Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het Project "zie wik ik ben" heeft GGz Centraal de triagefunctie bij de 4 crisisdiensten van GGz centraal versterkt. GGz Centraal heeft ervoor gekozen een centraal triageteam op te zetten, die de triage voor de 4 crisisdiensten uitvoert vanuit een gemeenschappelijke meldkamer politie-ambulance.

Ggz Triage vraagt om uitgebreide kennis van de acute keten en om specifieke competenties van de triagisten. Samen met Latona opleidingen heeft GGz centraal een opleiding voor traigisten ontwikkeld. De nieuwe triagisten hebben allen deze opleiding gevolgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is samen met Latona opleidingen een opleiding ontwikkeld, specifiek voor ggz- traigisten. Binnen de opleiding is er aandacht voor de competenties die noodzakelijk zijn voor het verrrichten van snelle eenduidige telefonsiche triage. Er is een triageformulier ontwikkeld, passend binnen het EPD.

Binnen het project zijn de eerste stappen gezet om in 2020 de triagefunctie door ggz-triagisten in de meldkamer politie-ambulance te gaan uitvoeren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. In de acute psychiatrie gaat het vaak om ernstige gevallen met gevaarelementen, waarbij de-escalatie en snelle en nauwkeurige afstemming, overdracht en samenwerking tussen de (vele) betrokken ketenpartners van groot belang is. De keten acute ggz betreft de triage, de beoordeling en de behandeling van de crisis gedurende de eerste 72 uur.

 

De functie triagist crisisdienst (Acuut Psychiatrische Hulpverlener, APH genoemd) vormt in de keten acute ggz een belangrijke spil.

Deze aanvraag richt zich op de voorbereiding én implementatie van de Triagewijzer Acute ggz binnen GGz Centraal waarbij de doelstelling is de APH triagefunctie in het verzorgingsgebied van GGz Centraal - vanuit een centrale frontoffice – geordend en eenduidig te organiseren én te versterken. Eenduidigheid in werkwijze en methodiek van de triage verbetert de kwaliteit voor cliënt, naasten maar ook voor de stakeholders.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website