de tweede groep opengesteld. Voor deze subsidieoproep zouden twee informatiebijeenkomsten georganiseerd worden. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zijn deze afgelast. Wij zijn bezig met een alternatief voor deze bijeenkomsten. Wie kan aanvragen?

In deze subsidieoproep nodigt ZonMw partnerschappen uit die kunnen voortbouwen op de reeds behaalde resultaten in de proeftuinen. Dit doen zij door het versterken van werkzame elementen, verbinding te zoeken met andere MDT-partners én door zorg te dragen voor opschaling in volume en naar andere steden en/of landelijke gebieden. Zodoende wordt bijgedragen aan een landelijk dekkend netwerk van het MDT-aanbod en alle jongeren de mogelijkheid krijgen om een passende MDT te doen. Om in te kunnen dienen, moeten de MDT-aanpak, het partnerschap en met name de hoofdaanvrager en trekker van het partnerschap, aantoonbaar passen binnen de ontwerpschets en dus MDT-proof zijn. Het partnerschap dat indient mag voortkomen uit de proeftuinen, maar ook nieuw gevormd zijn, zolang deze MDT-proof is.

De exacte vooraarden voor indienen worden in de subsidieoproep bekendgemaakt. Deze wordt op dinsdag 14 april gepubliceerd, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 

Meer informatie en inschrijven

Inschrijven voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk. Alle deelnemers die zich al hebben ingeschreven worden op de hoogte gebracht van ons alternatief. Wilt u hier ook van op de hoogte blijven? Laat het ons dan weten via dit formulier. Wilt u meer weten over de subsidieoproep of het programma? Houdt dan www.zonmw.nl/amd in de gaten.

Als u nu al vragen heeft, kunt u contact opnemen met het programmateam via amd@zonmw.nl of 070 34 95 245. 

Meer weten?

]]>
news-5337 Mon, 17 Feb 2020 12:37:04 +0100 Congres Doen wat werkt https://www.movisie.nl/artikel/effectiviteit-vakmanschap-sociaal-domein Eenzaamheid los je niet op met een incidentele ontmoeting. Schulden los je niet op door mensen onder druk te zetten. Elk beleidsprogramma valt of staat met vakbekwame en zelfbewuste professionals die in staat zijn een duurzame relatie aan te gaan met burgers en cliënten. Een slimme monitor kan voorkomen dat beleidsprogramma’s keer op keer in dezelfde valkuil trappen. We weten heel veel, maar passen we het ook toe? Kom erachter tijdens het congres Doen wat werkt! news-5322 Thu, 13 Feb 2020 15:57:23 +0100 RTL4 bij gehandicaptenzorg ’s Heeren Loo https://www.klik.org/nieuws/nieuws-item/t/five-days-inside-bij-gehandicaptenzorg-s-heeren-loo Five Days Inside is een docuserie van RTL 4, waarin instellingen in Nederland worden bezocht waar je normaal niet zomaar binnenkomt. Op 18 feb om 21.25 uur is Caroline Tensen te zien bij ’s Heeren Loo, de afdeling Kortdurende Observatie en Behandeling (KOB) in Wekerom. De aflevering geeft een inkijk in de problemen van de cliënten met een verstandelijke beperking en het ‘ongelooflijke werk van begeleiders’. news-5317 Wed, 12 Feb 2020 11:52:46 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen https://publicaties.zonmw.nl/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-programma/ Op 9 april organiseert ZonMw het jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema: 'Geneesmiddelen van nu en voor later' in de Beurs van Berlage, Amsterdam. Dit achtste GGG-congres richt zich op de actualiteit rondom gepast gebruik van geneesmiddelen. Deze dag heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie vanuit een veelheid aan geneesmiddelonderzoek. news-5312 Wed, 12 Feb 2020 08:29:23 +0100 Nederlandse Public Health proefschriftprijs 2020 http://www.ncvgz.nl/nieuws/ph-proefschriftprijs-2020/ Traditiegetrouw wordt op 8 april in Den Bosch- tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid– de Nederlandse Public Health proefschriftprijs uitgereikt. De prijs wordt georganiseerd door het NCVGZ met medewerking van de Nederlandse hoogleraren op het terrein van de public health. Wij nodigen u van harte uit kandidaten aan te dragen voor de PH Proefschriftprijs (inzending tot 1 maart). Tijdens het congres krijgen de vier of vijf hoogst gewaardeerde kandidaten de gelegenheid om hun proefschrift te presenteren. Alle informatie rondom de procedure en hoe u zich kunt aanmelden vindt u terug op de site van NCVGZ. news-5310 Tue, 11 Feb 2020 15:36:01 +0100 Stand van zaken onderzoeksagenda ME/CVS https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stand-van-zaken-onderzoeksagenda-mecvs/ In 2019 werden de eerste gesprekken gevoerd over het opstellen van een onderzoeksagenda ME/CVS. Sindsdien is er veel gebeurd. In dit nieuwsbericht vertellen we u meer over de laatste stand van zaken. Waarom een onderzoeksagenda?

