Projectomschrijving

Verbreding Meldpunt OGGz in Flevoland personen verward gedrag

Het Meldpunt OGGz van GGD Flevoland is verbreed voor verward gedrag. Eerst wordt uitgesloten dat het acuut is. Daarna wordt er een melding gedaan. Vanaf 1 mei 2018 is gestart met een pilot waarbij de telefonische bereikbaarheid tot 22.00 uur is uitgebreid. Het totaal aantal meldingen buiten kantoortijd is nog minimaal. Het aantal meldingen over personen met verward gedrag bij het Meldpunt nam sinds de verbreding fors toe.

Doel

Gebleken is dat er meer zorgcoördinatie nodig is om goede opvolging te geven aan meldingen.
Daarom wordt in dit project een sociale meldkamer ontwikkeld en wordt uitgezocht of een integrale terugkoppeling naar meerdere organisatiepartners mogelijk is.

Ontwikkeling Sociale Meldkamer

In Flevoland wordt één sociale meldkamer ontwikkeld. Bestaande crisisinterventieteams worden fysiek bij elkaar gezet. Het Meldpunt OGGz voert vanaf 2019 dagelijks overleg met dit team.

Verbeteren terugkoppeling

Het is voor een partij die een aanmelding doet moeilijk om zicht te houden op de afhandeling. Er zijn vaak meer partijen betrokken. Het heeft nut om uit te zoeken of een integrale terugkoppeling naar meerdere organisatiepartners mogelijk is.

Subsidie en overzicht projecten

Dit project heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de bereikbaarheid en het efficiënter inrichten van bestaande niet-acute meld- en adviespunten voor mensen die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. Wilt u ook aan de slag met niet-acute meld- en adviespunten? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden en projecten

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website