Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in het gemeentelijke domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische en psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multi problematiek lastig vinden. Daar komt bij dat er sprake is van een toename van deze doelgroep die gezien wordt door de (sociale) wijkteams en buurtteams. 

Trainingen gemeentelijke teams

Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat haar medewerkers goed geschoold zijn en over voldoende vaardigheden beschikken om juist te handelen in de omgang met mensen met dergelijke problematiek. Gemeenten onderkennen dat zij primair verantwoordelijk zijn voor de scholing van hun medewerkers, maar merken hierbij op dat deze transformatie nog wel knelpunten met zich meebrengt. Er zijn veel taken die op de gemeente af gekomen en veel gemeenten beschikken niet over de financiële ruimte om alle medewerkers te scholen. 

Om gemeenten tegemoet te komen en te helpen bij deze veranderende verantwoordelijkheden, biedt het actieprogramma verward gedrag eenmalig aan gemeenten een financiële impuls om te starten met een op maat gemaakt trainingsplan voor medewerkers werkzaam binnen het gemeentelijk domein. Als gemeente blijft u zelf verantwoordelijk voor de continuering en borging van deze deskundigheidsbevordering. 

Doel Actieprogramma

Het doel van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, ggz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Documenten

Dummyfoto van een vrouw

Secretariaat trainingen gemeentelijke teams

Telefoonnummer+31 70 34 95 377
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website