Hulpkaart voor burgers met (vermeend) verward gedrag; training voor professionals

Er zijn situaties waarin een mens soms niet meer helder kan denken, of anderen zijn/haar gedrag niet begrijpen. Dat roept allerlei gevoelens bij die persoon op, wat zich op een ongewenste manier kan uiten. Omstanders en hulpverleners willen wel helpen, maar weten niet altijd hoe, waardoor het niet ondenkbaar is dat de situatie alleen maar erger wordt. De Hulpkaart kan dan een uitkomst zijn. 

Op de kaart zet iemand waar het verward gedrag vandaan komt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Ook staat er een telefoonnummer op van iemand die de persoon vertrouwt en die kan helpen. In deze workshop gaan we in op de vraag voor wie de Hulpkaart geschikt is. Je gaat zelf aan de slag om te zien hoe de kaart tot stand komt en welke bijdrage jij daaraan kunt leveren.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl / www.hulpkaart.nl

Beleef Autisme

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen?
Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt?
Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?


Het Autisme Belevings Circuit wil je die unieke ervaring laten beleven. Via 10 korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme. Het AutismeBelevingsCircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.
 

Naam organisatie: 
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:

MEE 
06 12 06 78 14
h.braber@meevulwe.nl
1 dagdeel, 3,5 uur

Basistraining ggz in het sociale domein

De training is gericht op het verstrekken van de basiskennis over psychische ziektebeelden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast wordt ingezoomd op problematiek specifiek in het sociaal domein. Professionals wordt geleerd om de ernst te duiden en eventueel de juiste professionals in te schakelen. Middels casuïstiek wordt de theorie toegepast, gekoppeld aan de top 6 van de meest voorkomende problematieken:

 • De psychotische cliënt
 • De cliënt met een verstandelijke beperking
 • De depressieve cliënt
 • De verslaafde cliënt
 • De cliënt in crisis
 • De antisociale cliënt en/of de cliënt met borderline

Naam organisatie:

Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven
06 53 88 12 51
j.j.van.der.feen@pl.hanze.nl
10 uur (waarvan 6,5 uur zelfstudie)
www.professionals.hanze.nl

Grip op onbegrepen gedrag

De training focust op de achtergronden van onbegrepen, verward gedrag en draagt basiskennis over als het gaat om diverse niet-zichtbare beperkingen die ten grondslag kunnen liggen aan verward gedrag: niet-aangeboren hersenletsel (waaronder ook dementie), licht-verstandelijke beperking en autisme. 
Er zijn belevingsoefeningen, waardoor deelnemers ervaren hoe het is om met deze beperkingen te leven en hoe dat je gedrag kan beïnvloeden. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen communicatievaardigheden en krijgen handvatten om effectief te communiceren met mensen met niet-zichtbare beperkingen. Er wordt hiermee geoefend met door deelnemers ingebrachte casuïstiek. Deelnemers gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige, die aangeeft hoe de beperking tot onbegrepen gedrag kan leiden en wat helpend kan zijn om dit niet te laten escaleren. 

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 12 06 78 14 - (Hanneke Braber)
h.braber@meeveluwe.nl / gripopverwardheid@meeijsseloevers.nl
06 10 01 03 07 - (Gijs de Waal)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
6 dagdelen en 4 uur e-learning
www.meevoormij.nl 

SCIL: snel zicht op LVB

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. De medewerkers worden getraind in de SCIL-methode, die ze daarbij tevens ontvangen. De training is gericht op het begrijpen van de methode en het eigen maken (oefenen). De training rondt af met een verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB, dus wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
010 304 01 86
ingrid@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3,5 uur)
www.mee.nl
 

Ervaren, herkennen en omgaan met mensen met Autisme

Module ASS 1 – Het Autisme Belevings Circuit:

Middels 10 korte en praktische opdrachten geeft de workshop ‘ Het Autisme Belevings Circuit’ antwoord op de volgende leervragen:
Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen?
Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers.
Alle opdrachten worden nabesproken waarbij de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers centraal staat.

Module ASS 2 – Het herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme:

Aan de hand van verdiepende theorie en interactieve werkvormen, geeft de workshop ‘Herkennen van en optimaal weten omgaan met autisme’ antwoord op de volgende leervragen:
Wat is autisme?
Hoe herken ik autisme en welke kenmerken zijn er allemaal?
Mogelijke gevolgen van het niet herkennen of overschatten van mensen met autisme. Hoe kan ik zo goed mogelijk omgaan en communiceren met iemand met een autisme? Praktische tips op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers

Naam organisatie:
Contact:
Duur training:
Website:

MEE
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 31 67 00 13 (Groningen en Friesland)
c.kamerling@meegroningen.nl
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

Ervaren, herkennen en omgaan met mensen met LVB (licht verstandelijke beperking)

De Module Ervaar LVB bestaat uit een korte theoretische inleiding waarna de deelnemers in tweetallen met 10 oefeningen in een circuit aan de slag gaan. Tijdens het belevingscircuit ervaart de deelnemer zelf hoe het is om je staande te moeten houden met een licht verstandelijke beperking in het dagelijks leven. Door middel van belevingsopdrachten gaat de deelnemer zelf beleven en inzien hoe (onnodig) ingewikkeld deze maatschappij soms is voor mensen met een licht verstandelijke beperking en welke emoties en verward en opstandig gedrag dit dus kan oproepen. De ervaring die men hiermee opdoet leidt tot begrip, inzichten en praktische handvatten in het omgaan en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking. Tijdens de nabespreking staat het maken van een concrete vertaalslag naar de dagelijkse praktijk centraal. Desgewenst kan er bij de nabespreking  een ervaringsdeskundige  met een LVB worden ingezet. Deelnemers kunnen hun ervaringen of vragen dan delen met een ervaringsdeskundige met een LVB.

Naam organisatie:
Contact:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur training:


Website:

MEE NL
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
088 633 06 33 (Oost, Drenthe, Veluwe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 11 30 27 30 (Drenthe)
p.revenboer@meedrenthe.nl
06 31 67 00 13 (Noord, Groningen, Friesland)
c.kamerling@meegroningen.nl
06 10 69 67 76 (Zuid-Holland Noord)
m.kunz@meezhn.nl
06 31 66 43 17 (Zuid Limburg)
b.deguelle@meezuidlimburg.nl
MEE & de Wering
m.vanlierop@meewering.nl / 06 33 74 88 09
t.jansen@meewering.nl / 06 53 28 23 89
Ervaar LVB duurt 1 dagdeel
Herkennen van en omgaan met mensen met een LVB duurt 1 dagdeel
www.mee.nl

 

Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel

Het oplopen van niet aangeboren hersenletsel betekent een breuk in iemands levenslijn, de wereld is niet meer zoals hij was. Zowel voor de persoon met niet aangeboren hersenletsel als voor de omgeving leveren de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied vaak problemen op. 
Herkennen van en omgaan met mensen met niet aangeboren hersenletsel staat in deze training centraal. De training bestaat uit twee bijeenkomsten gericht op: kennis opdoen over niet aangeboren hersenletsel en toepassing in de praktijk.

Naam organisatie:
Contact:

Duur training:
Website:

MEE
088 633 06 33 (Samen: Oost, Drenthe, Veluwe, IJssel oevers)
m.schoonderwoerd@meeijsseloevers.nl
06 31 67 00 13 (Noord: Groningen, Friesland)
c.kamerling@meegroningen.nl
06 43 36 65 32 (De Meentgroep)
i.op.de.laak@demeentgroep.nl
06 10 01 03 07 (Gelderse Poort: Expertisecentrum)
g.dwaal@meegeldersepoort.nl
06 41 41 08 68 (West Brabant / ZW Nederland)
s.elsendoorn@meewestbrabant.nl
06 21 20 44 12 (Plusgroep)
ans.dehaas@meeplus.nl
0611302730 (Drenthe)
p.revenboer@meedrenthe.nl
088 633 06 33 (Veluwe)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
088 633 06 33 (IJsseloevers)
m.schoonderwoerd@meesamen.nl
06 31 67 00 13 (Noord)
c.kamerling@meegroningen.nl
06 10 69 67 76 (Zuid-Holland Noord)
m.kunz@meezhn.nl
06 31 66 43 17 (Zuid Limburg)
b.deguelle@meezuidlimburg.nl
2 dagdelen
www.meedemeentgroep.nl

 

Licht verstandelijke beperking en GGZ - problematiek

Voorafgaand aan de training wordt aan de deelnemer gevraagd om een casus uit de eigen praktijk uit te werken en mee te nemen. De opbouw van de training ziet er als volgt uit:

 • Kennismaking
 • Opfrissen van de theorie en kennis over LVB
 • Inleiding GGZ-problematiek
 • Theorie GGZ
 • Herkennen problematiek aan de hand van eigen casuïstiek en sociale kaart
 • Theorie omgang LVB
 • Toepassen van de theorie omgang van LVB en GGZ problematiek
 • Hoe gebruik je sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
​​​​​​​d.v.toorn@mee.nl
1 dagdeel (3.5 uur)
www.mee.nl​​​​​​​

SCIL: snel zicht op LVB

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. De medewerkers worden getraind in de SCIL-methode, die ze daarbij tevens ontvangen. De training is gericht op het begrijpen van de methode en het eigen maken (oefenen). De training rondt af met een verkenning van de ondersteuning van mensen met LVB, dus wat doe je bij een vermoeden van LVB op basis van de SCIL-test.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

jb Lorenz - academie sociaal domein
010 304 01 86
ingrid@jblorenz.nl
1 dagdeel
www.academiesociaaldomein.nl

E-learning - Licht verstandelijke beperking LVB en GGZ - problematiek

Module 1: opfrissen basiskennis LVB
Module 2: GGZ-problematiek
Module 3: Adviezen voor communicatie en omgang
Module 4: Signaleren en hulp inschakelen

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 30 42 45 12 (Dominique van Toorn)
d.v.toorn@mee.nl
5 uur
www.mee.nl​​​​​​​​​​​​​​

E-learning: Niet zichtbare beperkingen beter in beeld (vermeend verward gedrag)

De e-learning is opgebouwd uit de volgende modules:

 • Module 1. Trend verward gedrag
 • Module 2. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Module 3. Licht verstandelijke beperking (LVB)  
 • Module 4. Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Module 5. Samenvatting
 • Module 6: Praktijk opdrachten 
 • Module 7: Sociale kaart

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

MEE NL
06 47 14 67 03 (Kristy Spruijt)
k.spruijt@mee.nl
1 dagdeel (4 uur)
www.mee.nl

Cultuursensitief werken en vroegsignalering LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd

Deze (basis)training bestaat uit onderstaande modules/thema’s:

 • Cultuursensitief werken: wat is dat?
 • Cultuursensitief werken: communicatieve vaardigheden
 • GGZ-problematiek bij migrantenjeugd
 • LVB-problematiek bij migrantenjeugd
 • Samenvatten en eigen casuïstiek bespreken

Bij ieder thema zit een deel zelfstudie (e-learning modules, theorie, huiswerk- en praktijkopdrachten) gevolgd door een live online les van 1.5 uur. Deze wordt gegeven in een vaste groep van 4 tot 8 medecursisten met een vaste trainer.
De zelfstudie is gericht op het leren van de theorie en de verwerking hiervan. De 5 live online sessies zijn met name gericht op het vertalen van het geleerde naar de praktijk, het bespreken en oefenen aan de hand van (eigen) casuïstiek, rollenspel of andere interactieve werkvormen. Hierbij vindt vertaling naar de eigen beroepspraktijk plaats en hoe de professional zich kan verbeteren in het handelen en omgaan met de jeugdige, ouders en de beroepspraktijk.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:
E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

Study2Go
06 23 75 34 71
kristel@study2go.nl
5 x 1.5 uur Live Online Leren sessie
www.study2go.nl
CSW

Psychische aandoeningen

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van een verstandelijke beperking, NAH, ASS. Welke mogelijkheden en kwetsbaarheden zijn van belang. We staan stil bij de gedragsproblemen en de attitude die belangrijk is in contact.  
Wat er toe kan bijdragen dit proces vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Naam organisatie:
Telefoonnummer contactpersoon:

E-mailadres contactpersoon:
Duur training:
Website:

RINO Zuid
040 87 00 138 (Mieke Hezemans)
040 87 00 143 (Karin Mooren)
nascholing@rinozuid.nl
4 dagdelen (3 uur)
www.rinozuid.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website