ME/CVS is een ziekte waar nog maar weinig over bekend is. Dat maakt behandeling lastig. Om mensen met deze ziekte goed te kunnen helpen is er meer onderzoek nodig naar de oorzaken, vaststelling en behandeling van de ziekte. Om te bepalen welke onderzoeksvragen de komende jaren prioriteit moeten krijgen, wordt er gewerkt aan een onderzoeksagenda. Patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en wetenschappers zijn betrokken bij de opstelling van de agenda. ZonMw faciliteert en begeleidt dit proces.

Eerste gesprekken

In maart 2019 is er een eerste overleg geweest tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ZonMw en vier patiëntenorganisaties die zich inzetten voor mensen met ME/CVS. Dit zijn Groep ME Den Haag, de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, de ME/cvs-vereniging en de ME/CVS-Stichting Nederland. Deze partijen zijn sindsdien nadrukkelijk betrokken geweest bij het proces.

Plan van aanpak

Een onderzoeksagenda opstellen is geen eenvoudig proces en vraagt om een goed plan. Daarom heeft ZonMw in opdracht van VWS gewerkt aan het maken van een plan van aanpak. Hierin zijn afspraken gemaakt over de planning, de financiën, de rol van patiëntenorganisaties en het gebruik van bestaande internationale kennis en netwerken. Het plan van aanpak is opgesteld samen met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

Op weg naar een onderzoeksagenda

Het plan van aanpak is sinds het najaar van 2019 gereed en op basis hiervan heeft de minister van Medische zaken en Sport ZonMw opdracht te geven tot het maken van de onderzoeksagenda. In de agenda komen de onderzoeksvragen te staan die met prioriteit opgepakt moeten worden. Het doel is om biomedische kennis te ontwikkelen op de volgende gebieden:

 • de diagnose ME/CVS (en eventuele betekenisvolle subcategorieën);
 • het ontstaan van ME/CVS;
 • de behandeling van ME/CVS.

De verwachting is dat de onderzoeksagenda medio 2020 klaar is.

Stuurgroep

Om het proces goed te begeleiden, is er in januari 2020 een stuurgroep geïnstalleerd die eens in de 6 weken bij elkaar komt. De stuurgroep bestaat op dit moment uit een onafhankelijk voorzitter en 4 vertegenwoordigers van patientenorganisaties, een immunoloog, een biochemicus/geneticus, een cardioloog en een farmacoloog.

Vervolg

Na deze voorbereidingen gaat er gewerkt worden aan de onderzoeksagenda zelf, die de basis vormt voor een onderzoeksprogramma over ME/CVS. De komende maanden worden er contacten gelegd met patiënten, clinici en onderzoekers uit binnen- en buitenland om de onderzoeksagenda vorm te geven.  

Meer weten?

Heeft u vragen over de totstandkoming van de onderzoeksagenda ME/CVS? Via de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U kunt zich op onze website aanmelden voor de nieuwsbrief.

]]>
news-5299 Mon, 10 Feb 2020 11:40:44 +0100 Danstheaterproject De Vlinder zorgt voor betekenisvol contact tussen mensen https://www.movisie.nl/artikel/danstheaterproject-vlinder-zorgt-betekenisvol-contact-tussen-mensen Danstheater De Vlinder is één van de praktijkvoorbeelden op het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. De Vlinder is een theaterproject voor ouderen met als uitgangspunt te werken aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder ouderen. news-5285 Thu, 06 Feb 2020 14:36:01 +0100 Werkboek ‘Laat je horen’ https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/nah-werkboek-inspraak-medezeggenschap Hoe zorg je voor inspraak als je niet-aangeboren hersenletsel hebt en niet meer thuis woont? Wat kun je doen om je stem te laten horen en mee te praten? Het werkboek ‘Laat je horen - Samen Gaan in (informele) inspraak en medezeggenschap’ helpt daarbij. Samen gaan de persoon met NAH en zijn of haar begeleider op zoek naar de manier die het beste past. news-5267 Tue, 04 Feb 2020 10:57:23 +0100 Parkinson en gender https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parkinson-en-gender/ news-5256 Mon, 03 Feb 2020 09:17:49 +0100 ‘Zonder wetenschap zou het sociaal domein weinig voorstellen’ https://www.movisie.nl/artikel/zonder-wetenschap-zou-sociaal-domein-weinig-voorstellen In het sociaal domein trekken beleidsmakers en werkers zich weinig aan van wetenschappelijke bevindingen. Dat wordt tenminste vaak beweerd, zegt Hans Boutellier. ‘Terwijl het tegenovergestelde het geval is.'De voormalig directeur van het Verwey-Jonker Instituut is één van de sprekers op het congres over ‘doen wat werkt’ in maart 2020. In het sociaal domein trekken beleidsmakers en werkers zich weinig aan van wetenschappelijke bevindingen. Dat wordt tenminste vaak beweerd, zegt Hans Boutellier. ‘Terwijl het tegenovergestelde het geval is. Beleid en praktijk zijn volkomen doordrongen van sociaal wetenschappelijke inzichten. Zonder de bevindingen van wetenschappers zou het sociaal domein weinig voorstellen.’

