Ogen en Oren in de Wijk

Het eerste dagdeel staat in het teken van wat verward gedrag is; wanneer spreekt men over verward gedrag, hoe herkent men verward gedrag, wat zijn de signalen? Hoe te handelen als er een zorgwekkende situatie wordt gesignaleerd? Er wordt uitgelegd hoe voor eigen veiligheid en gezondheid te zorgen. De signalenkaart van de GGD wordt besproken en uitgereikt. Tijdens het eerste dagdeel deelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal; de groep mag dan vragen stellen hierover.

Tijdens het tweede dagdeel worden met een acteur, op basis van aangeleverde casussen, verschillende situaties geoefend en de geleerde tools en vaardigheden van het eerste dagdeel zich eigen gemaakt. De gesprekken in de praktijk, klantvriendelijkheid, contact leggen met personen waarbij verwardheid wordt vermoed. Maar ook wat te doen als de taal of cultuur een barrière is, reageren op verward en agressief gedrag, wat is acceptabel, wat niet? Wat is je eigen rol en wat neemt de zorg over? De procesbegeleider geeft advies en feedback.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Hulpkaart voor burgers met (vermeend) verward gedrag; training voor professionals

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen. In deze workshop gaan we in op de vraag voor wie de Hulpkaart geschikt is. Je gaat zelf aan de slag om te zien hoe de kaart tot stand komt en welke bijdrage jij daaraan kunt leveren.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl / www.hulpkaart.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website