In oktober 2017 zijn 21 nieuwe projecten gestart met het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze projecten hebben subsidie ontvangen vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.

Van de 21 projecten richten 8 projecten zich op het toepassen van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag (pilotprojecten) en 13 projecten richten zich op het toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen (stimuleringssubsidies).

Daarnaast gaan er 11 projecten aan de slag met gepast vervoer van mensen met verward gedrag en de monitoring en registratie van vervoer.

Pilotprojecten (toepassen van alle bouwstenen)

Meer informatie

Stimuleringssubsidies (toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen)

Gepast vervoer

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website