LVB, meer dan een IQ

Een licht verstandelijke beperking is meer of minder dan alleen een IQ. Er zijn mensen met een LVB die zich prima
redden in de maatschappij, er zijn ook mensen met een gemiddeld IQ die ondersteuning nodig hebben.
Wanneer spreek je van een licht verstandelijke beperking en hoe ga je hier mee om als professional?
Mensen met een licht verstandelijke beperking worden vaak overschat, het verbale en performale IQ is niet in balans.
Zij zijn vaak in staat anderen te laten denken dat ze zaken onder controle hebben, geen moeilijkheden ervaren en de
wereld om hen heen te begrijpen.
Wanneer zij woorden echter moeten omzetten in daden, kan hun beperking om de hoek komen kijken. Hulp vragen
staat misschien gelijk aan toegeven dat je het niet kan, waardoor eventuele problemen nog groter kunnen worden.
De juiste benadering door jou als professional kan werkelijk helpen en ondersteunen waardoor mensen zich kunnen
ontwikkelen.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
volgt zo spoedig mogelijk

Werken met het familiegroepsplan: handvatten voor wijkteams

Ook mensen uit kwetsbare groepen beschikken vaak over een netwerk van waaruit gestut en gesteund kan worden. Op basis van de 'Eigen kracht' gedachte biedt deze training de aanpak om te starten bij het aanboren van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Hiermee kan de 'juiste zorg vanuit de juiste plek' gegeven worden.
In de training wordt medewerkers van gemeenten handvatten aangereikt om vragen te stellen die zorgen dat de burger actief in zijn/haar netwerk gaat kijken en hen vraagt mee te denken. Ook bij kwetsbare burgers: mensen die zeggen geen netwerk te hebben, hun netwerk niet te kunnen inzetten of hun problemen niet willen delen.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Jb Lorenz / Academie Sociaal Domein
06 51 33 35 24
rob@jblorenz.nl
1 dag
www.eigen-kracht.nl

Omgaan met verward gedrag en agressie bij gemeenten

De medewerker leert non-verbale communicatie van (verwarde) agressieve personen in kaart brengen en zichzelf rustig krijgen onder druk door primaire reacties te controleren. Hij leert welke ziektebeelden aanleiding kunnen zijn voor agressief gedrag en hoe dit te voorkomen dan wel te begrenzen. Hij leert voorzorgsmaatregelen voordat hij in risicovolle situaties komt, leert omgaan met escalerende incidenten en kan controle houden over verminderd beïnvloedbare verwarde personen. Hij herkent overmacht-situaties en kan zichzelf en anderen in veiligheid brengen, weet na een strafbaar incident hoe zij aangifte kunnen doen, kan collega’s opvangen na een incident. Het belang van incidentregistratie wordt besproken. Medewerkers leren een trauma herkennen en wanneer en waar ze hulp kunnen ontvangen. Hij leert signaleren en hulp vragen en samenwerken met de ketenpartners om oplossingen te zoeken voor de gedragsproblemen van de cliënt. Hij stelt tijdens de evaluatie een persoonlijk doel. De schriftelijke en mondeling evaluatieresultaten worden besproken met de opdrachtgever.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl 
2 dagdelen (1 dag)
www.agressietraining.nl 

Omgaan met verward gedrag

Inhoud van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie
 • Oefenen met herkennen van verward gedrag
 • Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening
 • Theorie vroeg-signalering en oefening
 • Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn
 • Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Agressietraining.nl
06 41 78 28 16
dejong@agressietraining.nl
2 dagdelen
www.agressietraining.nl​​​​​​​

LVB Xperience

Doel: ‘Bewustwording van deelnemers van mensen met een LVB is toegenomen en ze zijn beter toegerust in omgang met deze doelgroep’.


Wat doe je in een onbekende omgeving, waar je niet goed begrijpt wat mensen van je willen? Je wordt lacherig. Voelt je opgelaten, gefrustreerd, boos. Of zegt niets meer, trekt je terug en loopt weg. Welkom in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de LVB Xperience van Humanitas DMH kunnen deelnemers nu een dag(deel) lang de leefwereld van LVB’ers ervaren. En dat is best confronterend.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Humanitas DMH
06 51 10 46 78
tobias.nieveld@humanitas-dmh.nl
2,5 à 3 uur
www.humanitas-dmh.nl​​​​​​​

Herkennen en verwijzen van mensen met levenslange beperkingen

Professionals binnen het gemeentelijke domein leren in deze training een goede afweging te maken wanneer een cliёnt een beroep kan doen op de Wlz en wanneer op de Wmo. Hierdoor voorkom je dat mensen onnodig ‘dwalen’ binnen het sociale domein. We gaan met de deelnemers aan de slag om goed aan te sluiten bij mensen met een chronische beperking zodat ze zich beter gehoord voelen.

