Projectomschrijving

Doel

Aan de hand van een onderzoek naar de stand van zaken in de zorg voor personen met verward gedrag in Zwolle (uitgevoerd in 2016) werkt gemeente Zwolle, samen met instellingen als GGD IJsselland, de hulpdiensten en diverse zorgaanbieders, aan het verbreden en herbevestigen van bestaande afspraken en werkwijzen. Daarbij maken ervaringsdeskundigen middels een klankbordgroep structureel onderdeel uit van de projectgroep, waarbij zij gevraagd en ongevraagd allen van feedback en advies voorzien.

Werkwijze

De projectgroep werkt in 3 pilots aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Zwolle:

  • Pilot 1: Triagevoorziening door de meldkamer en doorzetting aan de politie, huisartsenpost, forensisch artsen (GGD), het IHT-team (crisisteam)en Creating Balance.
  • Pilot 2: 24-uurs bereik- en beschikbaarheid door afdeling maatschappelijke zorg (Team VIA) en time-out locatie(s) beschikkend over beveiliging (Tactus en het Leger des Heils).
  • Pilot 3: Herkenning en vroeg signalering middels een Mental Health First Aid training over mensen met verward gedrag aan o.a. woningcorporaties, het sociaal wijkteam en baliemedewerkers bij de gemeente. Hiertoe is een aangepaste training ontwikkeld door MEE IJsseloevers en Impluz (Dimence groep).

Tegelijkertijd is er aandacht voor het evalueren en bijstellen, zodat er vanaf 1 oktober 2018 een getoetste sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag is in Zwolle.

Korte film

Eén van de succesfactoren van de Zwolse aanpak voor mensen met verward gedrag is dat ervaringsdeskundigen structureel betrokken zijn en gevraagd en ongevraagd advies geven. In een korte film vertellen projectleider Manon Vosjan en ervaringsdeskundige Wil hoe zij tot een succesvolle samenwerking zijn gekomen. Bekijk de film op YouTube.

Inzet ervaringsdeskundigheid


RTV Oost heeft een mooi item gemaakt over de inzet van ervaringsdeskundigen binnen de Zwolse aanpak voor mensen met verward gedrag.

> Bekijk het filmpje

Downloads

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website