Projectomschrijving

Komend jaar begeleidt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Vanzelfsprekend past deze nieuwe functie binnen de lokale zorgstructuur; maatwerk is het devies.

Doel

Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Dit doen zij vanzelfsprekend samen met vele lokale en regionale partijen om gepaste zorg en ondersteuning te bieden. Een wijk-GGD’er blijkt een uitstekende verbindingsofficier in dit krachtenveld. Hij of zij creëert overzicht en stelt een aanpak voor met de nadruk op preventie.

Werkwijze

In de procesaanpak is er aan de hand van voorbeelddocumenten en handvatten onder meer aandacht voor het creëren van bestuurlijk commitment, de borging van structurele inzet, inbreng van ervaringsdeskundigen, samenwerking en afspraken. In de begeleiding richt het CCV zich op de inrichting van het gemeentelijke proces, maar neemt het werk van gemeenten niet over.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website