ZonMw subsidieoproepen Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Wed, 29 Jun 2022 06:42:11 +0200 Wed, 29 Jun 2022 06:42:11 +0200 TYPO3 news-8671 Tue, 31 May 2022 00:00:00 +0200 Leren van elkaar! https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/leren-van-elkaar-1/ Organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen zijn voortdurend in ontwikkeling. Het programma Voor elkaar! biedt ruimte voor projecten die bijdragen aan het versterken van ‘inclusie’, ‘gelijkwaardigheid’, ‘empowerment’ of ‘eigen regie’. Het betreft de fase Uitgewerkte Aanvraag. news-8618 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina. news-8619 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8622 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8623 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina op de website. news-8624 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-1-jaar-1/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Deze expertiseorganisaties werken samen met andere relevante organisaties die met elkaar deel uitmaken van een consortium. Samen dienen zij onderzoeksvoorstellen in die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen die te zien zijn op de projectpagina op de website. news-8625 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-1-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8626 Thu, 19 May 2022 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-1-jaar-1/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-8724 Fri, 17 Jun 2022 00:00:00 +0200 Onderwijs, Opleiding en Werk 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderwijs-opleiding-en-werk-2/ Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag Handicap in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de derde subsidieoproep van het ZonMw programma Onbeperkt meedoen! news-8330 Tue, 01 Mar 2022 00:00:00 +0100 Vouchers Gewoon Bijzonder 2022 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder-2022/ Doel van de ‘Gewoon Bijzonder-vouchers’ is financiële ondersteuning bieden voor kruisbestuiving tussen gehandicaptenzorgorganisaties en zorgopleidingen in mbo/hbo. Door samenwerking tussen zorg en onderwijs kan de dagelijkse praktijk van de gehandicaptenzorg beter voor het voetlicht worden gebracht bij studenten (bijv. door gastlessen); en kunnen docenten praktijkervaring opdoen (bijv. door projectstages of het volgen van een cliënt).