Beoordeling van de aanvraag

U ontvangt binnen 3 weken bericht over het besluit op uw trainingsplan. Bij een onvolledig of onduidelijk aanvraagformulier kan aanvullende informatie worden opgevraagd. Het aanvraagformulier wordt door ZonMw getoetst op de volgende voorwaarden: 

  • Het trainingsplan richt zich op de hulpverleners binnen het gemeentelijk domein. (Let op: Voor de training MHFA geldt een uitzondering; De MHFA training mag ook gegeven worden aan mensen buiten het gemeentelijk domein. Denk daarbij aan burgers of vrijwilligers).
  • Het trainingsplan heeft als doel het vaardiger maken van de (gemeentelijke) hulpverleners in de omgang met mensen met verward gedrag. 
  • Uit het aanvraagformulier is helder op te maken wat de specifieke behoeften van de te trainen doelgroep zijn en hoe die behoefte bij hen is opgehaald. 
  • Uit het trainingsplan blijkt duidelijk welke doelgroep(en) medewerkers worden getraind,  hoeveel medewerkers de betreffende training gaan volgen en hoe u deze deelnemers heeft geworven.
  • De doel en de resultaten die door middel van het trainingsplan worden nagestreefd zijn helder en SMART geformuleerd.
  • Binnen het trainingsplan is een realistische tijdsplanning opgenomen. 
  • Indien u kiest voor trainingsaanbod dat niet is opgenomen in de menukaart, wordt de training getoetst op kwaliteitscriteria. U dient hiervoor eerst contact op te nemen met ZonMw.  
  • Met de financiering wordt uitsluitend de logistiek, intake en uitvoering van de trainingen bekostigd. Het is niet mogelijk het bedrag voor het trainingsplan voor andere doeleinden te gebruiken. 

Gemeenten kunnen ervoor kiezen hun trainingsplannen samen te voegen en gezamenlijk trainingen aan te bieden. Ook in het geval van samenwerkende gemeenten kan maximaal €50.000,- per trainingsplan worden aangevraagd.

Uitvoering van uw trainingsplan

Na toekenning van financiering van uw trainingsplan op maat, wordt 80% van het aangevraagde bedrag naar uw gemeente overgemaakt. Dit gebeurt op basis van een door u opgestelde factuur. Deze factuur stuurt u naar facturen@zonmw.nl

Na afronding van de trainingen vult u, al dan niet in samenspraak met de uitvoerende partij van uw trainingen, het eindverslagformulier in. Het ingevulde formulier stuurt u op naar avg@zonmw.nl. Binnen vier weken ontvangt u een reactie op het eindverslag. Na goedkeuring van het eindverslag stuurt u de eindfactuur naar facturen@zonmw.nl. U regelt onderling met de uitvoeringspartij van de trainingen de uitbetaling van de gemaakte kosten voor de trainingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website