Projectomschrijving

Om sneller passende hulp te kunnen bieden aan personen met verward gedrag is het van belang dat gemeenten een meldpunt/loket inrichten voor niet acute zorg-/hulpbehoefte in het sociale domein.
De Twentse gemeenten hebben op dit moment geen eenduidig overzicht van waar meldingen in het kader van personen met verward gedrag binnen komen.

Aanleiding

Tot op heden is het lastig gebleken de bereikbaarheid in het kader van de continuïteit van zorg, al dan niet acuut, op het niveau van een individuele gemeente 24/7 te realiseren. De gemeenten hebben daarom ook aangegeven dit mogelijk regionaal te willen gaan regelen. Zij hebben aan GGD Twente gevraagd om te inventariseren op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het meldpunt personen met verward gedrag in Twente.

Doel en werkwijze

Deze verkenning onderzoekt de best passende wijze waarop bouwsteen 4 (Melding) kan worden ingericht in Twente en wordt uitgevoerd op basis van een krachtenveldanalyse en meerdere gespreksrondes.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website