Projectomschrijving

Doel

Dit project brengt een plan van aanpak tot stand voor de ontwikkeling van een lokale aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag binnen gemeente Beuningen. Hiermee beogen we een sluitende aanpak voor de zorg aan mensen met verward gedrag te realiseren en te investeren in preventie en inclusie.

Werkwijze

We gaan een samenwerkingsverband aan met diverse partijen in de 0e, 1e en 2e lijn die zorg bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid, met ervaringsdeskundigen en met overig betrokkenen zoals woningcorporaties en politie. De 9 bouwstenen van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag krijgen op lokaal niveau vorm door goede praktijken te stimuleren en te analyseren wat er nodig is om onderbelichte bouwstenen te versterken. De gemeente Beuningen zal hier het beleid in het brede domein van wonen, welzijn, zorg en veiligheid met elkaar verbinden. Dit vergt stevige gemeentelijke regie en hiervoor is een lokaal plan van aanpak nodig. Dit plan van aanpak is in augustus 2019 gereed.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website