Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Verbreding Regionaal Meldpunt OGGZ in Flevoland voor personen met verward gedrag.

 

Het Regionaal Meldpunt OGGz richt zich vanaf 2016 op personen met verward gedrag. Vanaf 1 mei 2018 is de bereikbaarheid uitgebreid voor personen met verward gedrag. Het Meldpunt is tussen 17:00 en 22:00 uur telefonisch bereikbaar. Gebleken is dat er meer zorg coördinatie nodig is om goede opvolging te geven aan meldingen.

 

Ontwikkeling Sociale Meldkamer

In Flevoland wordt één sociale meldkamer voor crisisinterventie op het gebied van psychosociale crisissen ontwikkeld. In de eerste stap worden bestaande crisisinterventieteams fysiek bij elkaar gezet. Zo kunnen zij in samenwerking op iedere crisis kunnen handelen. Het Meldpunt OGGz voert dagelijks overleg en adviseert, verwijst en voert zo nodig bemoeizorg uit.

 

Verbeteren terugkoppeling meldingen

Het is voor melders moeilijk om zicht te houden op wat er gebeurt met meldingen. Er wordt teruggekoppeld maar vaak zijn al snel meer partijen betrokken. Het komt ook voor dat één melding bij verschillende partijen terecht komt. Het heeft nut om uit te zoeken of een integrale terugkoppeling naar organisatiepartners mogelijk is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website