Overzicht projecten

ZonMw heeft 16 Wvggz-projecten gehonoreerd. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten. 

Vanuit de projecten binnen deze ronde zijn per regio coördinatoren aangesteld voor de realisatie en implementatie van de Wvggz. De coördinator begeleidt en ondersteunt het proces van totstandkoming van een periodiek regio-overleg en voert activiteiten uit om de geschikte partijen bij elkaar te brengen. Daarnaast verkent de coördinator de mogelijkheden om de Wvggz-regio te verbinden met al bestaande initiatieven, om zo tot een integrale aanpak rond kwetsbare personen te komen.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking. In deze wet zijn alle rechten vastgesteld van mensen die verplichte ggz-zorg krijgen. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz).

 

Contact

Heeft u vragen? Wij beantwoorden ze graag.

Eline Evelo

Eline Evelo

Programmasecretaris

+31 70 349 54 70
avg@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website