In augustus 2017 zijn 29 nieuwe projecten gestart met het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Deze projecten hebben subsidie ontvangen vanuit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag.

Van de 29 projecten richten 7 projecten zich op het toepassen van alle bouwstenen voor een sluitende aanpak van verward gedrag (pilotprojecten) en 14 projecten richten zich op het toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen (stimuleringssubsidies). Daarnaast richten 8 projecten zich op de ontwikkeling en implementatie van instrumenten voor herstel en zelfredzaamheid bij mensen met verward gedrag.

7 pilotprojecten (toepassen van alle bouwstenen)

Meer informatie

14 stimuleringssubsidies (toepassen van minstens 1 van de 9 bouwstenen)

Herstel en zelfredzaamheid

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website