]]>
news-5246 Thu, 30 Jan 2020 11:25:56 +0100 Resultaten PERSPECTIEF-onderzoek naar ouderen met een doodswens aangeboden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-perspectief-onderzoek-naar-ouderen-met-een-doodswens-aangeboden/ Ongeveer 0,18% van alle 55-plussers heeft een wens tot levensbeëindiging, zonder dat zij ernstig ziek zijn. Dat komt neer op iets meer dan 10.000 mensen. Dit blijkt uit het PERSPECTIEF-onderzoek dat onder leiding van dr. Els van Wijngaarden is uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU in opdracht van het ministerie van VWS en gefinancierd door ZonMw. Onder grote belangstelling van pers en andere geïnteresseerden hebben hoofdonderzoeker Els van Wijngaarden en ZonMw-voorzitter Jeroen Geurts het rapport ‘Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’ aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Vanuit verschillende perspectieven is onderzoek gedaan naar de omvang, kenmerken en omstandigheden van ouderen met een doodswens, zonder ernstige ziekte. Aan het onderzoek deden ruim 21.000 ouderen en 1.600 huisartsen mee.

Verschillende soorten doodswensen

Mensen die in het onderzoek aangaven dat zij een doodswens hebben, bleken daarmee verschillende dingen te bedoelen. Het onderzoek onderscheidt drie soorten persisterende doodswensen:

 • Er zijn mensen met een passieve doodswens: zij leven met een verlangen naar de dood zonder zelf plannen te maken of stappen te zetten om de dood te bespoedigen. In Nederland gaat het naar schatting om 0,47% van de 55-plussers.
 • Er zijn ook mensen met een actieve doodswens: zij maken plannen of zetten concrete stappen met betrekking tot hun doodswens. Naar schatting gaat het om 0,77% van de 55-plussers.
 • En dan is er de groep die hun doodswens omschrijft als een wens tot levensbeëindiging. Dit betreft 0,18% van de mensen van 55 jaar en ouder.

Verschil in beleving van doodswens

Voor alle drie de groepen geldt dat leven met een doodswens of een wens tot levensbeëindiging niet per definitie betekent dat men onmiddellijk dood wil. Ook blijkt uit het onderzoek dat de doodswens door de jaren heen kan verminderen of verdwijnen, ook op hoge leeftijd. De groep ouderen met een doodswens zonder ernstig ziek te zijn, blijkt vaak wel fysieke en mentale klachten te hebben.

Zelfdodingsmiddel

Veel mensen met een doodswens willen beschikken over een zelfdodingsmiddel. Niet zozeer om het middel direct in te nemen, maar vooral ter geruststelling om in de toekomst zelf regie te kunnen voeren over het levenseinde. Tegelijk roept (de gedachte aan) het beschikken over zo’n middel nieuwe dilemma’s op, bijvoorbeeld over het juiste tijdstip om het te gebruiken en de risico’s. Andere veelvoorkomende behoeften zijn: hulp bij zelfdoding door een dokter, meer financiële ruimte, erkenning en begrip voor gevoelens en goede gesprekken met een hulpverlener.

Meer informatie

Het rapport: Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers, 2020. (PDF)
Het rapport: Perspectieven op ouderen met een doodswens zonder dat zij ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers, 2020. (Printbare PDF)
Infographic van de onderzoeksresultaten en samenvatting van het rapport (PDF)

]]>
news-5061 Tue, 21 Jan 2020 11:25:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag 3 nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Vandaag zijn de volgende subsidies opengesteld:

 • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 • Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Let op

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn.
Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen goed doorneemt.

