De maatschappelijke diensttijd (MDT) is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Tijdens hun MDT werken jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling, terwijl ze zich een periode vrijwillig inzetten voor anderen. Hiermee maken ze onze samenleving sterker. Ook voor vluchtelingenjongeren is er plek binnen de maatschappelijke diensttijd. Hierin leren zij niet alleen zichzelf kennen, maar leren zij ook de Nederlandse taal en ontwikkelen zij vaardigheden die kunnen helpen in hun zoektocht naar een baan of opleiding. 

Hieronder vind je een overzicht van de projecten van de maatschappelijke diensttijd waarin vluchtelingenjongeren zijn betrokken. 

Jong Present

Present brengt mensen die willen helpen in contact met mensen die hulp nodig hebben. De stichting wil daarin meer jongeren betrekken door ze de mogelijkheid te bieden trainee, deelnemer of projectvrijwilliger te worden bij een van de 33 lokale Presentstichtingen. Trainees doen drie tot twaalf maanden mee aan een opleidingsprogramma naar keuze (Leiderschap, Manager of Projectleider) en werken in die periode mee op verschillende plekken in de organisatie. De trainees werven ook deelnemers, die twee tot zes maanden meewerken in projecten en daarbij extra aandacht en toerusting krijgen. Alle jongeren, of ze nu middelbare scholier, nieuwkomer of student zijn, mogen vrijwilliger worden. Zij werken mee aan minimaal één regulier Presentproject en worden daarbij begeleid.

Bekijk het project

Impacter Zwolle

Jongeren willen zich graag inzetten voor de maatschappij, maar wel het liefst op een manier die past bij hun eigen talenten en drukke agenda’s. Dat vraagt om maatwerk. Het plan? Vijf coaches in de leeftijd van 20 t/m 27 jaar krijgen een opleiding, waarna ze een betaalde junior functie krijgen voor tussen de 10 en 32 uur in de week. Deze coaches gaan actief op zoek naar jongeren in hun eigen leefwereld. Die begeleiden ze naar een MDt op maat, die aansluit bij hun motivatie en leerdoelen. Dat kan zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, natuur en milieu, techniek, zorg, etc. Na een match blijven ze de deelnemers actief volgen en coachen. Ze zorgen ervoor dat deelnemers de nodige aandacht, waardering en ondersteuning krijgen.

Bekijk het project

Wake up your mind!

De deelnemende jongeren van Wake up your mind! zijn Goal-diggers. Ze gaan een gemeenschappelijk doel achterna: een bijdrage aan de maatschappij leveren. De groep deelnemers bestaat uit 120 jonge statushouders en Nederlandse jongeren. Zij creëren zelf hun eigen project. Dit vraagt om creatieve input en ondernemerschap. De cursussen die ze tijdens het project kunnen volgen, helpen hierbij. Voorbeelden van projecten zijn ondersteuning bieden bij spreekuren voor jongeren op locaties of in azc’s, taallessen geven aan jongeren op locaties of in azc’s en het inzetten van jonge statushouders als ervaringsdeskundigen.

Bekijk het project

Verbeeldingslab de Fighter

Met Verbeeldingslab de Fighter geeft Stichting Intorno jongeren in het algemeen, en jonge statushouders en jongeren met een arbeidsbeperking in het bijzonder de kans om muziek en theater te maken en op te voeren. Een ‘lab’ – de werkgroep waar de jongeren in werken – duurt ongeveer 10 dagdelen. Daarin zijn de deelnemers druk met het voorbereiden van een productie of voorstelling, onder begeleiding van professionele muziektheatermakers. De jongeren bepalen zelf waar de voorstelling over gaat en beheren zelf het productiebudget. Het theaterstuk zetten ze neer voor een publiek van zo’n 50 personen, ook uit hun eigen achterban. De thuisbasis voor dit project is de Fighter: een zeesleper in Rotterdam Delfshaven die betrokken was bij de redding van mensen bij vele scheepsrampen.

Bekijk het project

Pro/Social

Jongeren uit verschillende landen – minstens de helft statushouders – zetten hun talent in voor hun eigen buurt. Dit doen ze in een groepje, gedurende 3 maanden. De projecten worden vormgegeven naar aanleiding van de talenten van de jongeren. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor een groenere buurt, helpen ze mee met sportactiviteiten of bedenken ze zelf iets anders om de buurt vooruit te helpen. Ze werken mee aan de planning en gaan budgetteren. Elke groep krijgt een eigen budget, zodat de deelnemers zelf invloed hebben op hun project en écht een verschil kunnen maken.

