In februari 2017 zijn de eerste 40 projecten gestart met het verbeteren van de opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze projecten hebben subsidie ontvangen vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.

Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

7 pilotprojecten (toepassen van alle bouwstenen)

3 projecten gepast vervoer

30 stimuleringssubsidies (toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website