Themasessie ‘Rol burgemeester en wethouders bij de Wvggz’

Deze bijeenkomst is een inhoudelijke themasessie over de Wet verplichte ggz (Wvggz) en met name het horen. De training acht het college en gemandateerden zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitvoering van de hoorplicht. Hierin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat zijn de (wettelijke) kaders bij het horen
  • Welk werkproces volgen we? O.a. ook PVP/toestemming
  • Casuïstiek en dilemma’s in de praktijk, hoe gaan we daarmee om?
  • Welke competenties zijn vereist?
  • Privacy en gegevensdeling
  • Hoe werkt de afhandeling in Khonraad?

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

VNG Academie
06-3908 2338
Karen.Kool@vng.nl
1,5 uur
www.vngacademie.nl

Training ‘Wvggz voor meldmedewerkers en triagisten’

De training zal een uitgebreide uitleg over de wet geven. Er zullen verschillende perspectieven van betrokkenen worden besproken. Er zal verdere verdieping van meldmedewerkers en triagisten zijn op de onderwerpen van de rol en kernvragen bij triage, soorten melders, anoniem melden en lokale werkinstructies. Door eigen casuïstiek aan te dragen kunnen direct vragen omtrent de Wvggz binnen de gemeente worden besproken. De training legt een brug tussen theorie en praktijk door middel van het bespreken van casuïstiek en dilemma’s uit het werk te bespreken alsook door het werken in ketenverband telkens als uitgangspunt te nemen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

VNG Academie
06-3908 2338
Karen.Kool@vng.nl
1 dag
www.vngacademie.nl

De training ‘Wvggz voor medewerkers Verkennend Onderzoek’

De training zal een uitgebreide uitleg over de wet geven. Er zullen verschillende perspectieven van betrokkenen worden besproken. Er zal verdere verdieping van medewerkers van het verkennend onderzoeken zijn op de onderwerpen van de rol en kernvragen bij het VO, soorten melders, privacy en gegevensdeling, Onderzoekstermijn van 14 dagen en formulering van een juiste onderbouwing. Door eigen casuïstiek aan te dragen kunnen direct vragen omtrent de Wvggz binnen de gemeente worden besproken.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

VNG Academie
06-3908 2338
Karen.Kool@vng.nl
1 dag
www.vngacademie.nl

Training ‘Wvggz voor wijkteams en medewerkers vrijwillige zorg en preventie’

De training zal een uitgebreide uitleg over de wet geven. Er zullen verschillende perspectieven van betrokkenen worden besproken. Er zal verdere verdieping wijkteams en medewerkers vrijwillige zorg en preventie zijn op de onderwerpen van de rol en kernvragen bij het VO, soorten melders, Relatie VO met bemoeizorg, Multiproblematiek en het VO en de Rol gemeente bij eigen plan van aanpak en zorgplan . Door eigen casuïstiek aan te dragen kunnen direct vragen omtrent de Wvggz binnen de gemeente worden besproken.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

VNG Academie
06-3908 2338
Karen.Kool@vng.nl
1 dag
www.vngacademie.nl

Training Wvggz ingevoerd… en nu in praktijk!

Deze training “Wvggz ingevoerd… en nu in praktijk” richt zich primair op de praktische, operationele aspecten waar een gemeente mee te maken krijgt. De training duurt één dag geeft inzicht in hoe de triage optimaal kan aansluiten op het Verkennend Onderzoek en hoe wijkteams hun (preventieve) rol goed kunnen invullen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

VNG Academie
06-3908 2338
Karen.Kool@vng.nl
1 dag
www.vngacademie.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website