Bekijk het project

Jongeren voor mekaar in Rotterdam

Jonge Rotterdammers helpen jonge statushouders op weg en begeleiden hen bij het ondernemen van verschillende activiteiten. De manieren waarop kunnen heel verschillend zijn. Jongeren organiseren bijvoorbeeld leuke uitjes voor kinderen, denk hierbij aan een voorleesmiddag. Maar ze kunnen ook helpen bij het leren van de taal door als maatje samen dingen te ondernemen of hulp bieden bij het vinden van een baan voor jongere statushouders. Ook organiseren de deelnemers activiteiten in de stad, gericht op ontmoetingen tussen verschillende Rotterdammers.

Bekijk het project

100% Diversity Skills

Het project 100 % Diversity Skills gaat over ontmoeting en de kracht van ‘het verhaal’. Jonge statushouders brengen verhalen van kwetsbare mensen in Nederland in beeld. Ze verlenen een dienst aan verschillende kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen en gaan daarna met deze mensen in gesprek. Het kan gaan om hulp bij boodschappenservice, computerhulp of een sociale activiteit. Uit de ontmoetingen rollen mooie verhalen. Van deze verhalen maken de deelnemers een portret in de vorm van film, een geschreven verhaal of een fotoreportage. New Rootz zorgt samen met Sterker Sociaal Werk voor de match, begeleiding door jongerencoaches. Jongeren versterken hun skills in masterclasses op het gebied van film en storytelling. En ze versterken hun communicatieve vaardigheden en werken aan een digitaal portfolio. De partners leveren het netwerk. In de aanloop van het project wordt een Jongerenlab georganiseerd, om het project nog beter af te stemmen op de wensen van de deelnemers.

Bekijk het project

MDT op Zuid

MDT op Zuid biedt jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Deelnemers stappen in op laagdrempelige (bestaande) projecten, gerund door kleinschalige organisaties in de wijken van Rotterdam-Zuid. De projecten waar de deelnemers op in kunnen stromen zijn gericht op versterken, inspireren en het verbinden van jongeren met hun stad, met elkaar én met zichzelf. Zo is er bijvoorbeeld een project in het teken van video, een project met als thema theater en een project dat gaat over duurzaamheid. Het aanbod is breed, zodat zoveel mogelijk jongeren een passende plek vinden. Iedereen die zich inschrijft voert een intakegesprek met de talentcoach, die de jongeren helpt bij de keuze van het juiste project.

Bekijk het project

Wereldmeiden

Stel: je moest als jonge vrouw je land verlaten en woont nu in Nederland. Je kent je nieuwe omgeving, de taal en de mensen nog niet en voelt je alleen. Dit project helpt door deze meiden te laten sporten, onder begeleiding van meiden die al langer in Nederland zijn en meiden die lid zijn van een sportvereniging. Na een kennismaking met verschillende sporten schrijft iedere deelnemer zich samen met een begeleider (tijdelijk) in bij een sportvereniging, of start zelf een clubje. Zo kunnen ze gezellig samen bewegen, én elkaar beter leren kennen. De betrokken partijen benaderen de vrouwen persoonlijk via social media en organiseren een startfestival voor het aanmelden.

Bekijk het project

AFriend4AFriend

Nederlandse jongeren (maatjes) en jonge statushouders doen samen vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij een buurthuis. Ook gaan ze samen activiteiten ondernemen. Ze gaan bijvoorbeeld samen naar de bibliotheek of spreken ergens af om een biertje te drinken. Dit maakt integreren in de Nederlandse samenleving een stukje makkelijker. Het maatje leert iets over de wereld van de jonge statushouder, en andersom. De (leer)behoefte van de statushouder, zijn/haar interesses, opleiding en werkervaring staan centraal bij het zoeken van een match. Voordat de vrijwilligers aan de slag gaan, krijgen ze een training van Stichting Vluchtelingen Almere. De training gaat over motivatie versterken, grenzen stellen en omgaan met culturele en religieuze diversiteit.

Bekijk het project

Culturele Carrousel

Culturele Carroussel bestaat uit een groeps- en individueel traject. Het groepstraject "Launch your Future" biedt kwetsbare jongeren  (jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en jonge statushouders) een traject van 5 maanden waarin ze in een groep gaan werken aan een Cultuur project. Jongeren gaan zelf bedenken wat ze willen leren en doen en worden daarbij begeleid door professionals. Ze werken toe  naar een creatieve eindpresentatie. In het individuele traject gaan de jongeren individueel vrijwilligerswerk uitvoeren bij de deelnemende organisaties. Bij het Beauforthuis bijvoorbeeld, kan per periode van 3 maanden geholpen worden met de opbouw van concerten en kaartverkoop. Na elke maand wordt er met de deelnemers besproken hoe het gaat: wat gaat goed en wat kan er beter? In het traject krijgen ze trainingen om de activiteiten goed uit te kunnen voeren, te starten met een talententraining. 

Bekijk het project

Contact

Mirre Hubers

Programmamanager

+31 70 349 52 45
amd@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website