Projectomschrijving

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) organiseert in samenwerking met GGD Hollands Noorden en ketenpartners de triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag. In het project gaat er bijzondere aandacht uit naar de ‘acuut psychiatrische hulpverlening’ (APH) triagefunctie buiten kantoortijden.

Doel

De doelstelling is: buiten kantoortijden een meldpunt Acute GGZ in Noord-Holland Noord, dat direct beschikbaar is voor triage van personen met acuut verward gedrag vanuit politie (meldkamer politie, centralisten 0900-8844, basisteams), meldkamer ambulance, huisartsenposten en andere professionele verwijzers. Bij dit meldpunt kunnen zowel psychosociale als psychiatrische crisissituaties gemeld worden.

Werkwijze

Het meldpunt acute GGZ (en daarmee de APH-triagist) is een geïntegreerd onderdeel van de Crisisdienst GGZ NHN. Uitvoering van de triage vindt plaats met behulp van de landelijke ggz-triagewijzer, waarmee een urgentiegraad toegekend wordt op basis van kenmerken van de persoon en zijn omgeving.

Meer informatie

Overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het ontwikkelen en/of versterken van de Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH-triagefunctie) door de inzet (en training) van extra personeel bij de crisisdienst of op de meldkamer, om zo sneller passende hulpverlening te bieden aan mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt zijn.

Bekijk alle projecten over de triage- en meldfunctie voor acuut verward gedrag

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website