ZonMw subsidieoproepen Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Mon, 26 Oct 2020 11:46:57 +0100 Mon, 26 Oct 2020 11:46:57 +0100 TYPO3 news-6212 Tue, 22 Sep 2020 00:00:00 +0200 Transitional Care Unit https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/transitional-care-unit/ Overlevingskansen van kinderen met een medical complexity zijn toegenomen. Vaak is echter 24/7 en levenslang toezicht en zorg nodig. De overgang van ziekenhuis naar huis vraagt een uitgebreide voorbereiding door ouders en zorgprofessionals. De verwachting is dat een Transitional Care Unit (TCU) deze overgang kan verbeteren. Hier wordt een samenhangend zorgaanbod geboden, en wordt directe familie ‘geschoold’ in het omgaan met de ziekte van het kind. Zo kan uiteindelijk zoveel als mogelijk zorg en ondersteuning worden geboden in de thuissituatie. news-6269 Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 +0200 Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten onderzoek en innovatie - Open ronde auditief/communicatief 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-open-ronde-auditiefcommunicat/ Deze open subsidieronde is bedoeld voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De kennisontwikkeling concentreert zich op de vragen van mensen met een zintuiglijke beperking en hun persoonlijke en professionele netwerk, hun participatie in de samenleving en de kwaliteit van leven van de doelgroep in zijn totaliteit. news-6270 Thu, 01 Oct 2020 00:00:00 +0200 Expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten onderzoek en innovatie - Gesloten ronde auditief/communicatief 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-gesloten-ronde-auditiefcommun/ In deze subsidieronde kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking in consortiumverband onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in het meerjarig deelsectorplan. news-6305 Fri, 09 Oct 2020 00:00:00 +0200 3e Open subsidieoproep Voor elkaar! Uitgewerkte aanvraag https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/3e-open-subsidieoproep-voor-elkaar-uitgewerkte-aanvraag/ De 3e open subsidieoproep Voor elkaar! is bedoeld voor organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking, psychische problemen of naasten. Het gaat om organisaties voor en door mensen met een ziekte of beperking. Bij een ‘open’ subsidieoproep bepaalt u het onderwerp.