1e bijeenkomst:

 • Wat is de Wlz? Wie komt er in aanmerking voor de Wlz?
 • Welke informatie is relevant voor de Wlz aanvraag? Hoe doe je een goede aanvraag?
 • Zorgzwaartepakketten en leveringsvormen.

2e bijeenkomst: 

 • Consequenties van aanvraag Wlz.
 • Praktijkvoorbeelden en een bijdrage van een ervaringsdeskundige.
 • Praktische informatie, zoals over de Wlz bereikbaarheidsdienst.

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

MEE De Meent Groep
06 43 36 65 32
​​​​​​​i.op.de.laak@demeentgroep.nl
2 dagdelen van 3 uur
www.meedemeentgroep.nl​​​​​​​

Hulpkaart voor burgers met (vermeend) verward gedrag; training voor professionals

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen. In deze workshop gaan we in op de vraag voor wie de Hulpkaart geschikt is. Je gaat zelf aan de slag om te zien hoe de kaart tot stand komt en welke bijdrage jij daaraan kunt leveren.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl / www.hulpkaart.nl

Beleef Autisme

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?


Het Autisme Belevings Circuit wil je die unieke ervaring laten beleven. Via 10 korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

MEE 
06 11 72 10 04
l.kooistra@meesamen.nl
1 dagdeel, 3,5 uur

Basistraining ggz in het sociale domein

De training is gericht op het verstrekken van de basiskennis over psychische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en eventueel de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:

 • De psychotische cliënt
 • De cliënt met een verstandelijke beperking
 • De depressieve cliënt
 • De verslaafde cliënt
 • De cliënt in crisis
 • De antisociale cliënt en/of de cliënt met borderline

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
06 53 88 12 51
j.j.van.der.feen@pl.hanze.nl
10 uur (waarvan 6,5 uur zelfstudie)
www.professionals.hanze.nl

Grip op onbegrepen gedrag

De training focust op de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag en draagt basiskennis over als het gaat om diverse niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan verward gedrag: niet-aangeboren hersenletsel (waaronder ook dementie), licht-verstandelijke beperking en autisme. 
Er zijn belevingsoefeningen, waardoor deelnemers ervaren hoe het is om met deze beperkingen te leven en hoe dat je gedrag kan beïnvloeden. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatievaardigheden en krijgen handvatten om effectief te communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen. Er wordt hiermee geoefend met door deelnemers ingebrachte casuïstiek. Deelnemers gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige, die aangeeft hoe de beperking tot onbegrepen gedrag kan leiden en wat helpend kan zijn om dit niet te laten escaleren. 

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 11 72 10 04 - (Lobke Kooistra)
l.kooistra@meesamen.nl / gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl
06 10 01 03 07 - (Gijs de Waal)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
6 dagdelen en 4 uur e-learning
www.meevoormij.nl 

SCIL: snel zicht op LVB

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. De medewerkers worden getraind in de SCIL-methode, die ze daarbij tevens ontvangen. De training is gericht op het begrijpen van de methode en het eigen maken (oefenen). De training rondt af met een verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB, dus wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl
 

Ervaren, herkennen en omgaan met mensen met Autisme

Module ASS 1 – Het Autisme Belevings Circuit:

Middels 10 korte en praktische opdrachten geeft de workshop ‘ Het Autisme Belevings Circuit’ antwoord op de volgende leervragen:
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Alle opdrachten worden nabesproken waarbij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal staat.

Module ASS 2 – Het herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme:

Aan de hand van verdiepende theorie en interactieve werkvormen, geeft de workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme’ antwoord op de volgende leervragen:
Wat is autisme?
Hoe herken ik autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
Mogelijke gevolgen van het niet herkennen of overschatten van mensen met autisme. Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met een autisme? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 32 27 30 17 (Groningen en Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

Ervaren, herkennen en omgaan met mensen met LVB (licht verstandelijke beperking)

De Module Ervaar LVB bestaat uit een korte theoretische inleiding waarna de deelnemers in tweetallen met 10 oefeningen in een circuit aan de slag gaan. Tijdens het belevingscircuit ervaart de deelnemer zelf hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking in het dagelijks leven. Door middel van belevingsopdrachten gaat de deelnemer zelf beleven en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is voor mensen met een licht verstandelijke beperking en welke emoties en verward en opstandig gedrag dit dus kan oproepen. De ervaring die men hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de nabespreking staat het maken van een concrete vertaalslag naar de dagelijkse praktijk centraal. Desgewenst kan er bij de nabespreking  een ervaringsdeskundige  met een LVB worden ingezet. Deelnemers kunnen hun ervaringen of vragen dan delen met een ervaringsdeskundige met een LVB.

