Opzet Trainingen gemeentelijke teams

Hieronder leest u hoe u in aanmerking komt voor financiering van een trainingsplan op maat voor uw gemeente. De subsidiemogelijkheid Trainingen gemeentelijke teams is onderdeel van het Actieprogramma Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in het gemeentelijke domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek lastig vinden. Daar komt bij dat er sprake is van een toename van deze doelgroep die gezien wordt door de (sociale) wijkteams en buurtteams. 

Trainingsplan aanvragen mogelijk tot 1 oktober

De einddatum van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag nadert. U kunt nog tot uiterlijk 1 oktober 2020 een trainingsplan aanvragen. Daarbij worden trainingsplannen beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Dit geldt zolang er budget beschikbaar is. In dit overzicht vindt u of er nog budget beschikbaar is voor uw gemeente.

Update 28-09-2020: De afgelopen dagen zijn er overweldigend veel aanvragen binnengekomen. Daardoor is het beschikbare budget sneller op geraakt dan verwacht en zijn we genoodzaakt om de Trainingen gemeentelijke teams te sluiten. Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. De reeds binnengekomen aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.
Heeft u reeds ingediend? Dan kunt u binnen 3 weken van ons reactie verwachten op uw aanvraag.

Update 24-09-2020: door de vele aanvragen van afgelopen dagen, is er momenteel nog €60.000,- beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld totdat het budget op is.

Update half september 2020: vanuit een andere programmalijn is € 300.000,- voor de Trainingen gemeentelijke teams bijgevoegd. Inmiddels is er nog € 400.000,- beschikbaar.

Update eind juli 2020: Momenteel is er nog € 500.000,- in deze programmalijn beschikbaar.

Let op: Het aanmelden van nieuw trainingsaanbod, is gezien de einddatum (1 oktober) van de financieringsregeling niet meer mogelijk.

Doel Actieprogramma

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, ggz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Er is aandacht nodig voor alle facetten van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag, om op tijd passende hulp te bieden en overlast voor anderen te beperken. Dat is waar het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) op inspeelt. 

Waarom deze subsidiemogelijkheid?

Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in het gemeentelijke domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek lastig vinden. Daar komt bij dat er sprake is van een toename van deze doelgroep die gezien wordt door de (sociale) wijkteams en buurtteams. 

Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat haar medewerkers goed geschoold zijn en over voldoende vaardigheden beschikken om juist te handelen in de omgang met mensen met dergelijke problematiek. Gemeenten onderkennen dat zij primair verantwoordelijk zijn voor de scholing van hun medewerkers, maar merken hierbij op dat deze transformatie nog wel knelpunten met zich meebrengt. Er zijn veel taken die op de gemeente af gekomen en veel gemeenten beschikken niet over de financiële ruimte om alle medewerkers te scholen. Om gemeenten tegemoet te komen en te helpen bij deze veranderende verantwoordelijkheden, biedt dit programma eenmalig aan gemeenten een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers werkzaam binnen het gemeentelijk domein. Als gemeente blijft u zelf verantwoordelijk voor de continuering en borging van deze deskundigheidsbevordering. 

Doel Trainingen gemeentelijke teams

Het trainingsplan is primair gericht op de scholing en bijscholing van hulpverleners werkzaam in het gemeentelijk domein. De trainingen hebben als doel het vaardiger maken van de (gemeentelijke) hulpverleners in de omgang met mensen met psychische of psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek. Hierbij kan gedacht worden aan het signaleren en herkennen van problematiek, het omgaan met de verschillende vormen van problematiek maar ook bijvoorbeeld het verkrijgen van meer inzicht in de sociale kaart waardoor tijdig kan worden doorverwezen naar de juiste specialist.

Documenten

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Dummyfoto van een vrouw

Secretariaat trainingen gemeentelijke teams

+31 70 34 95 377
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website