Webinar over subsidieoproepen van 13 januari

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag.
Het terugkijken van het webinar kan hier!

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het overkoepelende VWS-programma en goede voorbeelden van De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek

]]>
news-5195 Tue, 21 Jan 2020 09:57:00 +0100 Tweet Nivel over promotie Aukelien Scheffelaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-nivel-over-promotie-aukelien-scheffelaar/ news-5139 Wed, 15 Jan 2020 08:50:00 +0100 Informatie uit het webinar Juiste Zorg Op de Juiste Plek van 13 januari 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatie-uit-het-webinar-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-13-januari-2020/ Op maandag 13 januari 2020 was er een webinar over de subsidieoproepen van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Tijdens dit webinar gaven wij meer informatie over de openstaande subsidieoproepen van JZOJP en zijn vragen van deelnemers beantwoord. Groot aantal deelnemers

Voor de tweede keer organiseerde het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) een webinar. Het webinar ging over de openstaande subsidieoproepen van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en met 269 kijkers was dit een groot succes.

Openstaande subsidieoproepen

Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe initiatieven bekender te maken en een impuls  te geven. Tot 11 februari 2020 staan er 3 subsidieoproepen open.

Bekijk onze subsidieoproepen:
JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2
JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2
Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek

Veelgestelde vragen

Met de functie van een openbare chatbox konden kijkers vragen stellen aan het team van JZOJP en veelgestelde vragen kwamen plenair aan bod. De veelgestelde vragen worden opgenomen op de pagina van JZOJP. Deze kun je hier vinden.

Heeft u het webinar gemist of wilt u deze terugkijken? Dat kan via onderstaande link!

Meer informatie

Presentatie webinar JZOJP
Replay van het webinar JZOJP
Programma Juiste Zorg Op de Juiste plek
Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek van het ministerie van VWS

]]>
news-5134 Mon, 13 Jan 2020 13:55:54 +0100 Zorg + Welzijn Award https://www.zorgwelzijn.nl/award/ Voor de allereerste keer wordt in 2020 de Zorg+Welzijn Award uitgereikt, dé prijs voor het sociaal domein. Wie maakt aantoonbaar het verschil in het ingewikkelde sociaal domein? Wie krijgt dingen voor elkaar die een ander niet zijn gelukt? Wie grijpt de kans voor vernieuwing en verbinding? Dit jaar reikt Zorg+Welzijn de Zorg+Welzijn Award uit aan de persoon die de grootste impact veroorzaakt in het sociaal domein! news-5073 Thu, 19 Dec 2019 14:58:34 +0100 Instellingen voor mensen met zintuiglijke beperkingen zetten samenwerking op https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/instellingen-voor-mensen-met-zintuiglijke-beperkingen-zetten-samenwerking-op/ Instellingen in de zorg voor mensen met zintuiglijke beperkingen gaan samenwerken om kennis te ontwikkelen en toe te passen. De plannen daarvoor zijn in december 2019 goedgekeurd door ZonMw. Tussen 2020 en 2022 ontvangen de instellingen in totaal 61 miljoen euro om gezamenlijk expertise te ontwikkelen. De plannen maken deel uit van een verandertraject dat in 2017 is ingezet en waarbij ZonMw met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) ondersteunt. Bij dit traject zijn alle instellingen betrokken die expertise hebben op het gebied van de zorg voor mensen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking.

Lees op de programmapagina meer over de achtergrond van het programma Expertisefunctie ZG.

Samenwerking instellingen voor mensen met een visuele beperking

De samenwerking die de komende jaren wordt opgestart, is opgesplitst in twee consortia: visueel en auditief/communicatief. Bartiméus en Koninklijke Visio zijn de erkende instellingen die gaan samenwerken inhet consortium Visueel. Het consortium ontvangt 39 miljoen euro subsidie om tussen 2020-2022 samen met andere organisaties in de sector te werken aan kennisontwikkeling. Hiermee willen ze eraan bijdragen dat 300.000 mensen die slechtziend of blind zijn deel kunnen nemen aan de samenleving. Het consortium Visueel streeft naar een inclusieve samenleving en wil de maatschappelijke bewustwording die daaraan bijdraagt stimuleren.

Mensen met auditieve/communicatieve beperking

In het consortium auditief/communicatief nemen Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) deel. Zij ontvangen tussen 2020 en 2022 22 miljoen euro subsidie om te werken aan kennisontwikkeling, toegespitst op mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De uiteindelijke ambitie is dat de kennis die gezamenlijk wordt ontwikkeld, wordt toegepast binnen de zorg en ondersteuning. Maar ook dat deze laagdrempelig en direct beschikbaar is, voor de doelgroep en hun persoonlijke en professionele netwerk.

