Veel vluchtelingen in Nederland ervaren psychische problemen en/of hebben een trauma opgelopen. Verbetering van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het uitbreiden van kennis over deze zorg is hierdoor van groot belang. Daarom financieren de Stichting tot Steun VCVGZ en het ZonMw-programma Zorg voor Vluchtelingen gezamenlijk 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gericht op het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Onderzoeksprojecten

De 4 onderzoeksprojecten richten zich met name op (vroege) detectie en behandeling van (de gevolgen van) psychotrauma bij statushouders. Er kan hierbij gedacht worden aan onderzoek naar screening, effectiviteit van interventies en organisatie van de zorg en ondersteuning.

Praktijkprojecten

De 8 praktijkprojecten gaan zich bezighouden met het versterken van de positie en de regie van statushouders. Hierbij gaat het om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van statushouders met psychosociale problemen en oplossingen leveren voor de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan specifieke, kortlopende projecten gericht op bijvoorbeeld informatieoverdracht of integrale zorg en ondersteuning in het sociale domein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website