ZonMw subsidieoproepen Gehandicapten en Chronisch Zieken https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Gehandicapten en Chronisch Zieken nl-nl Sun, 26 Sep 2021 00:28:05 +0200 Sun, 26 Sep 2021 00:28:05 +0200 TYPO3 news-7597 Thu, 05 Aug 2021 00:00:00 +0200 14e ronde InZicht: toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/14e-ronde-inzicht-toepassingsgericht-wetenschappelijk-onderzoek-voor-mensen-met-een-visuele-beperki/ Het programma InZicht stimuleert onderzoek om de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele beperking te verbeteren. Daarnaast wil InZicht het wetenschappelijk onderzoek beter aan laten sluiten op vragen uit de praktijk. Dit is de veertiende financieringsoproep. news-7663 Tue, 21 Sep 2021 00:00:00 +0200 Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/pilot-cirkelen-rond-je-onderzoek-fase-ii/ Op 18 januari 2021 is de pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) fase I gestart. Een viertal samenwerkingsverbanden werkten hierin onder begeleiding van de Hogeschool Utrecht (HU) met de CRJO-methodiek aan een onderzoeksvoorstel. Het doel was om een gedragen onderzoeksvoorstel te ontwikkelen in aansluiting op een concrete praktijkkwestie en daarnaast een duurzaam samenwerkingsverband te bouwen. Het gedragen onderzoeksvoorstel als resultaat van CRJO fase I, kan als uitgewerkte aanvraag worden ingediend in deze subsidieoproep ‘Pilot Cirkelen Rond Je Onderzoek - fase II’. news-7602 Tue, 10 Aug 2021 00:00:00 +0200 Kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking - vervolgmeting https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/kwaliteit-van-leven-van-naasten-van-mensen-met-een-beperking-vervolgmeting/ Deze subsidieoproep is om een voorstel voor een onderzoek te ontvangen waarmee de ervaren kwaliteit van leven van naasten van mensen met beperkingen, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht, kan worden bepaald. Dit onderzoek betreft een vervolg op een eerder uitgevoerd onderzoek (2019). news-7631 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-1-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7634 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7635 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-1-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7636 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Auditief/Communicatief - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-auditiefcommunicatief-open-ronde-projecten-van-2-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7638 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-1-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7639 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Gesloten ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-gesloten-ronde-projecten-van-2-jaar/ In deze subsidieoproep kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een visuele beperking, in samenwerking met relevante andere organisaties die tezamen deel uitmaken van een consortium, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep zoals uitgewerkt in de meerjarige deelsectorplannen. news-7640 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 1 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-1-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7641 Tue, 31 Aug 2021 00:00:00 +0200 Deelsector Visueel - Open ronde - Projecten van 2 jaar https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/deelsector-visueel-open-ronde-projecten-van-2-jaar/ Deze open subsidieronde is bedoeld om ruimte te bieden voor innovatie, actuele ontwikkelingen en projecten buiten de programmalijnen om voor mensen met een visuele beperking. Indiening gebeurt door andere, niet-erkende organisaties in een consortiumverband. news-7684 Mon, 13 Sep 2021 00:00:00 +0200 Inclusief Werkgeverschap MKB https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inclusief-werkgeverschap-mkb/ Het VN-Verdrag Handicap omvat veel thema’s en alle levensgebieden In deze subsidieoproep gaat het over het thema ‘werk’. De focus ligt daarbij op het van de kant van de werkgever creëren van omstandigheden waardoor mensen met een beperking toegang hebben tot werk en binnen hun werk optimaal kunnen functioneren en zich kunnen (door)ontwikkelen.