In mei 2017 zijn 26 projecten gestart met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze projecten hebben subsidie ontvangen vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag. Van de 26 projecten richten 4 projecten zich op het toepassen van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag (pilotprojecten) en 22 projecten richten zich op het toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen (stimuleringssubsidies).

4 pilotprojecten (toepassen van alle bouwstenen)

22 stimuleringssubsidies (toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen)

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website