Opleiding en scholing

De ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag gaat over goed contact tussen mensen. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein, tussen opleidingen en opleidingsniveaus én natuurlijk samenwerking met de mensen die verward gedrag vertonen en hun omgeving. De leefwereld van de mensen die verward gedrag vertonen moet daarbij altijd centraal staan. Het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen onderwijs en praktijk, maar ook tussen onderwijsinstellingen onderling, speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom financiert het ZonMw-actieprogramma verschillende initiatieven in opleidingen om professionals beter toe te rusten om om te gaan met mensen die verward gedrag laten zien.

13 projecten

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website