Projectomschrijving

De afgelopen 2 jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Naast landelijke en lokale initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren, is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken.

Doel

Om toekomstige en zittende zorgprofessionals beter uit te rusten, wil de hbo-V van de Hogeschool Rotterdam in samenwerking met partners Laurens, Vilans, Movisie en SBW een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma ontwikkelen, waarbij de competenties van zorg- en onderwijsprofessionals worden versterkt. Partijen menen dat door gezamenlijk op te trekken in de ontwikkeling van dit programma, belangrijke expertise uit praktijk en onderwijs kan worden gedeeld.

Verwacht resultaat

Opbrengsten van het project ‘Verward in de Wijk’ worden in de praktijk getoetst en breed verspreid, zodat daadwerkelijk een impuls wordt gegeven aan een kwaliteitsverbetering in de zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Onderwijsprojecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken kunnen krijgen met mensen die verward gedrag vertonen. In totaal hebben 14 projecten subsidie gekregen. De projecten zijn gericht op het mbo en hbo of bij-/nascholingsprogramma's.

Bekijk de andere onderwijsprojecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website