In de programmalijn kennisontwikkeling van het actieprogramma over verward gedrag wordt kennis ontwikkeld over de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Daarnaast werken we aan een infrastructuur voor het delen van kennis over interventies: Wat werkt wel en niet en waarom? Wat zijn succesfactoren? Hoe kunnen we onze aanpak en interventies verbeteren?

Korte film over kennisontwikkeling binnen het actieprogramma

Onderzoek

In ieder onderzoek binnen het Actieprogramma Verward Gedrag dient een vraag of kwestie uit de zorgpraktijk centraal te staan. Alle onderzoeken moeten directe waarde hebben voor de zorgpraktijk. In het najaar van 2018 ontwikkelt het programma een strategie voor onderzoek. Hierbij verkennen we nadrukkelijk de kansen van ‘actieonderzoek’, omdat in deze onderzoeksbenadering praktijkverbetering en kennisontwikkeling hand in hand gaan.

De eerste subsidieoproepen binnen de onderzoekslijn betreffen de evaluatie van de crisiskaart/hulpkaart en de training Mental Health First Aid. Later volgen subsidieoproepen tot onderzoek naar sociale netwerken, de geïntegreerde wijk en ervaringsdeskundigheid. Parallel hieraan wordt gewerkt aan onderzoek naar de tientallen praktijkinitiatieven binnen het actieprogramma.

Het is nog niet bekend hoe de subsidieoproepen voor de programmalijn kennisontwikkeling precies vorm krijgen. Het zal een combinatie worden van open subsidierondes en gerichte, top-down subsidierondes. In het laatste geval kan een partij alleen na uitnodiging van ZonMw een subsidieaanvraag indienen.

  

Monitors

Significant heeft een kwalitatieve monitor uitgevoerd waarvan in september 2018 de eindrapportage is verschenen. De monitor geeft inzicht in hoeverre de bouwstenen van de sluitende aanpak zijn geïmplementeerd.
Daarnaast zijn er regionale monitors die de aard en omvang van verward gedrag in kaart brengen. Hiervoor lopen meerdere pilots en worden er nieuwe projecten gefaciliteerd.

Overzicht monitor projecten

  

Kennisdeling

Movisie heeft de opdracht gekregen een kennisnetwerk verward gedrag op te richten, wat bestaat uit relevante kennisinstellingen en beroepsverenigingen.

Daarnaast voert Bauke Koekkoek een verkenning uit om de behoeftes van aanbieders van zorg en begeleiding in kaart te brengen. Vanuit deze behoefte bepaalt hij welke infrastructuur nodig is voor de lokale aanpak van mensen met verward gedrag.

Overzicht projecten kennisontwikkeling

  

Contact

Portretfoto Merel Keizer

Merel Keizer

Programmamanager

Telefoonnummer+31 70 349 54 10
E-mailadresavg@zonmw.nl
Freya Jonkhart

Freya Jonkhart

Programmasecretaris

Telefoonnummer+31 70 349 54 56
E-mailadresavg@zonmw.nl
Portretfoto Martien de Bruyne

Martien de Bruyne

Coördinerend secretaresse

Telefoonnummer+31 70 349 54 32
E-mailadresavg@zonmw.nl
<
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website