Interactieve landkaart biedt overzicht 500 projecten

Regionale praktijkprojecten

Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag. Het Actieprogramma Verward Gedrag zet met deze projecten in op alle onderdelen van de keten; van vroegsignalering tot herstel

Ga naar de interactieve landkaart

In 2016 zijn handvatten opgesteld voor goede zorg en hulp voor mensen met verward gedrag: 9 bouwstenen, die nauw met elkaar samenhangen. Ze vormen voor gemeenten en hun samenwerkingspartners de basis voor een sluitende aanpak. Hieronder lichten we de 1e bouwsteen toe aan de hand van het verhaal van Joris:

Joris is soms in de war. Vaak komt hij daar zelf uit, of met hulp van familie of vrienden. Maar soms heeft hij ondersteuning nodig.

Bouwsteen 9: Informatievoorziening

Op elk moment moet de juiste informatie beschikbaar zijn over Joris, met respect voor zijn privacy. Het helpt als hulpverleners de afspraken met Joris kennen: wat wil hij bijvoorbeeld in een crisis? Welke zorg heeft hij al en wat is er afgesproken? Zo kunnen ze zijn gedrag vroeg herkennen en passende hulp verlenen.

Overzicht projecten

Drenthe

Limburg

Noord-Holland

Overijssel

Zuid-Holland

Gelderland

Utrecht

Flevoland

Noord-Brabant

Meerdere provincies

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website