Naam organisatie:
Contact:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur training:


Website:

MEE NL
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
088 633 06 33 (Oost, Drenthe, Veluwe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 11 30 27 30 (Drenthe)
p.revenboer@meedrenthe.nl
06 32 27 30 17 (Noord, Groningen, Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 10 69 67 76 (Zuid-Holland Noord)
m.kunz@meezhn.nl
06 31 66 43 17 (Zuid Limburg)
b.deguelle@meezuidlimburg.nl
MEE & de Wering
m.vanlierop@meewering.nl / 06 33 74 88 09
t.jansen@meewering.nl / 06 53 28 23 89
Ervaar LVB duurt 1 dagdeel
Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB duurt 1 dagdeel
www.mee.nl

 

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met niet aangeboren hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. 
Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel staat in deze training centraal. De training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk.

Naam organisatie:
Contact:

Duur training:
Website:

MEE
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, Veluwe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 32 27 30 17 (Noord: Groningen, Friesland)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
0611302730 (Drenthe)
p.revenboer@meedrenthe.nl
088 633 06 33 (Veluwe)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
088 633 06 33 (IJsseloevers)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
06 32 27 30 17 (Noord)
j.wiersma@meefriesland.nl
06 10 69 67 76 (Zuid-Holland Noord)
m.kunz@meezhn.nl
06 31 66 43 17 (Zuid Limburg)
b.deguelle@meezuidlimburg.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

 

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
​​​​​​​d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3.5 uur)
www.mee.nl​​​​​​​

SCIL: snel zicht op LVB

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. De medewerkers worden getraind in de SCIL-methode, die ze daarbij tevens ontvangen. De training is gericht op het begrijpen van de methode en het eigen maken (oefenen). De training rondt af met een verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB, dus wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
06 51 33 53 24
rob@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

E-learning - Licht verstandelijke beperking LVB en GGZ - problematiek

Module 1: opfrissen basiskennis LVB
Module 2: GGZ-problematiek
Module 3: Adviezen voor communicatie en omgang
Module 4: Signaleren en hulp inschakelen

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
5 uur
www.mee.nl​​​​​​​​​​​​​​

E-learning: Niet zichtbare beperkingen beter in beeld (vermeend verward gedrag)

De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Module 1. Trend verward gedrag
 • Module 2. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Module 3. Licht verstandelijke beperking (LVB)  
 • Module 4. Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Module 5. Samenvatting
 • Module 6: Praktijk opdrachten 
 • Module 7: Sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 47 14 67 03 (Kristy Spruijt)
k.spruijt@mee.nl
1 dagdeel (4 uur)
www.mee.nl

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

Deze (basis)training bestaat uit onderstaande modules/thema’s:

 • Cultuursensitief werken: wat is dat?
 • Cultuursensitief werken: communicatieve vaardigheden
 • GGZ-problematiek bij migrantenjeugd
 • LVB-problematiek bij migrantenjeugd
 • Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Bij ieder thema zit een deel zelfstudie (e-learning modules, theorie, huiswerk- en praktijkopdrachten) gevolgd door een live online les van 1.5 uur. Deze wordt gegeven in een vaste groep van 4 tot 8 medecursisten met een vaste trainer.
De zelfstudie is gericht op het leren van de theorie en de verwerking hiervan. De 5 live online sessies zijn met name gericht op het vertalen van het geleerde naar de praktijk, het bespreken en oefenen aan de hand van (eigen) casuïstiek, rollenspel of andere interactieve werkvormen. Hierbij vindt vertaling naar de eigen beroepspraktijk plaats en hoe de professional zich kan verbeteren in het handelen en omgaan met de jeugdige, ouders en de beroepspraktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
5 x 1.5 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
CSW

Psychische aandoeningen

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van een verstandelijke beperking, NAH, ASS. Welke mogelijkheden en kwetsbaarheden zijn van belang. We staan stil bij de gedragsproblemen en de attitude die belangrijk is in contact.  
Wat er toe kan bijdragen dit proces vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:


E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
085 890 22 75 (Gorry Cleven)
085 890 22 35 (Jaimy Houtzager)
085 890 22 48 (Lilly Bakermans)
nascholing@rinozuid.nl
4 dagdelen (3 uur)
www.rinozuid.nl

De Kindcheck en dan …? Het Buitenshuisproject!

Tijdens een interactieve presentatie komen alle genoemde onderwerpen uitgebreid aan bod. Afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers, beleid of praktijk en kennisniveau zal Maaike Brunekreef de presentatie aanpassen zodat alle deelnemers goed geïnformeerd de training verlaten. 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website: 

Projectgroep implementatie impuls Kindcheck & Buitenshuisproject
06-51 25 86 57
m.brunekreef@isala.nl
1 dagdeel
www.buitenshuisproject.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website