In de loop van 2020 zullen er verschillende artikelen verschijnen over de voortgang van het programma. Houd hiervoor onze website en nieuwsbrief in de gaten.

Meer informatie

]]>
news-5041 Mon, 16 Dec 2019 13:46:44 +0100 Subsidie toegekend voor onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-toegekend-voor-onderzoek-naar-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-onderste-2/ Vanuit het programma ‘Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning’ is een subsidie toegekend voor het onderzoeken van bestaande kunstinitiatieven. De onderzoekers gaan met innovatieve methoden op zoek naar de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Selectieprocedure

Wij ontvingen in totaal zes subsidieaanvragen. De kwaliteit van de aanvragen was hoog. Onderdeel van de procedure was het geven van een pitch door de aanvragers. De programmacommissie heeft het onderzoek ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s) - based Initiatives and Arts based Program’ onder leiding van Tineke Abma, Professor Participatie aan het Amsterdam UMC geselecteerd.

Inhoud onderzoek

De onderzoekers gaan actieve en betekenisvolle participatie onder ouderen stimuleren door de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven te identificeren. Daarnaast gaan de onderzoekers de bestaande initiatieven evalueren en de projectleiders ondersteunen de kunstinitiatieven beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.

Zij hanteren hierbij een aanpak met een welzijnsbenadering die gebaseerd is op de principes van positieve gezondheid. Belangrijk in het onderzoek is de dialoog tussen alle relevante betrokkenen zodat iedereen gezamenlijk kan leren en reflecteren over de mechanismen en impact van de kunstinitiatieven. Meer informatie over het onderzoeksproject is binnenkort te vinden op de programmapagina.  

Doel onderzoek

Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen.

Meer informatie

Programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning

]]>
news-5031 Mon, 16 Dec 2019 08:28:22 +0100 Voornemen tot samenwerking nachtzorg Gelderse Vallei https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voornemen-tot-samenwerking-nachtzorg-gelderse-vallei/ Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er komt namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten van de betrokken partijen die acute nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief. Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, incidentele zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken is verpleegkundige nachtzorg voor mensen in de Gelderse Vallei beschikbaar en kunnen de verpleegkundigen sneller bij de mensen thuis zijn. De organisaties maken hiermee gebruik van elkaars capaciteit. Diensten voor medewerkers worden efficiënter ingevuld wat betreft de verhouding reistijd en zorgtijd.

Door de samenwerking met de Huisartsenpost kan in de nacht snel en gericht de juiste benodigde zorg worden ingezet. Zorgbelang Inclusief is betrokken om de ideeën en ervaringen van huidige nachtzorgcliënten te betrekken bij de ontwikkeling van deze samenwerking. De betrokken partijen willen de mogelijkheden tot samenwerking uitwerken en oplossingen zoeken voor praktische problemen. De verwachting is dat het regionale nachtzorgteam in het voorjaar van 2020 kan starten. Cliënten worden door de eigen zorgorganisatie op de hoogte gehouden van de samenwerking. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze deskundige nachtzorg, die goed toegankelijk is voor alle inwoners van de Gelderse Vallei. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door een regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste zorg op de juiste plek.

]]>
news-5009 Wed, 11 Dec 2019 06:54:15 +0100 Soepele transitie van kind- naar volwassenzorg https://publicaties.zonmw.nl/een-soepele-transitie-van-kinderarts-naar-volwassen-zorg/ Als een jongere met een chronische aandoening 18 wordt, verandert er veel. Deze transitie van zorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Daarom werken projectleider Dunja Dreesens en ervaringsdeskundige Lisa Verberg samen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard Transitiezorg Hun advies: ‘Praat niet over, maar met jongeren.’ news-4978 Wed, 04 Dec 2019 16:59:04 +0100 Maak het verschil voor jongeren met hersenletsel https://www.edwinvandersarfoundation.nl/l/mailing2/browserview/c261a115-82e8-4bf0-b541-3420145a8f96?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=Dit%20heeft%20de%20Class%20voor%20mij%20betekend.%20Class%20deelnemers%20aan%20het%20woord Dinsdag 3 december was het Giving Tuesday. De Edwin van der Sar Foundation grijpt Giving Tuesday aan om aandacht te vragen voor het project de Class. Hiermee maakt de foundation het verschil voor jongeren met hersenletsel. En wie kunnen dat beter vertellen dan onze deelnemers zelf! news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND.