Financiering trainingsplan

Gemeenten kunnen laagdrempelig financiering aanvragen voor een trainingsplan:

 1. Een gemeente tot 100.000 inwoners: maximaal €25.000,- inclusief BTW.
 2. Een gemeente met ≥100.000 inwoners: maximaal €50.000,- inclusief BTW.

De gemeente draagt zelf financieel bij in de vorm van 10% cofinanciering. U kunt gedurende de gehele looptijd van het actieprogramma (einddatum oktober 2020) subsidie aanvragen. Dit betekent dat het trainingsplan uiterlijk 30 september 2021 afgerond moet zijn. 

Met dit bedrag kan een gemeente een trainingsplan op maat samenstellen voor medewerkers die in het dagelijks werk (potentieel) in aanraking komen met personen met verward gedrag, zoals de (sociale) wijkteams, buurtteams, welzijnsorganisaties en/of WMO medewerkers. Deze medewerkers kunnen in dienst zijn van de gemeente, maar kunnen ook werkzaam zijn namens de gemeente en in dienst zijn bij een andere organisatie. Wij hebben voor u een aantal passende trainingen geselecteerd op een menukaart Trainingen gemeentelijke teams. Deze zijn geselecteerd aan de hand van kwaliteitscriteria. Op basis van de trainingsbehoefte in uw gemeente kiest u één of meerdere trainingen uit de menukaart, of gaat u zelf met een aanbieder in gesprek om een training op maat te (laten) maken. 

Het trainingsplan wordt toegespitst op de behoefte van de specifieke gemeente(n). Het bestaat uit 3 onderdelen, te weten: 

 1. Intake met aanbieder trainer.
 2. Keuze voor specifieke training(en) inclusief onderbouwing en omschrijving van de werknemers die u wilt trainen.
 3. Logistiek en uitvoer.

Hoe vraagt u financiering voor Trainingen gemeentelijke teams aan?

Om financiering voor Trainingen gemeentelijke teams aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. Voorafgaand doorloopt u de volgende stappen: 

 1. Controleer of uw gemeente niet al eerder een trainingsplan heeft aangevraagd. Voor een overzicht van de gemeenten die reeds een trainingsplan hebben ontvangen klikt u hier. Indien uw gemeente al een trainingsplan heeft aangevraagd kunt u contact met ons opnemen om te kijken of er nog budget voor uw gemeente beschikbaar is.
 2. Op basis van de trainingsbehoefte(n) van uw gemeentelijke medewerkers selecteert u een geschikte en passende training. U kunt hiervoor de menukaart gebruiken waar u een reeks aan voorbeelden van passende en kwalitatief goed bevonden aanbod aan trainingen vindt. Het is ook mogelijk een training te kiezen die niet is opgenomen op de menukaart. Indien dit het geval is neemt u eerst contact op met ZonMw. 
 3. U neemt zelf contact op met de betreffende contactpersoon van de aanbieder en stemt op hoofdlijnen het op maat gemaakte trainingsplan af. 
 4. U maakt afspraken met de betreffende organisatie die de training gaat faciliteren en de trainingsaanbieder maakt de offerte op. 
 5. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier (inclusief handtekening) met bijbehorend begrotingsformat en offerte op naar avg@zonmw.nl.

Zodra uw trainingsplan wordt toegekend, kunt u contact opnemen met de betreffende aanbieder van de training om het trainingsplan in uw gemeente uit te voeren.

Voorwaarden voor financiering trainingen gemeentelijke teams

Voor het aanvragen van financiering voor de training van uw gemeentelijke teams, hanteren wij de volgende voorwaarden: 

 • De aanvraag is volledig en bestaat uit het aanvraagformulier, de offerte en de begroting.
 • De gemeente (of meerdere gemeenten tezamen) is hoofdaanvrager, bij voorkeur in samenwerking met betrokken aanbieders. De gemeente heeft de aanvraag ondertekend. 
 • De gemeente draagt 10% van het totale projectbudget bij in vorm van cofinanciering.
 • Indien u kiest voor een training die niet op de menukaart staat, zal deze getoetst worden op kwaliteitscriteria. Neem hiervoor eerst contact op met ZonMw. 
 • Alleen kosten voor de intake, logistiek en uitvoering van trainingen zijn subsidiabel. NB kosten voor daadwerkelijke uitvoering van behandeling of begeleiding zijn daarmee niet subsidiabel. 
 • Het trainingsplan is uiterlijk 30 september 2021 afgerond.

Tips voor het invullen van het begrotingsformat

Bij uw trainingsplan dient u de begroting volgens het standaard ZonMw-begrotingsformat in. Omdat de aanbieder waarmee u in gesprek bent hoogstwaarschijnlijk met een kostprijs per deelnemer werkt, is het lastig om deze op te splitsen in personele kosten, overige kosten en materiële kosten. U kunt het beste gebruikmaken van 3. Overige kosten. Hier vult u de kostprijs per deelnemer x het aantal deelnemers in.

Let op: ureninzet van de te trainen medewerkers is niet subsidiabel. U mag deze uren wel als cofinanciering opvoeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website