Eerste Hulp bij Psychische Problemen

Wat leer je? 
Passend omgaan met mensen met 

 • Angst en psychose
 • Depressie en suïcidaliteit
 • Persoonlijkheidsstoornissen 
 • Crisisgevoeligheid

Ook leer je over

 • De rol van verwanten
 • Het belang van professioneel gedrag en samenwerking met collega’s
 • Tijdens de cursus zal je ook merken, dat je anders tegen mensen met psychische problemen en hun omgeving gaat aankijken
 • Je leert ook je grenzen te bewaken in het omgaan met mensen met psychische problemen

 Er is veel ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen en eigen leervragen.

Naam organisatie: 
Contact:Duur training:

GGZ Drenthe
06 12 61 94 21 (Gerdien)
06 46 74 11 59 (Klaas)
gerdien.dijkstra@ggzdrenthe.nl
klaas.greidanus@ggzdrenthe.nl
3 dagdelen van 3,5 uur

Cursus Mental Health First Aid: 'Eerste hulp bij psychische problemen'

MHFA is een gestandaardiseerd en wetenschappelijk gevalideerd programma, dat ontwikkeld is om mensen beter in staat te stellen psychisch leed bij andere mensen te herkennen en hen op een goede manier te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. In de cursus MHFA wordt onder andere aandacht besteed aan angst, depressie, trauma, suïcidaal gedrag, zelfbeschadiging, eetstoornissen, (dreigende) psychose, agressief gedrag en verslavingsproblematiek. 

Wat leren cursisten?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers uitleg over oorzaken, risicofactoren en symptomen van verschillende psychische problemen. Deelnemers leren op een passende manier te communiceren en ontwikkelen vaardigheden om eerste hulp en steun te bieden bij beginnende of verergerende psychische klachten. Ook leren zij welke (professionele) hulp effectief is en hoe zij die kunnen inschakelen. 

Samengevat leren deelnemers:

 • oorzaken en symptomen van veel voorkomende psychische aandoeningen te herkennen;
 • eerste hulp te bieden aan mensen met psychische problemen;
 • hoe te handelen in een crisissituatie;
 • hoe de juiste hulp kan worden ingeschakeld.

Voor wie is MHFA bedoeld?

De cursus MHFA is laagdrempelig, praktijkgericht en voor iedere volwassene toegankelijk: zowel voor burgers als (semi-)professionals. Er is veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers.

Is de cursus MHFA alleen gericht op psychische klachten bij volwassenen?
Er zijn twee soorten cursussen: 

 1. eerste hulp bij psychische problemen van volwassenen (MHFA standaard);
 2. eerste hulp bij psychische problemen van jongeren (YMHFA jeugdprogramma). 

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

Website:

Licentienemers MHFA

MFHA Nederland
06 20 05 49 19
Evelien.wagemakers@ggze.nl
MHFA: 4 dagdelen van 3 uur
YMHFA: 4 dagdelen van 3,5 uur
www.mfha.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website