Projectomschrijving

Mensen met psychosociale problematiek moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe.

Doel

Omdat de aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt, wil de gemeente Leiderdorp samen met GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiderdorp, Stichting Lumen en de politie een wijk-ggz’er inzetten die op 1 januari 2019 start.

Werkwijze

De wijk-ggz’er werkt op het snijvlak van veiligheid, zorg en ondersteuning en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij of zij kent de huisarts, heeft contact met (bijvoorbeeld) de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-ggz’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg of ondersteuning het beste bij iemand past. De wijk-ggz’er legt daarbij vooral verbindingen tussen alles wat er al is in Leiderdorp. En vult de hiaten die hij of zij vanzelf tegenkomt!

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor de implementatie en borging van een wijk-GGD’er of wijkfunctionaris. Wilt u ook een wijk-GGD'er of wijkfunctionaris aanstellen in uw gemeente? Bekijk dan de mogelijkheden voor subsidie en begeleiding.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website