Training inrichting escalatiemodel voor verbinden zorg en veiligheid, onderdeel van Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

De training inrichting escalatiemodel bestaat uit vijf stappen:

 • In stap 1 gaan we met de deelnemers (medewerkers beleid en uitvoering Wmo, Jeugd en Veiligheid) aan de slag over het eigenaarschap van het escalatiemodel binnen de gemeente en een uitlijning van de processtappen.
 • In stap 2 brengen we samen met de deelnemers alle werkafspraken en de rol en positionering van de gebieds- cq wijkteams in kaart.
 • Vervolgens gaan we in stap 3 aan de slag met het definiëren van casus- en procesregie. Het resultaat van deze stap is helderheid over de definities van casus- en procesregie. Doel van het oefenen hiermee is om de definities te toetsen aan de praktijk. Deze definitie wordt vastgesteld in een werkdocument.
 • In de 4e bijeenkomst concretiseren we de uitgangssituatie van de verschillende AVE-fasen en de momenten van op- en afschalen. Ook wijzen we de rollen toe aan functionarissen binnen of buiten de gemeentelijke organisatie.
 • Stap 5 is de implementatie van de lokale AVE-aanpak. Er vinden drie implementatie trainingen plaats voor:
  • Professionals van gebieds-/wijkteam
  • Ketenpartners (zorgaanbieders, woningcorporaties, politie etc.)
  • Bestuurders (Burgemeester en Wethouders)

Deze trainingen zijn bedoeld om het model en de gemaakte afspraken bij iedereen duidelijk te maken. In aanvulling hierop kunnen casus- en procesregisseurs getraind worden in de vaardigheden en competenties die horen bij hun rol. Zie hiervoor onze training Casus- en procesregie.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Website:
Duur training:

Bureau HHM
06 21 17 00 78
m.looman@hhm.nl
www.hhm.nl/themas/aanpak-ter-voorkoming-van-escalatie-ave
De eerste vier stappen vraagt een inzet van de gemeente van zes tot acht dagdelen. De vijfde stap (de implematie) is afhankelijk van het aantal professionals van de gebieds- of wijkteams (max. 20 per groep). Voor ketenpartners en bestuurders vraagt het ieder twee dagdelen.

Hulpkaart voor burgers met (vermeend) verward gedrag; training voor professionals

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen. In deze workshop gaan we in op de vraag voor wie de Hulpkaart geschikt is. Je gaat zelf aan de slag om te zien hoe de kaart tot stand komt en welke bijdrage jij daaraan kunt leveren.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl / www.hulpkaart.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website